Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
PAR UZŅĒMUMU
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. www.jaunatne.gov.lv
NOZARE
Vispārējo valsts dienestu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Projektu koordinatore (iniciatīva “DiscoverEU” un jauniešu tīkls “EuroPeers”)

Dienas laikā ēnas varēs iepazīties ar to, kādas iespējas jauniešiem piedāvā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, ko nozīmē ikdienas darbs sadarbībā ar jauniešiem – saziņa, iesaiste, līdzdalība, atbildība, kā arī dažādu mācību/darbnīcu, aktivitāšu un pasākumu organizēšana un koordinēšana. Formāli-neformālā veidā ēnas varēs piedzīvot to, kā rodas “EuroPeers” vēstnešu tīkla pasākumu idejas, kādas kompetences ir nepieciešamas to plānošanai, organizēšanai un īstenošanai. Būs arī iespējams uzzināt par savu personīgo turpmāko iesaisti, iespēju attīstīties un pieredzēt pasauli, piemēram, iesaistoties iniciatīvā “DiscoverEU”. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļā strādā eksperti, kuru atbildībā ir solidaritātes projekti jauniešiem, brīvprātīgā darba projekti un darbs ar kvalitātes zīmes organizācijām. “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākie eksperti nodrošina gan projektu administrēšanu, gan konsultāciju sniegšanu, tematisko mācību organizēšanu, gan arī saskaras ar dažādu situāciju risināšanu.

Dienas laikā ēnas varēs iepazīties ar to, kādas iespējas jauniešiem piedāvā programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”, ko nozīmē ikdienas darbs ar projektu administrēšanu valsts iestādē. Formāli-neformālā veidā ēnas varēs piedzīvot to, kā tiek iesaistīti, mācīti un atbalstīti projektu īstenotāji; kā tiek vērtēti projektu pieteikumi; kā par to visu palīdzam uzzināt plašākai auditorijai. Šī būs diena, kas veltīta tam, lai iepazītos ar katru no “zobratiņiem”, kas griežas, radot Latvijas jauniešiem iespēju attīstīties un pieredzēt pasauli.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija

Programmas “Erasmus+” nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e

Programmas “Erasmus+” nodaļā strādā eksperti, kuru atbildībā ir dažādi projekti jauniešiem un arī organizācijām, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, piemēram: jauniešu apmaiņas, jauniešu līdzdalības projekti, “DiscoverEU” iekļaušanas projekti, jaunatnes darbinieku mobilitātes u.c. “Erasmus+” nodaļas vecākie eksperti nodrošina gan projektu administrēšanu, gan konsultāciju sniegšanu, tematisko mācību organizēšanu, gan arī saskaras ar dažādu situāciju risināšanu.

Dienas laikā ēnas varēs iepazīties ar to, kādas iespējas jauniešiem piedāvā programma “Erasmus+”, ko nozīmē ikdienas darbs ar projektu administrēšanu valsts iestādē. Formāli-neformālā veidā ēnas varēs piedzīvot to, kā tiek iesaistīti, mācīti un atbalstīti projektu īstenotāji; kā tiek vērtēti projektu pieteikumi; kā par to visu palīdzam uzzināt plašākai auditorijai. Šī būs diena, kas veltīta tam, lai iepazītos ar katru no “zobratiņiem”, kas griežas, radot Latvijas jauniešiem iespēju attīstīties un pieredzēt pasauli.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija

Projektu koordinatore (Eiropas jaunatnes informācijas tīkls “Eurodesk” )

Ēnām būs iespēja ielūkoties Eiropas jaunatnes informācijas tīkla – “Eurodesk” –  ikdienā. Informācijas sagatavošana un izplatīšana jauniešiem un organizācijām, mācību un pasākumu organizēšana, darbs ar “Eurodesk” Latvijas tīkla organizācijām, sociālo mediju administrēšana, kampaņu organizēšana, Eiropas Jaunatnes portāla popularizēšana un starptautiskā sadarbība – tie ir pamata pienākumi, ko ik dienu veic “Eurodesk” projektu koordinators. Turklāt ēnu dienā būs iespēja arī vairāk uzzināt par jauniešu iespējām Eiropas Savienības programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Projektu koordinators kopā ar ēnām dosies vizītē pie kāda no “Eurodesk” tīkla biedriem Rīgā vai Pierīgā, lai labāk izprastu viņu vajadzības un informētu par aktualitātēm 2024. gadā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija

Ekskursijas