Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Fortum Jelgava
Pasta iela 47, Jelgava
PAR UZŅĒMUMU
Fortum ir ceturtais lielākais siltumenerģijas ražotājs pasaulē, kas savu darbību ir attīstījis Ziemeļvalstīs, Krievijā un Baltijas jūras reģiona valstīs. Latvijā Fortum ir centralizētas sistēmas operators Jelgavas pilsētā kopš 2008. gada, Fortum darbības sfēra aptver siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī enerģijas ražotņu uzturēšanu un apkalpošanu. Fortum siltumenerģiju un elektroenerģiju ražo Latvijā lielākajā un modernākajā biomasas koģenerācijas stacijā, kura, izmantojot atjaunojamo energo resursu - šķeldu - spēj nodrošināt līdz pat 85% no Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas slodzes, tādējādi pārliecinoši iezīmējot Jelgavu par vienu no zaļākajām Latvijas pilsētām.
NOZARE
Elektroenerģijas ražošana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Pārdošanas vadītājs

Pārdošanas vadītājs ir atbildīgs par jaunu klientu piesaisti centralizētajai siltumapgādei un citiem pakalpojumiem, kurus Fortum piedāvā tagad vai piedāvās nākotnē. Pārdošanas vadītājs sadarbojas ar esošajiem klientiem, analizējot viņu vajadzības un virzot tās tālākai attīstībai, kā arī izstrādā piedāvājumus jauniem klientiem, ietverot gan tehnisko, gan ekonomisko jautājumu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Vecākais klientu apkalpošanas speciālists

Gūsti ieskatu SIA "Fortum Jelgava" klientu apkalpošanas nodaļas ikdienā, ēnojot Vecāko klientu apkalpošanas speciālistu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 47

Biomasas kurināmā procesa vadītājs

Iepazīsti Latvijā lielākās biomasas koģenerācijas stacijas kurināmā procesa organizēšanu un vadīšanu. Kurināmā process ietver izdevīgākā kurināmā izvēli, kurināmā apzināšanu un izpēti, kurināmā iepirkuma procedūras oganizēšanu, pārrunu vešanu ar kurināmā piegādātājiem un līgumu slēgšanu, kurināmā piegāžu loģistikas organizēšanu, kā arī kurināmā pieņemšanas organizēšanu koģenerācijas stacijā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rūpniecības iela 73A

Siltumapgādes dienesta vadītājs

Unikāla iespēja iepazīties ar Siltumapgādes dienesta vadīšanu un attīstību Jelgavā, kas sevī ietver siltumenerģijas pārvades un piegādes nodrošināšanu Fortum klientiem Jelgavā, un avārijas dienesta darva koordinēšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rūpniecības iela 73A

Elektroinženieris

Atbild par elektoriekārtu darbību biomasas koģenerācijas stacijā. Plāno un organizē šo iekārtu apkopi un remontu. Pārzin elektronerģijas ražošanas procesu un saražotās elektroenerģijas pārdošanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Koģenerācijas stacijas operators

Biomasas koģenerācijas stacijas operatori seko līdzi ne tikai jaunās biomasas koģenerācijas stacijas darbībai, bet arī visas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbībai. Tieši viņi gādā, lai pilsētnieku mājokļos siltums nonāktu vajadzīgajā apjomā un laikā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Integrētās vadības sistēmas vadītājs

Integrētās vadības sitēmas vadītājs atbild par kvalitātes vadību, darba drošibu, vides aspektiem uzņēmumā. Pienākumos ietilpst Integrētās vadības sistēmas uzturēšana atbilstoši ISO standartu prasībām, pārstāv uzņēmumu dažādos auditos un komunicē ar klientu kvalitātes jautājumos.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Personāla vadītāja

Jums būs iespēja ielūkoties personāla vadītājas ikdienā. Kādi ir darbinieku vadības procesi starptautiskā uzņēmumā? Kā veicināt darbinieku lojalitāti un saliedēt koletīvu? Izmantojiet izdevību to noskaidrot pie mūsu personāla vadītājas Ilonas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Procesu inženieris

Organizē nepārtrauktu siltmenerģijas un elektroenerģijas ražošanas procesu biomasas koģenerācijas stacijā. Atbild par tehnoloģiskoajiem procesiem, iekārtu darbību. Konsultē uzņēmuma darbiniekus par procesu nodrošināšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Mārketinga vadītājs

Mārketinga vadītājs atbild par uzņēmumā saražotā produkta - siltumenrģijas un elektroenerģijas reklamēšanu un popularizēšanu jauniem klientiem, kā arī dažādu materiālu izgatavošanu un komunikāciju ar uzņēmuma esošajiem klientiem, kā arī  dažādu aktivitāšu un pasākumu plānošanu un organizēšanu, lai skaidrotu sabiedrībai par centralizētās siltumapgādes priekšrocībām un ieguvumiem. Mārketinga vadītāja pārziņā ir arī uzņēmuma mājas lapas uzturēšana.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 47

Ekskursijas