Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ogres novada pašvaldība
Brīvības iela 33
PAR UZŅĒMUMU
Ogres novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, veido 20 teritoriālā iedalījuma vienības: Birzgales pagasts, Ikšķiles pilsēta, Jumpravas pagasts, Krapes pagasts, Ķeguma pilsēta, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes pilsēta, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogres valstspilsēta, Ogresgala pagasts, Rembates pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts, Tīnūžu pagasts, Tomes pagasts. Ogres novada administratīvais centrs ir Ogres valstspilsēta. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Ogres novada pašvaldības dome, ko atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam veido 23 deputāti. Oficiālā pašvaldības interneta vietne - www.ogresnovads.lv
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ogres novada Būvvaldes arhitekts

Iepazīties ar Ogres novada būvvaldes arhitekta darba ikdienu, pienākumiem.

Kontaktinformācija: buvvalde@ogresnovads.lv. tālr. 65071175.

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu valodas zināšanām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Ogre, Brīvības iela 33

Ogres novada Būvvaldes arhitekts

Iepazīties ar Ogres novada būvvaldes arhitekta darba ikdienu, pienākumiem.

Kontaktinformācija: buvvalde@ogresnovads.lv. tālr. 65071175.

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu valodas zināšanām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ogre, Brīvības iela 33

Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja

Iespēja iepazīties ar Ogres novada teritoriālās vienības - Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes - vadītājas Aivas Ormanes darba ikdiena, organizējot un koordinējot pārvaldei deleģēto funkciju izpildi.

Kontaktinformācija: aiva.ormane@ogresnovads.lv; tālr. 29207658.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novads

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs

Iespēja iepazīties, kā tiek koordinēts izglītības process un darbs ar jaunatni novadā, kā tiek īstenota izglītības metodiskā vadība.

Kontaktinformācija: igors.grigorjevs@ogresnovads.lv; 29697125

Piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu/ukraiņu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 11, Ogre, Ogres novads

Ogres novada pašvaldības Izpilddirektora vietniece

Iespēja 3-4 stundu garumā sekot līdzi Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales darba dienai, iepazīties ar novada pašvaldības centrālās administrācijas darbu.

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu valodas zināšanām.

Kontaktinformācija: dana.barbale@ogresnovads.lv; tālr. 65068765

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 33

Ogres novada pašvaldības būvvaldes vadītājs

Ogres novada būvvaldes vadītāja darba ikdiena būvniecības tiesiskuma nodrošināšnā, būvniecības projektu izskatīšana, darbs ar sistēmām.

 Kontaktinformācija: buvvalde@ogresnovads.lv. tālr. 65071175.

vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu/ukraiņu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 33

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ir iespēja iepazīties ar lielākā novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa darba ikdienu.

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu/ukraiņu valodas zināšanām. 

Kontaktinformācija: priekšsēdētāja asistente dace.liva@ogresnovads, tālr. 65068774.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 33, Ogre

Ogres npvada Būvvaldes būvinspektors

Iespēja iepazīties ar pašvaldības būvvaldes būvinspektora darba ikdienu.

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu valodas zināšanām

Kontaktinformācija: buvvalde@ogresnovads.lv. tālr. 65071175.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības 33, Ogre

Ogres novada Būvvaldes arhitekts

Iepzīties ar Ogres novada būvvaldes arhitekta darba ikdienu, pienākumiem.

Kontaktinformācija: buvvalde@ogresnovads.lv. tālr. 65071175.

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu valodas zināšanām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 33, Ogre

Ekskursijas