Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Dubultu prospekts 71, Jūrmala
PAR UZŅĒMUMU
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) ir valsts iestāde, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas iespējas. SIVA ir viens no modernākajiem rehabilitācijas centriem Baltijā, kas pilnībā pieejams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Profesionāli un pieredzējuši speciālisti, mūsdienīgas terapijas metodes un aprīkojums, pielāgota vide un unikālā atrašanās vieta jūras krastā nodrošina izcilus apstākļus ikviena klienta labsajūtai un veselības uzlabošanai. SIVA Koledžā ikviens interesents var iegūt 1.līmeņa augstāko izglītību kādā no 7 (septiņām) piedāvātajām studiju programmām, savukārt Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var apgūt kādu no profesionālās pamatizglītības programmām, profesionālās vidējās izglītības programmām, profesionālās tālākizglītības programmām, profesionālās pilnveides izglītības programmām vai arodizglītību. Personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti mācības izglītības iestādēs tiek nodrošinātas par valsts budžeta līdzekļiem, t.sk., paralēli, ja iespējams, nodrošinot iespēju apgūt autovadītāja prasmes, piedāvājot dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī, ja nepieciešams, nodrošinot dzīvošanu dienesta viesnīcā un 3x ēdināšanu.
NOZARE
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Sociālais rehabilitētājs ārstniecības iestādē

Sociālais rehabilitētājs ir speciālists, kurš ārstniecības iestādē veicina klientu savstarpējo mijiedarbību, saskarsmi un komunikāciju. Sociālo prasmju apguvei, radošo spēju un saskarsmes veicināšanai, nodarbību laikā sociālais rehabilitētājs pielieto dažādas tehnikas – kvīlinga tehniku (apsveikuma kartiņu izgatavošana), dāvanu iesaiņošanas tehniku, dekupāžas tehniku, pergamono tehniku, galda spēles u.c. Lai nodrošinātu klienta sociālo prasmju attīstību, individuālajās nodarbībās sociālais rehabilitētājs pielieto tādas tehnikas kā CV rakstīšana, motivācijas vēstules rakstīšana, kolāžas veidošana, lietišķās etiķetes pamatu apgūšana u.tml.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Dubultu prospekts 71

Sociālais darbinieks ārstniecības iestādē

Sociālais darbinieks ir speciālists, kurš novērtē klienta kopējo sociālo veselību – nodarbinātību, pašaprūpes spējas, līdzdalības potenciālu, saskarsmi, motivāciju, noskaidro sociālās grūtības, izvērtē funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpi, nosaka klienta aprūpes vajadzības sociālās rehabilitācijas kursa laikā, izvērtē klienta spējas adaptēties Aģentūras vidē un līdzdarboties sociālās rehabilitācijas pakalpojumos. Sociālās rehabilitācijas laikā klientam sniedz sociālo atbalstu, konsultē klientu jautājumos, kas saistīti ar sociālo funkcionēšanu u.tml.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Dubultu prospekts 71

Trenažieru zāles instruktors

Trenažieru zāles instruktors Trenažieru zāles apmeklējuma laikā konsultē klientus par viņiem  atbilstošākajiem/ piemērotākajiem trenažieriem un to lietošanu, kā arī drošības noteikumiem.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Dubultu prospekts 71

Psihologs

Psihologs ir speciālists, kurš pārvalda zināšanas par cilvēka uzvadības modeļiem, domāšanas veidu, attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs saviem klientiem sniedz konsultācijas, palīdz izprast grūtības, to rašanās iemeslus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Dubultu prospekts 71

Medicīnas māsa

Medicīnas māsa ir speciālists, kuram ir zināšanas un prasmes, lai sniegtu pacientiem aprūpi un palīdzību.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Dubultu prospekts 71

Fizioterapeits

Fizioterapija ir rehabilitācijas nozare, kurā novērtē cilvēka fizisko un funkcionālo stāvokli un, lai to uzlabotu,  izmanto dažādas aktīvas un pasīvas ārstnieciskās metodes.

Fizioterapeits ir funkcionālais speciālists, kas rehabilitē pacientus pēc dažādām slimībām un traumām, izglīto par profilaktiskiem un veselību veicinošiem pasākumiem un dod ergonomiskas rekomendācijas ikdienas aktivitāšu saudzīgai veikšanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dubultu prospekts 71

Ergoterapeits

Ergoterapija ir viena no rehabilitācijas nozarēm, kas veicina personas iesaistīšanos sev nozīmīgās ikdienas aktivitātēs, tādējādi veicinot neatkarību, veselību un dzīves kvalitāti.

Ergoterapeits izvērtē cilvēka spējas veikt ikdienā nepieciešamās nodarbes, piemēram, aprūpēt sevi, veikt darba pienākumus un pavadīt brīvo laiku, ņemot vērā dažādus aspektus - cilvēka spējas un apkārtējo vidi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Dubultu prospekts 71

Ārsts

Ārsts ir speciālists, kas nodrošina pacienta primāro veselības aprūpi un palīdz pacientam risināt viņa veselības problēmas, piem., nozīmējot citu speciālistu izmeklējumus, analīžu veikšanu u.tml.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Dubultu prospekts 71

Fizioterapeits izglītības iestādē

Fizioterapeits ir funkcionālais speciālists, kas rehabilitē klientus pēc dažādām slimībām un traumām, izglīto par profilaktiskiem un veselību veicinošiem pasākumiem un dod ergonomiskas rekomendācijas ikdienas aktivitāšu saudzīgai veikšanai.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Slokas iela 68

Sociālais darbinieks izglītības iestādē

Sociālais darbinieks novērtē klienta kopējo sociālo veselību – nodarbinātību, pašaprūpes spējas, līdzdalības potenciālu, saskarsmi, motivāciju, noskaidro sociālās grūtības, izvērtē funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpi, nosaka klienta aprūpes vajdzības profesionālās rehabilitācijas laikā, izvērtē klienta spējas adaptēties skolas vidē un līdzdarboties profesionālās rehabilitācijas pakalpojumos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Slokas iela 61

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums