Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
PIKC Liepājas Valsts tehnikums
Ventspils iela 51, Liepāja
PAR UZŅĒMUMU
Profesionālas izglītības centrs"Liepājas Valsts tehnikums" ir Kurzemes reģiona lielākā profesionālās izglītības iestāde ar plašāko piedāvāto izglītības programmu klāstu.Tas nodrošina kompetentu un kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu gan pēc pamatskolas, gan pēc vidusskolas beigšanas un arī mūžizglītības kontekstā, atbilstoši reģiona attīstības vajadzībām un dinamikai. Tehnikums ir elastīgs un atvērts moderno tehnoloģiju un jaunu programmu ieviešanai. Regulāra sadarbība ar nozaru asociācijām un uzņēmumu pārstāvjiem dod iespēju gūt pārliecību par tehnikuma sagatavoto speciālistu pieprasījumu darba tirgū.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Datorsistēmu tehniķis

Uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, datortīklus un programmatūru, novērš kļūdas to darbībā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Loģistikas darbinieks

Iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi, gatavo produktu realizāciju, nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Ventspils iela 51, PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

konditors

 Konditors sagatavo izejvielas darbam, gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus, noformē konditorejas izstrādājumus. Konditors strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Ventspils iela 51, Liepājas Valsts tehnikums

pavārs

 Pavārs strādā dažādos ēdināšanas uzņemumos, veic pārtikas produktu pirmsapstrādi, gatavo un noformē ēdienus un piedevas, pielietojot tehnoloģisko aprīkojumu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Ventspils iela 51

programmēšanas tehniķis

– programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.  

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Ventspils iela 51, Liepāja

Grāmatvedis

Grāmatvedis veic saimnieciskās darbības uzskaiti, aprēķinus un analīzi uzņēmumos un iestādēs, aprēķina nodokļus un darba algas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

karjeras konsultants

konsultē, informē un izglīto klientus (skolēnus, vecākus, skolotājus, nodarbinātos, bezdarbniekus u.c.) karjeras attīstības jautājumos; palīdz noskaidrot intereses, spējas, apzina esošās prasmes, izvērtē iepriekšējo pieredzi, lai cilvēks pats varētu noteikt piemērotāko profesionālās darbības jomu; sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, tai skaitā atbalsta lēmuma pieņemšanā par profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēli; informē par profesijām, tām raksturīgiem darba uzdevumiem, darba vidi, izglītības prasībām u.c., raksturo profesiju pieprasījumu darba tirgū, tā tendences, darba devēju prasību un atalgojuma līmeņa pārmaiņas;

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ventspils iela 51, Liepāja

apdares darbu tehniķis

veic iekštelpu remonta un būvniecības darbus, flīzē, krāso, ieklāj grīdas, veic dažādu veidu sienu apdari.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Ventspils iela 51

mehatroniķis

Veic dažādu mehatronisku sistēmu projektēšanu, veidošanu un darbības uzraudzīšanu.Prot veikt uzdevumus, kas saistīti ar metālapstrādi, elektroniku, programmēšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Vānes iela 4

Tērpu stila speciālists

Veido klienta individuālo tēlu ar apģērba, frizūras un dekoratīvās kosmētikas palīdzību, konstruē, piegriež un izgatavo apģērbus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: ventspils iela 51, Liepāja, PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

Ekskursijas

Ekskursija nākotnes profesijā

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar PIKC Liepājas Valsts tehnikuma pedagogiem, mācību materiālo bāzi, sadzīves iespējām un interešu izglītības iespējām. Sadarbībā ar tehnikuma audzēkņiem, izmēģināt prasmes sev interesējošajā profesijā.

Adrese: VENTSPILS IELA 51, LIEPĀJA,-

Pieejamais laiks: Pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 15 Max 25

Ekskursijas valoda: lv

Minimālais vecums: 14

Sagaidāmais rezultāts: PIKC Liepājas Valsts tehnikumā skolēni uzzinās par plašu profesiju loku, ko apgūt absolvējot 9.klasi vai vidusskolu. Katra no šim profesijām var kļūt par jaunieša pamatu visai dzīvei - tās ir prestižas profesijas, kuras pēc tehnikuma absolvēšanas paver daudz iespēju darba vidē vai turpinot izglitību augstākajās mācību iestādēs. Profesijās iegūtās prasmes nevar iegūt tikai skatoties video vai lasot par tām, tās ir jāapgūst un tad jau sevis pilnveidošana, karjera būs atkarīga no katra paša jaunieša. PIKC Liepājas Valsts tehnikumā var iegūt šādas prestižas profesijas: Pēc pamatskolas - metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozarēs piedāvājam apgūt izglītības programmas: ''Automehāniķis'', ''Mehatronisku sistēmu tehniķis'', ''Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs'' un ''Metinātājs (MAG)". Pēc vidusskolas - piedāvājam 1,5 gadu laikā iegūt arodizglītību. Lai apgūtu kādu no piedāvātajām profesijām, nepieciešama ir iepriekš iegūta vidējā izglītība. Aviācijas transporta nozarē piedāvājam apgūt izglītības programmu - ''Gaisa kuģa mehāniķis.'' Ēdināšanas pakalpojumu nozarē piedāvājam apgūt izglītības programmas: ''Pavārs'' un ''Konditors.''

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Pedagogi un izglītojamie organizēs profesionālo prasmju darbnīcas, dalīsies pieredzē, iepazīstinās ar tehnikuma darbību un apgūstamo profesionālo izglītības programmu klāstu un to specifiku.