Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts ieņēmumu dienests
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
PAR UZŅĒMUMU
Valsts ieņēmumu dienests ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

VID Ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektors ir iestādes galvenais vadītājs. Ģenerāldirektora uzdevums ir plānot, vadīt un kontrolēt VID darbu nodokļu un muitas jomā, rūpēties par iestādes darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu. Ģenerāldirektors rūpējās arī par dienesta kopējo reputāciju, tiekoties ar medijiem un sadarbības partneriem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Talejas iela 1

VID Muitas kontroles punkta vecākais muitas uzraugs LIDOSTĀ

Lidostas Muitas kontroles punkta vecākais muitas uzraugs 

Lidostas MKP, pasažieru terminālī pasažieru muitas kontrole. Preču pārvietošana pāri ES muitas robežai. Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšana, sabiedrības aizsardzība. Pasažieru muitas kontrole.

Vakance paredzēta 8. un 9. klases skolēniem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: VAS Starptautiskā lidosta "Rīga", termināls 10/1, Mārupes novads

VID Nodokļu grāmatvedības uzskaites daļas vecākā finanšu speciāliste

VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu grāmatvedības uzskaites daļas vecākās finanšu speciālistes galvenie darba pienākumi saistīti ar VID administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu grāmatvedības uzskaiti.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Iekšējā audita daļas vadītāja

VID Iekšējā audita daļas vadītājas galvenie amata uzdevumi ir atbalsta funkcijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadībai, lai sniegtu neatkarīgu un objektīvu VID iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu un konsultācijas attiecībā uz VID iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, uzraudzību un uzlabošanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Tiesvedības daļas galvenais jurists

VID Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Pirmās tiesvedības daļas galvenā jurista galvenie amata pienākumi ir piedalīšanās tiesas sēdēs, juridiski argumentētu un pamatotu tiesvedības dokumentu sagatavošana, pierādījumu savākšana un nodošana tiesai, darbs ar tiesību normām, to iztulkošana un interpretācija, darbs ar aktuālo tiesu praksi.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Pirmās tiesvedības daļas galvenais jurists

VID Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Pirmās tiesvedības daļas galvenais jurists

Tev būs iespēja iepazīt un uzzināt, kā tas ir būt par juristu vienā no lielākajām un modernākajām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā, uzzināsi par jurista ikdienas darba pienākumiem, nodrošinot  VID pārstāvību tiesā. Tāpat būs iespēja gūt priekšstatu, ko nozīmē tiesvedības dokumentu sagatavošana, sākot ar atbildēm tiesai un beidzot ar apelācijas un kasācijas sūdzībām, kā arī detalizētāk iepazīsies ar VID pārstāvības tiesas sēdēs procesu kopumā, kurā puses sniedz paskaidrojumus, atbild uz tiesas un savstarpējiem jautājumiem, kā arī pratina lieciniekus, piedalās debatēs, beidzoties lietas izskatīšanai. 

Vakance piemērota 10., 11. un 12. klases skolēniem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Galvenais sabiedrisko attiecību speciālists

Iepazīstināsim ar visiem Valsts ieņēmumu dienesta Sabiedrisko attiecību daļas pienākumiem un uzdevumiem. Tajos ietilpst sadarbība ar medijiem, sociālo tīklu administrēšana, tīmekļvietņu administrēšana, dažādu pasākumu organizēšana un vadīšana, vizuālo materiālu izstrāde, aptauju veikšana u.c.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte Ērika Štemere - KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte Ērika Štemere amata pienākumus veic sadarbībā ar skaidras naudas un narkotisko vielu meklēšanas darba suni Lidostas MKP un pastā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads

VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts Konstantīns Mihailovs - KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts Konstantīns Mihailovs Amata pienākumus veic sadarbībā ar narkotisko vielu un tabakas izstrādājumu meklēšanas darba suni Lidostas MKP, pastā un Brīvostas MKP.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads

VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts Renārs Neimanis - KINOLOGS LIEPĀJĀ

VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts Renārs Neimanis amata pienākumus veic sadarbībā ar narkotisko vielu un tabakas izstrādājumu meklēšanas darba suni Liepājas muitas kontroles punktā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar narkotisko vielu un tabakas izstrādājumu meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos pirms prāmja ienākšanas vai atiešanas (tas atkarīgs, vai Ēnu dienā būs prāmji). Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja

VID Kinoloģijas daļas vecākā muitas eksperte Diāna Vrubļevska - KINOLOGS RĒZEKNĒ

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte Diāna Vrubļevska amata pienākumus veic sadarbībā ar tabakas meklēšanas darba suni  Latgales muitas kontroles punktos.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar tabakas meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos uz robežas veicot transportlīdzekļu un personu muitas pārbaudes. Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Maskavas ielā 30, Kinoloģijas centra teritorijā, Rēzeknē

VID Muitas pārvaldes Kinoloģijas daļas vecākā muitas eksperte Linda Borisova - KINOLOGS RĒZEKNĒ

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte Linda Borisova amata pienākumus veic sadarbībā ar tabakas meklēšanas darba suni  Latgales muitas kontroles punktos.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar tabakas meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos uz robežas veicot transportlīdzekļu un personu muitas pārbaudes. Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Maskavas ielā 30, Kinoloģijas centra teritorijā, Rēzeknē

VID Kinoloģijas daļas vecākā muitas eksperte Marina Jēkabsone - KINOLOGS VENTSPILĪ

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte Marina Jēkabsone amata pienākumus veic sadarbībā ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni Ventspils muitas kontroles punktā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos pirms prāmja ienākšanas vai atiešanas (tas atkarīgs, vai Ēnu dienā būs prāmji). Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Sarkanmuižas dambis 25a, Ventspils

VID Kinoloģijas daļas vecākais muitas eksperts Uldis Blumbergs - KINOLOGS LIEPĀJĀ

VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts Uldis Blumbergs amata pienākumus veic sadarbībā ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni  Liepājas muitas kontroles punktā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos pirms prāmja ienākšanas vai atiešanas (tas atkarīgs, vai Ēnu dienā būs prāmji).  Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvostas iela 14A, Liepāja

VID Kinoloģijas daļas vecākais muitas eksperts Rolands Kozlovskis - KINOLOGS LIEPĀJĀ

VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts Rolands Kozlovskis amata pienākumus veic sadarbībā ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni Liepājas muitas kontroles punktā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos pirms prāmja ienākšanas vai atiešanas (tas atkarīgs, vai Ēnu dienā būs prāmji).  Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvostas iela 14A, Liepāja

VID Kinoloģijas daļas vecākais muitas eksperts Guntis Vizulis -KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts Guntis Vizulis amata pienākumus veic sadarbībā ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni  Lidostas MKP un pastā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads

VID Kinoloģijas daļas vecākais muitas eksperts Edgars Sīpols - KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts Edgars Sīpols amata pienākumus veic sadarbībā ar skaidras naudas un narkotisko vielu meklēšanas darba suni  Lidostas muitas kontroles punktā un pastā.

Skolēniem būs iespēja uzzināt, kāda ir muitas kinologa darba specifika un kā muitas kontroles procesā tiek izmantoti darba suņi.  Jaunieši varēs uzzināt par darba suņu specializācijām, apmācību un treniņnodarbībām, suņu šķirnēm un citiem jautājumiem.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads

VID Galvenais nodokļu inspektors

VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Starptautisko darījumu risku novēršanas daļas galvenā nodokļu inspektora galvenie darba pienākumi: transfertcenu risku analīze (darījumu ar saistītiem ārvalstu uzņēmumiem analīze), lai identificētu, vai nodokļu maksātājs noteicis darījumu cenas (vērtības) atbilstoši tirgus cenai (vērtībai), iepriekšēju vienošanos noslēgšana ar nodokļu maksātājiem par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījuma veidam, kā arī savstarpējo saskaņošanas procedūru īstenošana ar citu valstu nodokļu administrācijām par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu transfertcenu un pastāvīgo pārstāvniecību jomās.

Vakance piemērota 11. un 12. klases skolēniem.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vecākais izmeklētājs JELGAVĀ

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Izmeklēšanas reģionālās daļas Zemgales izmeklēšanas nodaļas vecākā izmeklētāja galvenie darba pienākumi ir veikt izmeklēšanu kriminālprocesos par noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu un muitas jomā.

Vakance piemērota 8. klases skolēniem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes izmeklēšanas nodaļas vadītāja JELGAVĀ

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Izmeklēšanas reģionālās daļas Zemgales izmeklēšanas nodaļas vadītājas galvenie darba pienākumi ir plānot un organizēt nodaļas darbu, nodrošinot noziedzīgo nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu valsts ieņēmu jomā. 

Vakance piemērota 11. un 12. klases skolēniem.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava

Latgales MKP Muitas maiņas vadītājs DAUGAVPILĪ

VID Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punkta daļas MKP  muitas maiņas vadītājs galvenie darba pienākumi:

Organizēt muitas kontroles punkta maiņas darbu, dot uzdevumus un norādījumus muitas kontroles punkta maiņu ierēdņiem un kontrolēt preču pārvietošanu pāri ES muitas robežai.

Vakance piemērota 11. klases skolēniem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Piekrastes iela 32, Daugavpils

VID galvenais nodokļu inspektors

VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Starptautisko darījumu risku novēršanas daļas galvenā nodokļu inspektora galvenie darba pienākumi: veikt nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto obligāto maksājumu un tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvajos aktos pārrobežu darījumiem noteikto maksājumu saistību labprātīgas izpildes, aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroli transfertcenu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību lietās, kā arī sadarboties ar ārvalsts nodokļu administrācijām.

Vakance piemērota 12. klases skolēniem.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Galvenais speciālists starptautiskās sadarbības jautājumos

Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes Starptautiskās sadarbības daļas galvenās speciālistes starptaustiskās sadarbības jautājumos darba pienākumos ietilpst: nodrošināt un apkopot informāciju un sniegt atbildes valsts institūcijām sadarbības jautājumos, nodrošināta rakstiskā dokumentu tulkošana, mutisko tulkojumu veikšana VID struktūrvienībām (tulkošana nodokļu maksātājam, tikšanās ar ārvalstu viesiem).

Vakance piemērota 12. klases skolēniem.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Talejas iela 1

VID Galvenais speciālists starptautiskās sadarbības jautājumos

Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes Starptautiskās sadarbības daļas galvenās speciālistes starptaustiskās sadarbības jautājumos darba pienākumos ietilpst: Eiropas Savienības Fiscalis un Customs grantu administrēšana ES līmenī un šo pašu programmu koordinēšana nacionālajā līmenī. Starptautisko pasākumu organizēšana Latvijā un ārvalstu delegāciju uzņemšana. Dalība pasākumos ārvalstīs. Starptautiskās aptaujas par nodokļu administrāciju aizpildīšanas koordinācija, ES lietu un OECD pieprasījumu administrēšana. Tulkošana, komandējumu formēšana u.c. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Talejas iela 1

VID Vecākais muitas eksperts (bezpilota gaisa kuģa - drona pilots)

VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Pirmās atļauju uzraudzības nodaļas vecākā muitas eksperta (bezpilota gaisa kuģa - drona pilota) darba pienākumos ietilpst: muitas atļauju uzraudzība, fiziskās kontroles, t.sk. paaugstinātas sarežģītības pārbaudes (t.sk. ar bezpilota lidaparātu) naftas produktiem u.c. ķīmiskiem produktiem (piemēram, flotes degvielai uz kuģiem un naftas bāzēs), izņemt preču paraugus, veikt tirgus uzraudzību flotes gāzeļļai un flotes dīzeļdegvielai, organizēt un veikt uzraudzības pasākumus ar bezpilota lidaparātu. 

Piemērots 8. un 9. klases skolēniem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Talejas iela 1

VID muitas virsuzraugs GREBŅOVĀ

Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punkta (MKP) daļas MKP muitas virsuzrauga galvenie amata pienākumi ir vadīt MKP, veikt darba un attīstības plānošanu, novērtēt un analizēt darba rezultātus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Grebņova, Malnavas pag., Ludzas nov.

VID Muitas laboratorijas vadītāja

Muitas laboratorija ir testēšanas laboratorija, kas veic dažādu preču paraugu izpēti muitas un akcīzes jomā. Visbiežāk preču paraugus izņem muitas amatpersona kādā no muitas kontroles punktiem vai arī citas valsts iestādes (piem. Valsts policijas) amatpersona.

VID Muitas pārvaldes Muitas laboratorijas vadītāja pamatpienākumi saistīti ar Muitas laboratorijas uzdevumiem - darbu organizēšana un kontrole, testēšanas rezultātu pārbaude un testēšanas pārskatu apstiprināšana, dažādu normatīvo aktu izmantošana, kā arī to sagatavošana, laboratorijas pārstāvniecība starpinstitūciju un Eiropas Komisijas sanāksmēs, iepirkumu plānošana un organizēšana, risku novērtēšana utt.

Vakance piemērota 10., 11. un 12 klases skolēniem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID muitas virsuzraugs RĒZEKNĒ

VID Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punkta (MKP) daļas MKP muitas virsuzrauga pienākumos ietilpst: vadīt MKP, veikt darba un attīstības plānošanu, novērtēt un analizēt darba rezultātus. Dot uzdevumus un norādījumus MKP ierēdņiem un veikt to izpildes kontroli, organizēt un nodrošināt MKP uzdevumu izpildi.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 160C

VID Vecākais muitas eksperts muitas laboratorijā

VID Muitas pārvaldes Muitas laboratorijas vecākā muitas eksperta darba ienākumos ietilpst dažādu preču paraugu izpēte muitas un akcīzes preču aprites jomā, ķīmiskās tiesu ekspertīzes.

Vakance piemērota 10., 11. un 12 klases skolēniem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Talejas iela 1

VID Nodokļu pārvaldes galvenais jurists

VID Nodokļu pārvaldes Juridiskās daļas galvenā jurista darba pienākumos ietilpst:

- izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus un metodiskos materiālus;

- pārstāvēt VID intereses tiesās;

- sagatavot tiesā iesniedzamos paskaidrojumus un pierādījumus atbilstoši tiesas nolēmumos noteiktajiem uzdevumiem;

- izskatīt iesniegumus un sagatavot atbildes nodokļu maksātājiem, iestādēm un organizācijām pēc pieprasījuma.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Talejas iela 1

Ekskursijas