Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Tukuma novada sociālais dienests
Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads
PAR UZŅĒMUMU
Nodrošina pašvaldībā sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, veic sociālo darbu ar personām, personu grupām.
NOZARE
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Veikt sociālo darbu ar ģimeni ar bērniem - problēmas atpazīšana, iejaukšanās plānošana, uzdevumu noteikšana, iejaukšanās izvērtēšana

#Ukraine

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums; Jelgavas iela 4a, Kandava; pagastu teritorijas

Sociālais darbinieks

Veic sociālo darbu ar pilngadīgām personām - personām ar invaliditāti, senioriem, personām ar atkarības problēmām, bez mājokļa, bez darba u.c. Uzklausa grūtībās nonākušo personu vai viņas tuviniekus, izvērtē problēmu un izvērtē personas vajadzību pēc atbalsta - aprūpes mājās, aprūpes institūcijā, atbalsta personas, dienas centra pakalpojuma u.c. pakalpojumiem. 

#Ukraine

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums; Jelgavas iela 4a, Kandava, pagastu teritorijas

Sociālais rehabilitētājs

Sociālais rehabilitētājs strādā ar cilvēkiem, kuru iekļaušana sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta. Sociālā rehabilitētāja darba vieta Tukuma novadā ir dienas aprūpes centrs personām ar invaliditāti, grupu dzīvoklis vai senioru dienas centrs. Sociālāis rehabilitētājs veicina personu sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu, veicina viņu sociālo aktivizāciju;  interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot.

#Ukraine

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārzniecības iela 2a, Tukums, Tukuma novads

Sociālais darbinieks

Kopienas centrs veic sociālo darbu kopienā, īsteno pasākumu kopumu, kas veicina iedzīvotāju attiecību uzlabošanos, motivāciju iesaistīties un līdzdarboties kopienas dzīvē, un nodrošina kopienā dzīvojošajiem iespējas sniegt atbalstu citiem kopienā dzīvojošajiem. Kopienas centrs īsteno pasākumus un aktivitātes gan pilngadīgām personām, gan bērniem un jauniešiem.

#Ukraine

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas 4a, Kandava; kopienas centrs Mūsmājas (Sēme); kopienas centrs Tev (Džūkste), kopienas centrs Saulstari (Lestene), kopienas centrs Dzintariņi (Irlava)

Sociālais darbinieks Tukuma patversmē

Sociālā darbinieka darbs patversmē. Pajumtes uztura, higiēnas iespēju nodrošināšana, atbalsts cilvēkiem, kuriem nav kur dzīvot.

#Ukraine

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 11/13, Tukums

Ekskursijas

Sociālais darbs un sociālie pakalpojumi

Sociālā dienesta apmeklējums, dienas aprūpes centru un dienas centru apmeklējums, patversmes apmeklējums

Adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums

Pieejamais laiks: Darba dienas, iepriekš vienojoties

Dalībnieku skaits: Min 2 Max 10

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Uzzināsi, kas ir mazaizsargātās iedzīvotāju grupas, kāda palīdzība un pakalpojumi tiek nodrošināti ģimenēm ar bērniem, personām ar invaliditati, cilvēkiem bez pajumtes, senioriem u.c. iedzīvotāju grupām

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Īsa lekcija, mazās grupās iesaiste pakalpojumu norisē, grupu darbi, iepazīstot dažādas darba tehnikas un paņēmienus