Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
PAR UZŅĒMUMU
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Olaines novada pašvaldība

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Pašvaldības sociālā dienesta pienākums ir sniegt cilvēkam informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību, sniegt psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību.

Olaines novada pašvaldība

Jaunatnes darbinieks

Iespēja ēnot Olaines Jauniešu centra "Popkorns" jaunatnes darbinieci. 

Jaunatnes darbiniece organizē pasākumus, veido plakātus, komunicē ar jauniešiem. 

Ja vēlies uzzināt vairāk par jaunatnes darbu un jauniešu centra darbību - droši piesakies! 

Olaines novada pašvaldība

Sabiedrisko attiecību speciālists

Iespēja iepazīt Sabiedrisko attiecību speciālista darbu Olaines novada pašvaldībā.

Nodrošina atvērtu komunikāciju starp pašvaldību un sabiedrību, sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus, dokumentē sabiedrisko dzīvi novadā, gatavo preses relīzes (ziņas medijiem), piedalās pašvaldības mājas lapas satura plānošanā, izstrādē un aktualizēšanā, piedalās pašvaldības vizuālā tēla izveidē, organizē uzņēmuma reprezentācijas materiālu izstrādi, veido pašvaldības avīzi.

Olaines novada pašvaldība

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti u.c.

Olaines novada pašvaldība

Kultūras pasākumu organizators

Iespēja ēnot Jaunolaines kultūras nama pasākumu organizatori.

Kultūras pasākumu scenāriju rakstīšana, mākslinieku atrašana, darbu organizēšana un darbs ar amatieru mākslas kolektīviem Jaunolaines Kultūras namā

 

Olaines novada pašvaldība

Novada domes priekšsēdētājs

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu. Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa, priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.

Olaines novada pašvaldība

Ceļu inženieris

Iespēja iepazīt Olaines novada pašvaldību, Attīstības nodaļu un ceļu inženiera darbu Olaines novada pašvaldībā.

Olaines novada pašvaldība

Novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa,  priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.

Olaines novada pašvaldība

Novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

Olaines novada Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa, priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.