Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu nodaļa
1905.gada iela 7, Kokneses pag. Kokneses nov.
PAR UZŅĒMUMU
Bērnu nodaļa ir atvērta un draudzīga pasaule bērniem, kurā var iegūt vajadzīgo informāciju gan mācībām, gan brīvā laika pavadīšanai, iepazīties ar jaunajām grāmatām, presi, spēlēt galda spēles, likt mozaīkas (puzles), skatīties animācijas filmas un gleznu izstādes, darboties internetā un piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos, bibliotekārajās stundās un radošajās darbnīcās.
NOZARE
Bibliotēku un arhīvu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Bērnu literatūras nodaļas bibliotekārs

Bibliotekāra ikdienas darbi - apmeklētāju apkalpošana/uzskaite, piereģistrēšana. Darbs ar grāmatu fondu. Izstāžu, pasākumu un bibliotekāro stundu plānošana, veidošana un vadīšanā.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Ekskursijas