Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Universitāte
Raiņa bulv. 19, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Universitāte ir vienīgā klasiskā tipa universitāte Latvijā un saskaņā ar QS University Rankings vērtējumu, ir 5% pasaules vadošo universitāšu vidū. Pašlaik Latvijas Universitātē studē ap 15 000 studentu. Tās 13 fakultātēs, 8 filiālēs un 19 institūtos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

LU Medicīnas fakultātes profesors, pētnieks

Iespēja vērot darbā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes mācībspēkus un pētniekus, kas studentiem vada teorētiskas un praktiskas nodarbības farmakoloģijā, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu.

Īpaši aicinām pieteikties ēnas, kam ir interese par studijām un darbu farmakoloģijā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 3

LU Medicīnas fakultātes profesors, pētnieks

Iespēja vērot darbā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes mācībspēkus un pētniekus, kas studentiem vada teorētiskas un praktiskas nodarbības farmācijā, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu.

Īpaši aicinām pieteikties ēnas, kam ir interese par studijām un darbu farmācijas nozarē.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 3

LU Medicīnas fakultātes profesors, pētnieks

Iespēja vērot darbā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes mācībspēkus un pētniekus, kas studentiem vada teorētiskas un praktiskas nodarbības cilvēka anatomijā, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu.

Īpaši aicinām pieteikties ēnas, kam ir interese par medicīnas studijām un darbu veselības aprūpē.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 3

Krājuma glabātājs

Iespēja uzzināt, kas ir muzeja “neredzamā” puse, kādi ir muzeja krājuma glabātāja pienākumi un ikdienas darbi un kādi pārsteigumi tajā var sagaidīt. Būs iespēja iepazīt un pašiem pamēģināt krājuma ikdienas aprūpē, krājuma priekšmetu grupēšanā, aprakstu sagatavošanai uzņemšanai krājumā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Kronvalda bulv. 4

LU Muzeja eksperte

Iespēja uzzināt ko var paveikt, apvienojot dabas zinātņu jomas zināšanas ar darbu muzejā. Varēs pārliecināties par to, cik interesants pašam un noderīgs visai sabiedrībai var būt eksperta darbs, pētot muzeja kolekcijas, lai atklātu vēl nezināmo un plaši informētu par pētniecības rezultātiem. Būs iespēja saprast, kā eksperts sagatavo un vada tematiskās ekskursijas un nodarbības, atklājot Zemes dzīļu bagātību, kā arī veic vēl neizprotamu objektu ekspertīzes. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Kronvalda bulvāris 4, 321. telpa

LU Teoloģijas fakultātes PR speciāliste, doktora studiju programmas lietvede un pētniece

Ēnotājam būs iespēja iejusties dinamiskā darba dienas ritmā – gan sagatavot preses relīzes, piedalīties pasākumu organizēšanā, pārvaldīt lietvedības dokumentus un apzināt nepieciešamo literatūru publikāciju veidošanai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulv. 19

Lektors

Ēnotājam būs iespēja pavadīt dienu, izzinot lektora amatu – lekciju pasniegšana, pārbaudes darbu saturu veidošana, studentu kontroldarbu labošana, teoloģisku un reliģisku terminu iepazīšana angļu valodā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulv. 19

LU Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietniece, Starpnozaru pētniecības centra vadītāja, Vadošā pētniece

Ēnotājiem piedāvājam iepazīties ar zinātniskas bibliotēkas pētniecības aktivitātēm, starpdisciplinaritāti bibliotēkā, iepazīties ar Baltijas reģionā vērtīgākajiem bibliotēku krājumiem un dažādu kultūru centriem, kas izvietoti bibliotēkas ēkā

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rūpniecības iela 10

LU Teoloģijas fakultātes dekāne, profesore un mācītāja

Ēnotājam iespēja uz dienu iejusties veselas fakultātes dekānes amatā – tā ir dažādu sapulču vadīšana, lekciju lasīšana, kā arī piedalīšanās nozīmīgos pasākumos. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulv. 19

Muzeja eksperts

Ēnotāji iepazīsies ar darbu LU Muzeja F. Candera un Latvijas astronomijas kolekcijā un aktualitātēm astronomijā Latvijā. Uzzinās par LU Muzeja eksperta darba pienākumiem: izstrādā un vada nodarbības muzejā, veic zinātnisko pētniecību, sagatavo jaunas ekspozīcijas, u.c.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: 501. telpa, Raiņa bulvāris 19

LU Muzeja krājuma glabātājs

- Muzeja krājumā esošo priekšmetu šķirošana, sakārtošana pa apakškolekcijām, uzskaite muzeja elektroniskajā datubāzē un muzejiskās vērtības aprēķināšana;

- Publikāciju sagatavošana un popularizēšana par dažādiem interesantiem, aktuāliem muzejiskajiem priekšmetiem publicitātes vai konferences ietvaros;

- Ekskursiju vadīšana pa LU galveno ēku, stāstot par LU vēsturi un priekšvēsturi, parādot zīmīgākos LU galvenās ēkas kultūrvēsturiskos objektus – foajē, Lielo un Mazo aulu, Studentu karceri un jumta platformu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Sociālo tīklu eksperte

Viņas pārziņā ir “Digitālo kultūru un sociālo mediju” kurss un šajās zināšanās viņa ir gatava dalīties arī ar ēnotājiem. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: LU Sociālo zinātņu fakultāte, Lauvas iela 4

Producents, pasniedzējs, multimediju uzņēmuma vadītājs

LU Sociālo zinātņu fakultātes lektors un doktorants, raidījuma "Kivi" producents, multimediju uzņēmuma "Audiovisual" vadītājs.

Studiju ietvaros Roberts Vīksne māca par filmēšanu, montāžu un fotografēšanu. Viņa pārziņā ir arī Sociālo zinātņu fakultātes studentu veidotais raidījums "Kivi".

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: LU Sociālo zinātņu fakultāte, Lauvas iela 4

Eksperte

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Latvijas Universitātes Muzeja Cilvēka patoloģijas kolekcijas eksperta darbu. Apskatīt galvenās, muzejā pārstāvētas cilvēka patoloģijas. Piedalīties patoloģisku procesu aprakstīšanas un sistematizēšanas darbā. Kā arī būs iespēja tikties ar studentiem, kas mācās Medicīnas fakultātē un apgūst Patoloģijas priekšmetu izmantojot LUM Cilvēka patoloģijas kolekcijas krājumus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas 3

Pētnieks

Jonu šķidrumi ir sāļi, kas šķidri istabas temperatūrā. Tie nav gaistoši un uzliesmojoši, kā arī vada elektrisko strāvu un spēj izšķīdināt plašu klāstu materiālu - no plastmasas līdz koksnei. LU Ķīmijas fakultātē notiek jonu šķidrumu pētījumi videi draudzīgāku ķīmisko procesu izstrādei. Sadarbībā ar partneriem Eiropā un citviet pasaulē izgatavojam un modelējam jaunus materiālus energoefektīvākiem rūpnieciskajiem procesiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas 1, 605. laboratorija

Vadošais pētnieks, docents

Pamata darbība lielākajā daļā laika saistīta ar individuāla pētījumu projekta par farmaceitisko vielu kristalizāciju (fizikālā ķīmija) realizāciju, kā arī projekta vadīšanu, kurā pamatā darbojas maģistrantūras un doktorantūra studenti un jaunie zinātnieki. Tāpat tiek kārtoti arī jautājumi par mācību un zinātniska darba organizēšanu LU Ķīmijas fakultātē. Lekcijas vai darbs ar studentiem mācību saistībā konkrētajā dienā nav paredzēts.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 1

Zinātniskais asistents

Esmu cilvēks ar augstu atbildības sajūtu un precizitāti, kā arī centīgs, atvērts, komunikabls un uz panākumiem orientēts. Studēju Latvijas Universitātē, Ķīmijas fakultātē, 2.kursā ķīmijas maģistra studiju programmā un papildus tam strādāju Fizikālās ķīmijas katedras pētniecības laboratorijā (konkrēti rentgendifrakcijas laboratorijā) par zinātnisko asistentu. Darbu šajā laboratorijā sāku jau, kad mācījos bakalaura studiju 3.kursā, proti, izstrādājot kursa un bakalaura darbu, kurā tika pētītas farmaceitiski aktīvās vielas (FAV) un to spēja veidot dažādus kristalizācijas produktus. Kaut gan no sākuma līdz galam nesapratu, ko vispār daru, ko man ir jāiegūst utt., bet man patikās tas, ko darīju tajā brīdī un Es lieliski apzinājos, ka profesionālās iemaņas nāk ar laiku, gan strādājot attiecīgajā nozarē, gan tās kas tiek iegūtas studējot universitātē. Un ja kaut ko vēlos sasniegt, vienmēr tiecos uz savu mērķi un apzinos to, ka lai sasniegtu rezultātu ir nepieciešams smags darbs. Esmu ieguvis papildus pieredzi dažādos kursos, zinātniskajās konferencēs (Latvijā un arī ārpus tās), kā arī praktiski apgūstot jaunas iemaņas mācoties no sava darba vaītāja. Savā ikdienā nodarbojos ar dažadu modeļvielu izpēti un to spēju veidot dažādas kristāliskās formas, konkrēti, cietos škīdumus. Pielietojot gan praktiskās (kristalizācijas pētījumu u.c. fizikālās cietfāžu pētīšanas metodes), gan arī teorētiskās (kvantu ķīmijas aprēķini, un dažādu programmu pelietojums pētniecībā). Tagad ar prieku varu teikt, ka savā nozarē esmu kļuvis par lietpratēju un spēju pasniegt savas zināšanas citiem – gan vadīt praktiskos darbus studeniem, gan iesaistīties dažādos pētniecības projektos, gan vadīt/palīdzēt studentiem noslēgumu darbu izstrādē.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 1

Sporta centra direktors

Latvijas Universitātes sporta centra direktors ir atbildīgs par visiem ar Latvijas Universitāti saistītiem sporta pasākumiem, sacensībām un nodarbībām. Darbā ietilpst ne tikai šo pasākumu organizēšana, bet arī nepārtraukti tiek komunicēts ar augsta līmeņa sportistiem/LU studentiem un atbalstītas. vadītas vairākas komandu sporta veidu komandas(no tām vispopulārākais ir LU basketbola klubs ).

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Aspazijas bulvāris 5, Rīga

Juridiskās prakses un palīdzības centra direktore, pasniedzēja “Mediācijas pamatprincipi un prakse”

Juridiskās prakses un palīdzības centrs ( Centrs)  nodrošina B daļas studiju  kursa īstenošanu  juridiskās fakultātes studentiem. Šī kursa ietvaros studenti sniedz juridiska rakstura konsultācijas Latvijas iedzīvotājiem, tādā veidā iegūstot praktiskas zināšanas un spēju piemērot teorētiskās zināšanas praksē. Ar Centru sadarbojas zvērināti advokāti, uzraugot studentu darbu. Organizēt, vadīt un uzraudzīt, studentu – klientu- advokātu sadarbību.  

Mediācijas kursa lekcijās studenti gūst ieskatu par mediācijas pamatiem un attīstību Latvijā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Juridiskās zinātnes institūta direktors

Iespēja vērot darbā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentu civiltiesībās Dr.iur. Vadimu Mantrovu. Docents ir universitātes mācībspēks, kas studentiem vada lekcijas un seminārus, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu.Īpaši aicinām pieteikties ēnas, kam ir interese par studijām un darbu jurisprudencē.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulv. 19

DEKĀNE, LU Juridiskā fakultāte

Iespēja vērot darbā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāni, asociēto profesori Anitu Rodiņu. Dekāns ir fakultātes augstākā amatpersona, kas īsteno fakultātes ikdienas vadību​ un​ pārstāv to visās institūcijās.​

Īpaši aicinām pieteikties ēnas, kam ir interese par studijām un darbu jurisprudencē.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulv. 19

Fotogrāfs

Latvijas Universitātes pasākumu - konferenču, lekciju, atklāšanas pasākumu un lietišķu tikšanos, studentu, darbinieku, zinātnes un studiju infrastruktūras fotografēšana. Attēlu apstrāde (RAW formāts (CR2, DNG), krāsu kalibrēšana, programmas Adobe Camera Raw, Photoshop), IPTC informācijas pievienošana, publicēšana internetā (foto.lu.lv).

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Pētnieks

Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta Cietvielu Radiācijas ķīmijas laboratorijas zinātniskais un tehniskais personāls piedalās pētījumos par jonizējošā starojuma un neitronu ietekmi uz materiāliem. Izmantojot fizikālas un ķīmiskas analīzes metodes, pēta materiālus kodolsintēzei, dozimetrijai un radiācijas tehnoloģiju attīstībai. Projektu un diplomdarbu ietvaros pēta jonizējošā starojuma ietekmi uz dielektriskajiem slāņiem, koksni, polimēriem, māliem, keramikām un šķiedrām. Vadošie pētnieki organizē laboratorijas darbu un uzrauga pētījumu gaitu, zinātnes attīstībai izstrādā un vada studiju kursus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 1

Lektors Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmā (teātra zinātne)

Ja Tevi saista teātris, kultūra, teātra kritika, nāc Ēnu dienā uz LU Humanitāro zinātņu fakultāti un iepazīsti docētāja darbu. Ēnu dienā Tev būs iespēja būt klāt nodarbībā, kas veltīta klasiskā teātra modeļiem un gūt priekšstatu par ikdienu LU Humanitāro zinātņu fakultātē.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a

Lektors Angļu filoloģijas bakalaura studiju programā (lietišķā valodniecība)

Ja Tev ir labas angļu valodas zināšanas un interese par valodniecību, nāc Ēnu dienā uz LU Humanitāro zinātņu fakultāti un iepazīsti docētāja darbu. Ēnu dienā Tev būs iespēja būt klāt nodarbībā, kas veltīta mutvārdu komunikācijai un gūt priekšstatu par ikdienu LU Humanitāro zinātņu fakultātē.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a

Lektors Moderno valodu un biznesa bakalaura studiju programmā

Ja Tev ir labas angļu valodas zināšanas un interese par lietišķo valodniecību un komecrzinībām, nāc Ēnu dienā uz LU Humanitāro zinātņu fakultāti un iepazīsti docētāja darbu. Ēnu dienā Tev būs iespēja būt klāt nodarbībā, kas veltīta lietišķo tekstu analīzei un gūt priekšstatu par ikdienu LU Humanitāro zinātņu fakultātē.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a

Docents Krievu filoloģijas bakalaura studiju programā (valodniecība)

Ja Tev ir labas krievu valodas zināšanas, interese par krievu valodu un kultūru, nāc Ēnu dienā uz LU Humanitāro zinātņu fakultāti un iepazīsti docētāja darbu. Ēnu dienā Tev būs iespēja būt klāt nodarbībā, kas veltīta mūsdienu krievu valodas gramatikai un gūt priekšstatu par ikdienu LU Humanitāro zinātņu fakultātē.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a

Lektors Angļu filoloģijas bakalaura studiju programā (teksta analīze)

Ja Tev ir labas angļu valodas zināšanas, interese par literatūru, kultūru, radošo rakstniecību, nāc Ēnu dienā uz LU Humanitāro zinātņu fakultāti un iepazīsti docētāja darbu. Ēnu dienā Tev būs iespēja būt klāt nodarbībā, kas veltīta integrētā teksta analīzei un gūt priekšstatu par ikdienu LU Humanitāro zinātņu fakultātē.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a

Ārējo sakaru koordinatore

Amata pienākumos ietilps starptautisko sakaru koordinēšana, veidošana un uzturēšana. Lielākoties ikdienā darbs saistīts ar ārvalstu studentiem, to studiju procesa organizēšana un plānošana. Papildus, visu starptautisko apmaiņas studiju piedāvājumu koordinēšana, dalībnieku atlase un nepieciešamo dokumentu noformēšana.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Aspazijas bulvāris 5

Informācijas speciālists

Vai vēlies uzzināt, kā studenti mācās bibliotēkā dienu un nakti?  Kā studenti paši sev izsniedz portatīvos datorus un grāmatas? Nāc ēnot bibliotekāru un iepazīsti bibliotēku bez sienām un durvīm, kā arī modernākās telpas Latvijā, kur mācās studenti!

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Latvijas Universitātes Bibliotēkas Zinātņu mājas bibliotēka, Jelgavas iela 3

Informācijas speciālists

Vai vēlies uzzināt, kā studenti mācās bibliotēkā dienu un nakti?  Kā studenti paši sev izsniedz grāmatas līdzi uz mājām? Nāc ēnot bibliotekāru un iepazīsti bibliotēku bez sienām un durvīm, kā arī modernākās telpas Latvijā, kur mācās studenti!

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Latvijas Universitātes Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēka, Jelgavas iela 1

Docente, vadošā pētniece, vecākā eksperte

“Ēnu dienā” skolēni varēs piedzīvot dinamisku darba dienu kopā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docenti, vadošo pētnieci un LU Studiju departamenta vecāko eksperti Dr.paed. Sanitu Baranovu. Būs iespēja piedalīties nodarbībās kopā ar studentiem, uzzināt, kāda ir pedagoģiskā un pētnieciskā darba specifika universitātē, kā arī iepazīt Latvijas Universitātes mācību vidi un studiju iespējas.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 3

Adrese: Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Imantas 7.līnija, Rīga, LU galvenā ēka, Studiju departaments, Raiņa bulv.19, Rīga

Profesors

LU Vides zinātnes nodaļas vadītājs, ainavzinātnes eksperts, augšņu pētnieks. Populārs lektors studentiem. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Jelgavas iela 1, 339. kabinets

Pētnieks

Ēnotājam būs iespējams iepazīties ar ģeologa darbu Latvijas Universitātē. Pētnieka dienas gaitā ir plašs klāsts ar dažādiem uzdevumiem, kas iekļauj gan lauka pētījumus ar droniem, gan ģeofizikālus pētījumus, kā arī laboratorijas darbus ar fosīlijām. Ēnotājam būs iespēja iejusties pētnieka lomā un pašam dienas laikā uztaisīt pētījumu un iegūt rezultātus. Ja ārā būs labs laiks, tad būs iespējams doties arī lauka darbos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga

Mārketinga speciālists/direktors

Iespēja iepazīt reklāmas speciālista darba ikdienu augstākās izglītības jomā, kas ietver sekojošus darbus: sadarbība ar medijiem, reklāmas kampaņu plānošana un izstrāde, citu reklāmas aktivitāšu plānošana, darbs ar mediju un reklāmas aģentūrām un komunikācijas attīstība.

Bez Komunikācijas un inovāciju departamenta ikdienas, ēnotājam būs iespēja iepazīt arī Latvijas Universitāti, dodoties ekskursijās uz dažādām vietām, tai skaitā jauno LU Akadēmisko centru. Paralēli tam tiks sniegta visa interesējošā infirmācija par studiju iespējām Latvijas Universitātē!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Prorektors

Prorektora darbs ir administrēšana, kas notiek sadarbībā ar Universitātes administratīvām vienībām (departamentiem). Administrēšanas objekti ir Latvijas Universitātes fakultātes, zinātniskie institūti un koledžas, arī LU Muzejs, Botāniskais dārzs u.c. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Ekskursijas