Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts robežsardze Ventspils pārvalde
Ventspils, Ostas iela 33; Liepāja, Zemnieka iela 6/8; Ventspils, Fabrikas iela 2A
PAR UZŅĒMUMU
Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes galvenais uzdevums ir apsargāt un kontrolēt Latvijas Republikas valsts robežu un veikt imigrācijas kontroli uzticētajā atbildības teritorijā. Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde ir vienīgā robežsardzes pārvalde, kurai ir uzticēta Latvijas Republikas jūras robežas uzraudzība un kontrole. Ēnu dienas ietvaros varēsi iepazīties ar Ventspils pārvaldes struktūrvienībām (Jūras operāciju un koordinācijas centru; Jūras nodaļu; Kinologus; Kurzemes I kategorijas dienestu Liepājā),tās galvenajiem uzdevumiem, dienesta telpām, tehnisko nodrošinājumu, tajā skaitā ar kuteriem, transportlīdzekļiem, glābšanas līdzekļiem.
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ventspils pārvaldes priekšnieka vietnieks (jūras jautājumos)

Ir iespēja ēnot Ventspils pārvaldes priekšnieka vietnieku (jūras jautājumos).                                                                                                 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ostas iela 33, Ventspils

Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieks

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieks.

Plāno, organizē, kontrolē un vada Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta darbu.

Organizē robežpārbaudes veikšanu valsts robežu šķērsojošām personām, kuģošanas līdzekļiem un transportlīdzekļiem, kontrolē to izpildi.

Rīko nodaļas darbības rezultātu apkopošanu, statistisko datu sistematizēšanu, analīzi un atskaišu sagatavošanu. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemnieku iela 6/8, Liepāja

Liepājas I kategorijas nodaļas priekšnieks

Ir iespēja ēnot Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Liepājas I kategorijas nodaļas priekšnieku

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemnieku iela 6/8, Liepāja

Jūras nodaļas priekšnieks

Ventspils pārvaldes Jūras robežuzraudzības dienesta Jūras nodaļas priekšnieks.

Plāno, vada, organizē un koordinē Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras robežuzraudzības dienesta Jūras nodaļas darbību.

Organizē un veic jūras robežuzraudzību, izmantojot kuģošanas līdzekļus.

Koordinē, veic un piedalās nodaļas personāla profesionālajā sagatavošanā un kvalifikācijas paaugstināšanā. 

                                                                        

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Fabrikas iela 12A, Ventspils

Ekskursijas