Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts probācijas dienests
Dzirnavu iela 91
PAR UZŅĒMUMU
Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta speciālisti ik dienu strādā, lai panāktu probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīva mazināšanu, kā arī lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un sabiedrība justos drošāk. Dienests ir pārņēmis un efektivizējis vairāku kriminālsodu izpildi, kļuvis par uzticamu partneri citām Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm un citu valstu probācijas dienestiem. Šodien Dienests ir sodu izpildes institūcija Latvijā, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīgumu kriminālprocesā starp cietušo un likumpārkāpēju.
NOZARE
Tieslietu iestāžu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Valsts probācijas dienests

Vadošais probācijas speciālists- Nodaļas vadītājs- Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 1.nodaļa

Piedāvājums iepazīties ar probācijas speciālista darbu, darot ikdienas darbu. No plānošanas līdz izpildei. Tiks sniegta informāciju par Valsts probācijas dienesta funkcijām, priekšstats par darba specifiku.

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas vecākais probācijas speciālists

Veic uzraudzību nosacīti notiesātajiem un nosacīti pirms termiņa atbrīvotām personām, organizē piespiedu darba izpildi, sastāda izvērtēšanas ziņojumus, darbinieks ir apmācīts veikt elektronisko uzraudzību. Lūdzam sazināties pa tālruni 64807363 vai 26539228.

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas probācijas speciālists

Veic uzraudzību nosacīti notiesātajiem un nosacīti pirms termiņa atbrīvotām personām, organizē piespiedu darba izpildi, vada probācijas programmas, sastāda izvērtēšanas ziņojumus, darbinieks ir apmācīts veikt elektronisko uzraudzību.

Lūdzam sazināties pa tālruni 64807365 vai 26539228.

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas probācijas speciālists

 

 

Veic uzraudzību nosacīti notiesātajiem un nosacīti pirms termiņa atbrīvotām personām, organizē piespiedu darba izpildi, sastāda izvērtēšanas ziņojumus, darbinieks ir apmācīts veikt elektronisko uzraudzību.

 

 

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas vecākais probācijas speciālists

 

Veic uzraudzību nosacīti notiesātajiem un nosacīti pirms termiņa atbrīvotām personām, t.sk. darbs ar dzimumnoziedzniekiem, organizē piespiedu darba izpildi, sastāda izvērtēšanas ziņojumus. Lūdzam sazināties pa tālruni 64807363 vai 26539228.

 

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālā struktūrvienība Balvu nodaļa probācijas speciāliste

Valsts probācijas dienests veic sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildi. Probācijas speciālists vada sociālās rehabilitācijas programmas, veic nosacīti notiesāto personu, nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzību, piespiedu darbu izpildes organizēšanu, sabiedriskā darba organizēšanu, sagatavo izvērtēšanas ziņojumus, organizē un vada izlīgumus.

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības vecākais referents - vadītāja palīgs

Organizēt sadarbību struktūrvienības ietvaros, koordinēt vadītāja dienas kārtību.Uzturēt informatīvo saikni,  Sagatavot un apkopot atskaites, apkopot informāciju.

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītājs

Nodrošināt dienesta politikas ieviešanu dienesta teritoriālajā striktūrvienībā dienesat funkciju jomā, kā arī brīvprātīgā darba un sadarbības ar nevlastisko sektoru jomā.

Plānot, vadīt un organizēt struktūrvienības darbu, nodrošināt uzdevumu izpildi, kontroli. Nodrošināt lietu kvalitātes pārbaudi, , nodošināt dienesta iekšējo un attiecīgajā teritorijā pieejamo resursu apzināšanu un piesaisti probācijas klientu sekmīgai iekļaušanai sabiedrībā.

Valsts probācijas dienests

Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Salaspils nodaļas probācijas speciālists

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

 

 

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālā struktūrvienība Talsu nodaļa Probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests ir sodu izpildes institūcija Latvijā, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem.

Valsts Probācijas dienesta kompetence paredz:

sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;  organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;  nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi.

Valsts probācijas dienests

Latgales reģiona teritoriālā struktūrvienība Rēzeknes 1.nodaļas vadošā probācijas speciāliste-nodaļas vadītāja

Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. 

Ēnotāji tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta funkcijām un to nozīmi sabiedrības drošības kontekstā.

Valsts probācijas dienests ik dienu strādā, lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un veicinātu sabiedrības drošību – lai cilvēki, kas reiz pārkāpuši likumu, nedarītu to vēlreiz un noziegumos cietušo būtu mazāk. 2018.gadā apritēja 15 gadi kopš dienesta dibināšanas.

Plašāk: https://www.vpd.gov.lv

 

Valsts probācijas dienests

VPD Rīgas rajona TSV Olaines filiāles probācijas speciālists

Veic nosacīti notiesāto personu, nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzību, piespiedu darbu izpildes organizēšanu, programmu vadīšanu, izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanu.

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības probācijas speciālists

Tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar Valsts probācijas dienesta darbu sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildē, par brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā un konfliktu risināšanas iespējām taisnīguma atjaunošanai.

 

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona Tukuma nodaļas probācijas speciālists

Darbs ar sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem. Uzraudzības veikšana, piespiedu un sabiedrisko darbu izpilde, izlīgums.

Valsts probācijas dienests

Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils 2.nodaļas probācijas speciālists

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS:

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

Valsts probācijas dienests

Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jēkabpils 2.nodaļas probācijas speciālists

 

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

Valsts probācijas dienests

Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienības Jēkabpils 1.nodaļas probācijas speciālists

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Probācijas institūciju parādīšanās Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Dienesta izveide Latvijā ļaus uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Probācijas sistēma ikvienā valstī tiek organizēta atšķirīgi, taču tās mērķi un to sasniegšanas līdzekļi ir līdzīgi. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona TSV Bauskas nodaļas vadošais speciālists-nodaļas vadītājs

Valsts probācijas dienests

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

www.vpd.gov.lv

Valsts probācijas dienests

Darbības analīzes un attīstības departamenta vadītājs - dienesta vadītāja vietnieks

Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Ēnojot Valsts probācijas dienesta Darbības analīzes un attīstības departamenta vadītāju - dienesta vadītāja vietnieku Imantu Jurevičius Jums būs iespēja iepazīties ar ikdienas uzdevumiem un izaicinājumiem. Ēnotāji tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta funkcijām un to nozīmi sabiedrības drošības kontekstā.

Valsts probācijas dienests ik dienu strādā, lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un veicinātu sabiedrības drošību – lai cilvēki, kas reiz pārkāpuši likumu, nedarītu to vēlreiz un noziegumos cietušo būtu mazāk. 2018.gadā apritēja 15 gadi kopš dienesta dibināšanas. 2017.gadā Dienests strādāja ar vairāk kā 18000 probācijas klientiem un lielākais probācijas klientu skaits bija piespiedu darba un uzraudzības funkcijās.

 

Plašāk: https://www.vpd.gov.lv

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienesta vadītājs

Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Ēnojot Valsts probācijas dienesta vadītāju Mihailu Papsujeviču Jums būs iespēja iepazīties ar ikdienas uzdevumiem un izaicinājumiem ar, ko savā darbā saskarās valsts iestādes vadītājs. Ēnotāji tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta funkcijām un to nozīmi sabiedrības drošības kontekstā.

Valsts probācijas dienests ik dienu strādā, lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un veicinātu sabiedrības drošību – lai cilvēki, kas reiz pārkāpuši likumu, nedarītu to vēlreiz un noziegumos cietušo būtu mazāk. 2018.gadā apritēja 15 gadi kopš dienesta dibināšanas. 2017.gadā Dienests strādāja ar vairāk kā 18000 probācijas klientiem un lielākais probācijas klientu skaits bija piespiedu darba un uzraudzības funkcijās.

Plašāk: https://www.vpd.gov.lv