Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ogres tehnikums
"Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
PAR UZŅĒMUMU
Profesionālās kompetences izglītības centrs Ogres tehnikums īsteno daudzveidīgas profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī Starptautiskā Bakalaurāta izglītības programmu. Ogres tehnikums piedāvā audzēkņiem iespēju piedalīties starptautiskajos Erasmus+ projektos.
NOZARE
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Meža mašīnu operators

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/meza-masinu-operators/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine                            

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Namdaris

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/namdaris/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine                                                          

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Elektronikas tehniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/elektronikas-tehnikis/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine                                       

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Datorsistēmu tehniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/datorsistemu-tehnikis/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine                                      

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Interjera dizainera asistents

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/interjera-dizainera-asistents/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Grāmatvedis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/gramatvedis/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine                                                               

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Skatīt informāciju Ogres tehhnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/viesmilibas-pakalpojumu-specialists/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Video operators

Sīkāku informāciju skatīt Ogres tehnikuma mājaslapā: https://ovt.lv/program/video-operators/

#Ukraine                                      

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Spēkratu mehhāniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/spekratu-mehanikis/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine                                                   

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Vides dizainera asistents

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/vides-dizainera-asistents/ 

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine                                  

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Pavārs

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/pavars/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine                                                            

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Mēbeļu galdnieks

Skatīt informāciju Ogres tehhnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/mebelu-galdnieks/ 

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine                                               

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Komunikācijas dizainera asistents (grafikas dizainera asistents)

Sīkāku informāciju skatīt Ogres tehnikuma mājaslapā: https://ovt.lv/program/grafikas-dizainera-asistents/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents

Sīkāku informāciju skatīt Ogres tehnikuma mājaslapā: https://ovt.lv/program/audiovizualas-komunikacijas-dizainera-asistents/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Mežsaimniecības tehniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā https://ovt.lv/program/mezsaimniecibas-tehnikis/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Jumiķis

Jumiķis ir būvniecības speciālists vai būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo vidējo izglītību vai profesionālo tālākizglītību, kuram ir nepieciešamās praktiskā darba iemaņas un kurš ir sagatavots kvalificētam darbam būvniecībā jumta klāja izgatavošanā un jumta seguma uzklāšanā. Jumiķis var strādāt būvfirmās, kā arī patstāvīgi, apvienojoties brigādēs, izpildot jumiķa darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās. Sīkāka informācija Ogres tehnikuma mājaslapā: https://ovt.lv/program/jumikis/

Aicinām pieteikties tikai 9. klases jauniešus, jo vietu skaits ir ierobežots. 

#Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pag., Ogres nov.

Ekskursijas

Izvēlies profesiju!

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar Ogres tehnikuma pedagogiem, mācību materiālo bāzi, sadzīves iespējām un interešu izglītības iespējām. Sadarbībā ar Ogres tehnikuma audzēkņiem, izmēģināt prasmes sev interesējošajā profesijā.

Adrese: „Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001

Pieejamais laiks: no 2020.gada septembra

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 30

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni iepazīsies ar Ogres tehnikuma profesiju piedāvājumu un varēs praktiski darboties izvēlētajā profesijā un pārliecināties par savu šī brīža profesijas izvēli.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Pedagogi un izglītojamie organizēs profesionālo prasmju darbnīcas, dalīsies pieredzē, iepazīstinās ar Ogres tehnikuma darbību un apgūstamo profesionālo izglītības programmu klāstu un to specifiku.