Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Fortum Jelgava
Pasta iela 47, Jelgava
PAR UZŅĒMUMU
Fortum ir ceturtais lielākais siltumenerģijas ražotājs pasaulē, kas savu darbību ir attīstījis Ziemeļvalstīs, Krievijā un Baltijas jūras reģiona valstīs. Latvijā Fortum ir centralizētas sistēmas operators Jelgavas pilsētā kopš 2008. gada, Fortum darbības sfēra aptver siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī enerģijas ražotņu uzturēšanu un apkalpošanu. Fortum siltumenerģiju un elektroenerģiju ražo Latvijā lielākajā un modernākajā biomasas koģenerācijas stacijā, kura, izmantojot atjaunojamo energo resursu - šķeldu - spēj nodrošināt līdz pat 85% no Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas slodzes, tādējādi pārliecinoši iezīmējot Jelgavu par vienu no zaļākajām Latvijas pilsētām.
NOZARE
Elektroenerģijas ražošana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Fortum Jelgava

Mārketinga vadītājs

Mārketinga vadītājs atbild par uzņēmumā saražotā produkta - siltumenrģijas un elektroenerģijas reklamēšanu un popularizēšanu jauniem klientiem, kā arī dažādu materiālu izgatavošanu un komunikāciju ar uzņēmuma esošajiem klientiem, kā arī  dažādu aktivitāšu un pasākumu plānošanu un organizēšanu, lai skaidrotu sabiedrībai par centralizētās siltumapgādes priekšrocībām un ieguvumiem. Mārketinga vadītāja pārziņā ir arī uzņēmuma mājas lapas uzturēšana.

Fortum Jelgava

Pārdošanas vadītājs

Pārdošanas vadītājs ir atbildīgs par jaunu klientu piesaisti centralizētajai siltumapgādei un citiem pakalpojumiem, kurus Fortum piedāvā tagad vai piedāvās nākotnē. Pārdošanas vadītājs sadarbojas ar esošajiem klientiem, analizējot viņu vajadzības un virzot tās tālākai attīstībai, kā arī izstrādā piedāvājumus jauniem klientiem, ietverot gan tehnisko, gan ekonomisko jautājumu.

Fortum Jelgava

Koģenerācijas stacijas operators

Biomasas koģenerācijas stacijas operatori seko līdzi ne tikai jaunās biomasas koģenerācijas stacijas darbībai, bet arī visas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbībai. Tieši viņi gādā, lai pilsētnieku mājokļos siltums nonāktu vajadzīgajā apjomā un laikā.

Fortum Jelgava

Integrētās vadības sistēmas vadītājs

Integrētās vadības sitēmas vadītājs atbild par kvalitātes vadību, darba drošibu, vides aspektiem uzņēmumā. Pienākumos ietilpst Integrētās vadības sistēmas uzturēšana atbilstoši ISO standartu prasībām, pārstāv uzņēmumu dažādos auditos un komunicē ar klientu kvalitātes jautājumos.

Fortum Jelgava

Elektroinženieris

Atbild par elektoriekārtu darbību biomasas koģenerācijas stacijā. Plāno un organizē šo iekārtu apkopi un remontu. Pārzin elektronerģijas ražošanas procesu un saražotās elektroenerģijas pārdošanu.