Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)
Zemitāna iela 9, k-3, Rīga, LV-1012
PAR UZŅĒMUMU
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, nodrošinot kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām. LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. Mūsu klienti ir Latvijā pazīstamās televīzijas kompānijas, radiostacijas, kā arī vadošie elektronisko sakaru operatori, tādi kā Latvijas Mobilais telefons, Lattelecom, Latvenergo, Telecentrs u.c. Saviem Ēnotājiem Ēnu dienā piedāvāsim iespēju iepazīt interesējošo profesiju ikdienas darba specifiku, kā arī apmeklēt augstāko TV torni Eiropas savienībā! Uz tikšanos!
NOZARE
Citi telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Personāldaļas vadītājs

Plānot un vadīt Personāldaļas darbu, izstrādāt, ieviest un uzturēt vienotu dokumentu pārvaldību, plānot un organizēt personāla apmācības un karjeras attīstību, izstrādāt un realizēt personāla vadības stratēģiju un mērķus, nodrošināt jauno darbinieku adaptācijas procesu, sniegt darbiniekiem konsultācijas un atbalstu personāla vadības jautājumos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemitāna iela 9 K-3, Rīga, LV-1012

Tīkla vadības departamenta direktors

Plānot, organizēt un vadīt Tīkla vadības departamenta (TVD) darbu – departamentā 4 daļas: Tīkla uzraudzības daļa, Tehniskā atbalsta daļa, Datu centru daļa, Energopārvaldes daļa.

2.     Nodrošināt visu LVRTC pakalpojumu un tehnoloģisko platformu nepārtrauktu (24/7) uzraudzību un vadību, nodrošinot vienotu  piegādes, uzturēšanas, izmaiņu operatīvo uzdevumu pārvaldību, iesaistīto (klientu un darbinieku) apziņošanu un eskalāciju, informācijas uzturēšanas pārvaldību. Nodrošināt pakalpojumu kvalitāti.

3.     Nodrošināt pakalpojumu un tehnisko platformu uzturēšanas procesu darbību.

Nodrošināt TVD darbinieku amatu pienākumu un uzdevumu plānošanu, plāna izpildes kontroli

5.     Plānot TVD personāla atlasi. Veicināt personāla kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.

6.     Nodrošināt visa uzņēmuma elektroapgādi, datu centru darbību, datortehniku, biroja programmatūru,

7.     Nodrošināt objektu, infrastruktūras drošību, slepenības režīmu

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemitāna iela 9, k3

Biznesa virziena vadītājs

Biznesa virziena vadītājs LVRTC ir atbildīgs par biznesa virziena darbību, operatīvo un stratēģisko vadību, tas sevī iekļauj darbības, kas saistās ar stratēģisko plānošanu īstermiņā un ilgtermiņā, budžeta vadību, personāla resursu plānošanu, tirgus analīzi un tendenču noteikšanu, sadarbības veidošanu starp iesaistītajām pusēm un klientiem, attīstības risinājumu meklēšanu un saistīto projektu uzraudzību. Biznesa virziena vadītājs strādā kopā ar uzņēmuma vadību, lai nodrošinātu saskaņotu darbību pārraudzītajā biznesa virzienā un tā sinerģiju ar citiem uzņēmumā esošiem biznesa virzieniem. Kopā LVRTC ir 10 biznesa virzieni. Šis amats prasa attīstītas vadības spējas, komunikāciju un stratēģisko domāšanu, kā arī spēju efektīvi risināt problēmas un pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemitāna iela 9, k3,

Klientu apkalpošanas speciālists

Apstrādāt sarežģītus klientu pieteikumus, Apstrādāt nestandarta pakalpojumu pieprasījumus, Veikt klientu apkalpošanu klātienē un neklātienē,veikt incidentu risināšanu 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemitāna iela 9, k3

Valdes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs darbojas organizācijas vārdā un ir atbildīgs par uzņēmuma attīstību, izveidi un izaugsmi. Vada un pārstāv organizāciju. Regulāri tiek sasauktas un vadītas sanāksmes. Pauž uzņēmuma valdes viedokli saskarsmē ar masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemitāna iela 9, k3

UX dizainere

Lietojamības speciālista galvenais uzdevums ir rūpēties par to, lai produkts vai pakalpojums būtu ērti un patīkami lietojams, un darba ikdienā tas izpaužas šādi: kopdarbā ar kolēģiem jāsaprot, kāds ir lietotāja ceļojums, izmantojot kādu produktu; jāveido skices; jāsarunājas ar lietotājiem un jāveic lietojamības testi, jāvēro lietotāju uzvedība un jāpielāgo risinājumi lietotāju ērtībām.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemitāna iela 9, k-3

DATU CENTRU DAĻAS VADĪTĀJS/-A

Ēnotājam būs lieliska iespēja redzēt mūsdienīgu datu centru un kā tajā tiek glabāti dati, uzzināt, kā tiek piesaistīti klienti datu centram, kas ir statnes, datu centra darbības nepārtrauktība, energoapgādes un mikroklimata monitorings, un vērot Datu centru daļas vadītāja ikdienu, nodrošinot, lai datu centri veiksmīgi darbotos. Šis būs interesanti ēnotājiem, kuri vēlas nākotnē mācīties IT vai inženierzinātņu jomā. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Zaķusalas krastmala 1, Rīga

Grāmatvedības daļas vadītājs

Tev būs iespēja paviesoties mūsdienīgā aktivitātēs balstītā birojā un iepazīties, ko ikdienā dara Grāmatvedības daļas vadītājs un viņa komanda. Grāmatvedis nodrošina grāmatvedības dokumentu pārvaldību, sagatavo finanšu pārskatus, kārto ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaiti. Tāpat ikdienā grāmatvedis nodrošina nodokļu un citu obligāto maksājumu uzskaiti un samaksu, sagatavo un iesniedz deklarācijas un atskaites, aprēķina darbinieku algas u.c. Tātad - nodrošina, lai uzņēmums precīzi zinātu, cik daudz naudas ir iztērējis un cik saņēmis, kas uzņēmumam pieder un cik tas ir vērtīgs. Šis Tev būs interesanti, ja Tev patīk un padotas viss, kas saistīts ar skaitļiem, esi pacietīgs un rūpīgs, un Tev šķiet, ka nākotnē Tu varētu mācīties par grāmatvedi. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemitāna iela 9, k-3, Rīga, LV-1012

Komercdepartamenta direktors

LVRTC komercdepartamenta direktors ir aktīvi iesiatīts dažādu unikālu un valstiski nozīmīgu projektu realizācijā. Galvenie komercdepartamenta direktora uzdevumi ir piesaistīt un veidot sadarbību ar jauniem klientiem un sadarbības partneriem, kā arī uzturēt sadarbību ar esošajiem. Papildus šiem pienākumiem ne mazāk svarīgs ir pakļautībā esošās komandas darbs, kā arī dažādi ikdienas administratīvie pienākumi, bez kuriem nav iedomājama neviena vadītāja iekdiena. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemitāna iela 9, k-3

Valdes loceklis (ar kompetenci finanšu jomā)

Nāc un uzzini, kā ir vadīt informācijas tehnoloģiju un komunikāciju uzņēmumu! Valdes loceklis - tas ir uzņēmuma vadītājs/direktors, tikai kapitālsabiedrībās tādi ir vairāki. Uzņēmuma valdes locekļa pamatuzdevums ir vadīt uzņēmumu, pieņemt lēmumus par uzņēmuma darbību, mērķu sasniegšanu un nākotnes attīstību.  Tas, kāds ir uzņēmums un kāda ir tā iekšējā kultūra, ir ļoti atkarīgs no tā, cik veiksmīgi to vada valde. Ēnojot valdes locekli, Tev būs iespēja pabūt modernā aktivitātēs balstītā birojā un vērot, kā tādā kopā ar visa uzņēmuma komandu savus darba pienākumus pilda valdes loceklis. Šis būs interesanti ikvienam, bet it īpaši tiem, kuri jūt sevī līdera prasmes un vēlas nākotnē vadīt lielas komandas. Būs vērtīgi tiem, kuri savu nākotni saista gan ar darbu finanšu jomā, gan karjeru IT uzņēmumu vadībā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemitāna iela 9, k-3, Rīga, LV-1012

Telekomunikāciju inženieris Valmierā

Esam pieraduši mājās skatīties TV, veikalā klausīties radio, sazināties ar draugiem WhatsApp, mājās lietot jaudīgu internetu. Bet vai aizdomājamies, kur rodas signāls un kā tas tiek pārraidīts, un kādu profesiju cilvēki nodrošina, ka varam sazināties ar visu pasauli un saņemt informāciju? Telekomunikāciju inženieris veic darbu augstumā (torņos), montē un demontē dažādas iekārtas, uztur radio un tv apraides, datu pārraides un optiskās šķiedras infrastruktūru, strādā ar tehniskiem dokumentiem. Ēnojot telekomunikāciju inženieri, Tev būs iespēja pabūt unikālā vietā Valmierā (Valmieras TV tornī) un uzzināt, ko ikdienā dara telekomunikāciju inženieris. Šis būs interesanti ikvienam, bet visvērtīgāk tiem, kuriem patīk darboties ar tehniku un nākotnē gribētos mācīties tehniskajās nozarēs, piemēram, Rīgas Tehniskajā koledžā/universitātē vai Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Cēsīs. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 95, Valmiera

Ekskursijas

Profesijas Latvijas Valsts radio un televīzijas centrā

Ekskursija pēc sarunas ar pedagogu tiks pielāgota skolai un studiju programmai, ko audzēkņi apgūst.

Adrese: Zemitāna iela 9 / Zaķusalas krastmala 1, Rīga

Pieejamais laiks: pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 30

Ekskursija pieejama: profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Audzēkņi iepazīsies ar LVRTC darbības jomu (lvrtc.lv; radio un tv apraide, e-paraksts, datu centru un mākoņpakalpojumi, kiberdrošība, torņi, optiskie kabeļi utt.), uzzinās par, iespējams, jaunām, agrāk nedzirdētām profesijām, kur noder viņu profesionālajā skolā apgūtās prasmes: vadošais iekārtu tehnologs ar augskāpēja prasmēm, kibedrošības speciālists utt.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Prezentācija par uzņēmumu un tā amatu veidiem, nepieciešamajām kompetencēm, vēlamajām studiju programmām. Atkarībā no studiju programmas - iespēja iepazīties ar darba veidu, darbnīcām, biroju utt.