Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finansēto projektu atlasi un uzraudzību. Plašāku informāciju var iegūt, apmeklējot CFLA mājaslapu www.cfla.gov.lv!
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Projektu vadītāja Veselības attīstības projektu nodaļā

Veselības attīstības projektu nodaļā projektu vadītāja Elana Bērziņa uzrauga projektus, ko pašvaldības ar ES fondu finansējumu īsteno savu iedzīvotāju veselības uzlabošanai:

vērtē dokumentus (līgumus, rēķinus, nodarbību aprakstus u.tml.), kā tiek tērēta Eiropas savienības piešķirtā nauda;

vērtē pasākumus, kādi tiek par šo naudu organizēti: vingrošanas,  peldēšanas, nūjošanas, sporta dienas, orientēšanās spēles, veselības dienas skolās un veselības nedēļas - pilsētās  , dažādas lekcijas par veselīgu uzturu kā arī sirds un asinsvadu slimībām un  seksuāli reproduktīvo veselību;

vērtē nodarbību saturu, lai tas atbilst projektā norādītajam;

vērtē speciālistu izglītību, kas vada nodarbības (kāda ir izglītība, zināšanas, pieredze);

vērtē  cilvēku interesi  - vai iesaistās un apmeklē viņiem domātās nodarbības;

brauc uz nodarbību norises vietām un klātienē pārliecinās, kā plānotās nodarbības notiek dzīvē.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir divas projektu iesniegumu atlašu nodaļas – viena nodarbojas ar infrastruktūras projektiem, otra ar izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektiem. Šīs nodaļas izvērtē aģentūrā iesniegtos projektu iesniegumus un pieņem lēmumus, kuru projektu īstenošanai piešķirt Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras  Sociālās infrastruktūras departamenta Izglītības infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vecākās ekspertes Sarmītes Krišānes pārziņā ir nodrošināt uzraudzīt projektu ieviešanas saturisko pusi, rezultatīvo un iznākuma rādītāju izpildi, veikt iepirkumu pirmspārbaužu plāna sagatavošanu, pārraudzīt risku izvērtēšanu, gatavot līguma grozījumus un uzraudzīt līgumos veikto izmaiņu atbilstību specifiskajam atbalsta mērķim un normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir divas projektu iesniegumu atlašu nodaļas – viena nodarbojas ar infrastruktūras projektiem, otra ar izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektiem. Šīs nodaļas izvērtē aģentūrā iesniegtos projektu iesniegumus un pieņem lēmumus, kuru projektu īstenošanai piešķirt Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte Madara Zamarina ir atbildīga par daudzveidīgām atlasēm – inovatīvu iekārtu ieviešanu ražošanā, valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību, energoefektivitātes paaugstināšanu uzņēmumos, komersantu darbaspēka kvalifikācijas celšanu u.c. Ikdienas darbā Madara galvenokārt konsultē projektu iesniedzējus, piedalās atlašu prasību izstrādē un vērtē projektu iesniegumus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga

CFLA Zemgales reģiona nodaļas vadītājs

Eiropas Savienības fondu infrastruktūras projektu departamenta Zemgales reģiona nodaļas vadītāja Liene Rulle (darbavieta Jelgavā) ir atbildīga par veiksmīgu viņas pārziņā esošās nodaļas darbu. Nodaļa nodrošina Eiropas Savienības fondu finansēto infrastruktūras projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli Zemgales plānošanas reģionā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 43, Jelgava

Programmu vadības un metodikas nodaļas vadītāja

CFLA Programmu vadības un metodikas nodaļas vadītāja Alda Apsīte ikdienā vada 6 cilvēku komandu. Nodaļas mērķis un darbības fokuss ir nodrošināt aģentūras projektu vadītājiem (200 + cilvēki) visaptverošas un saprotamas norādes projektu uzraudzībai. Atbalstam un norādēm jāsaskan ar Eiropas Savienības un nacionālā regulējuma prasībām. Tas sevī ietver nepārtrauktas konsultācijas, forumu un darba grupu organizēšanu, jaunu ideju un risinājumu meklēšanu procesu vienkāršošanai. Darbs ir gana interesants un "papīri" ir tikai viena no tā daļām - par to varēsi pārliecināties, esot šeit.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga

Zemgales reģiona nodaļas vadītāja vietniece

CFLA Zemgales reģiona nodaļas vadītāja vietniece Vineta Silkane-Brača savas zināšanas un pieredzi velta Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzībai - viņas pārziņā ir nodrošināt iepirkumu dokumentācijas pārbaudes un uzraudzīt, kā ar ES fondu atbalstu atdzimst dažādas vēsturiskas vietas jaunā veidolā, piemēram, Krustpils pils, pilsdrupas Dobelē un Koknesē, Ogres sanatorijas ēka un Jelgavas restaurācijas centrs. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Pasta iela 43, Jelgava

Direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktora vietnieks Mārtiņš Brencis savas zināšanas un pieredzi velta Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstīšanai. Viņa pārziņā ir arī  Programmu vadības un uzraudzības departaments, Informācijas sistēmu attīstības departaments, Klientu apkalpošanas un sabiedrisko attiecību nodaļa, kā arī Iekšējā audita nodaļa. Mārtiņa darbdienu parasti piepilda dažādas tikšanās un sanāksmes gan ar kolēģiem, gan pārstāvot CFLA citās organizācijās. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Smilšu iela 1

Informācijas sistēmas nodaļas vadītāja vietniece

Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai ir sava informācijas sistēma, kur gan Eiropas savienības fondu projektu īstenotāji, gan aģentūra uzkrāj un administrē visu projektu informāciju. Tajā var atrast informāciju par visiem projektiem, kuru īstenošanai ir piešķirts Eiropas savienības fondu atbalsts. Vadības informācijas sistēmas nodaļas vadītāja vietniece Jevgenija vada Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas (KPVIS) attīstības projektu. Tev būs iespēja redzēt, kā tiek uzturēta un pilnveidota valsts nozīmes informācijas sistēma ar vairāk nekā 4500 lietotājiem un kā idejas kļūst par realitāti.  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Smilšu iela 1

Vecākais eksperts (informācijas sistēmu jomā)

Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ir sava informācijas sistēma, kur gan Eiropas Savienības fondu projektu īstenotāji, gan aģentūra uzkrāj un administrē visu projektu informāciju. Tajā var atrast informāciju par visiem projektiem, kuru īstenošanai ir piešķirts Eiropas Savienības fondu atbalsts. Sistēmu izmanto vairāki tūkstoši lietotāju. Vadības informācijas sistēmas nodaļā Edvarts Krakts ik dienu konsultē sistēmas lietotājus, kā lietot sistēmu, kā arī palīdz atrisināt pieteiktās problēmas un jautājumus par sistēmas lietošanu. Tāpat Edvarts arī iesaka sistēmas uzlabojumus programmas izstrādātājam, uzprogrammētos jaunumus pirms nodošanas lietotājiem vēl pārbaudot. Atpūtas brīžos Edvarts dažkārt izmanto iespēju uzspēlēt galda tenisu, kas turpat pie darba kabineta vien ir.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Smilšu iela 1

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums