Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Iekšlietu ministrija
Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026
PAR UZŅĒMUMU
Iekšlietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, kas ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī migrācijas apakšnozares.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Iekšlietu ministrs

Iekšlietu ministrs īsteno ministrijas politisko vadību un par savu darbību ir atbildīgs Saeimai.  Iekšlietu ministrija savā darbībā ir tieši pakļauta iekšlietu ministram. Ministrs dod rīkojumus valsts sekretāram un ministrijas politiskajām amatpersonām, kā arī ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem un ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes darbiniekiem. Ministrs arī savas kompetences ietvaros uzrauga ministra vai ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbību. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2

Valsts sekretārs

Valsts sekretārs ir viens no vadošajiem amatiem Iekšlietu ministrijā. Valsts sekretārs ir Iekšlietu ministrijas administratīvais vadītājs, kas nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa. Valsts sekretārs ikdienā organizē iekšlietu nozares politikas un stratēģijas izstrādi un iekšlietu nozares politikas īstenošanu, kā arī vada iestādes administratīvo darbu un nodrošina ministrijas funkciju izpildi.  

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-2

Parlamentārais sekretārs

Parlamentārais sekretārs atbilstoši attiecīgā Ministru kabineta locekļa kompetencei uztur saikni ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv attiecīgo Ministru kabineta locekli likumdošanas procesā Saeimā, piedalās likumprojektu sagatavošanā un izskatīšanā, kā arī veic citus Ministru kabineta locekļa dotos uzdevumus un pilda normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Parlamentāro sekretāru izrauga konkrētās ministrijas ministrs, tam ir tiesības pārstāvēt ministru, dot rīkojumus ministrijas un to pakļautībās esošu iestāžu amatpersonām. Tas ir otra augstākā politiskā amatpersona katrā ministrijā. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2

Ekskursijas