Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts ieņēmumu dienests
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
PAR UZŅĒMUMU
Saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas. VID galvenie uzdevumi ir: 1.Nodrošināt VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas. 2.Realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību. 3.Novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā. 4.Nodrošināt VID ierēdņu (darbinieku) apmācību, kā arī likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. 5.Likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un kontrolēt reģistrācijas dokumentu atbilstību likumu prasībām un faktiskajam stāvoklim. 6.Nodrošināt akcīzes preču apriti reglamentējošu normatīvo aktu izpildi.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas Nodokļu kontroles pārvaldes direktore

Ēni būs iespēja rezēt kā noris dažādi procesi nodokļu kontroles pārvaldē:

*nodokļu administrēšanas un muitas politikas īstenošanas jomā:

*nodrošina informācijas ieguvi, analīzi un apriti nodokļu kontroles vajadzībām attiecībā uz fizisko un juridisko personu saimniecisko un finansiālo darbību;

*nodrošina nodokļu aprēķinu veikšanu pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma;

*veic nodokļu kontrol es informācijas sistēmu attīstības pasākumus,

*nodrošina to aktualizēšanu un uzrauga pasākumu izpildes gaitu;

*nodrošina attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu, kā arī informatīvo ziņojumu un tiesību aktu izstrādi;

*izskata administratīvo pārkāpumu lietas un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās;

*nodrošina akcīzes preču paraugu izpēti;

*nodrošina nodokļu, nodevu, kā arī citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroli;

*veic uzraudzības un kontroles pasākumus Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros atbalsta saņēmēju pēcmaksājumu tirdzniecības

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas Nodokļu administrēšanas risku vadības daļas vadītāja

Nodrošina nodokļu ieņēmumu analīzi, nodokļu samaksas risku vadību taktiskajā līmenī, nodokļu maksātāju segmentēšanu, ka arī nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas projektus.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas Nodokļu pārvaldes Direktora vietniece

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas Personālpārvaldes direktores vietniece

Darba līgumi, rīkojumi, iesniegumi, apmācību plānošana - tā ir daļa no personāla vadītāja vietnieka ikdienas. Piesakies kā ēna un ieskaties, kāda varētu būt ikdiena Tavā nākotnes profesijā.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Ģenerāldirektore

 

 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektors ir iestādes galvenais vadītājs. Viņa uzdevums ir plānot, vadīt un kontrolēt VID darbu nodokļu un muitas jomā, rūpēties par iestādes darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu. Ģenerāldirektors rūpējās arī par dienesta kopējo reputāciju, tiekoties ar medijiem un sadarbības partneriem.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde, galvenais jurists

 

    Ēnai būs iespēja iepazīties ar tiesvedības daļas jurista ikdienu, ar to kā notiek komunikācija un sadarbība ar Administratīvo tiesu, kā notiek tiesvedības dokumentu sagatavošana (pierādījumi, paskaidrojumi, pārsūdzības), iespējams, paskatīties kā VID intereses tiek pārstāvētas tiesā. 

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas Nodokļu pārvaldes galvenais jurists

 

 

VID Nodokļu pārvaldes Juridiskās daļas galvenais jurists, darba pienākumos ietilpst apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšana, pārstāvība tiesās, piedalīšanās viedokļu un likumprojektu sagatavošanā.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde, galvenā juriste

Ēnai būs iespēja iepazīties ar jurista ikdienu, ar to kā notiek komunikācija ar tiesu, kā notiek dokumentu sagatavošana, pārsūdzību un paskaidrojumu rakstīšana, pierādījumu sagatvošana, iespējams, paskatīties kā VID intereses tiek pārstāvētas tiesā.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas galvenā nodokļu inspektore

Nodokļu maksātāju konsultācijas klātienē, padziļinātās  konsultācijas normatīvo aktu piemērošanas jautājumos un citos jautājumos.  Nodokļu maksātāju tiesības un pienākumi.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Grebņevas Kinoloģijas nodaļas vecākā muitas eksperte- KINOLOGS

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

 

 

Valsts ieņēmumu dienests

VID Silenes muitas kontroles punkta Kinoloģijas nodaļas vecākā muitas eksperte - KINOLOGS

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Terehovas (Zilupes) vecākā muitas eksperte KINOLOGS

"Ēna" varēs iepazīties ar kinologa, kurš ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni meklē narkotiskās vielas, darbu.

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas brīvostas vecākā muitas EKSPERTE / KINOLOGS

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas brīvostas vecākais muitas EKSPERTS / KINOLOGS

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

Valsts ieņēmumu dienests

VID VALMIERAS Nodrošinājuma pārvaldes Dokumentu pārvaldības daļas Otrās dokumentu reģistrācijas nodaļas vecākais lietvede

Veikt saņemtās un nosūtāmās korespondences apstrādi. Sniegt konsultācijas par dokumentu iesniegšanas un noformēšanas prasībām un to apriti.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas Lidostas Muitas pārvaldes Muitošanas procesu vadības daļas Kinoloģijas nodaļas vecākais muitas eksperts - KINOLOGS

Kinologs, veic muitas kontroles pasākumus ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni Lidostas MKP. Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos, parādīs suņa paklausības elementus.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas Nopdokļu pārvaldes Informācijas sistēmu atbalsta daļas vadītāja

Nodrošināt līdzdarbošanos Elektroniskas deklarēšanas sistēmas (EDS) attīstībā, ieskaitot ar to saistītu projektu un jauninājumu testēšanu un ieviešanu un informācijas apmaiņu starp valsts iestādēm un Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem. Papildus, plānot EDS attīstību un jaunumus.

Valsts ieņēmumu dienests

VID LIEPĀJAS vecākais muitas eksperts - KINALOGS narkotisko vielu meklēšanā

Muitas kontrole ar darba suni Liepājas  MKP (Muitas kontroles punkts)

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos pirms prāmja ienākšanas vai atiešanas (tas atkarīgs vai ēnu dienā būs prāmji. Līdz ar to, Ēnošanas laiki būtu jāprecizē. Katrā ziņā, ja nebūs prāmis, tad arī būs paraugdemonstrējumi). Parādīs suņa paklausības elementus.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes Direktore

Interesanti par sarežģīto - tāds ir VID Stratēģiskās vadības lietu un Sabiedrisko attiecību pārvaldes darbs, jo ik dienu ir jānodrošina, ka par sarežģītām lietām runājam tā, lai mūs sadzird un saprot ikviens Latvijas iedzīvotājs. “Ēnām” būs iespēja redzēt, kā norit ikdienas darbs – kampaņu un citu pasākumu plānošana, komunikācija ar medijiem un sadarbības partneriem, komunikācija  internetā -  sociālajos tīklos, mājaslapā u.c.  

Valsts ieņēmumu dienests

VID Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Interesanti par sarežģīto - tāds ir VID Sabiedrisko attiecību daļas darbs, jo ik dienu ir jānodrošina, ka par sarežģītām lietām runājam tā, lai mūs sadzird un saprot ikviens Latvijas iedzīvotājs. “Ēnām” būs iespēja redzēt, kā norit darbs Sabiedrisko attiecību daļā – kampaņu un citu pasākumu plānošana, komunikācija ar medijiem un sadarbības partneriem, komunikācija  internetā -  sociālajos tīklos, mājaslapā u.c.  

Valsts ieņēmumu dienests

VID Sabiedrisko attiecību speciālist / sociālie tīkli

Interesanti par sarežģīto - tāds ir VID Sabiedrisko attiecību daļas darbs. "'Ēnām"būs iespēja ieskatīties, uzzināt un vienu dienu kļūt par sabiedrisko attiecību speciālistiem vienā no lielākājam valsts iestādēm.

Veikt VID iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanu, koordinēšanu un veicināšanu sabiedrisko attiecību jomā, īstenojot iekšējos un ārējos sabiedrisko attiecību projektus – informatīvās un/vai sociālās kampaņas, ar klietnu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu saistošas aktivitātes.

Veido infografikas un citus vizuālo materiālus. Uzturu un veidoju saturu VID sociālajiem tīkliem. Piedalos mājas lapas administrēšanā.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Sabiedrisko attiecību speciālists / pasākumu, kampaņu organizēšana

Interesanti par sarežģīto - tāds ir VID Sabiedrisko attiecību daļas darbs. "'Ēnām"būs iespēja ieskatīties, uzzināt un vienu dienu kļūt par sabiedrisko attiecību speciālistiem vienā no lielākājam valsts iestādēm, kā arī būs iespēja redzēt kā tiek organizētas un vadītas "Ēnu dienas" Valsts ieņēmumu dienestā.

SA speciālista galvenie darba pienākumi ikdienā ir:

*veikt VID iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanu;

*organizēt sociālās reklāmas, informatīvās kampaņas un sabiedrisko attiecību pasākumus;

*veikt VID identitātes nodrošināšanu;

*iegādāties, glabāt, uzskaitīt un izsniegt prezentācijas priekšmetus;

*veikt pārvaldes finansējuma plānošanu, koordinēšanu un izlietojuma kontroli;

*līdzdarboties citu institūciju kampaņās u.c. pasākumos.