Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rēzeknes valstspilsētas dome
Atbrīvošanas aleja 93
PAR UZŅĒMUMU
Rēzeknes valstspilsētas dome ir pilsoņu vēlēta pārstāvniecība, kas ar izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Pensionāru sociālo pakalpojumu centra vadītājs

Iestāde nodrošina: pamatvajadzību apmierināšanu, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un speciālistu pieejamību sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai pilngadīgām personām, kuras vecuma, funkcionēšanas traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ to nevar nodrošināt pašas saviem spēkiem, sniedzot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Rēznas iela 41, Rēzekne

Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vadītājs

Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs "SPĀRĪTE" bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vadītājas pakļautībā strādā tādi speciālisti kā sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, aprūpētājs, fizioterapeits.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemnieku iela 16A, Rēzekne

Sociālās palīdzības nodaļas vadītājs

Plāno, organizē un nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemnieku iela 16A, Rēzekne

Inspekcijas vadītājs-administratīvās inspekcijas inspektors

Administratīvā inspekcija rūpējas par kārtību pilsētā, kontrolējot domes saistošo noteikumu ievērošanu. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Atbrīvošanas iela 93

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs uzrauga un organizē pašvaldības struktūrvienību darbu, uzklausa iedzīvotāju ierosinājumus, atsauksmes un sūdzības, kā arī plāno un īsteno pašvaldības stratēģiju. Priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā viņa pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs

Pilsētvides un attīstības pārvalde realizē nozīmīgus pilsētas attīstības projektus kā, piemēram, Latgales vēstniecības GORS, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs, Piepūšamā futbola halle u.c.Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda vadītāja vietnieks.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolas direktors

BJSS ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta un interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem no 4 līdz 25 gadiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: 18.novembra iela 39, Rēzekne

Juridiskās nodaļas vadītājs - vecākais jurists

Juridiskā nodaļas vadītāja ir atbildīga par tiesiskuma un likumības nodrošināšanu pašvaldības darbā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Kultūras un tūrisma centra direktors

Pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" atbildīga par kultūras dzīves organizāciju un norisi pilsētā. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 4

Ekskursijas