Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Adrošināšanas sabiedrības ERGO
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
PAR UZŅĒMUMU
ERGO ir viena no vadošajām apdrošinātāju grupām Baltijā, kas darbojas dzīvības, nedzīvības un veselības apdrošināšanas segmentos. ERGO Latvijā pārstāv divas apdrošināšanas sabiedrības ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, kas piedāvā dažāda veida nedzīvības apdrošināšanu un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, kas piedāvā dzīvības un veselības apdrošināšanu. Baltijas valstīs ERGO pakalpojumiem, ekspertu zināšanām un finansiālajai stabilitātei uzticas vairāk kā 550 000 klientu. ERGO sniedz daudzpusīgu apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan risku apdrošināšanā, gan dzīvības un veselības apdrošināšanā. ERGO ir lielākais veselības apdrošinātājs gan Latvijā, gan Baltijā un Eiropā. ERGO sabiedrībai Latvijā ir plašs pārdošanas tīkls Latvijā ar 3 reģionālajām filiālēm un apkalpošanas centriem, kas koordinē 48 birojus, 190 apdrošināšanas starpniekus, kā arī sadarbojas ar 59 brokeru sabiedrībām un 5 bankām.
NOZARE
Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Adrošināšanas sabiedrības ERGO

Personāla speciālists

Ar personālu saistītas lietvedības uzturēšana, personāla atlases veikšana un personāla apmācību organizēšana.

Adrošināšanas sabiedrības ERGO

Apdrošināšanas sabiedrības ERGO vadītāja

Ar uzņēmuma darbību sasitītu lēmumu pieņemšana, uzņēmuma finanšu vadība un kontrole utml. Iespēja iepazīties ar liela finanšu uzņēmuma vadītāja ikdienu!

Adrošināšanas sabiedrības ERGO

Vecākais juriskonsults

·    Juridiskā konsultēšana, juridiskā dokumentācija, juridiskā pārstāvniecība, juridiskā atbalsta nodrošināšana.

Adrošināšanas sabiedrības ERGO

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Uzņēmuma komunikācijas veicināšana, uzturēšana un informācijas plūsmas koordinēšana-veidošana. Atbalsta sniegšana struktūrvienībām, to vadītājiem un darbiniekiem. Pozitīva uzņēmuma tēla un reputācijas veidošana. Teicamu sabiedrisko attiecību veicināšana, uzturēšana armediju pārstāvjiem un citām organizācijām. Iekšējo uzņēmumu pasākumu un aktivitāšu iniciēšana, projektu rīkošana, plānošana un realizēšana.

Adrošināšanas sabiedrības ERGO

IT projektu vadītājs

Veic biznesa analīzi un uzticēto projektu vadību, kā arī uzņemas atbildību, regulāri, pēc projektu ieviešanas, veicot pārskatus. Atbalsta un konsultē biznesa pārstāvjus. Nodrošina katra apstrādātā projekta izpildi augstā kvalitātē.

Adrošināšanas sabiedrības ERGO

Filiāles "Astra" vadītājs

Klientu apkalpošanas centra darba organizēšana, klientu apkalpošana un apdrošināšanas veidu pārzināšana.

Adrošināšanas sabiedrības ERGO

Filiāles "Cēsis" vadītājs

Biroja darba organizēšana, pārdošanas plānošana un vadība. Klientu piesaiste un apkalpošana. Apdrošināšanas veidu pārzināšana.

Adrošināšanas sabiedrības ERGO

Centrālās reģionālās filiāles vadītājs

Pakļautībā esošo biroju darba organizēšana un pārraudzība, pārdošanas plānošana un vadīšana. Korporatīvo klientu apkalpošana. Apdrošināšanas veidu pārzināšana.

Adrošināšanas sabiedrības ERGO

Rietumu reģionālās filiāles vadītāja

Rietumu reģionālā filiāle ietver visu ERGO Kurzemes reģiona biroju pārraudzīšanu, vadīšanu un koordinešanu. Vadītāja pienākumos ietilpst biroja darba organizēšana, pārdošanas vadīšana, klientu piesaiste, apdrošināšanas veidu pārzināšana.