ĒNU DIENAS NORISE 2019

Ēnu devēji reģistrējas, atjauno profilus un piesaka vakances: līdz 30.01.2019.

Ēnotāji reģistrējas un atjauno profilus: līdz 07.02.2019.

Ēnu devēji apstiprina pieteikumus:

  1. 21.01. - 23.01. (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties)
  2. 28.01. - 30.01. (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties)
  3. 04.02. - 06.02.  (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties)

Ēnotāji piesakās uz vakancēm:

  1. 14.01. - 20.01.
  2. 24.01. - 27.01.
  3. 31.01. - 03.02.
  4. Nejaušais ēnotājs: 07.02. - 08.02

Ēnotāju pieteikšanās notiek 3 kārtās. Pēc katras kārtas Ēnu devējiem tiek dotas 3 darba dienas laika, lai apstiprinātu vai noraidītu pieteikumus. Ja pieteikumam netiek mainīts statuss, uzsākot jauno pieteikšanās kārtu, pieteikums automātiski noraidās.

Tiem skolēniem, kuri pieteikšanās kārtu laikā nav atraduši sev piemērotu vakanci, ir pieejams Nejaušais Ēnotājs (skaidrojumu lūdzu skatīt zemāk).

Aicinām Ēnu devējus būt aktīviem visu pieteikšanās laiku un regulāri sekot līdzi pieteikumiem. Nepiemērotus pieteikumus aicinām noraidīt uzreiz, lai dotu jaunietim iespēju pieteikties uz citu vakanci.

Katrs skolēns vienlaicīgi var pieteikties tikai uz 1 vakanci. Ja pieteikums tiek noraidīts, skolēnam ir iespēja pieteikties uz jaunu vakanci. 

Vizuālie materiāli

Ēnu diena 2019 oficiālie vizuālie materiāli, ko Ēnu devēji vari izmantot savās mājaslapās, sociālo mediju profilos un citām vajadzībām!

Ēnu dienas plakāts.png HORIZONTĀLS | VERTIKĀLS | KVADRĀTS

Ēnu dienas plakāts.png - Ēnu devēji var pielāgot savām vajadzībām HORIZONTĀLS (paraugs) | VERTIKĀLS (paraugs) | KVADRĀTS (paraugs)

Ēnu dienas darba fails vektoros (.ai)

1.posms - Sava profila informācijas aktualizēšana

Lūdzu pārbaudiet, vai visa informācija Jūsu Ēnu devēja profilā ir norādīta - uzņēmuma/iestādes/organizācijas apraksts un logo, kā arī kontaktinformācija. Šo informāciju redzēs citi portāla lietotāji, kā arī Ēnu dienas organizatori Junior Achievement Latvia, lai varētu  ar Jums sazināties veiksmīgai Ēnu dienas norisei. 

2.posms - Vakanču pieteikšana

Jūsu profilā pie Manas vakances ir iespēja pievienot vakances neierobežotā daudzumā līdz 30.janvārim. Pievienojot vakances, jāizvēlas piedāvātās vakances profesija pēc NACE Profesiju klasifikatora, kā arī jānorāda amats, īss tā apraksts (darba saturs, apstākļi, īpašas prasības, nosacījumi, ja tādi eksistē, ko Ēnotāji varēs redzēt un piedzīvot Ēnu dienā) un maksimālais vēlamais ēnu (skolēnu) skaits. Lai nodrošinātu ēnošanas kvalitāti, vienu speciālistu - vienu vakanci - var ēnot viens līdz četri jaunieši. To noteikuši Ēnu dienas organizatori un tas nav maināms. 

Ja pie Jums viesosies vairākas ēnas uz vairākām vakancēm, iesakām izvēlēties koordinatoru, kas būtu atbildīgs par Ēnu dienas pasākumu Jūsu uzņēmumā/organizācijā/iestādē. Tas atvieglos sagatavošanas darbu gan skolotājam un skolēniem, gan Jums.

3.posms - Ēnotāju apstiprināšana

Ēnotāji vienlaicīgi var pieteikties tikai uz 1 vakanci. Ja Ēnotājs saņem noraidījumu, tad viņam atveras iespēja pieteikties uz jaunu vakanci.

Pieteikšanās vakancēm norisināsies 3 kārtās, pēc katras no šīm kārtām Ēnu devēji tiek aicināti apstiprināt pieteikumus. Skolēnu pieteikumu, kas nav apstiprināti pēc tās kārtas, kurā tie iesniegti, automātiski tiek noraidīti no sistēmas. 

Pieteikšanās norise:

1.pieteikšanas kārta - Skolēni piesakās uz vakancēm 14.01. - 20.01.

Ēnu devējiem pieteikumi jāapstiprina vai jānoraida 21.01. - 23.01.

2.pieteikšanās kārta - Skolēni piesakās uz vakancēm 24.01. - 27.01.

Ēnu devējiem pieteikumi jāapstiprina vai jānoraida 28.01. - 30.01.

3.pieteikšanās kārta - Skolēni piesakās uz vakancēm 31.01. - 03.02.

Ēnu devējiem pieteikumi jāapstiprina vai jānoraida 04.02. - 06.02.

Nejaušais ēnotājs: 07.02. - 08.02.

Skolēna piemērotību Ēnu dienas vakancei iespējams izvērtēt, balsoties uz iesniegto motivācijas vēstuli. 

4.posms - Nejaušais Ēnotājs – noslēdzošā iespēja

Nejaušais Ēnotājs ir skolēns, kurš nav saņēmis apstiprinājumu iepriekš pieteiktajā vakancē, tāpēc mēs piedāvājam iespēju Ēnotājam izvēlēties starp tām Ēnu devēju vakancēm, kas palikušas brīvas pēc 6.februāra. Nejaušajam Ēnotājam ir tikai viena iespēja pieteikties uz kādu no vakancēm, tāpēc viņa izvēle būs mērķtiecīga. Nejaušais Ēnotājs no 7. līdz 8.februārim pieteiksies Jūsu brīvajai vakancei, sniedzot aprakstu par sevi un savām interesēm. Piesakoties Jūsu piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūs par Jūsu piedāvātās vakances Ēnotāju

Nejaušais Ēnotājs būs pieejams tikai tajās vakancēs, kurās Jūs būsiet ielicis ķeksīti, ka esat gatavs uzņemt Nejaušo Ēnotāju un kas būs palikušas neaizpildītas pēc 6.februāra.

5.posms - Sazināšanās ar Ēnotājiem

Apstiprinot Ēnotāju uz Jūsu vakanci, aicinām uzreiz sniegt skolēnam informāciju par paredzētās Ēnu dienas norisi. Pēdējais datums, līdz kuram aicinām Jums sazināties ar Ēnotājiem, ir 11.februāris. Lūdzu norādiet Ēnošanas vietas precīzu adresi, tikšanās laiku un arī plānoto Ēnu dienas norisi. Pie katras no vakancēm ir iespēja izdrukāt vai eksportēt uz MS Excel failu apstiprinātos Ēnotājus.

6.posms - Sagatavošanās Ēnu dienai

Aicinām Ēnu dienā sagatavot informāciju un izdales materiālus Jūsu Ēnotājiem par savu uzņēmumu/iestādi/organizāciju. Skolēniem tie lieti noderēs, daloties pieredzē ar saviem klasesbiedriem un skolotājiem.

Jaunieši Ēnu dienā Jums lūgs aizpildīt APLIECINĀJUMA ZĪMI - varat to sagatavot jau iepriekš. (.doc formāta fails pieejams ŠEIT)

7.posms - Ēnu diena

Ēnu diena 2019 norisināsies 13.februārī.

Ēnu dienā skolēni apmeklē kādu noteiktu darba vietu un 4 – 6 stundas vēro un izzina ēnu devēja darbu un pienākumus. Dienu varat organizēt pēc savām iespējām un darba specifikas. Kvalitatīvas Ēnu dienas norisei iesakām vienam darbiniekam uzņemt vienu ēnu. Lielas skolēnu atsaucības gadījumā ēnu skaits varētu būt lielāks, taču tas nedrīkst pārsniegt četrus skolēnus vienam darbiniekam.

Lai arī jaunāko klašu skolēni varētu gūt pieredzi Ēnu dienā, sākumskolas un pamatskolas tiek aicinātās personīgi uzrunāt vietējos uzņēmumus. Ja pie jums ir pieteikušies 1.-6. klašu skolēni, iesakām uzņemt grupu skolotāja pavadībā, dienas gaitā sadalot bērnus pa grupiņām pie interesējošo amatu ēnu devējiem.

8.posms - Izvērtēšana

Visi Ēnu devēji pēc Ēnu dienas tiks aicināti aizpildīt izvērtējuma anketu. Aptaujas datus izmantosim Ēnu dienas analīzei, kā arī Ēnu dienas programmas uzlabošanai nākotnē. Apkopotā veidā statistikas dati par Ēnu dienu tiks  izplatīti plašsaziņas līdzekļiem. Ik gadu priecājamies saņemt gan konstruktīvu kritiku par Ēnu dienas norisi, gan uzzināt konkrētus veiksmes stāstus par Ēnu dienas ietekmi uz jauniešu un Jūsu uzņēmuma dzīvi. Piedalieties un iedvesmojiet arī Jūs!