Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts policijas koledža
Ezermalas iela 10
PAR UZŅĒMUMU
Augstākās profesionālās izglītības iestāde, kura sagatavo policijas darbiniekus profesionālajam dienestam Valsts policijā, atbilstoši Valsts policijas noteiktajām prasībām un pasūtījumam, kā arī īsteno Valsts policijas darbinieku profesionālās pilnveides sistēmas izveidi saistībā ar dienesta gaitas turpmāko virzību.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītājs

Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja pienākum ir plānot, organizēt un kontrolēt (vadīt) nodaļas darbu un darba metodes. Savas kompetences ietvaros organizēt Valsts policijas koledžas programmu iestājpārbaudījumus, kvalifikācijas eksāmenu un noslēguma pārbaudījumu norisi, kā arī pildīt citus rīkojuma dokumentus vai uzdevumus.

Valsts policijas koledža ir vienīgā iestāde Latvijā, kura sagatavo policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā. Ēnu dienā "Ēnas" varēs iepazīties ar iestājpārbaudījumu prasībām, lai iestātos Valsts policijas koledžā, ielūkoties Valsts policijas koledžas mācību procesā, kā arī iepazīties ar nodaļas vadītāja ikdienas veicamajiem darbiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 10

Valsts policijas koledžas direktore

Valsts policijas koledža ir vienīgā iestāde Latvijā, kura sagatavo policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā. Ēnu dienā "Ēnas" varēs iepazīties ar iestājpārbaudījumu prasībām, lai iestātos Valsts policijas koledžā, ielūkoties Valsts policijas koledžas mācību procesā, kā arī iepazīties ar Iestādes vadītāja ikdienas veicamajiem darbiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas 10

Valsts policijas koledžas Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedras vadītāja

Valsts policijas koledžas(turpmāk-Koledža) Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedras (turpmāk tekstā Katedras) vadītājas amata pienākumos ietilpst organizēt, vadīt un kontrolēt Katedras darbu. Nodrošināt Valsts policijas koledžas uzdevumu izpildi atbilstoši Valsts policijas koledžas nolikumam. Valsts policijas koledža ir vienīgā iestāde Latvijā, kura sagatavo policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā.

Ēnu dienā "Ēnas" varēs iepazīties ar iestājpārbaudījumu prasībām, lai iestātos Valsts policijas koledžā, ielūkoties Valsts policijas koledžas mācību procesā, kā arī iepazīties ar Koledžas Tiesību zinātnes un projektu pārvaldībaskatedras vadītājas ikdienas veicamajiem darbiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga

Valsts policijas koledžas Studejošo pašpārvaldes priekšsēdētājs

Pašpārvaldes priekšsēdētāja pienākumi:

plānot, organizēt, sasaukt un vadīt Pašpārvaldes sēdes;

koordinēt un organizēt Pašpārvaldes pārstāvju darbību;

sagatavot Pašpārvaldes sēdes darba kārtību un kopā ar izskatāmo jautājumu materiāliem nosūtīt Pašpārvaldes pārstāvjiem ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms Pašpārvaldes sēdes.

Valsts policijas koledža ir vienīgā iestāde Latvijā, kura sagatavo policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā. Ēnu dienā "Ēnas" varēs iepazīties ar iestājpārbaudījumu prasībām, lai iestātos Valsts policijas koledžā, ielūkoties Valsts policijas koledžas mācību procesā, kā arī iepazīties ar Koledžas Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja ikdienas veicamajiem darbiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga

Valsts policijas koledžas Sporta katedras vadītājs

Valsts policijas koledžas Sporta katedras (turpmāk Katedras) vadītāja pienākumos ietilpst plānot, organizēt, vadīt un Katedras darbu tās reglamentā noteikto uzdevumu un funkciju īstenošanā. Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Katedras studiju procesu. Valsts policijas koledža ir vienīgā iestāde Latvijā, kura sagatavo policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā.

Ēnu dienā "Ēnas" varēs iepazīties ar iestājpārbaudījumu prasībām, lai iestātos Valsts policijas koledžā, ielūkoties Valsts policijas koledžas mācību procesā, kā arī iepazīties ar Iestādes Sporta katedras vadītāja ikdienas veicamajiem darbiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 10

Valsts policijas koledžas kinologs

Kinologa darba pienākums Valsts policijas koledžā ir pirdalīties VP amatpersonu ar dienesta suņiem mācību programmu kinoloģijas darba jomās izstrādāšanā, veikt izstrādāto kinologu mācību programmu kinoloģijas darba jomā īstenošanu Valsts policijas koledžā, kā arī veikt kinologu profesionālās pilnveides un dienesta suņu apmācības.

 Valsts policijas koledža ir vienīgā iestāde Latvijā, kura sagatavo policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā. Ēnu dienā "Ēnas" varēs iepazīties ar iestājpārbaudījumu prasībām, lai iestātos Valsts policijas koledžā, ielūkoties Valsts policijas koledžas mācību procesā, kā arī iepazīties ar Koledžas kinologa ikdienas darba pienākumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 10, rīga

Ekskursijas