Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
PAR UZŅĒMUMU
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. www.jaunatne.gov.lv
NOZARE
Vispārējo valsts dienestu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Komunikācijas speciālists

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras komunikācijas speciālisti atbild par iekšējās un ārējās komunikācijas īstenošanu aģentūrā, veido un izplata informāciju par projektu konkursiem, mācībām un citām jaunatnes jomas aktualitātēm gan mājaslapā, gan tādos sociālo mediju kanālos kā TikTok, Facebook, Instagram un citos aģentūras komunikācijas kanālos, mediju un digitālajā komunikācijas telpā kopumā. Tāpat darba ikdienā tiek veidota sadarbība ar medijiem, rīkoti pasākumi, nodrošināta informatīvo, vizuālo un video materiālu izstrāde, kā arī publiski prezentētas jauniešu iespējas Latvijā un Eiropā, kā  arī nodrošinātas konsultācijas un atbilžu sniegšana uz sabiedrībai, medijiem aktuāliem jautājumiem.

Dienas laikā ēnām būs iespēja iepazīt to, kā komunikācijas procesi noris valsts pārvaldē, piedalīties ideju vētrā un pašiem izveidot sociālo tīklu saturu, iepazīt tehniskas un praktiskas komunikācijas īstenošanas “aizkulises” tīmekļa vietnes satura izstrādes ietvaros un piedaloties vebināra tiešraides straumēšanā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 41 Rīga, LV-1004, Latvija

“Erasmus+” nodaļas vecākais eksperts

: “Erasmus+” nodaļā strādā  eksperti, kuru atbildībā ir dažādi projekti jauniešiem un arī organizācijām, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, piemēram: jauniešu apmaiņas, jauniešu līdzdalības projekti, “DiscoverEU”iekļaušanas projektiem, jaunatnes darbinieku mobilitātes u.c. projektiem. “Erasmus+” nodaļas vecākie eksperti  nodrošina gan projektu administrēšanu, gan konsultāciju sniegšanu, tematisko mācību organizēšanu, gan arī saskaras ar dažādu situāciju risināšanu.

Dienas laikā ēnas varēs iepazīties ar to, kādas iespējas jauniešiem piedāvā programma “Erasmus+”, ko nozīmē ikdienas darbs ar projektu administrēšanu valsts iestādē. Formāli-neformālā veidā ēnas varēs piedzīvot to, kā tiek iesaistīti, mācīti un atbalstīti projektu īstenotāji; kā tiek vērtēti projektu pieteikumi; kā par to visu palīdzam uzzināt plašākai auditorijai. Šī būs diena, kas veltīta tam, lai iepazītos ar katru no “zobratiņiem”, kas griežas, radot Latvijas jauniešiem iespēju attīstīties un pieredzēt pasauli.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Mūkusalas iela 41 Rīga, LV-1004, Latvija

“Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākais eksperts

“Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļā strādā eksperti, kuru atbildībā ir brīvprātīgā darba un solidaritātes projektu administrēšana, konsultāciju sniegšana, mācību organizēšana, dažādu situāciju izvērtēšana.

Dienas laikā ēnas varēs iepazīties ar to, kādas iespējas jauniešiem piedāvā programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”, ko nozīmē ikdienas darbs ar projektu administrēšanu valsts iestādē. Formāli-neformālā veidā ēnas varēs piedzīvot to, kā tiek iesaistīti, mācīti un atbalstīti projektu īstenotāji; kā tiek vērtēti projektu pieteikumi; kā par to visu palīdzam uzzināt plašākai auditorijai. Šī būs diena, kas veltīta tam, lai iepazītos ar katru no “zobratiņiem”, kas griežas, radot Latvijas jauniešiem iespēju attīstīties un pieredzēt pasauli.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Mūkusalas iela 41 Rīga, LV-1004, Latvija

Projektu koordinatore

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinators īsteno atbalsta aktivitātes jaunatnes jomā iesaistītajiem un jauniešiem. Viens no atpazīstamākajiem projektiem ir iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšanai “Kontakts”. Ēnu dienā būs iespēja iepazīt, kā tiek īstenota iniciatīva “Kontakts” 2023., kā arī citas aktivitātes Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025.gadam ietvaros.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 41 Rīga, LV-1004, Latvija

Projektu koordinators

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļā strādā 6 projektu koordinatori. Ēnām būs iespēja ielūkoties Eiropas Komisijas informācijas tīkla jauniešiem – “Eurodesk” –  ikdienā. Šī būs ekskluzīva iespēja uzzināt vairāk par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kā arī par informācijas tīklu “Eurodesk”. Projektu koordinators kopā ar ēnām dosies vizītē pie kāda no “Eurodesk” tīkla biedriem, lai labāk izprastu viņu vajadzības un informētu par aktualitātēm 2023. gadā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 41 Rīga, LV-1004, Latvija

Projektu koordinators komunikācijas jautājumos

Projektu koordinators atbild par Eiropas Komisijas finansētā projekta eTwinning* ieviešanu un darbību Latvijā. Ikdienā projektu koordinatori sniedz konsultācijas pedagogiem par eTwinning skolu sadarbības projektu īstenošanu, plāno un piedāvā dažādus profesionālās pilnveides kursus un vebinārus, veido noderīgus materiālus, kā arī gatavo preses relīzes un informē pedagogus un plašāku sabiedrību par eTwinning ar mediju un sociālo tīklu palīdzību.  Ēnai būs iespēja palīdzēt projektu koordinatoriem veikt augstāk minētos darbus.

*eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Vairāk: https://etwinning.lv/

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Mūkusalas iela 41 Rīga, LV-1004, Latvija

Ekskursijas