Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Labdarības organizācija "Palīdzēsim.lv"
Viskaļu 36a, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” ir nevalstiska labdarības organizācija, kuras darbības mērķis ir palīdzēt Latvijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem, kurus skārušas veselības vai citas sadzīvei nozīmīgas problēmas, brīvprātīgā darba veicināšana un Latvijas iedzīvotāju iesaistīšana sabiedrības līdzdalības aktivitātēs. Galvenā mērķauditorija - sociāli mazaizsargātās grupas – bērni un jaunieši, kas ir pakļauti sociālās atstumtības riskam izglītības trūkuma, veselības stāvokļa un/vai ekonomisku apstākļu dēļ ( no audžuģimenēm, speciālajām internātskolām, sociālās aprūpes centriem, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, bērni/jaunieši ar invaliditāti), kā arī to ģimenes. Organizācijas darbību veido 4 galvenie virzieni: 1) atbalsts veselības problēmu risināšanā; 2) konsultāciju sniegšana/interešu aizstāvība (sociālā palīdzība, medicīnas pakalpojumu pieejamība, ģimeņu asistentu piesaiste, mentoru piesaiste soc riska grupas jauniešiem u.c.) 3) sociālās integrācijas, rehabilitācijas un izglītības pasākumu organizēšana mērķgrupai; 4) brīvprātīgā darba popularizēšana un praktiska iespēja darboties, kā arī iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskajos procesos. Ar bērniem, jauniešiem un to ģimenēm, kuri saņem dažāda veida atbalstu, organizācija veido ilgtermiņa kontaktu, palīdzot sadzīves apstākļu uzlabošanā un veselības problēmu risināšanā, kā arī iesaistot dažādos sociālās diskriminācijas mazināšanas pasākumos.Gada laikā tiek īstenoti vidēji 100 sociālās integrācijas un rehabilitācijas pasākumi, kuros kopumā piedalās aptuveni 500 bērni un jaunieši. Gada laikā notiek vismaz 50 brīvprātīgo darbinieku piesaiste sociālā atbalsta pasākumu īstenošanai, regulāra sabiedrības informēšana par sociāli mazaizsargāto grupu vajadzībām un sasniegumiem, kā arī aktīva sabiedrības iesaistīšana NVO darbībā. Esam par to, ka "jādod makšķere, nevis zivs" , un tieši tādēļ – bērnus/jauniešus un to vecākus no sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, kā arī bērnus un jauniešus ar dažāda veida invaliditāti, iesaistām radošās un izzinošās aktivitātēs, pasākumos un nodarbībās – uzskatāmi rādot, stāstot, aktīvi darbojoties praksē, ka viss atkarīgs no paša, ka jāstrādā, jāmācās, jāattīstās, lai iegūtu citādāku pieredzi, plašinām viņu redzesloku, palīdzam uzstādīt un sasniegt mērķus.
NOZARE
Nevalstiska organizācija/ biedrība un nodibinājums

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Sociālais darbinieks

Palīdzēsim.lv Ēnu diena norisināsies 6.04. ( saskaņots ar Ēnu dienas organizatoriem) 

Sarežģīti noformulēt vienu profesiju, vienu amatu, jo nevalstiskajā labdarības organizācijā strādājot Tev jābūt plaša profila speciālistam. Un patiesībā, nav svarīgi, vai plāno būt ekonomists, aktieris vai politiķis, ja Tev sirds ir īstajā vietā, augsta atbildības izjūta un vēlme darīt, gaidīsim Tevi savā pulkā! Pie mums Tu varēsi redzēt dažādas profesijas - sākot no vadītāja, grāmatveža, sabiedrisko attiecību speciālista, sociālā darbinieka, mentora, psihoterapeita līdz pat noliktavas darbiniekam. 

Ēnu dienā varēsi praktiski piedalīties vienā organizācijas darba dienā, kas ir gana dinamiska un izaicinājumiem bagāta, taču vienmēr pildīta pozitīvām emocijām un daudz jaunām pieredzēm. 

Ceram, ka tiekamies! 

Palīdzēsim.lv komanda 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Viskaļu 36a, Rīga

Ekskursijas