Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts ieņēmumu dienests
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
PAR UZŅĒMUMU
Saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas. VID galvenie uzdevumi ir: 1.Nodrošināt VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas. 2.Realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību. 3.Novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā. 4.Nodrošināt VID ierēdņu (darbinieku) apmācību, kā arī likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. 5.Likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un kontrolēt reģistrācijas dokumentu atbilstību likumu prasībām un faktiskajam stāvoklim. 6.Nodrošināt akcīzes preču apriti reglamentējošu normatīvo aktu izpildi.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

VID Tiesvedības daļas galvenais jurists

Nāc un iepazīsti Tiesvedības daļas jurista ikdienu Valsts ieņēmumu dienestā!

Tev būs iespēja iepazīt vienu no lielākajām un modernākajām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā, piedalīties jurista ikdienas darbā, risināt dažādas juridiska rakstura problēmsituācijas, kā arī noskaidrot, vai esi gatavs publiski uzstāties tiesas priekšā. 

Gaidīsim zinātkārus, aktīvus un radošus jauniešus ar vēlmi nākotnē kļūt par spēcīgiem juristiem un daļu no mūsu draudzīgā kolektīva!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID VIENTUĻU muitas kontroles punkta muitas virsuzraugs

Ēnotājiem organizēsim ekskursiju pa Vientuļu MKP, iepazīstināsim un parādīsim darbā Muitas tehniskos līdzekļus, ēnotāji varēs piedalīties kontroles procesā. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Viļakas novads, Vecumu pag. Vainagu ciems

VID Uzņēmējdarbības kontroles daļas nodokļu inspektors

Galvenā nodokļu inspektora pienākumos ir dažādu kontroles pasākumu veikšana, juridiskām un fiziskām personām visā Latvijas teritorijā, iegūtās informācijas apstrāde un analīze.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID VENTSPILS Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte amata pienākumus veic sadarbībā ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni (kinologs) Ventspils muitas kontroles punktā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos pirms prāmja ienākšanas vai atiešanas (tas atkarīgs vai ēnu dienā būs prāmji). Līdz ar to, Ēnošanas laiki būtu jāprecizē. Katrā ziņā, ja nebūs prāmis, tad arī būs paraugdemonstrējumi. Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Sarkanmuižas dambis 25a, Ventspils

VID VENTSPILS Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte amata pienākumus veic sadarbībā ar tabakas meklēšanas darba suni (kinologs) Ventspils muitas kontroles punktā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar tabakas meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos pirms prāmja ienākšanas vai atiešanas (tas atkarīgs vai ēnu dienā būs prāmji). Līdz ar to, Ēnošanas laiki būtu jāprecizē. Katrā ziņā, ja nebūs prāmis, tad arī būs paraugdemonstrējumi. Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Sarkanmuižas dambis 25a, Ventspils

VID Terehovas un Grebņevas vecākā muitas eksperte KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte amata pienākumus veic sadarbībā ar tabakas meklēšanas darba suni (kinologs) Terehovas vai Grebņevas muitas kontroles punktā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar tabakas meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos uz robežas veicot transportlīdzekļu un personu muitas pārbaudes. Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Terehova, Zaļesjes pag., Zilupes nov.

VID Silenes muitas kontroles punkta Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts - KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts amata pienākumus veic sadarbībā ar tabakas meklēšanas darba suni (kinologs) Silenes muitas kontroles punktā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar tabakas meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos uz robežas veicot transportlīdzekļu un personu muitas pārbaudes. Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Silenes MKP, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads.

VID Grebņevas un Terehovas Kinoloģijas nodaļas vecākā muitas eksperte- KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte amata pienākumus veic sadarbībā ar tabakas meklēšanas darba suni (kinologs) Terehovas vai Grebņevas muitas kontroles punktā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar tabakas meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos uz robežas veicot transportlīdzekļu un personu muitas pārbaudes. Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Grebņeva, Malnavas pagasts, Kārsavas novads

VID Rīgas brīvostas vecākā muitas eksperte KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte nodrošina VID Muitas pārvaldes vecāko muitas ekspertu – kinologu un VID darba suņu apmācību un ir apmācību instruktore. 

Kinologs pastāstīs par kinologa un darba suņu apmācības un ikdienas darba specifiku, strādājot ar tabakas, narkotisko vielu un skaidras naudas meklēšanas darba suņiem. Klātienē varēs vērot kā norisinās tabakas un skaidras naudas meklēšanas darba suņu kvalifikācija Rīgas brīvostas MKP 0210, Rīgā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas brīvostas MKP 0210 Uriekstes ielā 16

VID Terehovas un Grebņevas vecākā muitas eksperte KINOLOGS

VID Muitas pārvaldes vecākā muitas eksperte amata pienākumus veic sadarbībā ar tabakas meklēšanas darba suni (kinologs) Terehovas vai Grebņevas muitas kontroles punktā.

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar tabakas meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos uz robežas veicot transportlīdzekļu un personu muitas pārbaudes. Parādīs suņa apmācības un paklausības disciplīnas elementus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Terehovas MKP (Terehova, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads)

VID LIEPĀJAS vecākais muitas eksperts - KINOLOGS narkotisko vielu meklēšanā

Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos pirms prāmja ienākšanas vai atiešanas (tas atkarīgs vai ēnu dienā būs prāmji. Līdz ar to, Ēnošanas laiki būtu jāprecizē. Katrā ziņā, ja nebūs prāmis, tad arī būs paraugdemonstrējumi). Parādīs suņa paklausības elementus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Liepājas ostas MKP (Muitas Kontroles Punkts) Cukura iela 8/16, Liepāja

VID Rīgas Lidostas Muitas pārvaldes Kinoloģijas nodaļas vecākais muitas eksperts - KINOLOGS

Kinologs, veic muitas kontroles pasākumus ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni Lidostas MKP. Kinologs pastāstīs par kinologa darba specifiku, strādājot ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni. Parādīs darbu ar suni reālos darba apstākļos, parādīs suņa paklausības elementus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga Lidosta, Ziemeļu iela 16, Mārupes novads

VID Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Tiesvedības daļas Otrās nodaļas vadītāja

Nāc un iepazīsti Tiesvedības daļas jurista ikdienu Valsts ieņēmumu dienestā!

Tev būs iespēja iepazīt vienu no lielākajām un modernākajām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā, piedalīties jurista ikdienas darbā, risināt dažādas juridiska rakstura problēmsituācijas, kā arī noskaidrot, vai esi gatavs publiski uzstāties tiesas priekšā. 

Gaidīsim zinātkārus, aktīvus un radošus jauniešus ar vēlmi nākotnē kļūt par spēcīgiem juristiem un daļu no mūsu draudzīgā kolektīva!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Tiesvedības daļas galvenais jurists

Nāc un iepazīsti Tiesvedības daļas jurista ikdienu Valsts ieņēmumu dienestā!

Tev būs iespēja iepazīt vienu no lielākajām un modernākajām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā, piedalīties jurista ikdienas darbā, risināt dažādas juridiska rakstura problēmsituācijas, kā arī noskaidrot, vai esi gatavs publiski uzstāties tiesas priekšā. 

Gaidīsim zinātkārus, aktīvus un radošus jauniešus ar vēlmi nākotnē kļūt par spēcīgiem juristiem un daļu no mūsu draudzīgā kolektīva

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīga, Talejas iela 1

VID Tiesvedības daļas galvenais jurists

Nāc un iepazīsti Tiesvedības daļas jurista ikdienu Valsts ieņēmumu dienestā!

Tev būs iespēja iepazīt vienu no lielākajām un modernākajām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā, piedalīties jurista ikdienas darbā, risināt dažādas juridiska rakstura problēmsituācijas, kā arī noskaidrot, vai esi gatavs publiski uzstāties tiesas priekšā. 

Gaidīsim zinātkārus, aktīvus un radošus jauniešus ar vēlmi nākotnē kļūt par spēcīgiem juristiem un daļu no mūsu draudzīgā kolektīva!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Muitas pārvaldes Muitas laboratorijas vadītāja

Ar prieku aicinām uz VID jauniešus, kuri interesējas par ķīmiju un kuri vēlas uzzināt, kā un kāpēc darbojas Latvijas muitas dienesta laboratorija. Skolēniem būs iespēja ielūkoties Muitas laboratorijas vadītāja un vecāko muitas ekspertu ikdienas darbā, izzināt viņu amata pienākumus, kā arī vairāk uzzināt par muitas kontroles rezultātā izņemto dažādu preču paraugu fizikāli-ķīmisko un ķīmisko izpēti.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Akcīzes preču aprites daļas galvenā nodokļu inspektore

Darba saturs pārsvarā saistīts ar akcīzes (alkohola, tabakas, degvielas u.c.) preču apriti un to dokumentiem - dažādos pārskatos un deklarācijās deklarēto datu analīzi, kā arī konsultāciju (pa telefonu, rakstiski, retāk klātienē) sniegšanu interesentiem akcīzes jomā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors

Ar prieku aicinām uz VID jauniešus, kuri vēlas uzzināt, kā darbojas Latvijas muitas dienests un strādā muitas amatpersonas. Skolēniem būs iespēja ielūkoties Latvijas muitas dienesta vadītāja ikdienas darbā, izzināt viņa amata pienākumus, kā arī iepazīt muitas darbu, nodrošinot pāri muitas robežai pārvietoto preču kontroli un sabiedrības aizsardzību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Talejas iela 1, Rīga

VID Atbalsta nodaļas galvenā nodokļu inspektore

Jauniešiem būs iespēja uzzināt daudzas tādas lietas, kuras būs ļoti noderīgi zināt jau skolas laikā. Galvenais nodokļu inspektors pastāstīs ēnai visu, kas saistīts ar maksājumiem (ienākošiem un izejošiem) un gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīga, Talejas iela 1

VID dokumentu reģistrācijas nodaļas vecākā lietvede

Veikt saņemtās un nosūtāmās korespondences apstrādi, veikt saņemtās korespondences un uzdevumu izpildes termiņu kontroli un koordinēšanu, sniegt konsultācijas par dokumentu noformēšanas prasībām.

Ēnotājam būs noorganizēta ekskursija VID ēkā Valmierā, Beātes ielā 49, prezentācija par Dokumentu vadības sistēmu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Valmierā, Beātes ielā 49

VID Sabiedrisko attiecību speciālists / kampaņu organizēšana

Interesanti par sarežģīto - tāds ir VID Sabiedrisko attiecību daļas darbs. "'Ēnām"būs iespēja ieskatīties, uzzināt un vienu dienu kļūt par sabiedrisko attiecību speciālistiem vienā no lielākājam valsts iestādēm, kā arī būs iespēja redzēt kā tiek organizētas un vadītas "Ēnu dienas" Valsts ieņēmumu dienestā.

SA speciālista galvenie darba pienākumi ikdienā ir:

*veikt VID iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanu;

*organizēt sociālās reklāmas, informatīvās kampaņas un sabiedrisko attiecību pasākumus;

*veikt VID identitātes nodrošināšanu;

*iegādāties, glabāt, uzskaitīt un izsniegt prezentācijas priekšmetus;

*veikt pārvaldes finansējuma plānošanu, koordinēšanu un izlietojuma kontroli;

*līdzdarboties citu institūciju kampaņās u.c. pasākumos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīga, Talejas iela 1

VID Daugavpils preču stacijas muitas kontroles punkta Vecākais muitas uzraugs

Daugavpils dzelzceļa stacijas teritorijā atrodas Daugavpils preču stacijas muitas kontroles punkts. Ēnotājs varēs apskatīt dzelzceļa posteņa darba specifiku - vilcienu un kravas vagonu fiziskas kontroles veikšanu, muitas kontroles darbu, tās īpatnībām un niansēm ikdienā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Piekrastes iela 32, Daugavpils

Ekskursijas