Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jaunpils novada Dome
"Ērģelnieki"
PAR UZŅĒMUMU
Jaunpils novada Dome darbojas saskaņā ar likumu par pašvaldībām un domes nolikumu.Novada administrāciju veido vairākas nodaļas: Attīstības nodaļa, Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Dzimtsarakstu nodaļa, Labiekārtošanas dienests, Būvvalde, Sporta nodaļa, Lietvedība un Grāmatvedība. Tāpat darbojas arī nekustamo īpašumu speciālists un Lauksaimniecības konsultants.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Jaunpils novada Dome

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Nāc un iepazīsti, kā strādā Sabiedrisko attiecību speciālists Jaunpils pašvaldībā. Iegūsi vērtīgu pieredzi, pavadīsi aizraujošu un interesantu dienu, kā arī uzzināsi kā: 1)plānot, vadīt un koordinēt Pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos; 2)nodrošināt Pašvaldības publicitāti, reklāmu, atpazīstamību, izmantojot dažādus informācijas aprites resursus; 3) nodrošināt Pašvaldības publiskās informācijas pieejamību un kvalitāti, oficiālā viedokļa paušanu un informācijas izplatīšanu presē un citos masu informācijas līdzekļos, informēt masu informācijas līdzekļus par aktualitātēm, sagatavot atbildes uz masu mediju iesniegtajiem jautājumiem; 4) popularizēt novada kultūras un izklaides pasākumu plānus; 5) veidot komunikāciju un veicināt sadarbību starp Pašvaldību un ar to saistītajām auditorijām; 6) veikt preses publikāciju analīzi; 7)nodrošināt portāla www.jaunpils.lv satura veidošanu un uzturēšanu; 8)nodrošināt laikraksta «Jaunpils Vēstis» satura veidošanu un izdošanu; 9)veicināt iekšējo komunikāciju Pašvaldībā; 10)veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī organizēt tādus pasākumus, kas veicinātu nevalstisko organizāciju iesaistīšanos Pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un citās aktīvās darbībās; 11)nodrošināt Pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanu; 12)nodrošināt Jaunpils novada un Pašvaldības suvenīru un reprezentācijas priekšmetu sagatavošanu; 13)nodrošināt Pašvaldības un tās struktūrvienību un iestāžu publikāciju sagatavošanu un publicēšanu; 14)veidot komunikāciju ar sabiedrību sociālajos tīklos utt.

Jaunpils novada Dome

Attīstības nodaļas vadītāja

Nāc un iepazīsti kā noris darbs Jaunpils novada Attīstības nodaļā. Projektu vadīšana, attīstības dokumentu plānošana, projektu organizēšana utt.

Jaunpils novada Dome

Jaunpils novada Domes Projektu vadītājs

Nāc un iepazīsties ar Jaunpils pašvaldības Attīstības nodaļas ikdienas darba pienākumiem. Projektu sagatavošana, dokumentu sagatavošana utt.

Jaunpils novada Dome

Pašvaldības policijas vecākais inspektors

Nāc un iepazīsties ar pašvaldības policijas darbinieku ikdienas pienākumiem, piedalies reida braucienā pa novada teritoriju utt

Jaunpils novada Dome

Sociālais darbinieks

Nāc un iepazīsti sociālā darbinieka ikdienas pienākumus un darba specifiku! Ja sociālais darbs ir tava misija, tad solās būt interesanta un aizraujoša diena!

Jaunpils novada Dome

Grāmatvedis

Nāc ēnot uz Jaunpils novada Domes Grāmatvedības nodaļu-iepazīsi grāmatveža ikdienas darba pienākumus, darba specifiku utt.

Jaunpils novada Dome

Lietvedības sekretārs

Nāc un iepazīsti kancelejas darbinieka/sekretāra ikdienas darba pienākumus Jaunpils pašvaldībā! Kā notiek dokumentu aprite, dokumentu sagatavošanas process, kas ir elektroniskais paraksts, kas ir e-pakalpojumi, edus u.c. Ja darbs ar papīriem un dokumentiem ir tavs aicinājums, tad kancelejas vadītāja amats būs tev piemērots.

Jaunpils novada Dome

Sabiedrības Veselības veicināšanas speciālists

Ja aktīvs dzīvesveids un rūpes par apkārtējo cilvēku veselības stāvokli ir tavā rūpju lokā, ja esi komunikabls un atbildīgs, tad šis amats varētu būt domāts tev. Nāc un iepazīsties ar sabiedrības veselības speciālista ikdienas darba pienākumiem Jaunpils pašvaldībā

Jaunpils novada Dome

Jaunpils pašvaldības izpilddirektors

Nāc un iepazīsti pašvaldības izpilddirektora atbildīgos ikdienas darba pienākumus. Ēnojot uzzināsi -kā noris administrācijas darbinieku darba vadīšana, kā tiek organizēti domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpilde, kā un kāpēc tiek slēgti dažādi saimnieciskie darījumi utt. Būs interesanti un vērtīgi pavadīta diena!

Jaunpils novada Dome

Jaunatnes lietu speciālists

Nāc un iepazīsti dinamisko un radošo jaunatnes lietu speciālista darba ikdienu! jaunatnes politikas plānošanas procesu, pasākumu organizēšanu un vadīšanu, piedalies aptauju veidošanā u.c. Būs interesanti!