Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Skrundas novada pašvaldība
Raiņa iela 11, Skrunda, LV- 3326
PAR UZŅĒMUMU
Skrundas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings

Jaunatnes darbiniece Skrundā

Persona, kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarbojas projektu īstenošanā.

Jaunatnes lietu speciālists

Jaunatnes lietu speciālists koordinē darbu ar jaunatni novadā, organizē apmācību seminārus, neformālās izglītības pasākumus, sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Jaunatnes darbiniece Rudbāržos

Persona, kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarbojas starpnovadu pasākumu un projektu īstenošanā.