Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)
Rīga, Ērgļu iela 14
PAR UZŅĒMUMU
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, nodrošinot kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām. LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. Mūsu klienti ir Latvijā pazīstamās televīzijas kompānijas, radiostacijas, kā arī vadošie elektronisko sakaru operatori, tādi kā Latvijas Mobilais telefons, Lattelecom, Latvenergo, Telecentrs u.c. Saviem Ēnotājiem Ēnu dienā piedāvāsim iespēju iepazīt interesējošo profesiju ikdienas darba specifiku, kā arī apmeklēt augstāko TV torni Eiropas savienībā! Uz tikšanos!
NOZARE
Citi telekomunikācijas pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Finanšu direktors

Izstrādāt, ieviest un nodrošināt finanšu politikas izpildi uzņēmumā. Nodrošināt budžeta izstrādi un izpildes kontroli. Vadīt departamenta iekšējo plānošanu un veikt plāna izpildes kontroli, izveidot un uzturēt departamenta iekšējo kontroles sistēmu. Plānot un vadīt uzņēmuma finansiālās darbības rezultātu prognozēšanu un sagatavot ieteikumus investīciju projektiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

Valdes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs darbojas organizācijas vārdā un ir atbildīgs par uzņēmuma attīstību, izveidi un izaugsmi. Vada un pārstāv organizāciju. Regulāri tiek sasauktas un vadītas sanāksmes. Pauž uzņēmuma valdes viedokli saskarsmē ar masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Ērgļu iela 14

Reklāmas vadītājs

Veidot un uzturēt uzņēmuma tēlu. Plānot, saskaņot un realizēt mārketinga projektus, gan uzņēmuma ietvaros, gan sadarbībā ar partneriem un klientiem. Sekot līdzi informācijai par LVRTC plašsaziņas līdzekļos, veidot tekstus un preses relīzes par LVRTC darbību saistītos jautājumos. Rīkot, organizēt, vadīt, uzraudzīt mārketinga aktivitātes. Uzturēt un aktualizēt informāciju LVRTC interneta mājas lapā un sociālajos medijos, un citos informatīvajos materiālos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

Valdes loceklis

Uzņēmuma valde izskata un pieņem lēmumus jautājumos, kas attiecas uz LVRTC darbību,tai skaitā stratēģiskajos projektos. Apstiprina struktūrvienību nolikumus, normatīvos aktus, saimnieciskās darbības mērķus un rezultātus. Regulāri organizē un piedalās gan ārējās, gan iekšējās sanāksmēs. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

Galvenais grāmatvedis

Grāmatvedis nodrošina grāmatvedības dokumentu pārvaldību, sagatavo LVRTC finanšu pārskatus, kārtot ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaiti. Tāpat ikdienā grāmatvedis nodrošina nodokļu un citu obligāto maksājumu uzskaiti un samaksu, sagatavo un iesniedz deklarācijas un atskaites, u.c

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

Personāldaļas vadītājs

Plānot un vadīt Personāldaļas darbu, izstrādāt, ieviest un uzturēt vienotu dokumentu pārvaldību, plānot un organizēt personāla apmācības un karjeras attīstību, izstrādāt un realizēt personāla vadības stratēģiju un mērķus, nodrošināt jauno darbinieku adaptācijas procesu, sniegt darbiniekiem konsultācijas un atbalstu personāla vadības jautājumos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

Projektu vadītājs

eParaksta pārdošanas daļas projekta vadītājs definē un vada projektus, kas saistīti ar pakalpojuma ieviešanu klientiem, tostarp sadarbībā ar partneriem. Projekta vadītājs meklē jaunus iespējamos klientus un partnerus. Ikdienā viņš zvana un apmeklē potenciālos un esošos klientus. Pārdošanas daļas projekta vadītājs spēj kompetenti izklāstīt pakalpojuma priekšrocības klientiem, partneriem, kā arī prezentēt uzņēmumu un tā darbības jomas kopumā. Viņš vada un saskaņo pārdošanas procesu ar iesaistītām pusēm - partneriem, tehniskiem darbiniekiem, pakalpojumu vadītājiem.

Būs iespēja iepazīt arī eParaksta klietnu apkalpošanas darbu, eParaksts produkta un pārdošanas attīstību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

Ekskursijas