Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas izstrādā finanšu politiku un koordinē un organizē tās īstenošanu, kā arī veic citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Finanšu ministrs Jānis Reirs

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas izstrādā finanšu politiku un koordinē un organizē tās īstenošanu, kā arī veic citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Finanšu ministrs ir ministrijas politiskais vadītājs.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Smilšu iela 1

ES fondu revīzijas departaments

Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments ir viena no trīs iestādēm Latvijā, kas sava darba rezultātā sniedz atzinumu Eiropas Komisijai par ES fondu ieguldīto līdzekļu  atbilstošu un likumīgu izlietojumu.

Vecākais auditors ES fondu revīzijas departamentā veic daudzveidīgu un aizraujošu darbu. Šī amata pārstāvja pienākumi iekļauj, piemēram, projektu pārbaudes, kuras veic, lai pārbaudītu realizētos ES fondu projektus. Sākumā pārbaudāmos projektus atlasa ar IT programmas palīdzību. Tālāk, veicot padziļinātu dokumentācijas un citas pieejamās informācijas izpēti, kā arī veicot pārbaudēs projekta īstenošanas vietā, pārliecinās, vai ES fondu līdzekļi ir investēti atbilstoši prasībām.

Vecākā auditora darbs ir dinamisks tāpēc, ka ik gadu tiek iepazītas vairākas nozares, kurās tiek veikti ES fondu ieguldījumi, atšķirīgas pieejas projektu vadībā, kā arī jaunas tehnoloģijas, kuras tiek izgudrotas pateicoties ES fondu atbalstam. Darbinieki arī regulāri paplašina savu zināšanu loku dažādos pieredzes apmaiņas vai apmācību pasākumos gan Latvijā, gan ārpus tās.

Šajā amatā ir svarīga spēja strādāt komandā, tāpat veiksmīgi komunicēt ar auditējamajiem un sadarbības partneriem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Smilšu iela 1

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore

Departamenta darbs saistīs ar valsts budžeta projekta izstrādi un tā izpildi, atzinumu sagatavošanu par visu ministriju izstrādātiem normatīvo aktu un  politikas plānošanas dokumentu projektiem, dalību Saeimas komisiju sēdēs, pārstāvot Finanšu ministriju un sniedzot viedokli, dalību dažādās sanāksmēs.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Smilšu iela 1

Ekskursijas