Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
PAR UZŅĒMUMU
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore ir atbalsts novada uzņēmējiem, organizē projektus uzņēmējdarbības jomā, veido sadarbību ar uzņēmējiem, NVO, valsts un pašvaldību iestādēm, nodrošina centra mārketinga jautājumus u.c. darbības jomas. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Veselības iela 7, Olaine

Novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

Iespēja ēnot Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieci Līgu Gulbi.

Domē darbojas 15 deputāti. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece ir Līga Gulbe, priekšsēdētāja otrais vietnieks ir Aleksandrs Čmiļs.

Olaines novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi. Tās darbu organizē pašvaldības izpilddirektors Ģirts Batrags.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads

Ekskursijas