Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finansēto projektu atlasi un uzraudzību. Plašāku informāciju var iegūt, apmeklējot CFLA mājaslapu www.cfla.gov.lv!
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Publiskās pārvaldes attīstības projektu nodaļas projekta vadītāja

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atlasa un uzrauga ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īstenotos projektus. Publiskās pārvaldes attīstības projektu nodaļas projektu vadītāja Aiga Aizpuriete pašlaik strādā ar Kultūras ministrijas pakļautības iestādēm – koncertzālēm, teātriem, mākslas centru, u.c. -  ikdienas darbā pārbauda projektu īstenotāju iesniegtos dokumentus, sniedzot tiem konsultācijas un šad tad dodoties pie tiem ciemos klātienes pārbaudēs. Tāpat neatņemama darba sastāvdaļa ir komunikācija ar CFLA kolēģiem.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Smilšu iela 1

Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte

CFLA Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte Kitija Kļaviņa sniegs iespēju iepazīsies ar aģentūras darba specifiku kopumā, kā arī varēs iepazīties ar datu un procesu kvalitātes uzraudzības aspektiem un savstarpējās komunikācijas nozīmību ikdienas darbā. Praktiski varēs sekot līdzi procesa un datu kvalitātes pārbaudes veikšanai. Ja kaut reizi ir bijusi interese par kvalitātes pārbaudēm, tad šī būs lieliska un vērtīga iespēja ar to iepazīties ikdienas darbā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga

Vecākais informācijas sistēmu administrators

CFLA Vecākais Informācijas sistēmu administrators labprāt iepazīstinās jauniešus ar darba ikdienu valsts pārvaldes iestādē, kas nodrošina ES fondu projektu uzraudzību Latvijā. Sistēmu administrators rūpējas  par datortehniku, serveriem un programmatūru. Veic to atjaunošanu, konfigurāciju, darbības uzraudzību un apkopi. Administratora ikdienas uzdevumos ietilpst datorkomponenšu un programmatūras instalēšana, kā arī viņi ikdienā pēta un ievieš jaunus risinājumus, lai uzlabotu IT sistēmu drošību un pieejamību. Sistēmu administratori arī ikdienā aktīvi risina problēmas un kļūdas, kas saistītas ar datoru un serveru sistēmu darbībām, lai maksimāli ērti sistēmu lietotāji var pildīt savus uzdevumus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga

Ekskursijas