Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts probācijas dienests
Valērijas Seiles 9-1 (iepriekš Lomonosova iela 9-1)
PAR UZŅĒMUMU
Valsts probācijas dienests (turpmāk – Dienests) ir mūsdienīga sodu izpildes institūcija, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīguma procesu starp cietušo un likumpārkāpēju visās kriminālprocesa stadijās un veicina taisnīguma atjaunošanas jomas attīstību Latvijā. Divtūkstošo gadu sākumā Dienests tika izveidots, lai mūsu valsts kriminālsodu izpildes sistēmu padarītu efektīvāku, gudrāku, attīstot alternatīvas brīvības atņemšanas sodam (ieslodzījumam), un Dienests joprojām neatlaidīgi turpina strādāt šajā virzienā. Cilvēkus, ar kuriem mums jāstrādā, mēs saucam par probācijas klientiem, nevis notiesātajiem. Tas ir attieksmes jautājums. Visupirms viņi ir cilvēki ar saviem dzīvesstāstiem un vajadzībām, nevis likumpārkāpēji. Vienlaikus mūsu īstenais klients ir Latvijas sabiedrība, kurai sniedzam pakalpojumu – dzīvot drošākā sabiedrībā. Tas iespējams tieši pateicoties šādai pieejai. Dienesta speciālisti ne tikai ierobežo probācijas klienta brīvību, kontrolē uzvedību un sniedz atbalstu dažāda rakstura sociālpsiholoģisku problēmu risināšanai, bet arī tic ikviena cilvēka spējai īstenot pārmaiņas savā dzīvē, dod cerību un attīsta motivāciju labai dzīvei, palīdz atklāt jaunas perspektīvas un iespējas to realizēšanai, nenodarot kaitējumu citiem cilvēkiem. Mēs to saucam par probācijas klientu sociālo iekļaušanu, ko uzskatām par saprātīgāko risinājumu noziedzības mazināšanai valstī.
NOZARE
Tieslietu iestāžu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Probācijas speciālists_1.nodaļa

Aicinām piedalīties Ēnu dienā Valsts probācijas dienesta Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 1.nodaļā - Rīgā, Valērijas Seiles ielā 9-1.

Piedāvājam iespēju iepazīties ar probācijas speciālista darba niansēm no psihologa skatu punkta, kā neiesaistīties konfliktos vai arī no tiem izkļūt, kā saglabāt mieru un līdzsvaru. Pastāstīsim par psihologa specialitātes dažādību, nozīmību, tālākizglītības un karjeras iespējām, par sevis un citu saprašanu. Pie mums būs iespējas redzēt psihologa dažādās darbības jomas, kas paver plašas darba iespējas nākotnē.

Ja nepieciešams - papildus informācija: vilnis.krumins@vpd.gov.lv

#Ukraine, sazināsimies bilingvāli.

Piesakies, gaidīsim!

Būs interesanti pavadīta diena.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Valērijas Seiles iela 9/1, Rīga

Vadošais probācijas speciālists. Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 1.nodaļa

Aicinām piedalīties Ēnu dienā Valsts probācijas dienesta Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 1.nodaļā - Rīgā, Valērijas Seiles ielā 9-1.

Piedāvājam iespēju iepazīties ar probācijas speciālista darba niansēm no psihologa skatu punkta, kā neiesaistīties konfliktos vai arī no tiem izkļūt, kā saglabāt mieru un līdzsvaru. Pastāstīsim par psihologa specialitātes dažādību, nozīmību, tālākizglītības un karjeras iespējām, par sevis un citu saprašanu. Pie mums būs iespējas redzēt psihologa dažādās darbības jomas, kas paver plašas darba iespējas nākotnē.

#Ukraine, sazināsimies bilingvāli.

Piesakies, gaidīsim!

 Būs interesanti pavadīta diena.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Valērijas Seiles iela 9-1, Rīga, LV-1019

Probācijas speciālists

Aicinām piedalīties Ēnu dienā Valsts probācijas dienesta Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 1.nodaļā - Rīgā, Valērijas Seiles ielā 9-1.

Piedāvājam iespēju iepazīties ar probācijas speciālista darba niansēm no psihologa skatu punkta, kā neiesaistīties konfliktos vai arī no tiem izkļūt, kā saglabāt mieru un līdzsvaru. Pastāstīsim par psihologa specialitātes dažādību, nozīmību, tālākizglītības un karjeras iespējām, par sevis un citu saprašanu. Pie mums būs iespējas redzēt psihologa dažādās darbības jomas, kas paver plašas darba iespējas nākotnē.

#Ukraine, sazināsimies bilingvāli.

Piesakies, gaidīsim!

Būs interesanti pavadīta diena.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Valērijas Seiles 9-1

Valsts probācijas dienests, Rīgas Austrumu reģions, 1.nodaļa, vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs

Aicinām piedalīties Ēnu dienā Valsts probācijas dienesta Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 1.nodaļā - Rīgā, Valērijas Seiles ielā 9-1.

Piedāvājam iespēju iepazīties ar probācijas speciālista darba niansēm no psihologa skatu punkta, kā neiesaistīties konfliktos vai arī no tiem izkļūt, kā saglabāt mieru un līdzsvaru. Pastāstīsim par psihologa specialitātes dažādību, nozīmību, tālākizglītības un karjeras iespējām, par sevis un citu saprašanu. Pie mums būs iespējas redzēt psihologa dažādās darbības jomas, kas paver plašas darba iespējas nākotnē.

#Ukraine - sarunāsimies bilingvāli.

Piesakies, gaidīsim!

Būs interesanti pavadīta diena.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Lomonosova iela 9/1, Rīga

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona TSV Krāslavas nodaļas probācijas speciāliste

#Ukraine

Ar informāciju par Valsts probācijas dienestu var iepazīties:  https://www.vpd.gov.lv/lv 

Lūdzam sazināties pa t.26233961, 28378050.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rēzeknes iela 33a, Krāslava

Valsts probācijas dienesta Ventspils nodaļas probācijas speciālists

Valts probācijas dienesta probācijas speciālists ikdienā veic alternatīvo kriminālsodu izpildi sabiedrībā. Šī cilvēka pienākumos ietilpst sabiedrisko darbu, uzraudzības, izlīguma, izvērtēšanas ziņojuma, porbācijas programmu īstenošana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Atpūtas iela 16, Ventspils, LV - 3601

Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona Olaines nodaļas vadošais probācijas speciālists - nodaļas vadītājs

Jauniešiem, kas pieteiksies Ēnu dienas ietvaros ēnot Valsts probācijas dienesta vadošo probācijas specālistu - nodaļas vadītāju, kurš ieguvis psihologa specialitāti, būs iespēja izzināt psihologa profesiju un gūt ieskatu tajā, kā šī profesija var būt noderīga strādājot arī kriminālsodu izpildē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Zeiferta iela 6, Olaine

Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Aizkraukles nodaļas probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem. Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās. Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti. Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Gaismas iela 14

Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona TSV Olaines nodaļas probācijas speciālists

Veic nosacīti notiesāto personu, nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzību, piespiedu darbu izpildes organizēšanu, programmu vadīšanu, izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zeiferta iela 6, Olaine

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona TSV Ludzas nodaļas probācijas speciālists

Jauniešiem būs iespēja izzināt kā psihologa izlītība noder strādājot kriminālsodu izpildē, dažādu Valsts probācijas dienesta funkciju izpildē.

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 2

Adrese: Ludza, Raiņa iela 16, 4.stāvs, 413.kab.

Valsts probācijas dienesta LR TSV Ludzas nodaļas vecākais probācijas speciālists

Jauniešiem, kuri pieteiksies Ēnu dienas ietvaros ēnot Valsts probācijas dienesta vecāko probācijas speciālistu, kurš ieguvis psihologa specialitāti, būs iespēja izzināt psihologa profesiju un gūt ieskatu tajā, kādā veidā iegūtās zināšanas psiholoģijā var būt noderīga strādājot kriminālsodu izpildē un kurās tieši funkcijās var noderēt apgūtā psihologa profesija visvairāk.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza

Valsts probācijas dienesta Kuldīgas TSV probācijas speciālists un vecākais probācijas speciālists

Valsts Probācijas dienesta kompetence paredz:

sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;  organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;  nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi.

Ēnotāji tieks iepazīstināti ar darba uzdevumiem kurus ikdienā veic probācijas speciālists, plānota piespiedu darba izpildes vietas saskaņošana vai pārbaude.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Liepājas iela 5, Kuldīga

Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālā struktūrvienība Talsu nodaļa Probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests ir sodu izpildes institūcija Latvijā, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem.

Valsts Probācijas dienesta kompetence paredz:

sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;  organizēt kriminālsoda - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;  nodrošināt papildsoda un pamatsoda — probācijas uzraudzība — izpildi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa iela 12 a, Talsi

Zemgales teritoriālās struktūrvienības Jelgavas 1.nodaļas vadošā probācijas speciāliste-nodaļas vadītāja

Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības darba koordinēšana. Starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšana, saziņa ar dienesta sadarbības partneriem. Darbs ar klientiem resocializācijas jomā un sabiedrības drošības nodrošināšanai.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 3a, Jelgava, LV - 3001

Valsts probācijas dienesta Zemgales RTSV Jēkabpils 2.nodaļas vecākais probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku sabiedrības drošības jomā. Sniedz  izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu, nodrošina probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu, organizē kriminālsoda — sabiedriskais darbs — izpildi, organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — sabiedriskais darbs — izpildi, pārbaudes laikā uzrauga personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, organizē un vada izlīguma procesu kriminālprocesā un lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, uzrauga personas, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, uzrauga personas, kurām piemērots kriminālsods — probācijas uzraudzība un nodrošina audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — probācijas novērošana — izpildi.

 Jauniešiem, kas pieteiksies Ēnu dienas ietvaros ēnot Valsts probācijas dienesta probācijas speciālistu, būs iespēja izzināt psihologa, pedagoga vai jurista profesiju un gūt ieskatu tajā, kā šī profesija var būt noderīga strādājot arī kriminālsodu izpildē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Neretas iela 39, Jēkabpils

Valsts probācijas dienesta Zemgales TSV Jēkabpils 2.nodaļas probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku sabiedrības drošības jomā. Sniedz  izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu, nodrošina probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu, organizē kriminālsoda — sabiedriskais darbs — izpildi, organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — sabiedriskais darbs — izpildi, pārbaudes laikā uzrauga personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, organizē un vada izlīguma procesu kriminālprocesā un lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, uzrauga personas, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, uzrauga personas, kurām piemērots kriminālsods — probācijas uzraudzība un nodrošina audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — probācijas novērošana — izpildi.

 Jauniešiem, kas pieteiksies Ēnu dienas ietvaros ēnot Valsts probācijas dienesta probācijas speciālistu, būs iespēja izzināt psihologa, pedagoga vai jurista profesiju un gūt ieskatu tajā, kā šī profesija var būt noderīga strādājot arī kriminālsodu izpildē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Neretas iela 39, Jēkabpils

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona TSV Jēkabpils 1.nodaļas vecākais probācijas speciālists

Jauniešiem, kas pieteiksies Ēnu dienas ietvaros ēnot Valsts probācijas dienesta probācijas speciālistu, kurš ieguvis psihologa specialitāti, būs iespēja izzināt psihologa profesiju un gūt ieskatu tajā, kā šī profesija var būt noderīga strādājot arī kriminālsodu izpildē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Jēkabpils, Neretas iela 39

Valsts probācijas dienesta Zemgales TSV Jēkabpils 1.nodaļas probācijas speciālists

Jauniešiem, kas pieteiksies Ēnu dienas ietvaros ēnot Valsts probācijas dienesta probācijas speciālistu, kurš ieguvis psihologa specialitāti, būs iespēja izzināt psihologa profesiju un gūt ieskatu tajā, kā šī profesija var būt noderīga strādājot arī kriminālsodu izpildē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Jēkabpils, Neretas iela 39

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Tukuma nodaļas vadošais probācijas speciālists - nodaļas vadītājs

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS:

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

IZLĪGUMA STARPNIEKS

Brīvprātīgie izlīguma starpnieki ir sertificēti brīvprātīgā darba veicēji, kuri ir apmācīti sarunu vadīšanai starp cietušo un likumpārkāpēju izlīguma procesā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Pasta iela 11, k.2. 3.stāvs, Tukums, Tukuma novads

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Bauskas nodaļas vecākais probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza iela 14A, Bauska, LV-3901

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Bauskas nodaļas vecākā probācijas speciāliste

Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza iela 14A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Tukuma nodaļas vecākais probācijas speciālists/probācijas speciālists

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS:

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

IZLĪGUMA STARPNIEKS

Brīvprātīgie izlīguma starpnieki ir sertificēti brīvprātīgā darba veicēji, kuri ir apmācīti sarunu vadīšanai starp cietušo un likumpārkāpēju izlīguma procesā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Pasta iela 11, k.2, Tukuma

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona Tukuma nodaļas vecākais probācijas speciālists/probācijas speciālists

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS:

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

IZLĪGUMA STARPNIEKS

Brīvprātīgie izlīguma starpnieki ir sertificēti brīvprātīgā darba veicēji, kuri ir apmācīti sarunu vadīšanai starp cietušo un likumpārkāpēju izlīguma procesā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Tukums, Pasta iela 11, korpuss 2, 3.stāvs

Ekskursijas

Darbs Valsts probācijas dienestā – mans aicinājums un izaicinājums

Virtuālās ekskursijas dalībniekiem būs iespēja noskaidrot, kāda izglītība, prasmes, iemaņas, personīgās rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai varētu strādāt Valsts probācijas dienestā. Tāpat arī dalībniekiem tiks pastāstīts par noziedzīgo nodarījumu daudzveidību un tipiskākajām probācijas klientu vajadzībām, kuras ir veicinājušas noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Adrese: Microsoft Teams tiešsaistes platforma

Pieejamais laiks: 24. septembris 10:00 -11:30

Dalībnieku skaits: Min 20 Max 200

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Valsts probācijas dienests aicina skolēnus kopā ar skolotājiem piedalīties virtuālajā ekskursijā, kuras ietvaros varēs iepazīties ar daudzveidīgo probācijas speciālista profesiju. Virtuālās ekskursijas laikā Valsts probācijas dienesta eksperti iepazīstinās ar savu darba ikdienu un darba specifiku. Ekskursijas laikā būs arī tikšanās ar probācijas speciālistiem, kas pastāstīs par savu darba pieredzi izaicinājumiem un sasniegumiem, kā arī atbildēs uz visiem interesējošiem jautājumiem. Ekskursijas dalībniekiem būs iespēja uzzināt arī par taisnīguma atjaunošanas filozofiju, izlīguma procesu un brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Tiešsaistē (MS Teams). Ekskursijai iespējams pieteikties www.enudiena.lv vai sazinoties telefoniski (28617319).