Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas izstrādā finanšu politiku un koordinē un organizē tās īstenošanu, kā arī veic citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Finanšu ministrijas Komunikācijas departaments

Komunikācijas departaments dara VISU! Gatavojam preses relīzes, organizējam mediju intervijas, preses konferences, informatīvās kampaņas, administrējam ministrijas sociālo tīklu profilus, iekšējo un ārējās mājaslapas, organizējam iekšējos pasākumus, tostarp, Ēnu dienu, sniedzam atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, fotografējam, filmējam, dekorējam... :)

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Smilšu iela 1

Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos

Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos vada tiesību aktu izstrādi, tiekas ar ministrijas sadarbības iestādēm un pārrunā jomas aktualitātes, atbild par nozares attīstību. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Smilšu iela 1

ES fondu revīzijas departaments

Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments ir viena no trīs iestādēm Latvijā, kas sava darba rezultātā sniedz atzinumu Eiropas Komisijai par to, cik efektīvi un likumīgi tika izlietoti ES fondu līdzekļi.

Vecākais auditors ES fondu revīzijas departamentā veic daudzveidīgu un aizraujošu darbu. Amata pienākumi iekļauj padziļinātu dokumentācijas un citas pieejamās informācijas izpēti, kā arī pārbaudes projekta īstenošanas vietā, kuru laikā pārliecinās, vai ES fondu līdzekļi ir investēti atbilstoši prasībām.

Vecākā auditora darbs ir dinamisks, jo ik gadu tiek iepazītas vairākas nozares, kurās tiek veikti ES fondu ieguldījumi, atšķirīgas pieejas projektu vadībā, kā arī jaunas tehnoloģijas, kuras tiek izgudrotas pateicoties ES fondu atbalstam. Darbinieki arī regulāri paplašina savu zināšanu loku dažādos pieredzes apmaiņas vai apmācību pasākumos gan Latvijā, gan ārpus tās.

Šajā amatā ir svarīga spēja strādāt komandā un veiksmīgi komunicēt ar auditējamajiem un sadarbības partneriem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Smilšu iela 1

Ekskursijas