Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts probācijas dienests
Dzirnavu iela 91
PAR UZŅĒMUMU
Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta speciālisti ik dienu strādā, lai panāktu probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīva mazināšanu, kā arī lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un sabiedrība justos drošāk. Dienests ir pārņēmis un efektivizējis vairāku kriminālsodu izpildi, kļuvis par uzticamu partneri citām Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm un citu valstu probācijas dienestiem. Šodien Dienests ir sodu izpildes institūcija Latvijā, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīgumu kriminālprocesā starp cietušo un likumpārkāpēju.
NOZARE
Tieslietu iestāžu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Vecākais probācijas speciālists

Darbs ar probācijas klientu, programmu vad;išana, konsultēšana resursu piesaiste. Klienta problēmu identificēšana, brīvprātīgo piesaiste, sadarbība ar institūcijām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Tūristu iela 3

Vecākais probācijas speciālists

Darbas ar nosacīti notiesātajiem, kuri izcieš sodu sabiedrībā. Amata pienākumos ietilpst noteikt iemeslus, kāpēc tiek pārkāpts likums, meklēt resursus, lai mazinātu riskus. Konsultēt, noteikt pienākumus, kontrolēt, atbalstīt.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Tūristu ielā 3, Saldū

Valsts probācijas dienesta Saldus nodaļa Vecākais probācijas speciālists

Darbas ar nosacīti notisātajiem, kuri izcieš sodu sabiedrībā. Probācijas programmu vadīšana, likumpārkāpumu risku noskaidrošana un resursu piesiaste, kontrole, pienākumu noteikšana, apsekošana dzīvesvietā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Tūristu 3, Saldū

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Limbažu nodaļas vadošā probācijas speciāliste-nodaļas vadītāja

Valsts probācijas dienesta misija-panākt probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīva samazināšanos, lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un sabiedrība justos drošāk. Valsts probācijas dienests veic sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildi.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, LV-4001

VPD Rīgas rajona TSV Olaines filiāles probācijas speciālists

Veic nosacīti notiesāto personu, nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzību, piespiedu darbu izpildes organizēšanu, programmu vadīšanu, izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Kūdras iela 27, Olaine

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona Tukuma nodaļas vecākais probācijas speciālists/probācijas speciālists

Darbs ar sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem. Uzraudzības veikšana, piespiedu un sabiedrisko darbu izpilde, izlīgums.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Tukums, Pasta iela 11, korpuss 2, 3.stāvs

Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālā struktūrvienība Talsu nodaļa Probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests ir sodu izpildes institūcija Latvijā, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem.

Valsts Probācijas dienesta kompetence paredz:

sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;  organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;  nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 12 a, Talsi

Zemgales teritoriālās struktūrvienības Jelgavas 1.nodaļas vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs

Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības darba koordinēšana. Starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšana, saziņa ar dienesta sadarbības partneriem. Darbs ar klientiem resocializācijas jomā un sabiedrības drošības nodrošināšanai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Dobeles iela 62 a, Jelgava, LV - 3001

Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jelgavas 1.nodaļas vecākais probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem. Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās. Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti. Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Dobeles iela 62a, Jelgava, LV-3001

Valsts probācijas dienesta Vidzemes teritoriālās struktūrvienības Alūksnes un Gulbenes nodaļas (Alūksnē) vecākais probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā. Valsts probācijas dienesta funkcijas ir šādas: -) sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; -) nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; -) organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi; -) organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; -) pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības; -) organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā; -) uzraudzīt personas, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; -) nodrošināt papildsoda - probācijas uzraudzība - izpildi. Vakance no pl. 9.00-13.00. Kontaktinformācija - Anita Romānova, tālrunis 64307211, 25781288.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā Ezera iela 6, Alūksne

Valsts probācijas dienesta LR TSV Ludzas nodaļas probācijas speciālists

Tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar Valsts probācijas dienesta darbu sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildē, par brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā un konfliktu risināšanas iespējām taisnīguma atjaunošanai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Aizkraukles nodaļas vecākais probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem. Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās. Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti. Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Gaismas iela 14

Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Balvu nodaļas vecākais probācijas speciālists

Īsteno probācijas dienesta funkcijas- organizē piespiedu darba izpildi, uzrauga nosacīti notiesātas, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas un nosacīti pirms termiņa no soda atbrīvotas personas, un personas, kurām piemērots papildsods - probācijas uzraudzība, sagatavo izvērtēšanas ziņojumus, organizē un vada izlīgumus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzpils ielā 5

Vecākais probācijas speciālists

Valsts probācijas dienestā izvērtēšanas ziņojumu sagatavošana, kriminālsoda - probācijas uzraudzība, īstenošana, nosacīti no soda pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzība, nosacīti ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu uzraudzība, izlīguma organizēšana, probācijas programmu vadīšana. Specializācija - darbs ar personām, kuras izdarījušas dzimumnoziegumus. Darbs ar probācijas programmu personām, kuras izdarījušas dzimumnoziegumus. Kā īpašs izaicinājums ir darbs ar jauniešiem Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, kur īstenoju programmu personām, kuras izdarījušas īpaši smagus noziegumus (slepkavības) un personām, kuras izdarījušas dzimumnoziegumus. Kā viena no inovācijām darbā ar jauniešiem ieslodzījuma vietā - atbalsta aplis jauniešiem ar vecākiem, pirms atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Cēsis, Pļavas ielā 3A

Valsts Probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Cēsu nodaļas vadošais probācijas speciālists, nodaļas vadītājs

Valsts probācijas dienesta (turpmāk – Dienests) speciālisti ik dienu strādā, lai panāktu probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīva mazināšanu, kā arī lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un sabiedrība justos drošāk. Pērn apritēja 11 gadi kopš Dienests uzsāka savu darbu. Šajos gados tas ir mērķtiecīgi attīstīts un modernizēts atbilstoši pasaules augstākajiem standartiem. Šajos 11 gados Dienests ir pārņēmis un efektivizējis vairāku kriminālsodu izpildi, kļuvis par uzticamu partneri citām Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm un citu valstu probācijas dienestiem. Šodien Dienests ir sodu izpildes institūcija Latvijā, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīgumu kriminālprocesā starp cietušo un likumpārkāpēju.

2014.gadā Dienests strādāja ar 17 557 probācijas klientiem. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pļavas iela 3a

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona TSV Bauskas nodaļas vadošais speciālists-nodaļas vadītājs

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

www.vpd.gov.lv

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Dārza iela 14a, Bauska

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona struktūrvienības Jelgavas 2.nodaļas vecākā probācijas speciāliste (Jelgavā)

Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības darba koordinēšana. Starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšana, saziņa ar dienesta sadarbības partneriem. Darbs ar klientiem resocializācijas jomā un sabiedrības drošības nodrošināšanai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Dobeles iela 62a, Jelgava, LV-3001

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jelgavas 2.nodaļas vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs (Dobelē)

Valsts Probācijas dienesta kompetence paredz:

sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;  organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;  nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Muldavas iela 16, Dobelē

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs

Struktūrvienības vadītājs organizē struktūrvienības darbību apkalpojamajā teritorijā. Preiļu teritoriālās struktūrvienības apkalpojamās teritorijas ir Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadi. Vadītājs pārrauga un kontrolē probācijas funkciju izpildi, atbildīgs par sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu probācijas funkciju realizācijas procesā. Analizē struktūrvienības darba rezultātus, izsaka priekšlikumus darbības uzlabošanai, optimizēšanai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Talsu iela 2a, Preiļi;

Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālā struktūrvienība (Līvānos), probācijas speciālists

Tiesas spriedumu izpilde, izcērtēšanas ziņojumu sagatavošana, izlīgumu organizēšana, probācijas programmu vadīšana

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Domes iela 3, Līvāni

Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālā struktūrvienība, probācijas speciālists

Tiesas spriedumu izpilde, izvērtēšanas ziņojumu sagatavošana, izlīgumu organizēšana, sociālās uzvedības korekcija (probācijas programmas)

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Talsu iela 2a, Preiļi

Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils 2.nodaļas probācijas speciālists

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS:

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Lāčplēša iela 41, daugavpils

Valsts probācijas dienesta Kuldīgas TSV probācijas speciālists un vecākais probācijas speciālists

Valsts Probācijas dienesta kompetence paredz:

sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;  organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;  nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi.

Ēnotāji tieks iepazīstināti ar darba uzdevumiem kurus ikdienā veic probācijas speciālists, plānota piespiedu darba izpildes vietas saskaņošana vai pārbaude.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Liepājas iela 5, Kuldīga

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas vecākais probācijas speciālists

Veic uzraudzību nosacīti notiesātajiem un nosacīti pirms termiņa atbrīvotām personām, t.sk. darbs ar dzimumnoziedzniekiem, organizē piespiedu darba izpildi, sastāda izvērtēšanas ziņojumus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Saules iela 17, Madona, Madonas novads

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas vecākais probācijas speciālists

Veic uzraudzību nosacīti notiesātajiem un nosacīti pirms termiņa atbrīvotām personām, organizē piespiedu darba izpildi, sastāda izvērtēšanas ziņojumus, darbinieks ir apmācīts veikt elektronisko uzraudzību.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Saules iela 17, Madona, Madonas novads

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas probācijas speciālists

Veic uzraudzību nosacīti notiesātajiem un nosacīti pirms termiņa atbrīvotām personām, organizē piespiedu darba izpildi, vada probācijas programmas, sastāda izvērtēšanas ziņojumus, darbinieks ir apmācīts veikt elektronisko uzraudzību.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Saules iela 17, Madona

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas probācijas speciālists

Veic uzraudzību nosacīti notiesātajiem un nosacīti pirms termiņa atbrīvotām personām, organizē piespiedu darba izpildi, sastāda izvērtēšanas ziņojumus, darbinieks ir apmācīts veikt elektronisko uzraudzību.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Saules iela 17, Madona, Madonas novads

Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienības Jēkabpils 1.nodaļas probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Neretas iela 39, Jēkabpils

Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jēkabpils 2.nodaļas probācijas speciālists

 Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Neretas iela 39, Jēkabpils

Valsts probācijas dienesta vadītājs

Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Ēnojot Valsts probācijas dienesta vadītāju Mihailu Papsujeviču Jums būs iespēja iepazīties ar ikdienas uzdevumiem un izaicinājumiem ar, ko savā darbā saskarās valsts iestādes vadītājs. Ēnotāji tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta funkcijām un to nozīmi sabiedrības drošības kontekstā. Ēnu dienas ietvaros ēnām kopā ar dienesta vadītāju būs iespēja iepazīt arī telpas, apstākļus un nosacījumus kādos probācijas speciālisti strādā ar probācijas klientiem.

Valsts probācijas dienests ik dienu strādā, lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un veicinātu sabiedrības drošību – lai cilvēki, kas reiz pārkāpuši likumu, nedarītu to vēlreiz un noziegumos cietušo būtu mazāk. 2019.gadā apritēja 16 gadi kopš dienesta dibināšanas. 2018.gadā Dienests strādāja ar vairāk kā 18000 probācijas klientiem un lielākais probācijas klientu skaits bija piespiedu darba un uzraudzības funkcijās.

Ēnu dienas norises laiks: 12:30 - 15:30

Plašāk: https://www.vpd.gov.lv

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lomonosova iela 9

Ekskursijas

Aicinām uz sarunu: "Būt atbildīgam un zināt robežas ir stilīgi!?!"

Valsts probācijas dienesta pārstāvis iepazīstinās skolēnus un skolotājus ar dienesta struktūru un darbību, kā arī ar savu personīgo pieredzi Valsts probācijas dienestā.

Adrese: Talsu iela 2a, Preiļi, Preiļu novads un Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads. Tiešsaistē (MS Teams), ekskursijai var pieteikties, skolotājam zvanot 65307436, vai 65344072 vai sūtot e-pastu uz kristine.sorokina@vpd.gov.lv

Pieejamais laiks: Darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku

Dalībnieku skaits: Min 1 Max 25

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Ekskursijas laikā noskaidrosiet, kas nepieciešams, lai kļūtu par Valsts probācijas dienesta amatpersonu, kādai ir jābūt izglītībai, prasmēm un iemaņām. Tiks sniegta informācija par Valsts probācijas dienesta funkcijām un sabiedrības iesaistīšanu Valsts probācijas dienesta darbībā.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Atklāta diskusija par: Noziedzības ceļš (administratīvā atbildība, kriminālā atbildība, soda veidi); Noziedzīgo nodarījumu daudzveidība nepilngadīgu personu un jauniešu (14-25 gadi) vidū (kādus noziedzīgu nodarījumus jaunieši ir izdarījuši); Gadījumi_reāli jaunieši un viņu izdarītie noziedzīgie nodarījumi; Diskusija par robežām un atbildību; Valsts probācijas dienesta darbā izmantotās ierīces/iekārtas_ demonstrēšana.

Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību!

“Ēnu dienas” laikā paredzēta aizraujoša ekskursija Valsts probācijas dienesta vēsturē, kuras laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar kriminālsoda izpildes attīstību nonākot līdz atjaunojošā taisnīguma koncepcijām un metodēm. Dalībnieki uzzinās par konflikta būtību, veidiem un to risināšanas iespējām – izlīguma procesu, ko īsteno Valsts Probācijas dienests kriminālprocesa ietvaros. Gūs zināšanas par to, kā mūsdienu pasaulē tiek risināti konflikti cilvēku starpā un kādā veidā sabiedrība līdzdarbojas drošākas vides radīšanā! Dalībniekus gaidīs vairākas aktivitātes, kas ļaus gūt labāku izpratni par konfliktu cēloņiem, būtību, sekām un iespējamiem risinājumiem to pārvarēšanai. Būs arī tiešsaistes tikšanās ar Valsts probācijas dienesta brīvprātīgo izlīguma starpnieku. Tās laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt par brīvprātīgā darba izaicinājumiem un ieguvumiem!

Adrese: Microsoft Teams

Pieejamais laiks: 20. aprīlis 10:00 -11:30

Dalībnieku skaits: Min 20 Max 200

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Dalībnieki tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta darbu, sabiedrības līdzdarbības iespējām, brīvprātīgā darba nozīmi un brīvprātīgo izlīguma starpnieku ikdienu. Pasākumā iesakām piedalīties skolēniem no 10.-12.klasei un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Tiešsaistes sanāksme Microsoft Teams platformā. Dalībniekiem, kas pieteikušies pasākumam uz epastu tiks nosūtīta pieslēgšanās saite.

Vairāk par profesijām:
 

Brīvprātīgais izlīguma starpnieks

Vai Darbs Valsts probācijas dienestā – mans aicinājums un izaicinājums.

Informatīvs pasākums, kurā Valsts probācijas dienesta pārstāvji iepazīstinās interesentus ar Valsts probācijas dienesta vīziju, darbības virzieniem, funkcijām, mērķiem, uzdevumiem, par sabiedrības iesaistīšanas nozīmi darbā ar probācijas klientiem utt. Tiks sniegts ieskats par konfliktu risināšanas veidiem un taisnīguma atjaunošanas principiem. Pasākumā būs iespēja iepazīties ar Valsts probācijas dienesta darbinieku darbu, personīgo pieredzi, “labās prakses” piemēriem un izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un piedalīties diskusijās.

Adrese: Lāčplēša ielā 41, Daugavpils. Tiešsaistē (MS Teams). Ekskursijai var pieteikties, zvanot pa tālruni 25763362, vai 654 40555 vai sūtot e-pastu uz kristine.iznova@vpd.gov.lv, svetlana.ivina@vpd.gov.lv

Pieejamais laiks: Darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 20

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Dalībnieki tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta darbu kopumā, tiks sniegta informācija par atsevišķu funkciju specifiku. Būs iespēja noskaidrot, kāda izglītība, prasmes, iemaņas, personīgās rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai varētu strādāt Valsts probācijas dienestā. Tāpat arī dalībniekiem tiks pastāstīts par noziedzīgo nodarījumu daudzveidību un tipiskākajām probācijas klientu vajadzībām, kuras ir veicinājušas noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Dalībnieki gūs priekšstatu par sociālās uzvedības korekcijas programmām un izlīgumiem, kā konfliktu risināšanas veidu, kā arī plaši pielietoto konfliktu risināšanas metodi nepilngadīgajām personām “conferencing”, jeb izlīguma sanāksmi, kā arī uzzinās par konfliktu risināšanas veidu, kas var būt ne tikai konfliktu risināšanas veids - Miera apļiem. Bez tam ekskursijas dalībniekiem būs iespēja noskaidrot par sabiedrības piesaistīšanas nozīmi Valsts probācijas dienesta darbā, tiks sniegta informācija par brīvprātīgajiem izlīguma starpniekiem un līdzgaitniekiem.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Ekskursijai būs informatīvs raksturs. Informāciju sniegts katras funkcijas speciālisti, brīvprātīgie un līdzgaitnieki. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijās.