Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ogres tehnikums
"Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
PAR UZŅĒMUMU
Profesionālās kompetences izglītības centrs Ogres tehnikums īsteno daudzveidīgas profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī Starptautiskā Bakalaurāta izglītības programmu. Ogres tehnikums piedāvā audzēkņiem iespēju piedalīties starptautiskajos Erasmus+ projektos.
NOZARE
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Ogres tehnikums

mežsaimniecības tehniķis

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- profesijas- mežsaimniecība un mežsaimniecības tehnika- mežsaimniecības tehniķis

Ogres tehnikums

meža mašīnu operators

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- profesijas- mežsaimniecība un mežsaimniecības tehnika- meža mašīnu operators 

Ogres tehnikums

mēbeļu galdnieks

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- profesijas- Kokizstrādājumu izgatavošana un būvdarbi- mēbeļu galdnieks.

Ogres tehnikums

namdaris

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- profesijas- Kokizstrādājumu izgatavošana un būvdarbi- namdaris........................................................................................

Ogres tehnikums

elektronikas tehniķis

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- profesijas- Datorzinātnes un elektronika- Elektonikas tehniķis..................................................

Ogres tehnikums

datorsistēmu tehniķis

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- profesijas- Datorsistēmas un elektronika- Datorsistēmu tehniķis vai http://ovt.lv/jauniesu-garantija

Ogres tehnikums

interjera dizaina speciālists

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- profesijas- Dizains un tūrisms- Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists

Ogres tehnikums

multimediju dizaina speciālists

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- profesijas- Dizains un tūrisms- Multimediju dizaina speciālists........................................................................................................................

Ogres tehnikums

klientu apkalpošanas speciālists

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- Profesijas- Administratīvais darbs- Klientu apkalpošanas speciālists....................................................................................................

Ogres tehnikums

grāmatvedis

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- Profesijas- Administratīvais darbs- Grāmatvedis........................................................................................................................................

Ogres tehnikums

viesmīlības pakalpojumu speciālists

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- profesijas-Pārtikas ražošana, viesmīlība - viesmīlības pakalpojumu speciālists.

Ogres tehnikums

ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Skatīt mājaslapā www.ovt.lv- Profesijas- Pārtikas ražošana, viesmīlība- ēdināšanas pakalpojumu speciālists...............................................................................

Ogres tehnikums

video operators

Video operators veic un pārzin filmēšanas procesus. Šīs programmas apguve sniedz iespēju darbojoties komandā un individuāli. 

Vairāk informācijas: http://www.ovt.lv/profesijas/dizains-un-lietiska-maksla/video-operators

Ogres tehnikums

Reklāmas dizaina speciālists

Vizuālās reklāmas noformētājs darbojas poligrāfijas un izdevējdarbības nozarē, veic reklāmas produkcijas izstrādāšanu, iecer un veido logotipus, vizītkartes, bukletus un citus vizuālās reklāmas materiālus, kā arī plakātus, iepakojuma dizainu, grāmatu noformējumu, vides reklāmas projektus- izkārtnes, stendus, skatlogu noformējumu.

Ogres tehnikums

Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists

Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists patstāvīgi, vides dizainera vadībā, izpilda daļu no vides dizainera pienākumiem. Sadarbībā ar citiem speciālistiem labiekārto telpu, plānojot un izstrādājot vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus publiskās telpas vides dizaina projektus.