Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1
PAR UZŅĒMUMU
Rīgas valstspilsētas pašvaldība - Latvijas lielākā pašvaldība.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Kultūras pārvaldes Noformējuma nodaļas vadītājs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes Noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns.

Viņš rūpējas par pilsētas vizuālo noformējumu pilsētā, zina, kur glabājas garās lampiņu virtenes un kā rotāsies pilsēta dažādos svētkos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 5, Rīga

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (Rīgas vicemērs)

Šī ir lieliska iespēja iepazīties ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Edvarda Ratnieka darbu. E. Ratnieka pārraudzībā ir pilsētas īpašumu apsaimniekošana, sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām un atbalsta pasākumi Ukrainai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Cilvēkresursu pārvaldes vadītāja

Cilvēkresursu pārvaldes vadītāja Evita Mackeviča.

E.Mackevičas vadītās pārvaldes pārziņā ir darbinieku atlase, darba tiesisko attiecību nodibināšana, darbinieku attīstība, darbs ar darbinieku iesaistes un labbūtības veicināšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšnieka vietnieks

Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšnieka vietnieks, Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 5, Rīga

Rīgas mēra padomniece komunikācijas jautājumos

Rīgas domes priekšsēdētāja padomniece Santa Jonāte.

S.Jonāte konsultē Rīgas mēru sabiedrisko attiecību, komunikācijas un sociālo tīklu jautājumos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja

Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skoolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa.

Iestājpārbaudījumu procesa organizēšana, karjeras izglītības iespējas, Rīgas skolu pārraudzība.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 5, Rīga

Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs

Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Ivars Balamovskis. 

Politikas plānošana visās pārraudzības jomās, brīvā laika aktivitātes, nometenes, STEAM ekosistēmas izveide, kultūras pasākumu plānošana, sporta sacensību organizēšana utt.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 5, Rīga

Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes priekšniece

Mājokļu un vides departamenta direktora vietniece, Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes priekšnieceKristīne Ermansone.

Šis departaments rūpējas par vides aizsardzību Rīgā - lai pilsētā būtu vairāk koku un tīrāks gaiss, lai iedzīvotāji vairāk un pareizi šķirotu atkritumus. Tāpat departaments gādā, lai mazaizsargātākie cilvēki varētu tikt pie saviem mājokļiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga

Labklājības departamenta Personāla un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja

Labklājības departamenta Personāla un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja Iveta Grauduma.

Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes Personāla un kvalitātes vadības nodaļa atbild par visiem jautājumiem, kas saistīti ar departamnta personālu, tā ir lieliska iespēja iepazīties ar darba specifiku skolēnam, kas savu nākotni sasita ar personālvadības jomu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga

Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes Tehniskās nodaļas vadītāja

Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes Tehniskās nodaļas vadītāja Diāna Grencmane.

Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes Tehniskā nodaļa koordinē jautājumus, kas saisīti ar sociālajai nozarei nodoto nekustamo īpašumu izmantošanu, nodrošina invalīdu riteņkrēslu pacēlāju izsniegšanu rīdziniekiem kā arī sniedz atbalstu departamenta struktūrvienībām tehniskos un saimnieciskos jautājumos, līdz ar to būs iespēja ielūkoties šo darbu ikdienā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga

Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes priekšniece

Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes priekšniece Laura Kalniņa.

Labklājības departamenta Administratīvā pārvalde nodrošina atbalstu Labklājības departamentam personāla, kvalitātes juridiskajos un tehniskajos jautājumos, līdz ar to būs iespēja iepazīties, kā tiek vadīti procesi šajās jomās.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga

"Rīgas digitālās aģentūras" galvenais IKT arhitekts

"Rīgas digitālās aģentūras" galvenais IKT arhitekts Mārtiņš Pudelis.

Lieliska iespēja iegūt pirmo priekšstatu par informāciju tehnoloģiju arhitekta darba pienākumiem un izaicinājumiem, kā arī iegūt virspusēju priekšstatu par Rīgas informācijas sistēmu uzbūvi un galvenajiem informāciju tehnoloģiju sistēmu ieviešanas un uzturēšanas procesiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga

Rīgas bāriņtiesas Mantisko lietu nodaļas vadītāja

Rīgas bāriņtiesas Mantisko lietu nodaļas vadītāja Ilze Visocka.

Ievērojot Personu datu aizsardzības prasības iepazīstināt ar Bāriņtiesas darba spcifiku, sadarbības iespējām, telpām. Iespējams varēs apmeklēt kādu no ārpusģimenes apūpes iestādēm Rīgā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga

Rīgas bāriņtiesas Ārpusģimes aprūpes lietu nodaļas bāriņtiesas locekle

Rīgas bāriņtiesas Ārpusģimes aprūpes lietu nodaļas bāriņtiesas locekle Elīna Bērziņa.

Ievērojot Personu datu aizsardzības prasības iepazīstināt ar Bāriņtiesas darba spcifiku, sadarbības iespējām, telpām. Iespējams varēs apmeklēt kādu no ārpusģimenes apūpes iestādēm Rīgā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga

Rīgas bāriņtiesas Adopcijas lietu un aizgādnības lietu nodaļas vadītāja

Rīgas bāriņtiesas Adopcijas lietu un aizgādnības lietu nodaļas vadītāja Andra Paegle.

Ievērojot Personu datu aizsardzības prasības iepazīstināt ar Bāriņtiesas darba spcifiku, sadarbības iespējām, telpām. Iespējams varēs apmeklēt kādu no ārpusģimenes apūpes iestādēm Rīgā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga

Rīgas domes deputāte Ieva Brante

Jums ir iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Deputāte Ieva Brante ir arī Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes deputāts Sandris Bergmanis

Jums ir iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja ir Laima Geikina. Šī komiteja rūpējas par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem Rīgā - lai pilsētas skolās skolēniem būtu jauki mācīties, lai pilsētā notiktu daudz kultūras un sporta notikumi.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1

Rīgas domes deputāts Igors Kļaviņš

Jums ir iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1

Rīgas domes deputāte Zane Pūpola

Jums ir iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes priekšsēdētājs (Rīgas mērs) Vilnis Ķirsis

Šī ir lieliska iespēja iepazīties ar Latvijas lielākās pašvaldības vadītāja -  Rīgas domes priekšsēdētāja - Viļņa Ķirša darbu.

Savā pieteikuma vēstulē lūdzam norādīt trīs iemeslus, kāpēc šogad vēlies būt Rīgas mēra “ēna”.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes deputāts Valdis Gavars

Jums ir iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

V.Gavars ir Pilsētas attīstibas komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vadītājs

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu vada Edijs Pelšs. Šis departaments rūpējas par vides aizsardzību Rīgā - lai pilsētā būtu vairāk koku un tīrāks gaiss, lai iedzīvotāji vairāk un pareizi šķirotu atkritumus. Tāpat departaments gādā, lai mazaizsargātākie cilvēki varētu tikt pie saviem mājokļiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga

Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola (Rīgas vicemēre)

Šī ir lieliska iespēja iepazīties ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieces Lindas Ozolas darbu. 

Pilsētas viens no trīs vadošajiem amatiem, kurā uzsvars likts uz drošības, kārtības jautājumiem galvaspilsētā, darbs ar pašvaldības policiju, kā arī pretkorupcijas jautājumu un pašvaldības darba atklātības jautājumu risināšana. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Māris Mičerevskis

Deputāts Māris Mičerevskis ir Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītājs. Ikdienā strādā ciešā kontaktā ar pašvaldības policiju, Civilās aizsardzības pārvaldi, kas rūpējas par drošības jautājumiem Rīgā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes deputāte Alija Turlaja

Jums ir iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Deputāte A. Turlaja darbojas arī kā Publiskās ārtelpas komisijas vadītāja.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes deputāte Justīne Panteļejeva

Jums ir iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Deputāte J.Panteļejeva darbojas arī kā Jaunatnes konsultatīvās padomes vadītāja.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange

Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange rūpējas par to, lai domes deputātu nolemtais tiktu izpildīts un lai savu darbu sekmīgi veiktu pašvaldības kapitālsabiedrības, piemēram, Rīgas Zooloģiskais dārzs vai Rīgas namu pārvaldnieks.  

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas NVO atbalsta sektora projektu vadītāja

NVO nams ir Rīgas pašvaldības atbalsts nevalstiskajām organizācijām (NVO) – tas ir izglītības, informācijas apmaiņas, tīklošanās un resursu punkts. Tā ir vieta, kur NVO var saņemt praktisku atbalstu. NVO namā ikdienu darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas. Ja vēlies uzzināt, kā Rīgas pašvaldība atbalsta NVO, sadarbojas ar tām, un, kas ir NVO un ko tās dara, – nāc Ēnu dienā uz NVO namu!  

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Ieriķu iela 43A, Rīga

Starptautiskā mārketinga nodaļas vadītāja

"Rīgas Tūrisma un investiīcju aģentūras" Starptautiskā mārektinga nodaļas vadītāja Rita Pētersone.Starptautiskā mārektinga nodaļa rūpējas par Rīgas atpazīstamību pasaulē un par tūristu piesaistīšanu Rīgai.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Torņa iela 4 - 3B, Rīga,

Rīgas Tūrisma informācijas centrs

Tūrisma informācijas centrā Rīgas viesiem tiek sniegta informācija par plašo Rīgas pilsētas piedāvājumu, t.sk. apskates objektiem, dažādiem kultūras un tūrisma piedāvājumiem, ekskursijām, gidiem, sabiedrisko transportu Rīgā u.c. Iepazīsti arī Tu, cik interesanti ir satikt daudzveidīgos Rīgas ciemiņus, kā arī atklāj sev nezināmas Rīgas vietas un aktivitātes!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Rātslaukums 6, Rīga

Rīgas domes deputāts Vladimirs Buzajevs

Jums ir iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību..

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes deputāts Miroslavs Mitrofanovs

Jums ir iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes deputāte Inna Djeri

Jums ir iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps

Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs ir Viesturs Zeps. Šī komiteja rūpējas par vides aizsardzību Rīgā - lai pilsētā būtu vairāk koku un tīrāks gaiss, lai iedzīvotāji vairāk un pareizi šķirotu atkritumus. Tāpat komiteja gādā, lai mazaizsargātākie cilvēki varētu tikt pie saviem mājokļiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Rīgas domes deputāte Iveta Ratinīka

Jums ir lieliska iespēja uzzināt par Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāta darbu - iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu, darbu Rīgas domes komitejās un Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātslaukums1, Rīga

Ekskursijas