Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001
PAR UZŅĒMUMU
Vakances jauniešiem Jelgavā- pilsētā izaugsmei! Visiem „ēnotājiem” š.g. 6.aprīlī plkst.8:30 jāierodas Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (Svētes iela 33, Jelgava) uz īsu atklāšanas pasākumu (līdz 20 min.) un vēlāk, kopā ar „ēnu devēju”, jādodas uz izvēlēto vakances vietu. Pasākumu atklās Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs – Andris Rāviņš. Ēnošanas laiks ir no plkst. 09:00-12:00. Līdzi jābūt izprintētām Apliecinājumam un dienas beigās jāaizpilda to kopā ar savu Ēnu devēju, tas būtu pieradījums par Tavu dalību Ēnu dienā. To varēsi pievienot savam CV, piesakoties darbā, apmaiņas mācību programmai vai studijām, sk. šeit: https://enudiena.lv/media/uploads/apliecinajums_enu_diena.pdf Gadījumā, ja attaisnotu iemeslu dēļ Tu nevari piedalīties pasākumā „Ēnu diena Jelgavas pilsētas pašvaldībā”, lūgums par to laicīgi paziņot.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Budžeta ekonomists, Finanšu nodala

 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Finanšu nodaļa

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Speciālists nekustamā īpašuma nodokļu jautājumos;Galvenais speciālists nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā;Speciālists nekustamā īpašuma nodokļu

 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Finanšu nodaļa

Speciālists nekustamā īpašuma nodokļu jautājumos - 1 jaunietis

Galvenais speciālists nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā - 1 jaunietis

Speciālists nekustamā īpašuma nodokļu jautājumos - 1 jaunietis

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Finanšu nodaļas vadītājs; Vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos; Nodaļas vadītāja vietnieks budžeta jautājumos

 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības

Finanšu nodaļas vadītājs - 1 jaunietis; 

Vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos - 1 jaunietis;

Nodaļas vadītāja vietnieks budžeta jautājumos - 1 jaunietis.

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Mežzinis, "Pilsētsaimniecība"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” (turpmāk visās sadaļās – Iestāde) ir Jelgavas valstspilsētas domes (turpmāk – Dome) izveidota Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestāde.   Iestādes funkcijas   plānot, organizēt un kontrolēt Jelgavas valstspilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu; gādāt par sanitāro tīrību Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu; nodrošināt ceļu satiksmes kustības drošības plānošanu un ar to saistīto pasākumu izpildi; piedalīties nodarbinātības pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūru.

https://www.pilsetsaimnieciba.lv/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001

Apsaimniekošanas nodaļas speciālists, "Pilsētsaimniecība"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” (turpmāk visās sadaļās – Iestāde) ir Jelgavas valstspilsētas domes (turpmāk – Dome) izveidota Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestāde.   Iestādes funkcijas   plānot, organizēt un kontrolēt Jelgavas valstspilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu; gādāt par sanitāro tīrību Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu; nodrošināt ceļu satiksmes kustības drošības plānošanu un ar to saistīto pasākumu izpildi; piedalīties nodarbinātības pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūru.

https://www.pilsetsaimnieciba.lv/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001

Pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciālists, "Pilsētsaimniecība"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” (turpmāk visās sadaļās – Iestāde) ir Jelgavas valstspilsētas domes (turpmāk – Dome) izveidota Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestāde.   Iestādes funkcijas   plānot, organizēt un kontrolēt Jelgavas valstspilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu; gādāt par sanitāro tīrību Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu; nodrošināt ceļu satiksmes kustības drošības plānošanu un ar to saistīto pasākumu izpildi; piedalīties nodarbinātības pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūru.

https://www.pilsetsaimnieciba.lv/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001

Satiksmes organizācijas inženieris, "Pilsētsaimniecība"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” (turpmāk visās sadaļās – Iestāde) ir Jelgavas valstspilsētas domes (turpmāk – Dome) izveidota Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestāde.   Iestādes funkcijas   plānot, organizēt un kontrolēt Jelgavas valstspilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu; gādāt par sanitāro tīrību Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu; nodrošināt ceļu satiksmes kustības drošības plānošanu un ar to saistīto pasākumu izpildi; piedalīties nodarbinātības pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūru.

https://www.pilsetsaimnieciba.lv/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001

Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieks, "Pilsētsaimniecība"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieks

https://www.pilsetsaimnieciba.lv/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001

Sabiedrisko attiecību speciālists, TIC

 Jelgavas reģionālais tūrisma centrs ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir tūrisma attīstības veicināšana Jelgavā un apkārtnē, kā arī Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kā reģionālas nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra darbības nodrošināšana.Vairāk informācijas par aktuālo tūrismā Jelgavā un Jelgavas novadā atradīsiet mājas lapā www.visit.jelgava.lv.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001

Ekspozīciju un apsaimniekošanas nodaļas vadītājs, Reģionālais tūrisma centrs

 Jelgavas reģionālais tūrisma centrs ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir tūrisma attīstības veicināšana Jelgavā un apkārtnē, kā arī Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kā reģionālas nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra darbības nodrošināšana.Vairāk informācijas par aktuālo tūrismā Jelgavā un Jelgavas novadā atradīsiet mājas lapā www.visit.jelgava.lv.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001

Sekretāre-lietvede, Zemgales olimpiskais centrs

ZOC apvieno vārdus: Zemgale, kas ir viens no Latvijas reģioniem: noteikta teritorija ar tās iedzīvotājiem. Olimpiskais – tā ir olimpiskā kustība, augstu sasniegumu sports, vispasaules olimpiskās spēles, olimpiskā simbolika un viss tas, zināšanu un emociju kopums, ko šis vārds izraisa katrā no mums Centrs ir telpa, kas tuvina un vieno..

Zemgales Olimpiskais centrs ir 61 520 kvadrātmetru platībā izbūvēts mūsdienīgs, daudzfunkcionāls sporta komplekss, kura viens no pamatmērķiem ir popularizēt olimpisko kustību, veicināt sporta un kultūras dzīvi Jelgavā un Zemgales reģionā.

Centrā tiek radīti apstākļi, kas ir būtiski nepieciešami profesionāliem sportistiem un sportistu komandām gan ikdienā – trenējoties, gan arī sacensībās. Tās ir katram no ZOC sporta veidiem piemērotas telpas, inventārs un atbilstošs serviss.

Domājot par iedzīvotājiem Zemgales Olimpiskajā centrā tiek organizēti dažādi gan ar sporta tematiku saistīti pasākumi, gan kultūras un mākslas pasākumi.

https://zoc.lv/par-mums/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004

Poligona un šķirošanas stacijas "Brakšķi" vadītājs

Šķirošanas stacijā un poligonā "Brakšķi" ik dienu nonāk sadzīves atkritumi no Jelgavas, Jelgavas novada un citām pašvaldībām. Daļa no tiem tiek samalti, iegūstot kurināmo jeb NAIK, daļa atkritumu – papīrs, koksne, metāls un citi – tiek virzīti tālākai pārstrādei, savukārt pārējais – apglabāts poligonā. ES direktīvas paredz, ka no 2035. gada poligonos jāapglabā tikai 10 procenti no kopējā sadzīves atkritumu apjoma, bet 90 procenti jānodod tālākai pārstrādei.

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/braksku-vaditajs-musdienas-arvien-vairak-razo-iepakojumus-ko-nevar-izmantot-atkartoti/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: "Brakšķi", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003

Medmāsa (Procedūru kabinets), OPTIMA 1

Galvenais darbības mērķis ir integrētas primārās un sekundārās veselības aprūpes  nodrošināšana. Mūsu prioritārais darbības virziens ir bērnu ambulatorā aprūpe. Tam  pamatojums ir sabiedrībā strādājošie sertificētie ārsti speciālisti, kas ir specializējušies  pediatrijā.  Veselības aprūpes sistēmas primārā un sekundārā līmeņa plašākai pieejamībai  sabiedrības speciālisti savus pakalpojumus sniedz arī pieaugušajiem.

https://www.optima1.lv/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001

Ārsts (ķirurgs), OPTIMA 1

Galvenais darbības mērķis ir integrētas primārās un sekundārās veselības aprūpes  nodrošināšana. Mūsu prioritārais darbības virziens ir bērnu ambulatorā aprūpe. Tam  pamatojums ir sabiedrībā strādājošie sertificētie ārsti speciālisti, kas ir specializējušies  pediatrijā.  Veselības aprūpes sistēmas primārā un sekundārā līmeņa plašākai pieejamībai  sabiedrības speciālisti savus pakalpojumus sniedz arī pieaugušajiem.

https://www.optima1.lv/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001

Valdes loceklis, "Zemgales EKO"

SIA „Zemgales EKO” ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. SIA „Zemgales EKO” kā Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīga aģentūra tika izveidota 2004.gada 6.jūlijā. Galvenais Aģentūras dibināšanas mērķis – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana Zemgales reģionā, tai skaitā, projekta „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” projekta īstenošana.

http://zemgaleseko.lv/par-uznemumu

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: K. Barona ielā 40A, 412. kab., Jelgava, LV-3001

Pirmsskolas izglītības skolotājs, "Zemenīte"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-zemenite/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: R. Blaumaņa 14; Jelgavā, LV -3001

Vadītājs, "Zemenīte"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”

Vadītājs

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-zemenite/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: R. Blaumaņa 14, Jelgavā, LV -3001

Jelgavas Pārlielupes pamatskolas direktors; direktora vietnieks

Jelgavas Pārlielupes pamatskolas direktors - 2 jaunieši;

direktora vietnieks - 2 jaunieši

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pamatizglitibas-iestades/4078/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Loka maģistrālē 29, Jelgavā, LV-3004

Medmāsa, Jelgavas 5.vidusskola

Jelgavas 5.vidusskola

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-5-vidusskola/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Aspazijas ielā 20, Jelgavā, LV-3001

Bibliotekārs, Jelgavas 5.vidusskola

Jelgavas 5.vidusskola

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-5-vidusskola/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Aspazijas ielā 20, Jelgavā, LV-3001

Personāla vadītājs, Kultūra

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

https://kultura.jelgava.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Barona 6, Jelgava, LV – 3001

Producents, Kultūra

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

https://kultura.jelgava.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Barona 6, Jelgava, LV – 3001

Mākslinieciskais vadītājs, Kultūra

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

https://kultura.jelgava.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Barona 6, Jelgava, LV – 3001

Attīstības plānošanas un projektu vadības sektora vadītājs, Kultūra

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

https://kultura.jelgava.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Barona 6, Jelgava, LV – 3001

Bibliotekārs Miezītes bibliotēka

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka” Miezītes bibliotēka

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Dobeles šoseja 100A, Jelgava, LV-3003

Bibliotekārs Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis"

Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis"

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/filiales/bernu-biblioteka-zinitis/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001

Jelgavas 5.vidusskolas direktora vietnieks

Jelgavas 5.vidusskolas direktora vietnieks

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-5-vidusskola/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Aspazijas ielā 20, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas Izglītības psihologs

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-spidolas-valsts-gimnazija/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Sarmas ielā 2, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas 4. vidusskolas Sekretārs

Jelgavas 4. vidusskolas

Sekretārs

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-4-vidusskola/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgavā , LV-3004

Jelgavas 4. vidusskolas Bibliotekārs

Jelgavas 4. vidusskola

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-4-vidusskola/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgavā , LV-3004

Jelgavas 4. vidusskolas direktors; direktora vietnieks

Jelgavas 4. vidusskola

 - direktors -  2 jaunieši;

- direktora vietnieks - 2 jaunieši

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-4-vidusskola/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgavā , LV-3004

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas Koru vadītājs – mūzikas skolotājs

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-spidolas-valsts-gimnazija/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Sarmas ielā 2, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas Mēdiju studijas vadītājs

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-spidolas-valsts-gimnazija/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Sarmas ielā 2, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas Medmāsa

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas medmāsa

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-spidolas-valsts-gimnazija/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Sarmas ielā 2, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktors; direktora vietnieks

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

direktors - 2 jaunieši;

direktora vietnieks - 2 jaunieši

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-spidolas-valsts-gimnazija/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Sarmas ielā 2, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas Karjeras konsultants

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-spidolas-valsts-gimnazija/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Sarmas ielā 2, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Valsts ģimnāzijas Sekretāre

Jelgavas Valsts ģimnāzija

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-valsts-gimnazija/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Mātera iela 44, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Valsts ģimnāzijas Karjeras konsultants

Jelgavas Valsts ģimnāzija

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-valsts-gimnazija/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Mātera iela 44, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Valsts ģimnāzijas Sociālais pedagogs

Jelgavas Valsts ģimnāzija

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-valsts-gimnazija/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Mātera iela 44, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktors; direktora vietnieks

Jelgavas Valsts ģimnāzijas

direktors - 2 jaunieši;

direktora vietnieks - 2 jaunieši

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-valsts-gimnazija/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Mātera iela 44, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktors; direktora vietnieks

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas

direktors - 2 jaunieši;

direktora vietnieks - 2 jaunieši.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/videjas-izglitibas-iestades/jelgavas-tehnologiju-vidusskola/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Lielā iela 2, Mātera iela 30, Jelgava, LV-3001

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas direktors; direktora vietnieks

JJelgavas Paula Bendrupa pamatskolas

-            Direktors (2 jaunieši);

             Direktora vietnieks (2 jaunieši)

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pamatizglitibas-iestades/4014/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Filozofu ielā 50, Jelgavā, LV – 3001

Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centra Montesori speciālists; Psihologs

Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centra

Montesori speciālists - 2 jaunieši;

Psihologs - 1 jaunietis.

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pamatizglitibas-iestades/4010/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Institūta ielā 4, Jelgavā, LV-3004

Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centra direktors; direktora vietnieks

Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centra

direktors;

direktora vietnieks

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pamatizglitibas-iestades/4010/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Institūta ielā 4, Jelgavā, LV-3004

Fizioterapeits, Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs

Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pamatizglitibas-iestades/4010/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Institūta ielā 4, Jelgavā, LV-3004

Jelgavas 4. sākumskolas direktora vietnieks izglītības jomā; Medmāsa; Datortīkla administrātors

Jelgavas 4. sākumskola

    

Direktora vietnieks izglītības jomā- 1 jaunietis

Medmāsa 1 jaunietis

Datortīkla administrators

http://www.j4ssk.lv/?id=37

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34, Jelgavā, LV-3001

Jelgavas Centra pamatskolas direktors; direktora vietnieks

Jelgavas Centra pamatskola

-            Direktors (2 jaunieši);

             Direktora vietnieks (2 jaunieši)

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pamatizglitibas-iestades/4005/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgava

Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedības vadītājs; Vecākais grāmatvedis

 Jelgavas valstspilsētas

Pašvaldības iestāžu centralizētās grāmatvedības vadītājs - 2 jaunieši

Vecākais grāmatvedis - 2 jaunieši

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11

Administratīvās pārvaldes Kancelejas vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde

Administratīvās pārvaldes Kancelejas vadītājs

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Lielā iela 11

Administratīvās pārvaldes Kvalitātes vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde

Administratīvās pārvaldes Kvalitātes vadītājs

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela11

Administratīvās pārvaldes Personāla vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde

Administratīvās pārvaldes Personāla vadītājs

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Lielā iela 11, Jlegava

Projektu vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” ir lielākais kultūras dzīves organizators Jelgavas pilsētā, kas atbildīga par pilsētas kultūru un atpūtu, nodrošinot vismaz divdesmit plaša mēroga pasākumus mēnesī.

https://kultura.jelgava.lv/content/par-iestadi

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Kr. Barona 6, Jelgava

Pārvaldes vadītājs; Auditors

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas

Audita pārvalde

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Skolotāju iela 8

Ekonomikas sektora ekonomists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas

Pašvaldības īpašumu pārvalde

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 11

Galvenais speciālists dzīvokļu jautājumos

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas

Pašvaldības īpašumu pārvalde

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Būvvaldes speciālists-jurists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela11

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists

https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%A2eogr%C4%81fisk%C4%81_inform%C4%81cijas_sist%C4%93ma

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11

Arhitektūras un pilsētvides sektora vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde

 https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11

Ainavu arhitekts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde

 https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Galvenais ģeodēzists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas

Būvvalde

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Būvinspekcijas vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas

Būvvalde

 https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Kartogrāfs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas

Būvvalde

Kartogrāfs

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Inženierbūvju un ģeodēzijas sektora vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas

Būvvalde

Inženierbūvju un ģeodēzijas sektora vadītājs

 https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Lietvedis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs”

Sabiedriskais centrs ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kas apzina iedzīvotāju vajadzības integrācijas jautājumos, koordinē un īsteno ar sabiedrības saliedētību, brīvprātīgo darbu un jaunatnes politiku saistītās jomas, kā arī sniedz atbalstu nevalstiskajām organizācijām.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sabiedriskais-centrs/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Skolotāju iela 8

Speciālists sabiedrības integrācijas jautājumos

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs”

Sabiedriskais centrs ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kas apzina iedzīvotāju vajadzības integrācijas jautājumos, koordinē un īsteno ar sabiedrības saliedētību, brīvprātīgo darbu un jaunatnes politiku saistītās jomas, kā arī sniedz atbalstu nevalstiskajām organizācijām.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sabiedriskais-centrs/par-mums/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolotāju iela 8

Jaunatnes lietu speciālists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs”

Sabiedriskais centrs ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kas apzina iedzīvotāju vajadzības integrācijas jautājumos, koordinē un īsteno ar sabiedrības saliedētību, brīvprātīgo darbu un jaunatnes politiku saistītās jomas, kā arī sniedz atbalstu nevalstiskajām organizācijām.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sabiedriskais-centrs/par-mums/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Skolotāju iela 8

JVPI "Sabiedriskais centrs" vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sabiedriskais centrs"  vadītājs

 Sabiedriskais centrs ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kas apzina iedzīvotāju vajadzības integrācijas jautājumos, koordinē un īsteno ar sabiedrības saliedētību, brīvprātīgo darbu un jaunatnes politiku saistītās jomas, kā arī sniedz atbalstu nevalstiskajām organizācijām.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sabiedriskais-centrs/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava

Dzimtsarakstu nodaļas Arhīva pārzinis; Specialists; Arhīvists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa

 Arhīva pārzinis - 1 jaunietis

Specialists - 1 jaunietis

Arhīvists - 1 jaunietis

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Svētes iela 22

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs; vadītājs vietnieks

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Galvenais speciālists informācijas tehnoloģiju jautājumos

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"

 Jelgavas izglītības pārvalde organizē pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, veicina un nodrošina izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu, sekmē Iestāžu telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu izmantošanu.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Galvenais speciālists izglītības jautājumos

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"

 Jelgavas izglītības pārvalde organizē pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, veicina un nodrošina izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu, sekmē Iestāžu telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu izmantošanu.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Izglītības pārvaldes vadītājs; Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"

 Jelgavas izglītības pārvalde organizē pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, veicina un nodrošina izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu, sekmē Iestāžu telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu izmantošanu.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Jurists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

https://kultura.jelgava.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Barona 6

Ekonomists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"

Ekonomists

 Jelgavas izglītības pārvalde organizē pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, veicina un nodrošina izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu, sekmē Iestāžu telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu izmantošanu.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Galvenais speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"

 Jelgavas izglītības pārvalde organizē pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, veicina un nodrošina izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu, sekmē Iestāžu telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu izmantošanu.

Galvenais speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"

Galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja (vidusskolēniem)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/pasvaldibas-iestades-un-kapitalsabiedribas/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Lielā iela 11

Vadītājs, Vadītāja vietnieks, "Kultūra"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

https://kultura.jelgava.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Kr. Barona 6,Jelgava, LV – 3001

Sporta pasākumu organizators

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs" ir Jelgavas valstspilsētas domes izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldības kompetenci sporta jomā.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sporta-servisa-centrs/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Jelgavas Specializētā peldēšanas skolas peldēšanas treneris

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

„Sporta servisa centrs”

Jelgavas Specializētā peldēšanas skolas peldēšanas treneris

http://www.sports.jelgava.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneri

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneri

Lapskalna iela 18b,  Jelgava

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sporta-servisa-centrs/iestade/sporta-veidi/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lapskalna iela 18b, Jelgava

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneri

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde 

„Sporta servisa centrs”

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneri

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sporta-servisa-centrs/iestade/sporta-veidi/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lapskalna iela 18b, Jelgava, LV 3007

Jelgavas Ledus sporta skolas hokeja treneris

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”

Jelgavas Ledus sporta skolas hokeja treneris

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sporta-servisa-centrs/sportosanas-iespejas/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas ledus hallē Rīgas ielā 11

Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidošanas treneris

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sporta-servisa-centrs/sportosanas-iespejas/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas ledus hallē Rīgas ielā 11

Jelgavas Ledus sporta skolas šorttreka treneris

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs" ir Jelgavas valstspilsētas domes izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldības kompetenci sporta jomā.

  https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sporta-servisa-centrs/sportosanas-iespejas/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas ledus hallē Rīgas ielā 11

Vadītāja vietnieks, Tūrisma informācijas nodaļas vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jelgavas-regionalais-turisma-centrs/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001

Tūrisma speciālists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jelgavas-regionalais-turisma-centrs/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001

Grāmatvedis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV - 3001

Psihologs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV - 3001

Informācijas sistēmu administrators

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV - 3001

Vadītāja vietnieks pamatdarbības jautājumos

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV - 3001

Dienas centra vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV - 3001

Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV - 3001

Sociālās un medicīniskās aprūpes centra vadītāja

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

Ģimenes atbalsta nodaļa: Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

http://jslp.jelgava.lv/kontakti.html

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV - 3001

Karjeras konsultants

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde ’’Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs’’ (ZR KAC): Karjeras konsultants

http://www.zrkac.lv/index.php?view=kontakti

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Bibliotēkas vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde ’’Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs’’ (ZR KAC): Bibliotēkas vadītājs

http://www.zrkac.lv/index.php?view=kontakti

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Pirmsskolas izglītības skolotājs, „Sprīdītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

Pirmsskolas izglītības skolotājs

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-spriditis/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Tērvetes ielā 6, Jelgavā, LV-3008; Skolas iela 2, Jelgavā, LV-3001

Galvenais speciālists, muzejs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”

http://jvmm.lv/kontakti/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

Ā. Alunāna memoriālā muzeja vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”

Ā. Alunāna memoriālais muzejs

http://alunans.lv/jaunumi/aktualitates/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Filozofu 3, Jelgava, LV-3001

Direktors, Direktora vietnieks, muzejs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”

http://jvmm.lv/kontakti/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

Galvenais krājuma glabātājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”: Galvenais krājuma glabātājs

http://jvmm.lv/kontakti/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgava

Restauratore

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”: Restauratore

http://jvmm.lv/index.php/jaunumi/aktualitates

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgava

Muzejpedagoģe

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”: Muzejpedagoģe

http://jvmm.lv/kontakti/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgava

Muzeja speciālists-vēsturnieks

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”

http://jvmm.lv/kontakti/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgava

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas direktora vietnieks

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka” :

Bibliotēkas vadītāja vietnieks, novada pašvaldību bibliotēku metodiskā darba vadītāja (2 jaunieši);

Direktora vietnieks saimniecības darbos (2 jaunieši).

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001

Bibliotekas vadītājs, Pilsētas bibliotēka

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka”

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/jelgavas-piletas-biblioteka/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akadēmijas ielā 26, Jelgava

Ielu ekspluatācijas inženieris

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

Ielu ekspluatācijas inženieris

https://www.pilsetsaimnieciba.lv/infrastruktura/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001

Infrastruktūras vadības sistēmas nodaļas vadītājs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

Infrastruktūras vadības sistēmas nodaļas vadītājs

https://www.pilsetsaimnieciba.lv/iestade/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001

Dispečers, POIC

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”

Dispečers (attalināti)

http://www.jelgava.lv/lv/iestades/jpoic/kontakti/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Sarmas iela 4, Jelgava

Direktors, direktora vietnieks, "Junda"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jaunrades nams “Junda”” :

Direktores vietnieks (2 jaunietis);

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā (2 jaunietis)

https://www.jelgava.lv/lv/kontakti/27

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001

Interešu izglītības skolotājs, "Junda"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jelgavas jaunrades nams “Junda””

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jaunrades-nams-junda/

Skolotāju ēnošanas laiks no pl. 14.30

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemgales prospektā 7, Jelgavā, LV-3001

Interešu izglītības skolotājs, "Junda"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jelgavas jaunrades nams “Junda””

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jaunrades-nams-junda/

Skolotāju ēnošanas laiks no pl. 14.30

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001

Pirmsskolas izglītības skolotājs, „Gaismiņa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”

       

http://gaismina.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Vaļņu iela 5, Jelgavā, LV-3001

Vadītājs, „Gaismiņa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”

Vadītājs

        

http://gaismina.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Vaļņu iela 5, Jelgavā, LV-3001

Vadītājas vietnieks izglītības jomā, „Gaismiņa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”

Vadītājas vietnieks izglītības jomā

        

http://gaismina.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Vaļņu iela 5, Jelgavā, LV-3001

Logopēds, „Kamolītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis”

     

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/kamolitis/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Meiju ceļā 31, Jelgavā, LV - 3007

Speciālais pedagogs, „Kamolītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis”

     

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/kamolitis/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Meiju ceļā 31, Jelgavā, LV - 3007

Pirmsskolas izglītības skolotājs, „Kamolītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis”

     

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/kamolitis/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Meiju ceļš 31, Jelgava, LV - 3007

Vadītājs, „Kamolītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis”

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/kamolitis/

  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Meiju ceļā 31, Jelgavā, LV - 3007

Vadītājas vietnieks izglītības jomā, „Kamolītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis”

     

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/kamolitis/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Meiju ceļš 31, Jelgava, LV - 3007

Pirmsskolas izglītības skolotājs, „Kāpēcīši”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcīši”

Pirmsskolas izglītības skolotājs, „Kāpēcīši”

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-kapecisi/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Ganību iela 66, Jelgava

Vadītājs, „Kāpēcīši”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcīši”

Vadītājs

      https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-kapecisi/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Ganību iela 66, Jelgava

Vadītājas vietnieks izglītības jomā, „Kāpēcīši”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcīši”

Vadītājas vietnieks izglītības jomā

      

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Ganību iela 66, Jelgava

Pirmsskolas izglītības skolotājs, „Ķipari”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Ķipari”

Pirmsskolas izglītības skolotājs

         

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-kipari/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Brieža iela 23a, Jelgava

Vadītājs, „Ķipari”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Ķipari”

Vadītājs

         

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-kipari/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Brieža iela 23a, Jelgava

Vadītājas vietnieks izglītības jomā, „Ķipari”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Ķipari”

Vadītājas vietnieks izglītības jomā

         

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-kipari/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Brieža iela 23a, Jelgava

Pirmsskolas izglītības skolotājs, „Lācītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”

Vadītājs

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-lacitis/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Māras iela 2, Jelgava, LV - 3007

Vadītājs, „Lācītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”

Vadītājs

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-lacitis/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Māras iela 2, Jelgava, LV - 3007

Vadītājas vietnieks izglītības jomā, „Lācītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”

Vadītājas vietnieks izglītības jomā

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Māras iela 2, Jelgava, LV - 3007

Pirmsskolas izglītības skolotājs, „Pasaciņa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

Pirmsskolas izglītības skolotājs

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-pasacina/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Aspazijas iela 18, Jelgava, LV 3001

Vadītājs, „Pasaciņa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

Vadītājs

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-pasacina/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Aspazijas iela 18, Jelgava, LV 3001

Vadītājas vietnieks izglītības jomā, „Pasaciņa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

Vadītājas vietnieks izglītības jomā

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-pasacina/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Aspazijas iela 18, Jelgava, LV 3001

Pirmsskolas izglītības skolotājs, „Rotaļa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Rotaļa”

Pirmsskolas izglītības skolotājs

 http://pii-rotala.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Lāčplēša iela 5, Jelgava

Vadītājs, „Rotaļa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Rotaļa”

Vadītājs

 http://pii-rotala.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Lāčplēša iela 5, Jelgavā, LV - 3002

Vadītājas vietnieks izglītības jomā, „Rotaļa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Rotaļa”

Vadītājas vietnieks izglītības jomā

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Lāčplēša iela 5, Jelgavā, LV - 3002

Vadītājas vietnieks izglītības jomā, „Sprīdītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

Vadītājas vietnieks izglītības jomā

      

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-spriditis/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Tērvetes iela 6, Jelgava, LV-3008

Vadītājs; Vadītāja vietnieks „Vārpiņa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Vārpiņa”

Vadītājs (1 jaunietis) ;

Vadītāja vietnieks (1 jaunietis)

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kronvalda iela 22, Jelgava, LV-3002

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, "Zīļuks"

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

http://jelgavasziluks.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Skautu iela 1A, Jelgava, LV – 3002

Vadītājs, „Zīļuks”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”

Vadītājs

 http://jelgavasziluks.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Skautu iela 1A, Jelgava, LV-3002

Vadītājas vietnieks izglītības jomā, „Zīļuks”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”

Vadītājas vietnieks izglītības jomā

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava

Jurists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija

Administratīvā pārvalde

Pārvaldes vadītāja vietnieks, Juridiskā sektora vadītājs (1 jaunietis);

Juridiskā sektora vadītāja vietnieks (1 jaunietis).

Jurists atrod, analizē, iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību, kā arī veic citas juridiskas darbības. https://www.profesijupasaule.lv/jurists

   

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

IT speciālists

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

      IT speciālists 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava

Pārvadājumu nodaļas vadītājs

SIA „Jelgavas autobusu parks” 

  Pārvadājumu nodaļas vadītājs   

https://www.jap.lv/?page_id=35

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Meiju ceļš 62, Jelgava, LV-3007

Galvenais mākslinieks

Galvenais mākslinieks

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija

Būvvalde

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Jurists, "Jelgavas izglītības pārvalde"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

"Jelgavas izglītības pārvalde"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Sociālais darbinieks

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciālists

https://kultura.jelgava.lv/

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001

Metālapstrādes mācību parka speciālists

Metālapstrādes mācību parka speciālists

 https://www.zrkac.lv/

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Zemgales reģiona Kompotenču attīstības centrs"

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Krišjāņa Barona iela 40, Jelgava, LV-3001

Naktspatversmes sociālais darbinieks

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9

Kultūras darba speciālists

Kultūras darba speciālists

https://kultura.jelgava.lv/

 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001

Vadītāja vietnieks, "Zemenīte"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”

Vadītājas vietnieks izglītības jomā

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Blaumaņa iela 14, Jelgava, LV-3001

Medmāsa, “Jelgavas poliklīnika”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jelgavas poliklīnika”

Medicīnas māsa ir medicīnisko izglītību ieguvusi ārstniecības persona, kas veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos un veic profesionālās izglītības darbu.

 https://jp.lv/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgava, LV-3001

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneri

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneri

Lapskalna iela 18b,  Jelgava

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sporta-servisa-centrs/iestade/sporta-veidi/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lapskalna iela 18b, Jelgava, LV 3007

Policists

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzīšana;

Patrulēšana Jelgavas pilsētā, saņemto izsaukumu apkalpošana 24 stundas diennaktī;

Profilaktisku pasākumu veikšana likumpārkāpumu novēršanai;

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības oficiālajās peldvietās peldsezonas laikā;

Administratīvo pārkāpumu atklāšana, novēršana un personu administratīvā aizturēšana;

Administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lietu par administratīviem pārkāpumiem izskatīšana, nodošana izskatīšanai pēc piekritības;

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrole Jelgavas pilsētā;

Kuģošanas līdzekļu satiksmes ievērošanas kontrole Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas esošajos publiskajos ūdeņos;

Fizisko un juridisko personu iesniegumu un sūdzību pieņemšana un izskatīšana;

Sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava

Policists

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzīšana;

Patrulēšana Jelgavas pilsētā, saņemto izsaukumu apkalpošana 24 stundas diennaktī;

Profilaktisku pasākumu veikšana likumpārkāpumu novēršanai;

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības oficiālajās peldvietās peldsezonas laikā;

Administratīvo pārkāpumu atklāšana, novēršana un personu administratīvā aizturēšana;

Administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lietu par administratīviem pārkāpumiem izskatīšana, nodošana izskatīšanai pēc piekritības;

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrole Jelgavas pilsētā;

Kuģošanas līdzekļu satiksmes ievērošanas kontrole Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas esošajos publiskajos ūdeņos;

Fizisko un juridisko personu iesniegumu un sūdzību pieņemšana un izskatīšana;

Sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Mazais ceļs 3, Jelgava

Pirmsskolas izglītības skolotājs, „Vārpiņa”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Vārpiņa”

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Kronvalda ielā 22, Jelgava

Direktors, "Junda"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jaunrades nams “Junda”” :

Direktors

https://www.jelgava.lv/lv/kontakti/27

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001

Vadītājs, „Sprīdītis”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

 https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-spriditis/

      

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Tērvetes iela 6, Jelgava, LV-3008

Dispečers, POIC

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”

Dispečers (attālināti)

http://www.jelgava.lv/lv/iestades/jpoic/kontakti/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Sarmas iela 4, Jelgava

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

 Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs - Andris Rāviņš

(vidusskolēniem)

http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu programmā

Jelgavas valstspilsētas dome

(vidusskolēniem)

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu programmā  - Rita Vectirāne

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgva

Jelgavas valstspilsētas domes pašvaldības izpilddirektore

Jelgavas valstspilsētas dome

(vidusskolēniem)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore - Irēna Škutāne

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā

Jelgavas valstspilsētas dome

(vidusskolēniem)

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā - Juris Strods

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11

Medmāsa, “Jelgavas poliklīnika”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jelgavas poliklīnika”

Medicīnas māsa ir medicīnisko izglītību ieguvusi ārstniecības persona, kas veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos un veic profesionālās izglītības darbu.

 https://jp.lv/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgava, LV-3001

Ekskursijas