Nosaukums
Uzņēmums

Ekskursija Valsts robežsardzes koledžā

Ekskursijas ietvaros ir iespēja apskatīt mācību auditorijas, bibliotēku, Profesionālās un taktiskās apmācības centru. Apmeklēt Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas ekspozīciju, kas atspoguļo Latvijas robežsardzes hronoloģisku attīstību. Neatņemama ekskursijas sastāvdaļa ir Kinoloģijas centra apmeklējums, kur klātienē var vērot kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus.

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV – 4601

Pieejamais laiks: Darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.16:30

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 40

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Valsts robežsardzes koledža piedāvā ekskursiju, kuras laikā ir iespēja iepazīties ar Valsts robežsardzes koledžu, tās vēsturi un darbību. Visiem interesentiem tiek sniegta sīkāka informācija par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā, par kadetu ikdienu un robežsargu dienesta specifiku.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Valsts robežsardzes koledžas materiāltehniskās bāzes apskate

Piemiņas muzeju darbinieks

Tiks sniegts īss ieskats muzeju darbinieka ikdienā, parādīti visi veicamie darbi.

Adrese: Ērgļu iela 1, Ventspils

Pieejamais laiks: Darba dienas

Dalībnieku skaits: Min 1 Max 5

Ekskursija pieejama: 1. -4. klases skolēniem, 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni tiks iepazīstināti ar muzeju darbinieka ikdienu - darbu ar muzeja krājumu, muzejpedagoģisko nodarbību vadīšanu.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Skolēni varēs vērot darba procesu un paši arī mēģināt iesaistīties muzeju darbā.

Iepazīsti FARMACEITA profesiju

Powerpoint prezentācija ar interaktīviem jautājumiem, lomu spēle no aptiekas dzīves/farmaceitiskās aprūpes.

Adrese: Visas Latvijas skolas

Pieejamais laiks: Vienojoties

Dalībnieku skaits: Min 2 Max 30

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Aizbrauksim uz jūsu skolu un 40 minūšu garā un interaktīvā prezentācijā iepazīstināsim ar FARMACEITA profesiju.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Powerpoint prezentācija ieinteresētās skolas klasē.

Vairāk par profesijām:
 

Farmaceits

Emocijas?! Tie ir mani sabiedrotie vai svešinieki, kas traucē dzīvot.

Atbildes, ko katram būs iespējams saņemt: -Kāds ir mans dominējošais noskaņojums? -Ko daru, kad mani pārņem spēcīgas emocijas (gan pozitīvas, gan NEpozitīvas). Reāli, praksē pierādīti individuāli ieteikumi: -Ko varētu darīt savādāk, lai pēc šo emociju uzplūdiem netiktu ietekmēta reputācija. -Kā rīkoties nestandarta situācijās, kad no emocijām "nekontrolē pats sevi"

Adrese: Līvāni, Domes iela 3, LV-5316

Pieejamais laiks: Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena. (Novembris, Janvāris, Marts)

Dalībnieku skaits: Min 8 Max 20

Ekskursija pieejama: 1. -4. klases skolēniem, 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Maksa: 1 eur no dalībnieka. 1 pavadošajiem pedagogiem bezmaksas.

Sagaidāmais rezultāts: Mērķis, uzdevums un reizē arī iegūstamais rezultāts: Kā atšķirt un atpazīt emocijas, sajūtas, jūtas, noskaņojumu un garastāvokli.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Atbilstoši katram vecumposmam tiek piedāvāta "Emociju atpazīšanas darbnīca", kurā katrs dalībnieks (skolēns) atbilstoši savai motivācijai, tās dienas noskaņojumam un uztveres tempam varēs līdzdarboties. Pēc nelielas iepazīšanās darbosimies vairākās darba grupās, lai iepazītos ar emocijām, uzzinātu kur tās rodas. Kā tās rodas, kāpēc un kur tās pazūd un kādēļ "atnāk" atkal. Tiks ievērots brīvprātības princips, katrs varēs atklāt citiem par sevi tik, cik vēlās un būt tik aktīvs procesos, cik tas viņam būs ērti. Tiks ļauts katram BŪT PAŠAM un justies ērti SAVĀS KURPĒS. Esot telpā "dosimies kopā izaicinājumu pilnā ceļojumā", lai uzzinātu kā pieņemt sevi, kā iepazīt sevi un savas sajūtas. Kā pieņemt apkārtējos cilvēkus un viņu emocijas.

Vairāk par profesijām:
 

Organizāciju psihologs

Psihologs pētnieks

Projektu vadība aģentūrā Bounce

Būs iespēja pārliecināties, ka projektu vadītājs ir multifunkcionāls visurgājējs, kurš dara visu iespējamo, lai noteiktajā termiņā projekts tiktu realizēts.

Adrese: Tērbatas iela 49/51-9, Rīga, LV-1011

Pieejamais laiks: no septembra līdz decembrim

Dalībnieku skaits: Min 1 Max 3

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Projektu vadītājs ir cilvēks ar zvērkopja talantu: spēj panākt, lai vilks paēdis, kaza dzīva un vistas dēj zelta olas.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Iemācīsim, ka projekta vadībā bez projekta vadīšanas ietilpst arī komandas, laika plāna, izmaksu, komunikācijas, kvalitātes, riska un arī emociju vadība.

Kā top māksla aģentūrā Bounce?!

Būs iespēja satikt aģentūras supercilvēkus, kuri spēj radīt un īstenot spēcīgas idejas jeburā tehnikā no zīmuļa līdz ābolam.

Adrese: Tērbatas iela 49/51-9, Rīga, LV-1011

Pieejamais laiks: no septembra līdz decembrim

Dalībnieku skaits: Min 1 Max 3

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni iepazīsies ar radošas aģentūras vidi, kur tiek radītas trakas idejas, kuras nav iespējams realizēt, bet beigās tiek realizētas.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Kopā ģenerēsim trakas idejas, radīsim nemirstīgas reklāmas un iedvesmosim cits citu uz varoņdarbiem.

Ekskursija nākotnes profesijā

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar PIKC Liepājas Valsts tehnikuma pedagogiem, mācību materiālo bāzi, sadzīves iespējām un interešu izglītības iespējām. Sadarbībā ar tehnikuma audzēkņiem, izmēģināt prasmes sev interesējošajā profesijā.

Adrese: VENTSPILS IELA 51, LIEPĀJA,-

Pieejamais laiks: Pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 15 Max 25

Ekskursijas valoda: lv

Minimālais vecums: 14

Sagaidāmais rezultāts: PIKC Liepājas Valsts tehnikumā skolēni uzzinās par plašu profesiju loku, ko apgūt absolvējot 9.klasi vai vidusskolu. Katra no šim profesijām var kļūt par jaunieša pamatu visai dzīvei - tās ir prestižas profesijas, kuras pēc tehnikuma absolvēšanas paver daudz iespēju darba vidē vai turpinot izglitību augstākajās mācību iestādēs. Profesijās iegūtās prasmes nevar iegūt tikai skatoties video vai lasot par tām, tās ir jāapgūst un tad jau sevis pilnveidošana, karjera būs atkarīga no katra paša jaunieša. PIKC Liepājas Valsts tehnikumā var iegūt šādas prestižas profesijas: Pēc pamatskolas - metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozarēs piedāvājam apgūt izglītības programmas: ''Automehāniķis'', ''Mehatronisku sistēmu tehniķis'', ''Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs'' un ''Metinātājs (MAG)". Pēc vidusskolas - piedāvājam 1,5 gadu laikā iegūt arodizglītību. Lai apgūtu kādu no piedāvātajām profesijām, nepieciešama ir iepriekš iegūta vidējā izglītība. Aviācijas transporta nozarē piedāvājam apgūt izglītības programmu - ''Gaisa kuģa mehāniķis.'' Ēdināšanas pakalpojumu nozarē piedāvājam apgūt izglītības programmas: ''Pavārs'' un ''Konditors.''

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Pedagogi un izglītojamie organizēs profesionālo prasmju darbnīcas, dalīsies pieredzē, iepazīstinās ar tehnikuma darbību un apgūstamo profesionālo izglītības programmu klāstu un to specifiku.

Izvēlies profesiju!

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar Ogres tehnikuma pedagogiem, mācību materiālo bāzi, sadzīves iespējām un interešu izglītības iespējām. Sadarbībā ar Ogres tehnikuma audzēkņiem, izmēģināt prasmes sev interesējošajā profesijā.

Adrese: „Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001

Pieejamais laiks: no 2020.gada septembra

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 30

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni iepazīsies ar Ogres tehnikuma profesiju piedāvājumu un varēs praktiski darboties izvēlētajā profesijā un pārliecināties par savu šī brīža profesijas izvēli.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Pedagogi un izglītojamie organizēs profesionālo prasmju darbnīcas, dalīsies pieredzē, iepazīstinās ar Ogres tehnikuma darbību un apgūstamo profesionālo izglītības programmu klāstu un to specifiku.

E-commerce flow, from online shop, team management, to fulfilment

Skolēniem būs iespēja redzēt visu e-komercijas un vairumtirdzniecības "start up" uzņēmuma darbību. Sākot ar to kā notiek klientu pasūtījumu apstrāde (B2C un B2B), kādi cilvēki tiek iesaistīti visos procesa posmos, līdz pat nosūtīšanai no noliktavas (tepat Rīgā) uz visām pasaules malām, kā arī , kā tiek nodrošīnāta atgriezeniskā saite ar klientu.

Adrese: Dzirnavu iela 41a-5, Rīga

Pieejamais laiks: Pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 3 Max 10

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: en

Sagaidāmais rezultāts: Izpratne par procesiem e-komercijas un vairumtirdzniecības globālā uzņēmumā.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Procesa vērošana, biroja darbu procesi uzņēmumā, kas darbojas globāli, ar 10 cilvēku komandu lokāli Rīgā. Loģistikas procesu izpēte pa tiešo noliktavā. B2C pasūtījumu izpilde, palešu pasūtījumu izpilde, muitas procesi u.c.

Mācību ekskursija uz FSQ Composites

FSQ COMPOSITES specializējas dažādu tipa kompozītmateriālu izstrādājumu izgatavošanā. Jauniešiem būs iespēja vērot kā tiek izgatavoti izstrādājumus no stikla šķiedras, oglekļa šķiedras un citiem materiāliem. Uzzinās kādus kvalitatīvus un operatīvus risinājumus dažāda tipa un izmēra kompozītmateriālu detaļām piedāvā uzņēmums. Īpaši pievēršot uzmanību polimērbetona grāmatām, kas ir individuāla dizaina grāmatas, izgatavotas no polimērbetona.Vai klinšu kāpšanas aizķeres un individuāla kukaiņu flīzes,, kas arī izgatavotas no polimērbetona.

Adrese: Lokomotīves iela 26, Rīga

Pieejamais laiks: Plānojam, ka no septembra varētu atjaunot ekskursiju organizēšanu.

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 40

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni uzzinās kā uzņēmums īsteno savu mērķi - ir ieviest pozitīvas pārmaiņas kompozītizstrādājumu ražošanas industrijā, izveidojot jaunu kvalitātes un efektivitātes standartu. Skolēni uzzinās par profesijām, kādas nodarbinātas uzņēmumā.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Skolēni mācību ekskursijas laikā, daloties grupās, varēs piedalīties tehnoloģiskajos procesos vai tos vērot: Rokas laminēšanu -pasaulē biežāk izmantotā un universālākā detaļu izgatavošanas metode; Vērot Stiklašķiedras pūšanas sistēmu, kas paredzēta lielu un dažādu formu detaļu izgatavošanai; Vakuuma un Infūzija sistēmu, kas paredzēta detaļu izgatavošanai ar augstu izturību, sarezģītu formu un dekoratīvu virsmu.Vērot projektēšanu 2D un 3D CAD/CAM risinājumiem.

Mācību ekskursija uz LIC Gotus - pamatskolas, vidusskolas skolēniem un profesionālās izglītības audzēkņiem

Mācību ekskursijas laikā skolēni varēs iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri strādā uzņēmumā: klientu speciālistu, mārketinga vadītāju, uzzināt kā uzņēmums ir attīstījis savu zīmolu, sekot līdzi kā uzņēmumā tiek organizēta loģistika.

Adrese: Ulbrokas iela 42G

Pieejamais laiks: no 2020.gada septembra

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 40

Ekskursijas valoda: lv

Minimālais vecums: 10

Sagaidāmais rezultāts: Viesojoties LIC Gotus jauniešiem ir jāredz, ka svarīgs ir profesionāls cilvēks, ka kolektīva pamatā ir saliedēta profesionālu tirdzniecības pārstāvju komanda. Mūsu darbinieki patstāvīgi izglītojas, papildinot savas produktu zināšanas semināros, pārdošanas kursos, uzturot tiešus kontaktus ar sadarbības partneriem, kā arī krājot pieredzi darbā ar klientiem. LIC Gotus ir strauji augošs uzņēmums, kas novērtē katra darbinieka zināšanas, iemaņas, izglītību un ieguldījumu darbā. Uzskatām, ka darbinieki ir kā vērtība, jo tieši vērtīgu darbinieku kopums ir tas, uz kā balstās veiksmīgs, dinamisks uzņēmums.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Lai ieinteresētu jauniešus uzzināt kā darbojās reāls loģistikas uzņēmums, veidosim prezentāciju un parādīsim video par uzņēmuma loģistiku, tas ir izejvielu, resursu, ražošanas, gatavās produkcijas, pakalpojumu un informācijas plānošanas, izpildes un kontroles procesu no tās radīšanas vietas līdz patērētājam. Jaunieši satiksies ar dažādiem uzņēmuma speciālistiem, bez kuriem uzņēmums nevar pastāvēt. Būs arī uzdevumi par zīmola tapšanu - gan konkrētam mūsu uzņēmumam LIC Gotus, gan arī tā salīdzināšana ar citiem zīmolu uzņēmumiem. Aicinot apmeklēt jauniešiem SIA LIC Gotus, kas ir viena no vadošajām firmām Baltijā DIY produktu vairumtirdzniecībā, kā arī līmēšanas un hermetizācijas industriālo risinājumu tirdzniecībā - būs iespēja uzzināt, ka tiek nodarbināti 30 darbinieki.

SIA "Flora"

Katras ekskursijas saturs tiks pielāgots ekskursantu vecumam, interesēm un sagaidāmajam rezultātam, iepriekš vienojoties ar grupas vadītāju.

Adrese: Tērvetes iela 85, Jelgava

Pieejamais laiks: Pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 3 Max 30

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Ekskursijas laikā ekskursanti tiks iepazīstināti ar viena no Latvijas vecākā uzņēmuma ceļu līdz mūsdienīgam, klientu un nozares profesionāļu vidū atzītam uzņēmumam. Ekskursantiem būs unikāla iespēja redzēt visdažādākos kokrūpniecības etapus un izsekot pilnīgi visam koku logu un durvju ražošanas ciklam, kā arī novērtēt, cik svarīgs ir ikkatra darbinieka ieguldījums kvalitatīva gala produkta tapšanā.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Ievērojot augstāko piesardzību, ieejot ražošanas cehos, ekskursantiem līdz 16 gadu vecumam jānodrošina 1 atbildīgais/uzraugošais pieaugušais uz 5 ekskursantiem.

Ražotnes apskate

Skolēni redzēs kā tiek organizēti piegādes procesi nepieciešamajiem materiāliem, kā tiek ražoti un pēc tam arī apdrukāti paši produkti.

Adrese: Rīga

Pieejamais laiks: sazinoties ar mums

Dalībnieku skaits: Min 4 Max 8

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Sapratīs kādi procesi un vide ir jānodrošina, lai uzņēmuma produkts tiktu saražots pēc iespējas ātrāk, kvalitatīvāk un ekonomiskāk.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Tiks apskatītas dažādas ražošanas iekārtas, materiāli un ražošanas vide.

Vairāk par profesijām:
 

Šūšanas tehnologs

Mācību ekskursija pamatskolas 1.- 9. . klašu skolēniem par Zaļo ekonomiku

Pamatskolas skolēni, atbilstoši savam vecumam, veidos savu eko pilsētu. Pirms praktiskās aktivitātes tiks veikts skolēnu zināšanu pašnovērtējums par zaļo ekonomiku.

Adrese: Ūdens iela 12

Pieejamais laiks: no 2020. gada septembra

Dalībnieku skaits: Min 6 Max 20

Ekskursija pieejama: 1. -4. klases skolēniem, 5.-9. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni uzzinās, ka Zaļās ekonomikas pamatā ir: - atjaunojamā enerģija; - zaļās ēkas ; - ekoloģiski tīrs transports ; - ūdens apsaimniekošana - zemes apsaimniekošana.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Skolēni piedalās praktiskā aktivitātē - sadalās grupās, katra grupa no dotajiem materiāliem veido Eko pilsētiņu, caur šo aktivitāti uzzina, kas ir Zaļās ekonomikas pamatā. Iepazīstas ar mācību materiāliem, darba lapām, kuras varēs lietot pēc mācību ekskursijas.

Radošās darbnīcas dažādu skolēna prasmju attīstīšanai

1. Silīcija ielejas mini izaicinājums / Karjeras prasmes Laiks: 1 mācību stunda (40 minūtes) Ja darbnīca notiek Jūsu telpās, tad nepieciešams: dators, projektors, iespēja atskaņot video Lieliska iespēja studentiem ieskatīties biznesa pasaulē un izjust reālas dzīves situācijas, kurās nepieciešama ļoti laba reakcija un loģiski lēmumi. Mēs pārbaudīsim viņu spējas strādāt komandā, pieņemt lēmumus komandās un domāt ārpus ierastajām robežām. 2. Uzdrošinies būt radošs / Radošums Ilgums: 1 akadēmiskā stunda (40 minūtes) Ja darbnīca notiek Jūsu telpās, tad nepieciešams: dators, projektors, iespēja atskaņot video Šī semināra laikā mēs mudināsim dalībniekus radīt neiespējamo. Runāsim par to, kāpēc ir nepieciešama radoša domāšana, kas ierobežo radošo domāšanu, kā arī kur to izmantot. Semināra laikā skolēni veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai rosinātu sevī radošumu. 3. Pārdod neiespējamo / Pārdošanas un prezentācijas prasmes. Laiks: 1 mācību stunda (40 minūtes) Ja darbnīca notiek Jūsu telpās, tad nepieciešams: dators, projektors, iespēja atskaņot video Šīs radošās darbnīcas laikā skolēniem tiek prezentēts ta saucamais “Elevator Pitch” - kā 2 minūšu laikā pārdot savu produktu. Semināra laikā viņi mācīsies, kā uzlabot savas prezentācijas. 4. Burkānu eksperiments / Komandas prasmes Laiks: 1 mācību stunda (40 minūtes) Ja darbnīca notiek Jūsu telpās, tad nepieciešams: dators, projektors, iespēja atskaņot video Vai jums kādreiz ir licies, ka, pārdodot burkānus, jūs varētu kļūt par miljonāru? Simtiem cilvēku ir zemi ienākumi, bet tikai daži spēj uzbūvēt ienesīgu biznesu. Kāds ir noslēpums? Šajā darbnīcā skolēniem rādīsim, kā vienkāršas idejas var padarīt par kaut ko lielisku. Darbnīca apvienos teoriju un praktiskās zināšanas. Skolēni sākumā noklausīsies nelielu ievadlekciju par savu pirmo biznesa projektu. 5. Daži redz bērnus, mēs redzam līderus | Vadības prasmas Laiks: 1 mācību stunda (40 minūtes) Ja darbnīca notiek Jūsu telpās, tad nepieciešams: dators, projektors, iespēja atskaņot video Par līderi piedzimst vai par tādu var kļūt, uzkrājot nepieciešamo pieredzi? Darbnīcas laikā katram skolēnam būs iespēja iejusties līdera lomā un vadīt savu komandu stratēģiskā uzdevumā. Skolēni uzzinās arī vadītāju īpašības bez kurām īsts vadītājs nemaz nav vadītājs.

Adrese: Skolas iela 11, Rīga.

Pieejamais laiks: Darba dienās 9:00 - 16:00

Dalībnieku skaits: Min 6 Max 100

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni piedalīsies radošajā darbnīcā – tēma iepriekš ir izvēlēta un saskaņota. Šīs darbnīcas lieliski papildinās zināšanas, kā arī lieti noderēs skolēnu mācību uzņēmumu dalībniekiem. Darbnīcas iespējams organizēt Rīgas Biznesa skolas telpās, gan arī aicināt mūs ciemos pie sevis uz skolu. Darbnīcas var organizēt latviešu vai angļu valodā.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Radošajās darbnīcās tiek izmantotas dažādās metodes, kas atšķiras no izvēlētās darbnīcas – grupu darbs, prezentācijas, lekcija, dažādi uzdevumi.

Kā uzsākt biznesu augstskolā?

1. Tikšanās ar RISEBA Radošā biznesa inkubatora pārstāvjiem; 2. Mini mestarklase par biznesa ideju ģenerēšanu; 3. Ekskursija augstskolā Meža ielā 3 un Durbes ielā 4.

Adrese: Meža iela 3, Rīga

Pieejamais laiks: sazinoties ar mums

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 20

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Kad tad, ja ne augstskolas laikā? RISEBA Radošais biznesa inkubators sniedz visiem augstskolas studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas, nodrošinot apstākļus uzņēmējdarbības uzsākšanai studiju laikā. Ekskursijas laikā apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar augstskolas sniegtajām iespējām un infrastruktūru, kā arī piedalīties mini meistarklasē.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Ekskursijas dalībniekiem būs iespējas iepazīties ar RISEBA piedāvātajām iespējām un infrastruktūru gan Meža ielā 3, gan Durbes ielā 4. Lai iejustos studenta ādā, dalībniekiem tiks piedāvāta biznesa ideju ģenerēšanas mini meistarklase.

Iepazīsti Biznesa inkubatoru darbību

Prezentācija par BI darbību, tikšanās ar BI dalībnieku - jauno uzņēmēju, biznesa ideju ģenerēšanas darbnīca.

Adrese: Blaumaņa iela 3, Madona

Pieejamais laiks: No septembra ceturtdienās

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 25

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Iepazīsies ar Biznesa inkubatora atbalsta iespējām biznesa ideju autoriem un jaunajiem komersantiem.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Lekcija, diskusija, radošā darbnīca

Biznesa augstskolas Turība studentu pilsētiņas apmeklējums

Ekskursijas maršrutā iekļautas vairākas mācību auditorijas, augstskolas plašā bibliotēka un lasītava, konferenču zāle, studentu viesnīcas telpas, Biznesa inkubators un citas studentu ērtībām veidotās telpas un vides objektus.

Adrese: Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga

Pieejamais laiks: Ekskursijai var pieteikties jebkurā laikā, iepriekš vienojoties.

Dalībnieku skaits: Min 1 Max 50

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Ikvienam interesentam tiek sniegta iespēja doties ekskursijā pa Biznesa augstskolas Turība studentu pilsētiņas teritoriju, kas ietver modernu vidi, sakārtotu infrastruktūru, ergonomiskas un labiekārtotas telpas, no kurām lekciju auditorijās var nokļūt dažu minūšu laikā, kā arī plašu bibliotēku un ērtu autostāvvietu. Lai gan izklausās pēc studentu pilsētiņas kādā prestižā ārvalstu universitātē, taču tas viss pieejams tepat Rīgā. Zinošu darbinieku pavadībā uzzināsiet visu par iespējām Turībā un augstskolas studentu pilsētiņas teritorijā.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Ekskursijas laikā varēsiet iejusties studentu ikdienas dzīves ritmā un izbaudīt Turības sniegtās iespējas un radīto infrastruktūru.

Uzņēmējdarbība - LIAA Liepājas biznesa inkubatorā

Adrese: Dārza iela 4/8, Liepāja

Dalībnieku skaits: Max 40

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Parunāsim par uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Apskatīsim LIAA Liepājas biznesa inkubatoru un uzspēlēsim erudīcijas spēli par iemācīto.

Vairāk par profesijām:
 

Tirdzniecības menedžeris

SCANDIWEB atvērto durvju diena!

Sākotnēji būtu ofisa ekskursija, kuras laikā paskaidrotu par kompāniju, tās darbības sfēru un pārstāvētās profesijas. Pēc tam sekotu iepazīšanās ar to, ko tieši dara programmētāji un projektu vadītāji mūsu kompānijā, un kas ir nepieciešams, lai uzsāktu ceļu IT nozarē. Varam pielāgoties interesēm, sagatavot kādu prezentāciju vai mācību materiālus!

Adrese: A.Briāna iela 9A-2 (Valdemāra Pasāža)

Pieejamais laiks: Varam pielāgoties ar datumiem, vēlams sākot ar plkst.13.00

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 40

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēniem būs iespēja iepazīties ar IT kompāniju Latvijā, web-programmētāju, projektu vadītāju ikdienu, un to, kas nepieciešams, lai kļūtu par speciālistu IT nozarē!

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Objektu apskate, uzziņas materiālu izsniegšana, iepazīšanās ar profesiju pārstāvjiem