Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rēzeknes pilsētas dome
Atbrīvošanas aleja 93
PAR UZŅĒMUMU
Rēzeknes Dome ir pilsoņu vēlēta pārstāvniecība, kas ar izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Rēzeknes pilsētas dome

Sociālā dienesta vadītājs

Sociālais dienests pārrauga pašvaldības sociālo jomu, veicina labklājību un sniedz sociālos pakalpojumus.

Rēzeknes pilsētas dome

Tūrisma attīstības centra vadītāja

Tūrisma attīstības centrs rūpējas par pilsētas tūrisma jomas stratēģijas attīstību, organizējot pasākumus un piedāvājot tūrisma pakalpojumus. 

Rēzeknes pilsētas dome

Kultūras un tūrisma centra vadītāja

Pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" atbildīga par kultūras dzīves organizāciju un norisi pilsētā. 

Rēzeknes pilsētas dome

“Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs”” vadītāja

Centrā ēkā strādā Jaunatnes lietu nodaļa un Interešu izglītības nodaļa, Saimniecības nodaļa,  Tūrisma attīstības centrs, Latgales amatnieku veikals-salons un darba prasmju izstāžu zāle, kā arī kafejnīca „Rositten”. 

Rēzeknes pilsētas dome

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Domes priekšsēdētāja vietnieks pārrauga un organizē pašvaldības darbu, konsultē iedzīvotājus.

Rēzeknes pilsētas dome

Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos

Atbildīgs par attīstības un investīciju projektu realizācijas organizēšanu un uzraudzīšanu, iedzīvotāju konsultēšanu šajos jautājumos. 

Rēzeknes pilsētas dome

Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos

Pārrauga un organizē izglītības, kultūras un sociālās jomas iestāžu darbu, konsultējot gan iedzīvotājus, gan arī pašvaldības darbiniekus. 

Rēzeknes pilsētas dome

Juridiskās nodaļas vadītāja - vecākais jurists

Juridiskā nodaļas vadītāja ir atbildīga par tiesiskuma un likumības nodrošināšanu pašvaldības darbā.

Rēzeknes pilsētas dome

Izglītības pārvaldes vadītājs

Izglītības pārvalde uzrauga un organizē pirmsskolas un vidējās iglītības iestāžu darbu, kā arī organizē dažādus pasākumus. 

Rēzeknes pilsētas dome

Attīstības pārvaldes vadītājs

Attīstības pārvalde realizē pilsētā īstenotos attīstības projektus kā, piemēram, Latgales vēstniecības GORS, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs u.c.

Rēzeknes pilsētas dome

Inspekcijas vadītājs-administratīvās inspekcijas inspektors

Administratīvā inspekcija rūpējas par kārtību pilsētā, kontrolējot domes saistošo noteikumu ievērošanu. 

Rēzeknes pilsētas dome

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs uzrauga un organizē pašvaldības struktūrvienību darbu, uzklausa iedzīvotāju ierosinājumus, atsauksmes un sūdzības, kā arī plāno un īsteno pašvaldības stratēģiju. 

Rēzeknes pilsētas dome

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs ir atbildīgs par pašvaldības iekšējo un ārējo komunikāciju, saziņu ar medijiem un dažādu aktivitāšu organizēšanu.