Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
VAS Starptautiskā lidosta Rīga
Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads
PAR UZŅĒMUMU
Lidosta „Rīga” ir lielākais aviācijas uzņēmums Baltijā un ir šī reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs. Lidosta nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, dažādu kravu un pasta pārvadāšanu ar gaisa kuģiem uz Eiropas un citām pasaules valstu pilsētām. Lidosta „Rīga” sniedz gan aviācijas (lidmašīnu, pasažieru un kravu apkalpošana), gan neaviācijas pakalpojumus (telpu un teritorijas noma, autostāvvietas, VIP centra pakalpojumi u.c.).
NOZARE
Aviotransporta palīgdarbības
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Komunikācijas projektu vadītājs

Rīgas lidostas komunikācijas projektu vadītājs plāno, vada un koordinē lidostas ārējās komunikācijas un integrētās mārketinga komunikācijas projektus, izstrādā un organizē lidostas informatīvās kampaņas u.c. komunikācijas pasākumus, izstrādā lidostas produktu mārketinga koncepcijas un mārketinga komunikācijas plānus un organizēt to īstenošanu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Latvia, Lidosta Rīga

VIP pasažieru apkalpošanas aģents

Veic lidostas „Rīga" VIP centra klientu apkalpošanu. Tehniski nodrošina Valsts Protokola prasību izpildi Latvijas Republikas un citu valstu augstāko amatpersonu un delegāciju sagaidīšanas un pavadīšanas procedūrām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Ugunsdzēsības komandas maiņas priekšnieks

Organizē un vada ugunsdzēsēju komandas maiņas darbu, kā arī ārkārtas situācijās organizē un vada lidostas "Rīga" Krīzes koordinācijas komandas darbu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Valdes priekšsēdētājs

Organizē un vada RIX Rīgas lidostas darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Aviācijas pakalpojumu un biznesa attīstības departamenta direktors

Aviācijas pakalpojumu un biznesa attīstības departamenta direktors atbild par Lidostas stratēģisko dokumentu izstrādāšanu un izpildi, par attīstības projektu pamatošanu, Lidostas statistikas apkopošanu un analizēšanu, par lidojumu maršrutu attīstīšanu, pasažieru skaita un kravas apjoma palielināšanu, par sadarbību ar pakalpojumu sniedzējiem un klientu servisa uzlabošanu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Tehnikas dispečeri

Plāno, organizē un kontrolē tehniskās daļas darbinieku operatīvo darbu un nodrošina darbiniekus ar operatīvo informāciju darba veikšanai.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Virszemes apkalpošanas departamenta maiņas vecākais

Maiņas priekšnieki nodrošina operatīvu gaisa kuģu un pasažieru apkalpošanas daļas kontroli un uzraudzību.

Amata pienākumos ietilpst pārzināt gaisa kuģu apkalpošanas procesus - ieskaitot lidojuma dokumentācijas sagatavošanu, iereģistrētās bagāžas apkalpošanu, gaisa kuģa pārvietošanas procesu, pasažieru apkalpošanas standartus un prasības.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Resursu plānotājs

Nodrošināt Virszemes apkalpošanas departamenta Gaisa kuģu apkalpošanas nodaļas darbinieku darba laika plānošanu un uzskaiti.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Reisu koordinators

Veic izlidojošo un ielidojošo reisu apkalpošanu, organizē un kontrolē reisa apkalpošanā iesaistītos darbiniekus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Finanšu direktors

Finanšu direktors plāno, vada un koordinē lidostas finanšu darbības procesus. Finanšu direktors nosaka finanšu stratēģiju, mērķus un uzdevumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Perona inspektors

Perona inspektors pavada gaisa kuģus uz stāvvietām, seko līdzi lidmašīnu apkalpošanai, kontrolē tīrību un kārtību lidostas teritorijā, kā arī rūpējas par to, lai uz perona tiktu ievēroti lidostas ceļu satiksmes noteikumi. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Putnu un dzīvnieku kontroles speciālists

Veic drošības pasākumus putnu kontrolēšanai lidostas “Rīga” teritoijā. Putnu speciālists ikdienā veic putnu un dzīvnieku novērošanu, kā arī uzskaiti lidlauka teritorijā. Nepieciešamības gadījumos, izmantojot speciālos tehniskos līdzekļus veic putnu un dzīvnieku aizbaidīšanas pasākumus, lai gaisa kuģi lidostā varētu nosēsties un pacelties droši.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Lidlauka dispečers

Lidlauka dispečers plāno gaisa kuģu stāvvietas un iekāpšanas sektorus saskaņā ar lidojumu sarakstu, kā arī autobusu vadītāju darbu,  nodrošinot savlaicīgu pasažieru apkalpošanu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Būvniecības projektu vadītājs;

Projektēšanas un būvniecības darbu vadīšana, īstenojot ar Lidostas elektroapgādes tīklu attīstību saistītos projektus. Sadarbībā ar Lidlauka drošības un vadības departamenta lidlauka tehnisko vadītāju un Elektrotehnisko nodaļu organizēt un kontrolēt šiem darbiem nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanu un izmantošanu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Neregulāro reisu koordinators

Veic izlidojošo un ielidojošo neregulāro reisu apkalpošanu, organizē un kontrolē reisa apkalpošanā iesaistīto darbinieku darbu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Personāla projektu vadītājs

Organizē un vada projektus personāla vadības jomā (darbinieku aptaujas, darbinieku atlase, motivēšana, personāla kompetences un darba rezultātu novērtēšana, piesaistes un labbūtības pasākumu organizēšana).

Ēnu dienas ietvaros varēsi iesaistīties aktuālo Lidostas karjeras pasākumu organizēšanā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Ekskursijas