Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Tukuma novada sociālais dienests
Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads
PAR UZŅĒMUMU
Nodrošina pašvaldībā sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, veic sociālo darbu ar personām, personu grupām.
NOZARE
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Veikt sociālo darbu ar ģimeni ar bērniem - problēmas atpazīšana, iejaukšanās plānošana, uzdevumu noteikšana, iejaukšanās izvērtēšana

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Tidaholmas iela 1, pagastu teritorijas

Sociālais darbinieks

Veic sociālo darbu ar pilngadīgām personām - personām ar invaliditāti, senioriem, personām ar atkarības problēmām, bez mājokļa, bez darba u.c. Uzklausa grūtībās nonākušo personu vai viņas tuviniekus, izvērtē problēmu un izvērtē personas vajadzību pēc atbalsta - aprūpes mājās, aprūpes institūcijā, atbalsta personas, dienas centra pakalpojuma u.c. pakalpojumiem. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums

Sociālais rehabilitētājs

Sociālais rehabilitētājs strādā ar cilvēkiem, kuru iekļaušana sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta. Sociālā rehabilitētāja darba vieta Tukuma novadā ir dienas aprūpes centrs personām ar invaliditāti, grupu dzīvoklis vai senioru dienas centrs. Sociālāis rehabilitētājs veicina personu sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu, veicina viņu sociālo aktivizāciju;  interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārzniecības iela 2a, Tukums, Tukuma novads; Mežrozītes Irlava, Irlavas pagasts , Tukuma novads, Rīti Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads

Ekskursijas