Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ogres tehnikums
"Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
PAR UZŅĒMUMU
Profesionālās kompetences izglītības centrs Ogres tehnikums īsteno daudzveidīgas profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī Starptautiskā Bakalaurāta izglītības programmu. Ogres tehnikums piedāvā audzēkņiem iespēju piedalīties starptautiskajos Erasmus+ projektos.
NOZARE
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Mežsaimniecības tehniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/mezsaimnieciba-un-meza-tehnika/mezsaimniecibas-tehnikis

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Multimediju dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists veic teksta, attēlu, 2d un3d grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšanu, lai izstrādātu prezentācijas, animācijas, interaktīvās reklāmas un tml. Šīs programmas apguve dod iespēju strādāt ar digitālo foto un video kameru, skeneri, printeri, 3dimensionālām programmām, apstrādāt fotogrāfijas ar datortehnikas palīdzību. Multimediju dizaina speciālists ir radošs, inovatīvs, viņam piemīt mākslinieka talants, spēja komunicēt ar skatītāju vai produkta lietotāju ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Multimediju dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas, mājas lapu dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot izpildītāja darbu multimediju projektēšanas, plānošanas, organizēšanas, realizēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Multimediju dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists veic teksta, attēlu, 2d un3d grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšanu, lai izstrādātu prezentācijas, animācijas, interaktīvās reklāmas un tml. Šīs programmas apguve dod iespēju strādāt ar digitālo foto un video kameru, skeneri, printeri, 3dimensionālām programmām, apstrādāt fotogrāfijas ar datortehnikas palīdzību. Multimediju dizaina speciālists ir radošs, inovatīvs, viņam piemīt mākslinieka talants, spēja komunicēt ar skatītāju vai produkta lietotāju ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Multimediju dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas, mājas lapu dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot izpildītāja darbu multimediju projektēšanas, plānošanas, organizēšanas, realizēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Mežsaimniecības tehniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/mezsaimnieciba-un-meza-tehnika/mezsaimniecibas-tehnikis

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Mežsaimniecības tehniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/mezsaimnieciba-un-meza-tehnika/mezsaimniecibas-tehnikis

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Mēbeļu galdnieks

Skatīt informāciju Ogres tehhnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/kokizstradajumu-izgatavosana/mebelu-galdnieks

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Vides dizainera asistents

Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists patstāvīgi, vides dizainera vadībā, izpilda daļu no vides dizainera pienākumiem. Sadarbībā ar citiem speciālistiem labiekārto telpu, plānojot un izstrādājot vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus publiskās telpas vides dizaina projektus. Iecer un projektē solus, veido moduļu sistēmas atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumus, skolu pagalmu tikšanās vietas, velosipēdu novietnes, izstāžu stendu un tirgus stendu dizainu, norādes, svētku noformējumu gan ar grafiskiem paņēmieniem, gan veidojot objektus, noformē skatlogus un publisko pasākumu vietas. Ir ieguvis zināšanas par dažādiem materiāliem un prot tos pielietot vides noformējumā, prot veikt ieceres vizualizācijas, pielietojot atbilstošas datorprogrammas, piedalās projekta izpildes organizēšanā, sagatavošanā un prezentēšanā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Aizupes", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists darbojas poligrāfijas un izdevējdarbības nozarē, veic reklāmas produkcijas izstrādāšanu, iecer un veido logotipus, vizītkartes, bukletus un citus vizuālās reklāmas materiālus, kā arī plakātus, iepakojuma dizainu, grāmatu noformējumu, vides reklāmas projektus- izkārtnes, stendus, skatlogu noformējumu. Šīs profesijas pārstāvji var strādāt uzņēmumos, kas gatavo reklāmas un poligrāfijas produkciju, projektē un noformē vidi, var strādāt arī kā pašnodarbinātā persona reklāmas dizaina jomā, veicot privātus pasūtījumus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Aizupes", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Multimediju dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists veic teksta, attēlu, 2d un3d grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšanu, lai izstrādātu prezentācijas, animācijas, interaktīvās reklāmas un tml. Šīs programmas apguve dod iespēju strādāt ar digitālo foto un video kameru, skeneri, printeri, 3dimensionālām programmām, apstrādāt fotogrāfijas ar datortehnikas palīdzību. Multimediju dizaina speciālists ir radošs, inovatīvs, viņam piemīt mākslinieka talants, spēja komunicēt ar skatītāju vai produkta lietotāju ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Multimediju dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas, mājas lapu dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot izpildītāja darbu multimediju projektēšanas, plānošanas, organizēšanas, realizēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Kokvedēja automobiļa vadītājs

Kokvedēja automobiļa vadītājs veic apaļo kokmateriālu pārvadāšanu, izmantojot kokvedēju vai kokvedēja sastāvu, kas aprīkots ar manipulatoru (tehniskais aprīkojums apaļo kokmateriālu iekraušanai krautuvē), konkrētu apaļo kokmateriālu iekraušanu ar manipulatoru krautuvē pie ceļa, kravas aizvešanu līdz vietai un tās izkraušanu, pārvadāto sortimentu uzskaiti, izmantojot datortehniku un operatīvās informācijas nodošanu, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Lietvedis

Nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Spēkratu mehāniķis

Sīkāku informāciju skatīt Ogres tehhnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/mezsaimnieciba-un-meza-tehnika/meza-masinu-mehanikis

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: "Rankas AVS", Ranka, Rankas pagasts Gulbenes novads LV4416

Meža mašīnu operators

Sīkāku informāciju skatīt Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/mezsaimnieciba-un-meza-tehnika/meza-masinu-operators

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: "Rankas AVS", Ranka, Rankas pagasts Gulbenes novads LV4416

Būvizstrādājumu galdnieks

Sīkāku informāciju skatīt Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/kokizstradajumu-izgatavosana/buvizstradajumu-galdnieks

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: "Rankas AVS", Ranka, Rankas pagasts Gulbenes novads LV4416

Pavārs

Sīkāku informāciju skatīt Ogres tehnikuma mājaslapā : http://www.ovt.lv/profesijas/turisms-viesmiliba-partikas-razosana/saimniecibas-vaditajs

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: "Rankas AVS", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

Mežsaimniecības tehniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/mezsaimnieciba-un-meza-tehnika/mezsaimniecibas-tehnikis

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Meža mašīnu operators

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/mezsaimnieciba-un-meza-tehnika/meza-masinu-operators

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Namdaris

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/kokizstradajumu-izgatavosana/namdaris

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Mēbeļu galdnieks

Skatīt informāciju Ogres tehhnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/kokizstradajumu-izgatavosana/mebelu-galdnieks

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Spēkratu mehhāniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/mezsaimnieciba-un-meza-tehnika/meza-masinu-mehanikis

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Aizupes", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Elektronikas tehniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/datorzinatnes-un-elektronika/elektronikas-tehnikis

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Datorsistēmu tehniķis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/datorzinatnes-un-elektronika/datorsistemu-tehnikis

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Pavārs

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/turisms-viesmiliba-partikas-razosana/saimniecibas-vaditajs

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: "Aizupes", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Skatīt informāciju Ogres tehhnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/turisms-viesmiliba-partikas-razosana/viesmilibas-pakalpojumu-specialists

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Klientu apkalpošanas speciālists

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/administrativais-darbs/klientu-apkalposanas-specialists

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Grāmatvedis

Skatīt informāciju Ogres tehnikuma mājaslapā http://www.ovt.lv/profesijas/administrativais-darbs/gramatvedis

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Video operators

Video operators veic un pārzin filmēšanas procesus. Šīs programmas apguve sniedz iespēju darbojoties komandā un individuāli. Video operators prot izveidot dažāda formāta audiovizuālos darbus- īsfilmas, tv raidījumus, videoklipus, videoinstalācijas, prot samontēt video, veikt video krāsu korekciju un pēcapstrādi dažādās datorprogrammās, kā arī skaņas ierakstu un tā apstrādi. Video operators iegūst tehniskās, grafiskās un kompozicionālās zināšanas arī divu dimensiju grafikā- fotogrāfijā un plaktātu veidošanā. Video operators var strādāt multimediju, foto, video vai dizaina uzņēmumā, kā arī kļūt par pašnodarbināto, sniedzot video operatora pakalpojumus un iesaistoties dažādos audiovizuālajos projektos.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Interjera dizainera asistents

Interjera dizaina speciālists strādā vides dizaina jomā, izpildot daļu no interjera dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts interjera projektēšanas jomā, sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski un estētiski sakārtotus un pamatotus interjeru projektus vai to daļas, apseko telpas,  izstrādā skices, plānus, vizualizācijas, maketus, iecer un izstrādā interjera detaļas, izvēlas un piemēro materiālus, izvēlas piemērotus tehnoloģiskos risinājumus. Interjera dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas, var darboties kā pašnodarbinātā persona, veicot privātus pasūtījumus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Vides dizainera asistents

Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists patstāvīgi, vides dizainera vadībā, izpilda daļu no vides dizainera pienākumiem. Sadarbībā ar citiem speciālistiem labiekārto telpu, plānojot un izstrādājot vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus publiskās telpas vides dizaina projektus. Iecer un projektē solus, veido moduļu sistēmas atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumus, skolu pagalmu tikšanās vietas, velosipēdu novietnes, izstāžu stendu un tirgus stendu dizainu, norādes, svētku noformējumu gan ar grafiskiem paņēmieniem, gan veidojot objektus, noformē skatlogus un publisko pasākumu vietas. Ir ieguvis zināšanas par dažādiem materiāliem un prot tos pielietot vides noformējumā, prot veikt ieceres vizualizācijas, pielietojot atbilstošas datorprogrammas, piedalās projekta izpildes organizēšanā, sagatavošanā un prezentēšanā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Aizupes", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists darbojas poligrāfijas un izdevējdarbības nozarē, veic reklāmas produkcijas izstrādāšanu, iecer un veido logotipus, vizītkartes, bukletus un citus vizuālās reklāmas materiālus, kā arī plakātus, iepakojuma dizainu, grāmatu noformējumu, vides reklāmas projektus- izkārtnes, stendus, skatlogu noformējumu. Šīs profesijas pārstāvji var strādāt uzņēmumos, kas gatavo reklāmas un poligrāfijas produkciju, projektē un noformē vidi, var strādāt arī kā pašnodarbinātā persona reklāmas dizaina jomā, veicot privātus pasūtījumus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Aizupes", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Multimediju dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists veic teksta, attēlu, 2d un3d grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšanu, lai izstrādātu prezentācijas, animācijas, interaktīvās reklāmas un tml. Šīs programmas apguve dod iespēju strādāt ar digitālo foto un video kameru, skeneri, printeri, 3dimensionālām programmām, apstrādāt fotogrāfijas ar datortehnikas palīdzību. Multimediju dizaina speciālists ir radošs, inovatīvs, viņam piemīt mākslinieka talants, spēja komunicēt ar skatītāju vai produkta lietotāju ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Multimediju dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas, mājas lapu dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot izpildītāja darbu multimediju projektēšanas, plānošanas, organizēšanas, realizēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Ekskursijas

Izvēlies profesiju!

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar Ogres tehnikuma pedagogiem, mācību materiālo bāzi, sadzīves iespējām un interešu izglītības iespējām. Sadarbībā ar Ogres tehnikuma audzēkņiem, izmēģināt prasmes sev interesējošajā profesijā.

Adrese: „Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001

Pieejamais laiks: no 2020.gada septembra

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 30

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni iepazīsies ar Ogres tehnikuma profesiju piedāvājumu un varēs praktiski darboties izvēlētajā profesijā un pārliecināties par savu šī brīža profesijas izvēli.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Pedagogi un izglītojamie organizēs profesionālo prasmju darbnīcas, dalīsies pieredzē, iepazīstinās ar Ogres tehnikuma darbību un apgūstamo profesionālo izglītības programmu klāstu un to specifiku.