Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rēzeknes pilsētas dome
Atbrīvošanas aleja 93
PAR UZŅĒMUMU
Rēzeknes Dome ir pilsoņu vēlēta pārstāvniecība, kas ar izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Sporta pārvaldes vadītājs

Sporta pārvaldes vadītājs atbildīgs par sporta jomu Rēzeknes pilsētā, sporta pasākumu koordināciju.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: 18. novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs ir atbildīgs par pašvaldības iekšējo un ārējo komunikāciju, saziņu ar medijiem un dažādu aktivitāšu organizēšanu. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Atbrīvošanas Aleja 93, Rēzekne, 207. kabinets

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs uzrauga un organizē pašvaldības struktūrvienību darbu, uzklausa iedzīvotāju ierosinājumus, atsauksmes un sūdzības, kā arī plāno un īsteno pašvaldības stratēģiju. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Inspekcijas vadītājs-administratīvās inspekcijas inspektors

Administratīvā inspekcija rūpējas par kārtību pilsētā, kontrolējot domes saistošo noteikumu ievērošanu. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Atbrīvošanas iela 93

Attīstības pārvaldes vadītājs

Attīstības pārvalde realizē pilsētā īstenotos attīstības projektus kā, piemēram, Latgales vēstniecības GORS, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs u.c.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Izglītības pārvaldes vadītājs

Izglītības pārvalde uzrauga un organizē pirmsskolas un vidējās iglītības iestāžu darbu, kā arī organizē dažādus pasākumus. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Juridiskās nodaļas vadītāja - vecākais jurists

Juridiskā nodaļas vadītāja ir atbildīga par tiesiskuma un likumības nodrošināšanu pašvaldības darbā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

“Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs”” vadītāja

Centrā ēkā strādā Jaunatnes lietu nodaļa un Interešu izglītības nodaļa, Saimniecības nodaļa,  Tūrisma attīstības centrs, Latgales amatnieku veikals-salons un darba prasmju izstāžu zāle, kā arī kafejnīca „Rositten”. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Krasta ielā 31

Kultūras un tūrisma centra vadītāja

Pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" atbildīga par kultūras dzīves organizāciju un norisi pilsētā. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 4

Sociālā dienesta vadītājs

Sociālais dienests pārrauga pašvaldības sociālo jomu, veicina labklājību un sniedz sociālos pakalpojumus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemnieku iela 16A

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums