Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
VAS Starptautiskā lidosta Rīga
Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads
PAR UZŅĒMUMU
Lidosta „Rīga” ir lielākais aviācijas uzņēmums Baltijā un ir šī reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs. Lidosta nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, dažādu kravu un pasta pārvadāšanu ar gaisa kuģiem uz Eiropas un citām pasaules valstu pilsētām. Lidosta „Rīga” sniedz gan aviācijas (lidmašīnu, pasažieru un kravu apkalpošana), gan neaviācijas pakalpojumus (telpu un teritorijas noma, autostāvvietas, VIP centra pakalpojumi u.c.).
NOZARE
Aviotransporta palīgdarbības
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Aeronavigācijas informācijas speciālists

Uztur un atjauno lidostas aeronavigācijas informāciju, kā arī uztur šķēršļu datubāzi un lidlauka ĢIS datus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Mārketinga projektu vadītājs

Plāno un organizēt mārketinga kampaņas, aktivitātes un projektus, lai veicinātu lidostas “Rīga” neaviācijas ieņēmumus. Pārrauga lidostas mājaslapas un e-veikala darbību.  

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 1

VIP pasažieru apkalpošanas aģents

Veic lidostas „Rīga" VIP centra klientu apkalpošanu. Tehniski nodrošina Valsts Protokola prasību izpildi Latvijas Republikas un citu valstu augstāko amatpersonu un delegāciju sagaidīšanas un pavadīšanas procedūrām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Informācijas servisa aģents

Informācijas servisa aģents informē klientus klātienē vai pa telefonu par lidostā "Rīga" pieejamiem pakalpojumiem. Nodrošina operatīvu informācijas ziņojumu sniegšanu lidostas termināļa publiskās apziņošanas sistēmā u.c.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Zvanu centra aģents

Nodrošina lidosta „Rīga” Zvanu centra klientu apkalpošanu. Sniedz informāciju klientiem, kas zvana uz lidostas uzziņu dienestu 1817.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Lidlauka dispečers

Lidlauka dispečers plāno gaisa kuģu stāvvietas un iekāpšanas sektorus saskaņā ar lidojumu sarakstu, kā arī autobusu vadītāju darbu,  nodrošinot savlaicīgu pasažieru apkalpošanu.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 1

Personāla projektu vadītājs

Organizē un vada projektus personāla vadības jomā (darbinieku aptaujas, darbinieku atlase, motivēšana, personāla kompetences un darba rezultātu novērtēšana, piesaistes un labbūtības pasākumu organizēšana).

Ēnu dienas ietvaros varēsi iesaistīties aktuālo Lidostas karjeras pasākumu organizēšanā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Neregulāro reisu koordinators

Veic izlidojošo un ielidojošo neregulāro reisu apkalpošanu, organizē un kontrolē reisa apkalpošanā iesaistīto darbinieku darbu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Pasažieru apkalpošanas aģents

Pasažieru apkalpošanas aģnets veic pasažieru un bagāžas reģistrāciju lidojumam, pasažieru ceļojuma dokumentu pārbaudi. Nodrošina pasažieru sēdināšanas procesu un uzrauga pārvietošanos lidlauka teritorijā. Aģents kontrolē pasažieru rokas bagāžas atbilstību aviokompāniju rokas bagāžas standartiem pasažieru reģistrācijas un iekāpšanas laikā. Sniedz pasažieriem nepieciešamo informāciju par lidojumu, informāciju publiskajā apziņošanas sistēmā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Lidlauka apkalpošanas un drošības (LAD) apmācību vadītājs

Izstrādā, uztur un atjauno apmācību programmas lidlauka uzturēšanas un drošības jomās. Piedalīties ar drošību un Lidostas „Rīga” ceļu satiksmes noteikumiem saistīto jautājumu risināšanā.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Virszemes apkalpošanas apmācību instruktors

Apmāca lidostas personālu un lidostas klientus, kā arī veic zināšanu, prasmju un darba izpildes kvalitātes novērtēšanu virszemes apkalpošanas jomā. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Putnu un dzīvnieku kontroles speciālists

Veic drošības pasākumus putnu kontrolēšanai lidostas “Rīga” teritoijā. Putnu speciālists ikdienā veic putnu un dzīvnieku novērošanu, kā arī uzskaiti lidlauka teritorijā. Nepieciešamības gadījumos, izmantojot speciālos tehniskos līdzekļus veic putnu un dzīvnieku aizbaidīšanas pasākumus, lai gaisa kuģi lidostā varētu nosēsties un pacelties droši.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Perona inspektors

Perona inspektors pavada gaisa kuģus uz stāvvietām, seko līdzi lidmašīnu apkalpošanai, kontrolē tīrību un kārtību lidostas teritorijā, kā arī rūpējas par to, lai uz perona tiktu ievēroti lidostas ceļu satiksmes noteikumi. 

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 1

Civilās aizsardzības un krīzes situāciju apmācību instruktors

Sniegt civilās aizsardzības un krīzes instruktāžas lidostas "Rīga" darbiniekiem un sadarbības partneriem, kā arī novērtēt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības un krīzes situāciju jomā. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Drošības pārvaldības sistēmas vadītājs

Nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas izveidošanu, ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu lidostā "Rīga".

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 3

Personāla atlases speciālists

Organizē personāla atlases procesu lidostā "Rīga". Sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem nosaka darbinieku atlases kritērijus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Lidlauka apkalpošanas un drošības apmācību instruktors

Izstrādā, uztur un atjauno apmācību programmas lidlauka uzturēšanas, vadības un drošības jomās. Piedalās ar drošību un Lidostas „Rīga” ceļu satiksmes noteikumiem saistīto jautājumu risināšanā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Profesionalitātes pārbaužu speciālists-instruktors

Izstrādā, uztur un atjauno apmācību programmas lidlauka uzturēšanas, vadības un drošības jomās. Piedalās ar drošību un Lidostas „Rīga” ceļu satiksmes noteikumiem saistīto jautājumu risināšanā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Resursu plānotājs

Nodrošināt Virszemes apkalpošanas departamenta Gaisa kuģu apkalpošanas nodaļas darbinieku darba laika plānošanu un uzskaiti.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Drošības iekārtu vecākais inženieris

Nodrošina drošības kontroles iekārtu un informācijas, un komunikācijas tehnoloģijusistēmu nepārtrauktu un stabilu darbību. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Valdes priekšsēdētājs

Organizē un vada VAS "Straptautiskā lidostas "Rīga"" darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

IT Atbalsta speciālists

Informācijas tehnoloģiju atbalsta speciālisti nodarbojas ar ikdienas datortehnikas uzturēšanu un apkopi, IT problēmu risināšanu, kā arī palīdz lietotājiem viņu ikdienas darbos ar IT sistēmām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Ekskursijas