Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Preiļu novada dome/ Preiļu pašvaldība
Raiņa bulvāris 19
PAR UZŅĒMUMU
Pašvaldība - Preiļu novada dome
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Jurists

Ilona Žukova Juriste 65322766 ilona.zukova@preili.lv   Darbs juridiskajā daļā   Jurists ir tas cilvēks, kurš pārzina Latvijas un starptautisko tiesību sistēmu, aktīvi seko izmaiņām normatīvajos aktos, lai varētu konsultēt un pārstāvēt cilvēkus jeb klientus ar likumdošanu saistītos jautājumos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Tūrisma informācijas konsultante

Irēna Kjarkuža Tūrisma informācijas konsultante, gide 65322041, 29116431 irena.kjarkuza@preili.lv Inese Martinkus Tūrisma informācijas konsultante 65322041, 25867735 tic@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Krāslavas iela 4

Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājs

Preiļu galvenā bibliotēka  Kārsavas iela 4, Preiļi, LV-5301 65381230, 29991263 preilu.biblioteka@preili.lv http://www.preilubiblioteka.lv  

Ilona Skorodihina Vadītāja 65381228, 26819391 ilona.skorodihina@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Kārsavas iela 4

Preiļu novada Labklājības pārvalde

Preiļu novada Labklājības pārvalde  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301 labklajibas.parvalde@preili.lv  

Lauris Pastars

Labklājības pārvaldes direktors 65323200, 28638567 lauris.pastars@preili.lv Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 13.00-16.00

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Aglonas iela 1a

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Preiļu novada Bāriņtiesa 

Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301 barintiesa@preili.lv  

Darbs bāriņtiesā    

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Aglonas iela 1a

Preiļu novada Būvvaldes vadītājs

Preiļu novada Būvvalde  Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301 buvvalde@preili.lv Darba laiks:

Pieņemšanas laiks: piektdienās: plkst. 08:00–16.00, kabinets Nr. 105, Raiņa bulvāris 19, Preiļi

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa  

Liāna Loginova-Plivda

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 65322692 dzimtsarakstu.nodala@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Rēzeknes iela 26

Preiļu novada Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, vadītāja

Preiļu novada Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, vadītāja

Tekla Bekeša Vadītāja 65322731, 26056076 tekla.bekesa@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 28

Tūrisma informācijas centra vadītāja

Iveta Šņepste

Tūrisma informācijas centra vadītāja  

65322041, 22339980 iveta.snepste@preili.lv; tic@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Kārsavas iela 4

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andrejs Zagorskis

Izglītības pārvaldes vadītājs 29297976, 65322332

preiluipvad@preili.lv; andrejs.zagorskis@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Rēzeknes iela 26

IT centra vadītājs

Preiļu novada IT centrs

Pašvaldības struktūrvienība

  Juris Erts IT centra vadītājs   juris.erts@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Būvinžinieris

Ervīns Rusiņš Būvinženieris 22487525 ervins.rusins@preili.lv   Preiļu pašvaldības būvinžinieris, strādā tehniskajā daļā

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Iepirkumu speciāliste

Liene Baškatova-Jokste Iepirkumu speciāliste 65322766 liene.baskatova@preili.lv     Darbs juridiskajā daļā

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Sanda Čingule-Vinogradova Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja     Visi darbi, kas saistīti par Preiļu muižas kompleksu

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Pašvaldības lietvede

Pašvaldības lietvede

Darbs apmeklētāju pieņemšanas un info centrā. Dokumentu reģistrācija, saņemšana, izsūtīšana

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Preiļu novada domes izpilddirektors

Preiļu novada domes izpilddirektors Aldis Džeriņš.

Pienākumi:

Uzturēt komunikāciju ar Preiļu novada pašvaldības iestādēm un nodaļām, veicināt un sekmēt tās darbību. Plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt Preiļu novada pašvaldības saimniecisko darbību. Nodrošināt un sekmēt kvalitatīvas un efektīvas informācijas sniegšanu Novada domei un oficiālām iestādēm par Preiļu novada pašvaldības darbību. Organizēt novada teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projekta izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei; u.c.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Speciālists mājokļu jautājumos

Koordinē pašvaldības dzīvokļus, kā arī sociālos dzīvokļus. Veic saziņu ar to iemītniekiem. 

Seko mājokļu fonda izmaiņām novadā un pilsētā. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle.

Sabiedrisko attiecību speciālists palīdz valsts un privātiem uzņēmumiem, un sabiedriskām organizācijām veidot un uzturēt pozitīvu uzņēmuma/organizācijas publisko tēlu. Sabiedrisko attiecību speciālists izstrādā un īsteno rīcības programmas, kurās paredzēta uzņēmuma vadītāju tikšanās ar sabiedrības pārstāvjiem – viņš norunā un organizē šīs tikšanās, palīdz izstrādāt kompānijas amatpersonu runas dažādiem pasākumiem. Sabiedrisko attiecību speciālists bieži pārstāv savus darba devējus sabiedriskos projektos vai sarunās ar masu medijiem, plāno dažādas (arī preses) konferences, kā arī piedalās uzņēmuma labdarības vai sponsorēšanas pasākumu organizēšanā un to atspoguļošanā, piemēram, presē vai TV. Sadarbojoties ar masu medijiem, viņš gatavo informāciju un preses relīzes, tajās pozitīvi atspoguļojot uzņēmuma viedokli un koptēlu. Sabiedrisko attiecību speciālista ikdienas darbā ietilpst runu sagatavošana un nolasīšana, piedalīšanās sanāksmēs un sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, kā arī informācijas atjaunošana uzņēmuma mājas lapā. Viņš piedalās arī uzņēmuma vizuālā tēla izveidē vai mainīšanā, organizējot uzņēmuma prezentācijas materiālu, reklāmas izstrādi, piemēram, vizītkartes, bukletus, suvenīrus ar uzņēmuma simboliku, plakātus. Sabiedrisko attiecību speciālists izstrādā komunikāciju plānu dažādu krīžu situāciju risināšanai, kas saistītas ar uzņēmuma pozitīva tēla saglabāšanu. Viņš nepieļauj tās saasināšanos, ko šādās situācijās varētu izraisīt kļūdaina un neefektīva atbildīgo personu saskarsme ar medijiem, uzņēmuma darbiniekiem vai sadarbības partneriem. Izstrādājot reaģēšanas plānu, sabiedrisko attiecību speciālists ņem vērā visus iespējamos jautājumus, kas varētu rasties krīzes brīdī. Piemēram, ja pārtikas ražotāja produkts, stāvot veikala plauktos, ir sabojājies, sabiedrisko attiecību speciālistam jābūt gatavam atbildēt uz žurnālistu jautājumiem, kāpēc tas tā noticis un vai, piemēram, visi konkrētā ražotāja produkti būs veci. Jautājumi var rasties visdažādākie, tāpēc viņam vienmēr jābūt gatavam uz tiem atbildēt tā, lai neciestu nedz pircējs, nedz ražotāja zīmols. Sabiedrisko attiecību speciālists veido arī uzņēmuma iekšējās komunikācijas attiecības. Viņa pienākumos var ietilpt uzņēmuma avīzes veidošana, kopīgu formālu un neformālu pasākumu organizēšana (piemēram, sporta spēles, jubilejas). Viņš nodrošina informācijas apriti starp vadību un darbiniekiem, kopā ar kvalitātes vadītāju un/vai personāla vadītāju gādā, lai darbinieki būtu informēti par visu uzņēmumā notiekošo.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Nodokļu (nodevu) administrators

Nodokļu (nodevu) administrators.

Nodokļu aprēķins, koordinēšana, iedzīvotāju informēšana, nodokļu iekasēšana.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste Anna Bulmeistere. 

Koordinē pašvaldības dokumentācijas apriti, pieņem un konsultē apmeklētājus par viņiem interesējošiem jautājumiem. Strādā ar dokumentāciju, lietvedību, iekšējo dokumentu aprites informācijas tīklu.

Darbs ar cilvēkiem un papīriem.

:)

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Grāmatvedības daļas vadītāja

Grāmatvedības daļas vadītāja/galvenā grāmatvede Skaidra Mukāne.

Grāmatvedis nodarbojas ar uzņēmuma finanšu darbības uzskaiti un pārraudzību. Izmantojot specializētas grāmatvedības datorprogrammas, grāmatvedis ievada datubāzēs uzņēmuma finanšu operācijas, iegrāmato (reģistrē) uzņēmuma dokumentus, piemēram, rēķinus, čekus, maksājumus, pavadzīmes.

Grāmatvedis sagatavo dažādas atskaites, piemēram, par PVN (pievienotās vērtības nodokli), par uzņēmuma darbinieku sociālā nodokļa maksājumiem, komandējumiem. Viņš aprēķina uzņēmuma darbinieku algas. Dažos uzņēmumos grāmatvedis veic visus uzņēmuma maksājumus, pārskaitījumus klientiem, bankām, finanšu iestādēm, pakalpojumu sniedzējiem. Grāmatvedis pārbauda, lai uz visiem uzņēmuma dokumentiem nepieciešamajās vietās būtu paraksti un datumi.

Grāmatveži arī kārto čekus, uzlīmējot tos uz lapām, uz kurām norādīts, no kurienes šis čeks, par ko summa maksāta un kurā datumā. Reizēm grāmatveži raksta arī preču pavadzīmes. Grāmatvedim ir pienākums sakārtot grāmatvedības dokumentus saskaņā ar valsts likuma prasībām, lai atbilstoši specializējusies trešā persona varētu tajos orientēties. Viņš reizumis piedalās uzņēmuma vadības rīkotās apspriedēs, kur stāsta par situāciju uzņēmuma grāmatvedībā, sniedz ieteikumus, atbalstot vai noraidot kādu vadības lēmumu finansiālu apsvērumu dēļ. Grāmatvedis var apmeklēt uzņēmuma apmaksātus vai Valsts ieņēmumu dienesta rīkotus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.

Lielos uzņēmumos parasti strādā vairāki grāmatveži, kas specializējas katrs savā jomā, piemēram, viens grāmatvedis iegrāmato saņemtos maksājumus, cits nodarbojas tikai ar pārskaitījumiem, trešais pievēršas avansa norēķinu veikšanai un uzskaitei vai algu aprēķiniem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Attīstības daļas vadītājs

Attīstības daļas vadītājs Elita Jermolajeva.

Vada attīstības daļas darbiniekus un koordinē pašvaldības projektu norisi.

Projektu vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu, nosakot projekta mērķi (piemēram, izgatavot profesiju aprakstu katalogu profesionālās orientācijas mērķiem, izstrādāt un realizēt bērnu rotaļu laukuma projektu), projektam nepieciešamo laiku, atsevišķo posmu izpildes termiņus, izmaksas un iespējamos riskus. Viņš organizē projekta realizētāju grupu, nodrošina projektā iesaistīto sadarbību un projekta sekmīgu realizāciju. Nepieciešamības gadījumā viņš plāno projekta publicitāti. Pirms projekta uzsākšanas projektu vadītājs veic projekta finansiālo analīzi, lai noteiktu iespējamos ieguvumus vai zaudējumus no tā, kā arī analizē projekta riskus (izvērtē tā vājos posmus, kas varētu apdraudēt kādu projekta posmu vai visu projektu, piemēram, inflācijas (cenu kāpuma) dēļ vairs nevarēs iegādāties nepieciešamos materiālus par projektam atvēlētajiem finansu resursiem). Lai varētu uzsākt projekta īstenošanu, viņš organizē projekta komandu, nosakot projekta dalībnieku lomas un sistēmu, kā projektā iesaistītie savā starpā sazināsies. Projektu vadītājs sadala darba uzdevumus starp projektu komandas dalībniekiem, izstrādā pienākumu un atbildību shēmu (kam kas jādara un par ko kurš ir atbildīgs), kā arī nosaka, kāda būs projekta informācijas un dokumentu aprites kārtība (piemēram, informācija tiks nodota ar tālruņa, e-pasta, faksa palīdzību). Vadot projekta komandas dalībniekus, ļoti būtiska nozīme ir komandas dalībnieku savstarpējo attiecību veidošanai, kā arī dalībnieku karjeras plānošanai projektā. Kad projekts ir sācies, projektu vadītājs uzrauga tā īstenošanas gaitu, nosakot atskaites punktus kādas projekta sastāvdaļas veikšanas laikā (piemēram, katra mēneša 1. datumā tiek izvērtēts, cik no konkrētā darba jau paveikts, kas vēl būtu jādara) un organizē un vada regulāras darba grupas apspriedes, novērtē un analizē šīs sapulces, izvērtē sasniegtos rezultātus, radušās konfliktsituācijas. Gadījumā, ja tiek novērotas nobīdes no projekta izpildes plāna vai projektā ir nepieciešams ieviest izmaiņas, projektu vadītājs projektu pārplāno vai ievieš tajā ar izmaiņām saistītās darbības. Lai nodrošinātu to, ka projekts tiks īstenots laikā, iekļaujot plānotās darbības un nepārsniedzot izmaksas, projektu vadītājs sastāda dažādus projekta plānus (darbu izpildes, projekta gaitas un termiņu, personāla resursu, materiālo resursu, izmaksu, finanšu, kvalitātes), pēc kuriem viņš vadās visu projekta izpildes laiku. Svarīga loma projektu vadītājam ir projekta krīzes vai konfliktu situācijās, kurās viņš izstrādā pasākumus šo situāciju likvidēšanai un turpmākai vadībai. Nereti projektu vadītājs pats arī slēdz līgumus ar piegādātājiem un partneriem, vienojoties par izdevīgākajiem noteikumiem, materiālu vai darbu izpildes termiņiem, kvalitātes kritērijiem un iespējām. Projekta izpildes gaitā projektu vadītājs izstrādā projekta dokumentāciju – raksta projekta starpatskaites, gala atskaites, kā arī dokumentē un noformē ienākošos un izejošos dokumentus un vēstules.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Projektu vadītājs, projektu koordinators

Projektu vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu, nosakot projekta mērķi (piemēram, izgatavot profesiju aprakstu katalogu profesionālās orientācijas mērķiem, izstrādāt un realizēt bērnu rotaļu laukuma projektu), projektam nepieciešamo laiku, atsevišķo posmu izpildes termiņus, izmaksas un iespējamos riskus. Viņš organizē projekta realizētāju grupu, nodrošina projektā iesaistīto sadarbību un projekta sekmīgu realizāciju. Nepieciešamības gadījumā viņš plāno projekta publicitāti. Pirms projekta uzsākšanas projektu vadītājs veic projekta finansiālo analīzi, lai noteiktu iespējamos ieguvumus vai zaudējumus no tā, kā arī analizē projekta riskus (izvērtē tā vājos posmus, kas varētu apdraudēt kādu projekta posmu vai visu projektu, piemēram, inflācijas (cenu kāpuma) dēļ vairs nevarēs iegādāties nepieciešamos materiālus par projektam atvēlētajiem finansu resursiem). Lai varētu uzsākt projekta īstenošanu, viņš organizē projekta komandu, nosakot projekta dalībnieku lomas un sistēmu, kā projektā iesaistītie savā starpā sazināsies. Projektu vadītājs sadala darba uzdevumus starp projektu komandas dalībniekiem, izstrādā pienākumu un atbildību shēmu (kam kas jādara un par ko kurš ir atbildīgs), kā arī nosaka, kāda būs projekta informācijas un dokumentu aprites kārtība (piemēram, informācija tiks nodota ar tālruņa, e-pasta, faksa palīdzību). Vadot projekta komandas dalībniekus, ļoti būtiska nozīme ir komandas dalībnieku savstarpējo attiecību veidošanai, kā arī dalībnieku karjeras plānošanai projektā. Kad projekts ir sācies, projektu vadītājs uzrauga tā īstenošanas gaitu, nosakot atskaites punktus kādas projekta sastāvdaļas veikšanas laikā (piemēram, katra mēneša 1. datumā tiek izvērtēts, cik no konkrētā darba jau paveikts, kas vēl būtu jādara) un organizē un vada regulāras darba grupas apspriedes, novērtē un analizē šīs sapulces, izvērtē sasniegtos rezultātus, radušās konfliktsituācijas. Gadījumā, ja tiek novērotas nobīdes no projekta izpildes plāna vai projektā ir nepieciešams ieviest izmaiņas, projektu vadītājs projektu pārplāno vai ievieš tajā ar izmaiņām saistītās darbības. Lai nodrošinātu to, ka projekts tiks īstenots laikā, iekļaujot plānotās darbības un nepārsniedzot izmaksas, projektu vadītājs sastāda dažādus projekta plānus (darbu izpildes, projekta gaitas un termiņu, personāla resursu, materiālo resursu, izmaksu, finanšu, kvalitātes), pēc kuriem viņš vadās visu projekta izpildes laiku. Svarīga loma projektu vadītājam ir projekta krīzes vai konfliktu situācijās, kurās viņš izstrādā pasākumus šo situāciju likvidēšanai un turpmākai vadībai. Nereti projektu vadītājs pats arī slēdz līgumus ar piegādātājiem un partneriem, vienojoties par izdevīgākajiem noteikumiem, materiālu vai darbu izpildes termiņiem, kvalitātes kritērijiem un iespējām. Projekta izpildes gaitā projektu vadītājs izstrādā projekta dokumentāciju – raksta projekta starpatskaites, gala atskaites, kā arī dokumentē un noformē ienākošos un izejošos dokumentus un vēstules.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Tehniskās daļas vadītājs

Tehniskās daļas vadītājs 

Artis Žukovs

Tehniskās dokumentācijas veidošana un saskaņošana. Darbs ar darbu veicējiem, darba kontrole. Tehniskā uzraudzība. 

Tehnisko lietu koordinēšana pašvaldībā - transports, ceļi, remonti utt.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Preiļu novada pašvaldības policija

Preiļu novada pašvaldības policija.

Pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 24

Pašvaldības sekretāre

Pašvaldības sekretāre Liene Skutele.

Galvenie darba pienākumi:•    sagatavot domes sēžu darba kārtības projektus;•    protokolēt domes sēdes un tehniski noformēt domes sēžu protokolus;•    informēt deputātus par domes sēdēm un to darba kārtību;•    veikt komiteju un komisiju darba laika uzskaiti;•    sagatavot un izsniegt domes sēžu protokolu izrakstus un lēmumu norakstus;•    veikt visas likumā „Par pašvaldībām“ noteiktās darbības, kas saistītas ar domes sēdē pieņemto saistošo noteikumu stāšanos spēkā;•    administrēt domes priekšsēdētāja e-pastu;•    noformēt, izdrukāt un nodot parakstīšanai vadībai darbinieku sagatavotās nosūtāmās vēstules un pēc parakstīšanas nosūtīt attiecīgajam adresātam;•    uzglabāt domes sēžu lēmumu izrakstus;•    uzglabāt līdz nodošanai arhīvā domes sēžu, komitejas sēžu un komisiju sēžu protokolus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Grāmatvedis

Grāmatvedības daļa pašvaldībā. 

Grāmatvedis nodarbojas ar uzņēmuma finanšu darbības uzskaiti un pārraudzību. Izmantojot specializētas grāmatvedības datorprogrammas, grāmatvedis ievada datubāzēs uzņēmuma finanšu operācijas, iegrāmato (reģistrē) uzņēmuma dokumentus, piemēram, rēķinus, čekus, maksājumus, pavadzīmes.

Grāmatvedis sagatavo dažādas atskaites, piemēram, par PVN (pievienotās vērtības nodokli), par uzņēmuma darbinieku sociālā nodokļa maksājumiem, komandējumiem. Viņš aprēķina uzņēmuma darbinieku algas. Dažos uzņēmumos grāmatvedis veic visus uzņēmuma maksājumus, pārskaitījumus klientiem, bankām, finanšu iestādēm, pakalpojumu sniedzējiem. Grāmatvedis pārbauda, lai uz visiem uzņēmuma dokumentiem nepieciešamajās vietās būtu paraksti un datumi.

Grāmatveži arī kārto čekus, uzlīmējot tos uz lapām, uz kurām norādīts, no kurienes šis čeks, par ko summa maksāta un kurā datumā. Reizēm grāmatveži raksta arī preču pavadzīmes. Grāmatvedim ir pienākums sakārtot grāmatvedības dokumentus saskaņā ar valsts likuma prasībām, lai atbilstoši specializējusies trešā persona varētu tajos orientēties. Viņš reizumis piedalās uzņēmuma vadības rīkotās apspriedēs, kur stāsta par situāciju uzņēmuma grāmatvedībā, sniedz ieteikumus, atbalstot vai noraidot kādu vadības lēmumu finansiālu apsvērumu dēļ. Grāmatvedis var apmeklēt uzņēmuma apmaksātus vai Valsts ieņēmumu dienesta rīkotus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.

Lielos uzņēmumos parasti strādā vairāki grāmatveži, kas specializējas katrs savā jomā, piemēram, viens grāmatvedis iegrāmato saņemtos maksājumus, cits nodarbojas tikai ar pārskaitījumiem, trešais pievēršas avansa norēķinu veikšanai un uzskaitei vai algu aprēķiniem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Juridiskās daļas vadītājs

Juridiskās daļas vadītāja Irīna Elste.

Juridiskā daļa.

Juristu (juriskonsultu) bieži vien dēvē par uzņēmuma seju, jo tieši šīs profesijas pārstāvis ir atbildīgs par uzņēmuma interešu pārstāvēšanu valsts varas orgānu, tiesībaizsargājošās un citās iestādēs. Viņa primārais pienākums ir aizsargāt uzņēmuma tiesiskās un, galvenais, likumīgās intereses, kontrolēt pareizu dokumentu sastādīšanu uzņēmumā, konsultēt sarežģītos tiesību jautājumos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Personāla speciālists

Personāla speciāliste Anita Kairāne.

Personāla atlases speciālists piesaista un atlasa uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus. Sadarbojoties ar uzņēmuma nodaļu vadītājiem, personāla atlases speciālists noskaidro, kādas ir vakances, un izvēlas katras vakances aizpildīšanai piemērotāko kandidātu meklēšanas veidu (piemēram, sludinājumi uzņēmuma iekšienē, darba sludinājumi laikrakstos vai interneta portālos, sadarbība ar personāla atlases kompānijām, sludinājumu izvietošana mācību iestādēs, darbinieku pārvilināšana no citiem uzņēmumiem (headhunting)). Personāla atlases speciālists izveido un publicē darba sludinājumu saskaņā ar vakantā amata darba aprakstu – iekļauj sludinājumā amata aprakstu un pienākumus, prasības kandidātiem un ieguvumus, ko cilvēks saņemtu, piesakoties šim amatam. Pēc tam personāla atlases speciālists apkopo visus saņemtos pieteikumus (iesniegtos CV un pieteikuma vēstules), izvērtē kandidātu atbilstību vakancei un organizē atlases intervijas ar piemērotākajiem kandidātiem. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Nekustamā īpašuma daļas vadītājs

Vita Biezaite Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

Nekustamā īpašuma daļas vadītājs.

Nekustamā īpašuma speciālists nodarbojas ar nekustamo īpašumu (zemes, ēku) pirkšanu un pārdošanu, iznomāšanu, kā arī ar izsoļu organizēšanu un citiem ar nekustamo īpašumu saistītiem pašvaldības darījumiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Darba aizsardzības speciālists

Ivars Anspoks Darba aizsardzības speciālists  

Darba aizsardzības speciālists darbā: - veido darba aizsardzības sistēmu un rūpējas par tās uzturēšanu uzņēmumā (piemēram, uzrauga, lai būtu izgatavoti evakuācijas plāni, izvietotas drošības zīmes, ugunsdrošības aparāti utt.); - organizē darba vides iekšējo uzraudzību; - regulāri pārbauda darba vietas, vai tās atbilst normatīvajiem dokumentiem, piemēram, vērtē, kāds tajās ir apgaismojums, troksnis, vibrācija u.c.; - veic drošības pārbaudes un uzrauga, lai ugunsdrošība, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība uzņēmumā atbilstu valstī noteiktajām drošības prasībām; novērtē darba vides riskus un nosaka pasākumus, kā šos riskus samazināt vai novērst; - nosaka noteikumus drošai darbu veikšanai, organizē un apmāca darbiniekus darba aizsardzībā, tostarp, kā rīkoties ārkārtas situācijās (ugunsgrēkā, nelaimes gadījumā); ja noticis nelaimes gadījums, izmeklē to; - organizē darbinieku obligātās medicīniskās veselības pārbaudes; rūpējas, lai darba vietā būtu medicīniskie materiāli, ar ko sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumā cietušajiem; - nosaka un izvēlas individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, darba apģērbu, ādas tīrīšanas un aizsardzības līdzekļus), kā arī drošības zīmes un plakātus; - sakārto un uztur darba aizsardzības dokumentus (bīstamo iekārtu dokumentāciju, speciālistu apliecības, darba aizsardzības instruktāžas žurnālus u.c.) atbilstoši noteiktajām prasībām valstī.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Vecākais komercdarbības speciālists/Uzņēmējdarbības konsultante

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs (turpmāk PNUC)  ir Preiļu novada domes izveidota Attīstības daļas sastāvdaļa.

PNUC darbības mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Preiļu novadā, veicinot inovatīvu ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu izveidi.

PNUC uzdevumi:

materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana; juridiskās adreses nodrošināšana jaunajiem uzņēmējiem; atbalsta pakalpojumu (konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un Latvijas Hipotēku un zemes bankas programmu pieejamību, apmācības, mārketinga aktivitātes u.c.) nodrošināšana; konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem; inovācijas veicināšana; pieredzes apmaiņas organizēšana.

PNUC  mērķauditorija: jaunieši – skolēni, studenti, augstskolu beidzēji;potenciālie un esošie uzņēmēji (mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi);potenciālie investori;vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu ekonomikas pasniedzēji;iedzīvotāji, kurus interesē uzņēmējdarbības uzsākšana;pašvaldību speciālisti u.c.

Kontaktinformācija:

Uzņēmējdarbības konsultante Ineta LiepnieceMob.26636243e-pasta adrese:  ineta.liepniece@preili.lvKooperatīva iela 6, (3.stāvs), Preiļi

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi

Kultūras centra vadītājs

Kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis.

-Centra vadītājs ir struktūrvienības Preiļu kultūras nams vadītājs

- Organizēt Centra darbu un atbildēt par Centra darbību kopumā.

- Organizēt un koordinēt struktūrvienību savstarpējo sadarbību, apstiprināt Centra struktūrvienību nolikumus, noteikt to darba virzienus un uzdevumus.

- Izstrādāt un iesniegt Domei Centra darbības un attīstības plānu nākamajiem četriem gadiem, perspektīvo plānu nākamajam gadam, kā arī kalendāros mēneša darba plānus, Domes noteiktajā termiņā

- Izstrādāt un iesniegt Domē Centra budžeta projektu.

- Bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Centru un tā vārdā slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām.

- Pieņemt darbā un atbrīvot no darba Centra darbiniekus saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

- Dot rīkojumus Centra amatpersonām un darbiniekiem.

- Apstiprināt Centra iekšējās kārtības u.c. noteikumus.

- Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkoties ar Centra materiālajām vērtībām un finansu līdzekļiem. - Pilnvarot amatpersonas u darbiniekus pārstāvēt Centru valsts un pārvaldes institūcijās, uzņēmumos un organizācijās, kā arī privātajos uzņēmumos.

- Atbilstoši pieprasījumam sniegt pārskatus u atskaites par Centra darbu Domei.

- Organizēt Domes lēmumu un rīkojumu izpildi.

- Izveidot darboties spējīgu un saliedētu kultūras darbinieku komandu. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 28

kultūras metodiķis, kultūras pasākumu organizators

Organizēt un vadīt kultūras darbu novadā.

Organizēt un koordinēt novada pašvaldības iestāžu, Valsts institūciju, dažādu organizāciju, struktūrvienību savstarpējo sadarbību kultūras jomā.

Aktivizēt, padarīt atraktīvu un interesantu kultūras dzīvi Preiļu novadā.

Veidot un nostiprināt Preiļu novada tradīcijas, organizēt valstī atpazīstamus ar Preiļu novadu saistītus pasākumus.

Sadarboties ar citu pilsētu, novadu tautas mākslas kolektīviem un kultūras iestādēm.

Sadarbībā ar Domi un tās komitejām un komisijām veidot Centra budžetu, kā arī risināt visus ar kultūras dzīvi saistītos jautājumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 28

Mājas lapas satura redaktore

Jolanta Upeniece

Mājaslapas administrators veido mājaslapas struktūru, nosaka, kādas nodaļas un apakšnodaļas būs tajā atrodamas, seko līdzi visiem procesiem mājaslapā un rūpējas, lai tās lietotāji varētu viegli atrast vēlamo informāciju. Lai būtu saprotams, kurš un kādas pārmaiņas mājaslapā drīkst veikt, tās administrators administrē lapas lietotājus – veido viņu kontus, nosaka, ar kuriem apgabaliem konkrētais lietotājs var strādāt, vai viņš ir tiesīgs informāciju tikai ievadīt vai arī to publicēt. 

Pēc vajadzības pilda arī sabiedrisko attiecību speciālista pienākumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Noformēšanas māksliniece

Inese Anina

Noformēšanas māksliniekces pamatpienākumi :

veidot vizuālo māksliniecisko noformējumu Preiļu pilsētā un domes telpās, kā arī pasākumu norises vietās, veikt reklāmas materiālu izstrādi, maketēšanu un sagatavošanu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Transporta daļas vadītājs

Transporta daļas vadītājs - Ilmārs Ivdris.

Koordinē un vada transporta daļas darbu. 

Koordinē transporta vienību tehnisko stāvokli, koordinē transporta grafiku un šoferu darbu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulv.19

Autobusa vadītājs

Lietot darba pienākumu pildīšanai nodoto transportlīdzekli atbilstoši tā nozīmei.

Veikt skolēnu pārvadāšanu atbilstoši apstiprinātam grafikam.

Veikt precīzu transportlīdzekļa maršrutu, nobraukuma kilometru, degvielas patēriņa daudzuma un pakalpojuma saņēmēja uzskaiti un atspoguļošanu transportlīdzekļa ceļazīmē.

Ievērot ceļu satiksmes, darba drošības un citus saistošos noteikumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Finanšu analītiķis, ekonomists

Preiļu novada domes finanšu analītiķes:

Broņislava Savicka

Jolanta Gžibovska

Koordinē finanšu plūsmu pašvaldības administrācijā un novada iestādēs. Plāno, koriģē un veido pašvaldības budžetu. Seko finanšu lietderīgai un plānveidīgai izmantošanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Labklājības pārvaldes Dienas centrs

Preiļu novada Labklājības pārvaldesDienas centrs

Dienas centra mērķis ir nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas mērķauditorijām, kuras apmeklē Dienas centru.

Dienas centru var apmeklēt sekojošas mērķauditorijas:

Pirmspensijas vecuma personas; Pensijas vecuma personas Māmiņas ar bērniem Personas ar funkcionāliem traucējumiem; No psihoaktīvām vielām atkarīgās personas; Trūcīgās un maznodrošinātās personas; Un citas sociāli mazaizsargātās mērķgrupas.

Dienas centrā ir iespēja uzturēties jauniešiem ar īpašām vajadzībām no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Jaunieši ar īpašām vajadzībām audzē stādus, gatavo dažādus ēdienus, kā arī pilnveidojas radoši.

Dienas centrs apmeklētājus pieņem katru dienu no plkst. 14:00 līdz 17:00, šajā laikā kāda no mērķauditorijām darbojas radoši.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

Klavdija Zarāne Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks 65307320 klavdija.zarane@preili.lv Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 14.00-17.00 (novada domes 218. kabinetā), iepriekš piesakoties pie pašvaldības sekretāres pa tālr. 65307320

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19

Ekskursijas