Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts probācijas dienests
Dzirnavu iela 91
PAR UZŅĒMUMU
Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta speciālisti ik dienu strādā, lai panāktu probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīva mazināšanu, kā arī lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un sabiedrība justos drošāk. Dienests ir pārņēmis un efektivizējis vairāku kriminālsodu izpildi, kļuvis par uzticamu partneri citām Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm un citu valstu probācijas dienestiem. Šodien Dienests ir sodu izpildes institūcija Latvijā, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīgumu kriminālprocesā starp cietušo un likumpārkāpēju.
NOZARE
Tieslietu iestāžu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Aizkraukles nodaļas vecākais probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem. Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās. Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti. Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Gaismas iela 14

Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienības Jēkabpils 1.nodaļas probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Neretas iela 39, Jēkabpils

Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jēkabpils 2.nodaļas probācijas speciālists

 Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Neretas iela 39, Jēkabpils

Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālā struktūrvienība Talsu nodaļa Probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests ir sodu izpildes institūcija Latvijā, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem.

Valsts Probācijas dienesta kompetence paredz:

sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;  organizēt kriminālsoda - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;  nodrošināt papildsoda un pamatsoda — probācijas uzraudzība — izpildi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa iela 12 a, Talsi

probācijas speciālists

Valsts probācijas dienesta (turpmāk – Dienests) speciālisti ik dienu strādā, lai panāktu probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīva mazināšanu, kā arī lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un sabiedrība justos drošāk.

Dienesta funkcijas ir:

1)  sniedz izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;

2)  nodrošina probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu;

3)  organizē kriminālsoda – sabiedriskais darbs – izpildi;

4)  organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi;

5)  pārbaudes laikā uzrauga personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot

no kriminālatbildības;

6)  pārbaudes laikā uzrauga personas, kuras ir nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa

atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

7)  organizē un vada izlīgumu kriminālprocesā;

8)  nodrošina papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi. 

Ēnu dienā jauniešiem būs iespēja plašāk izzināt Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālās struktūrvienības darbu, probācijas speciālistu darbu, kuri strādā ar probācijas klientiem. Ēnu dienā būs iespējams iepazīties, kā Valsts pobācijas dienestā organizē un izpilda kriminālsodu sabiedriskais darbs.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Atpūtas 16, Ventspils

Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils 2.nodaļas probācijas speciālists

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS:

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Lāčplēša iela 41, daugavpils

Valsts probācijas dienesta LR TSV Ludzas nodaļas probācijas speciālists

Tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar Valsts probācijas dienesta darbu sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildē un brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona TSV Bauskas nodaļas vadošais speciālists-nodaļas vadītājs

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

www.vpd.gov.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza iela 14a, Bauska

Valsts probācijas dienesta Saldus nodaļa Vecākais probācijas speciālists

Darbas ar nosacīti notisātajiem, kuri izcieš sodu sabiedrībā. Probācijas programmu vadīšana, likumpārkāpumu risku noskaidrošana un resursu piesiaste, kontrole, pienākumu noteikšana, apsekošana dzīvesvietā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Tūristu 3, Saldū

Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 2.nodaļas vecākais probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests ir sodu izpildes institūcija Latvijā, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem. Ik gadu Dienests strādā ar vairāk kā 17 000 probācijas klientiem. Dienests īsteno šādas funkcijas:

1)  sniedz izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;

2)  nodrošina probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu;

3)  organizē kriminālsoda – sabiedriskais darbs – izpildi;

4)  organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi;

5)  pārbaudes laikā uzrauga personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot

no kriminālatbildības;

6)  pārbaudes laikā uzrauga personas, kuras ir nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa

atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

7)  organizē un vada izlīgumu kriminālprocesā;

8)  nodrošina papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi. 

Ēnu dienā  būs iespēja plašāk izzināt Valsts probācijas dienesta funkcijas, darbības principus un iepazīties ar probācijas speciālista darbu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Lomonosova iela 9-1, Rīga

VPD Rīgas Rietumu reģiona TSV Olaines nodaļas probācijas speciālists

Veic nosacīti notiesāto personu, nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzību, piespiedu darbu izpildes organizēšanu, programmu vadīšanu, izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zeiferta iela 6, Olaine

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Limbažu nodaļas vadošā probācijas speciāliste-nodaļas vadītāja

Valsts probācijas dienesta misija-panākt probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīva samazināšanos, lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un sabiedrība justos drošāk. Valsts probācijas dienests veic sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildi.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Cēsu iela 28, Limbaži, LV-4001

Valsts probācijas dienesta Kuldīgas TSV probācijas speciālists un vecākais probācijas speciālists

Valsts Probācijas dienesta kompetence paredz:

sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;  organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;  nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi.

Ēnotāji tieks iepazīstināti ar darba uzdevumiem kurus ikdienā veic probācijas speciālists, plānota piespiedu darba izpildes vietas saskaņošana vai pārbaude.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Liepājas iela 5, Kuldīga

Valsts probācijas dienests, Rīgas Austrumu reģions, 1.nodaļa, vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs

Ēnu dienas ietvaros būs iespējams ēnot nodaļas vadītāju, redzēt kā tiek organizēts nodaļas darbs. Tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar pilnu darba ciklu no vadītāja līdz speciālistam, ievērojot konfidencialitāti un drošību. Nāc pie mums!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lomonosova iela 9/1, Rīga

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona Tukuma nodaļas vecākais probācijas speciālists/probācijas speciālists

Darbs ar sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem. Uzraudzības veikšana, piespiedu un sabiedrisko darbu izpilde, izlīgums.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Tukums, Pasta iela 11, korpuss 2, 3.stāvs

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona struktūrvienības Jelgavas 1 un 2.nodaļas vadošais probācijas speciālists - nodaļas vadītājs

Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības darba koordinēšana. Starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšana, saziņa ar dienesta sadarbības partneriem. Darbs ar klientiem resocializācijas jomā un sabiedrības drošības nodrošināšanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 3a, Jelgava, LV-3001

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas vecākais probācijas speciālists

Valsts probācijas dienesta fumkcijas, sodu izpildes organizēšana, darbs ar probācijas klientiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Domes iela 3, Līvāni

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas probācijas speciālists

Valsts probācijas dienesta funkcijas; sodu izpildes organizēšana darbs ar probācijas klientiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Talsu iela 2A, Preiļi

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas vadošā probācijas speciāliste - nodaļas vadītāja

Preiļu nodaļas vadītājas pakļautībā ir 4 amatpersonas; ēnošanas laiks no plkst.10.00 - 15.00. Vadītāja kompetencē ir nodaļas darbības organizācija, funkciju izpildes pārraudzība un kontrole, sabiedrības iesaistīšana funkciju izpildes procesā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 2A, Preiļi

probācijas speciālists

Valsts probācijas dienesta (turpmāk – Dienests) speciālisti ik dienu strādā, lai panāktu probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīva mazināšanu, kā arī lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un sabiedrība justos drošāk.

Dienesta funkcijas ir:

1)  sniedz izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;

2)  nodrošina probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu;

3)  organizē kriminālsoda – sabiedriskais darbs – izpildi;

4)  organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi;

5)  pārbaudes laikā uzrauga personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot

no kriminālatbildības;

6)  pārbaudes laikā uzrauga personas, kuras ir nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa

atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

7)  organizē un vada izlīgumu kriminālprocesā;

8)  nodrošina papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi. 

Ēnu dienā jauniešiem būs iespēja plašāk izzināt Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālās struktūrvienības darbu, probācijas speciālistu darbu, kuri strādā ar probācijas klientiem. Ēnu dienā būs iespējams iepazīties, kā Valsts pobācijas dienestā organizē un izpilda kriminālsodu sabiedriskais darbs.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 12 a, Talsi

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālā struktūrvienība Balvu nodaļa probācijas speciāliste

Tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar Valsts probācijas dienesta darbu sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildē, saņemt informāciju par izlīgumu organizēšanu, brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā.

Darbinieks organizē kriminālsoda - sabiedriskais darbs - izpildi, vada probācijas programmas, sastāda izvērtēšanas ziņojumus, īsteno probācijas uzraudzību, veic uzraudzību nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotām, nosacīti notiesātām un nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvotām (tajā skaitā ar elektronisko uzraudzību) personām.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzpils ielā 5, Balvos, Balvu novadā

Ekskursijas

Darbs Valsts probācijas dienestā – mans aicinājums un izaicinājums

Virtuālās ekskursijas dalībniekiem būs iespēja noskaidrot, kāda izglītība, prasmes, iemaņas, personīgās rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai varētu strādāt Valsts probācijas dienestā. Tāpat arī dalībniekiem tiks pastāstīts par noziedzīgo nodarījumu daudzveidību un tipiskākajām probācijas klientu vajadzībām, kuras ir veicinājušas noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Adrese: Microsoft Teams tiešsaistes platforma

Pieejamais laiks: 24. septembris 10:00 -11:30

Dalībnieku skaits: Min 20 Max 200

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Valsts probācijas dienests aicina skolēnus kopā ar skolotājiem piedalīties virtuālajā ekskursijā, kuras ietvaros varēs iepazīties ar daudzveidīgo probācijas speciālista profesiju. Virtuālās ekskursijas laikā Valsts probācijas dienesta eksperti iepazīstinās ar savu darba ikdienu un darba specifiku. Ekskursijas laikā būs arī tikšanās ar probācijas speciālistiem, kas pastāstīs par savu darba pieredzi izaicinājumiem un sasniegumiem, kā arī atbildēs uz visiem interesējošiem jautājumiem. Ekskursijas dalībniekiem būs iespēja uzzināt arī par taisnīguma atjaunošanas filozofiju, izlīguma procesu un brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Tiešsaistē (MS Teams). Ekskursijai iespējams pieteikties www.enudiena.lv vai sazinoties telefoniski (28617319).