Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Maskavas iela 5
PAR UZŅĒMUMU
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā.
NOZARE
Ugunsdzēsības dienestu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vada, koordinē un kontrolē civilās aizsardzības sistēmas darbību. Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā. Vairāk par civilo aizsardzību un speciālistu darbu uzzināsi, ēnojot Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieka darbu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050

Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā stādā ne tikai ugunsdzēsēji glābēji, bet arī ugunsdrošības inspektori, kuri ikdienā veic nozīmīgu darbu, gādājot, lai dažādos objektos tiktu ievērotas Ugunsdrošības noteikumu prasības. Jums ir iespēja ēnot Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieka darbu, kurš organizē inspektoru darbu valstī.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks

Jums ir iespēja ēnot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka darbu. Dienests ir liela sazarota organizācija ar aptuveni trim tūkstošiem nodarbināto. Lielākoties tie ir ugunsdzēsēji glābēji, bet ir arī citu - atbalsta funkciju īstenojošu profesiju pārstāvji, kur darbu organizē dienesta priekšnieks.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050

Daugavpils 1.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Daugavpils 1.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas ielā 1/3, Daugavpils

Daugavpils 1.daļas posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Daugavpils 1.daļas posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Vasarnīcu iela 20A, Daugavpils

Daugavpils 3.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Daugavpils 3.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Daugavpils, 18.novembra ielā 83

Daugavpils 2.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Daugavpils 2.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Piekrastes ielā 23, Daugavpils, LV-5421

Daugavpils 2.daļas ugunsdrošības uzraudzības inspektors

Ēnām būs iespēja iepazīties ar ugunsdrošības inspektora darba ikdienu Daugavpils 2.daļā un ugunsdzēsēju glābēju darba vietu.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Piekrastes iela 23, Daugavpils

Ilūkstes ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ilūkstes ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Ilūkste, Raiņa iela 21

Rēzeknes ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rēzeknes ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Skolas iela 1, Rēzekne

Rēzeknes ugunsdrošības uzraudzības inspektors

Ēnām būs iespēja iepazīties ar ugunsdrošības uzraudzības inspektoru darba ikdienu un noskaidrot kā var kļūt par ugunsdrošības inspektoru.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolas iela 1, Rēzekne

Maltas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Maltas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Malta, 1.Maija iela 37

Viļānu ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Viļānu ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Viļāni, Rīgas iela 34

Preiļu ugunsdrošības inspektors

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdrošības inspektoru, kādi ir darba pienākumi. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Preiļu ugunsdrošības inspektoru.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Preiļu nov., Preiļu pilsēta, Aglonas iela 20, LV-5301

Preiļu ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Preiļu ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Aglonas ielā 20, LV-5301

Balvu ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Balvu ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezera ielā 37, Balvi, LV-4501

Dagdas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Dagdas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dagdas nov., Dagdas pilsēta, Rēzeknes iela 2, LV-5674

Višķu posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Višķu posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Višķu tehnikums 27, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Tilžas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Tilžas posteņa ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Balvu nov., Tilžas pag., Tilža, Raiņa iela 21, LV-4572

Viļakas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Viļakas posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Viļakas nov., Viļakas pilsēta, Tautas iela 13, LV-4583

Ludzas daļas komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir daļas komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ludzas daļas komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolas iela 39, Ludza

Ludzas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ludzas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Skolas ielā 39, LV-5700

Ludzas ugunsdrošības inspektors

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdrošības inspektoru, kādi ir darba pienākumi. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ludzas ugunsdrošības inspektoru.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Ludzas nov., Ludzas pilsēta, Skolas iela 39, LV-5700

Kārsavas posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Kārsavas posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Stacijas 12, Kārsava

Kārsavas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Kārsavas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Stacijas iela 12, Kārsava

Zilupes posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Zilupes posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Meža 9, Zilupe

Zilupes ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Zilupes ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Meža iela 9, Zilupe

VUGD Vidzemes reģiona brigādes komandiera vietnieks

Vidzemes reģiona brigāde ir viena no Valsts ugunsdzēsības un glābšansa dienesta teritoriālajām struktūtvienībām. Ēnām būs iespēja iepazīties ar struktūrvienības komandiera vietnieka darba pienākumiem un ikdienu, organizējot un pārraugot ugunsdzēsēju glābēju darbu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Tērbatas iela 9, Valmiera

VUGD Vidzemes reģiona brigādes komandieris

Vidzemes reģiona brigāde ir viena no Valsts ugunsdzēsības un glābšansa dienesta teritoriālajām struktūtvienībām. Ēnām būs iespēja iepazīties ar struktūrvienības komandiera darba pienākumiem un ikdienu, organizējot un pārraugot ugunsdzēsēju glābēju darbu.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Tērbatas iela 9, Valmiera

Apes posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Apes posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Apes nov., Apes pilsēta, Dzirnavu iela 2a, LV-4337

Smiltenes ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Smiltenes ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Smiltenes nov., Smiltenes pilsēta, Rūpniecības iela 2, LV-4729

Smiltenes posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Smiltenes posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Smiltenes nov., Smiltenes pilsēta, Rūpniecības iela 2, LV-4729

Cesvaines ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Cesvaines ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: “Kraukļi”, Cesvaines novads, LV-4871

Lubānas posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Lubānas posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: O.Kalpaka iela 8, Lubāna

Apes ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Apes ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Apes nov., Apes pilsēta, Dzirnavu iela 2a, LV-4337

Cesvaines posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Cesvaines posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Cesvaines novads, Cesvaines pagasts, Kraukļi, LV-4871

Ērgļu posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ērgļu posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 20, Ērgļi

Varakļānu posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Varakļānu posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: 1.Maija laukums 2, Varakļāni

Madonas daļas komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir daļas komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Madonas daļas komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 3

Adrese: Saules iela 8, Madona

Madonas ugunsdrošības uzraudzības inspektors

Ēnām būs iespēja iepazīties ar ugunsdrošības uzraudzības inspektoru darba ikdienu un noskaidrot, kā var kļūt par ugunsdrošības inspektoru.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Saules iela 8, Madona

Cēsu ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Cēsu ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: A.Kronvalda iela 52, Cēsis, LV-4100

Madonas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Madonas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Saules ielā 8, Madona, LV-4801

Ērgļu ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ērgļu ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas ielā 20, Ērgļi, LV-4840

Varakļānu ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Varakļānu ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: 1.Maija laukums 2, Varakļāni, LV-4838

Lubānas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Lubānas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: O.Kalpaka ielā 8, Lubāna, LV-4830

Strenču ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Strenču ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Ugunsdzēsēju ielā 12, Strenči, LV-4730

Valkas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Valkas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Vienības gatve 11, Valka, LV-4700

Gulbenes ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Gulbenes ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 42, Gulbene

Jaunpiebalgas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Jaunpiebalgas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Brāļu Kaudzīšu iela 9, Jaunpiebalga

Jaunpiebalgas posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Jaunpiebalgas posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Brāļu Kaudzīšu iela 9, Jaunpiebalga

Mazsalacas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Mazsalacas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Mazsalacas nov., Mazsalacas pilsēta, Rīgas iela 3, LV-4215

Rūjienas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rūjienas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Valdemāra iela 9, Rūjiena

Valmieras ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Valmieras ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Tērbatas iela 9, Valmiera

Limbažu daļas ugunsdrošības inspektors

Būs iespēja uzzināt, kā ikdienā ugunsdrošības inspektori rūpējas par drošības pasākumu ievērošanu dažādos objektos - dzīvojamās mājās un publiskās ēkās, kā veic pārbaudes un konsultē iedzīvotājus.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Noliktavu iela 1, Limbaži

Salacgrīvas posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Salacgrīvas posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pilsēta, Transporta iela 5

Alojas posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Alojas posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Jūras iela 34, Aloja

Limbažu daļas komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir daļas komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Limbažu daļas komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Noliktavas iela 1, Limbaži

Limbažu ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Limbažu ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Noliktavu iela 1, Limbaži, LV-4001

Salacgrīvas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Salacgrīvas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Transporta ielā 5, Salacgrīva, LV-4033

Alojas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Alojas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Jūras ielā 34, Aloja, LV-4064

Jaunjelgavas posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Jaunjelgavas posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Oškalna iela 6B, Jaunjelgava

Jelgavas daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Jelgavas daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Dobeles iela 16, Jelgava

Pļaviņu posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Pļaviņu posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Pļaviņu nov., Pļaviņu pilsēta, Atvaru iela 5, LV-5120

Aizkraukles daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Aizkraukles daļas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Aizkraukles nov., Aizkraukles pilsēta, Dārza iela 9, LV-5101

Neretas posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Neretas posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Neretas nov., Neretas pag., Nereta, Kalēju iela 45, LV-5118

Jaunjelgavas posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Jaunjelgavas posteņa ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Jaunjelgavas nov., Jaunjelgavas pilsēta, Oškalna iela 6B, LV-5134

Kalnciema posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Kalnciema posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas nov., Kalnciema pagasts, Kalnciems, Lielupes iela 1, LV-3016

Jēkabpils daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Jēkabpils daļas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Jēkabpils, Bebru iela 100, LV-5205

Aknīstes posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Aknīstes posteņa ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Aknīstes nov., Aknīstes pilsēta, Saltupes iela 7, LV-5208

Kandavas posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Kandavas posteņa ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Kandavas nov., Kandavas pilsēta, Tirgus laukums 7, LV-3120

Vecumnieku posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Vecumnieku posteņa ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Bauskas iela 3, LV-3933

Bauskas daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Bauskas daļas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Bauskas nov., Bauskas pilsēta, Skolas iela 17, LV-3900

Tukuma daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Tukuma daļas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Tukuma nov., Tukuma pilsēta, Raiņa iela 24, LV-3101

Dobeles daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Dobeles daļas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Dobeles nov., Dobeles pilsēta, Brīvības iela 7a, LV-3701

Auces posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Auces posteņa ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Auces nov., Auces pilsēta, Bēnes iela 8, LV-3708

Viesītes posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja iepazīties ar ugunsdzēsēja glābēja darbu ikdienā, kā arī uzzināt vairāk par ko, - kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Amatnieku iela 2, Viesīte

Iecavas posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja iepazīties ar ugunsdzēsēja glābēja ikdienas darbu, kā arī uzzināt vairāk, par ko, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 18A, Iecava

Elejas posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Elejas posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Bauskas iela 1, Eleja

Jaunciema posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi ka vēlies ēnot tieši Jaunciema posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Jaunciema gatve 167/2, Rīga

Bulduru posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Bulduru posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Meža prospekts 42, Jūrmala

Ķemeru posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ķemeru posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Bišu iela 3a, Jūrmala

Ķeipenes posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ķeipenes posteņa ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: "Plauži" Ķeipenes pagasts

Saulkrastu daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Saulkrastu daļas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Ainažu iela 1, Saulkrasti

Rīgas 3.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rīgas 3.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Matīsa iela 11, Rīga

Siguldas daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Siguldas daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Depo 1, Sigulda

Olaines daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Olaines daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas 14, Olaine

Ogres daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ogres daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas 4, Ogre

Baldones ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Baldones posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: "Dūmi", Baldone

Rīgas 9.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rīgas 9.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Hanzas iela 5

Rīgas 4.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rīgas 4.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Slokas iela 44, Jūrmala

Rīgas 5.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rīgas 5.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Slokas iela 66, Rīga

Rīgas 6.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rīgas 6.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Vijciema iela 1, Rīga

Rīgas 1.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rīgas 1.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Maskavas iela 3, Rīga

Rīgas 2.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rīgas 2.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Jaunpils iela 13, Rīga

Rīgas 7.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rīgas 7.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Tvaika iela 7, Rīga

Rīgas 8.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Rīgas 8.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Krustpils iela 10, Rīga

Alsungas ugunsdzēsēja glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Alsungas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 3

Adrese: Alsungas nov., Alsunga, Skolas iela 24, LV-3306

Saldus daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Saldus daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Skrundas iela 28, Saldus

Skrundas posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Skrundas posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 3

Adrese: Ventas iela 2, Skrunda

Kuldīgas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Kuldīgas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas ielā 58, Kuldīgā

Talsu ugunsdrošības inspektors

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdrošības inspektoru, kādi ir darba pienākumi. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Talsu ugunsdrošības inspektoru.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu nov., Talsu pilsēta, Kr.Valdemāra iela 94, LV-3201

Talsu daļas komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir daļas komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Talsu daļas komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr.Valdemāra ielā 94, Talsos

Liepājas 1.daļas 1.posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Liepājas 1.daļas 1.posteņa ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Kapsēdes iela 6, Liepāja

Liepājas 1.daļas 1.posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir daļas komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Liepājas 1.daļas 1.posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Kapsēdes iela 6, Liepāja

Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Inženieru iela 1, Ventspils

Liepājas 1.daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Liepājas 1.daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Ganību ielā 63/67, Liepājā

Liepājas 1.daļas ugunsdrošības inspektors

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdrošības inspektoru, kādi ir darba pienākumi. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Liepājas ugunsdrošības inspektoru.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Liepāja, Ganību iela 63/67, LV-3401

Krāslavas ugunsdrošības inspektors

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdrošības inspektoru, kādi ir darba pienākumi. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Krāslavas ugunsdrošības inspektoru.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Krāslavas nov., Krāslavas pilsēta, Rīgas iela 104, LV-5601

Krāslavas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju un ugunsdzēsēju glābēju (autovadītāju), kādi ir viņu pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Krāslavas ugunsdzēsēju glābēju vai ugunsdzēsēju glābēju (autovadītāju).

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 104, Krāslava

Līvānu posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Līvānu posteņa ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Līvānu nov., Līvānu pilsēta, Celtniecības iela 4, LV-5316

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas (vada komandiera vietnieks)

Būs iespēja ēnot dežūrmaiņas amatpersonu un uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas vada komandiera vietnieku.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Ķengaraga iela 3/1, LV-1063

Latvijas Ugunsdzēsības muzeja direktora vietnieks

Ēnai būs iespēja uzzināt, kādi ir muzeja direktora vietnieka pienākumi, kā notiek darbs muzejā, lai nodrošinātu apmeklētājiem interesantas ekspozīcijas, ekskursijas un kā rūpēties par ugunsdzēsības vēstures Latvijā saglabāšanu.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Hanzas iela 5, Rīga

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas lektors (docents)

Lai kļūtu par zinošu ugunsdzēsēju glābēju vai ugunsdrošības inspektoru, ir iespēja mācīties Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Par to, kā tiek sagatavotas Valsts ugunsdzēsības un glābšansa dienesta amatpersonas, būs iespēja uzzināt ēnojot koledžas lektoru, docentu.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Ķengaraga iela 3/1, Rīga

Ekskursijas