Ēnas Latvijas tiesās

19.02.2019.

Latvijas tiesu iestādēs aizvadīta Ēnu diena. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Zemgales rajona tiesā Jelgavā Ēnu dienā piedalījās astoņi skolēni, pārsvarā no Jelgavas Valsts ģimnāzijas. Tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane tiesas zālē jauniešiem pastāstīja par Latvijas tiesību un tiesu sistēmu,  Zemgales rajona tiesas vietu un lomu tajā, tiesību veidiem: civiltiesībām, krimināltiesībām, administratīvajām tiesībām, to atšķirībām šo lietu izskatīšanā tiesā, tiesneša amatu, kā arī skolēnu tiesībām un pienākumiem. Skolēni ieinteresēti uzdeva jautājumus un saņēma atbildes uz tiem. Ēnotāji apmeklēja tiesas telpas un zāles, kurās atrodas videokonferenču iekārtas. Ēnotāji piedalījās atklātā tiesas sēdē, kurā tika izskatīta krimināllieta par tīši nodarītiem miesas bojājumiem. Tiesas sēde notika videokonferences režīmā, pieslēdzoties Jelgavas cietumam, kur tika nopratināts apsūdzētais.

Vairāk nekā 40 jaunieši no daudzām Latvijas vietām (Ventspils, Daugavpils, Ludzas, Rēzeknes u.c.) Rīgas apgabaltiesā "ēnoja" septiņus tiesnešus, vairākus tiesnešu palīgus un tiesas priekšsēdētājas palīgu, divus tiesas sēžu sekretārus gan Krimināllietu, gan Civillietu tiesas kolēģijā, vēroja tiesas procesa izspēli vai pabija atklātā tiesas sēdē, apskatīja tiesas muzeju, kanceleju un arhīvu, kā arī noskatījās Rīgas apgabaltiesas simtajā gadskārtā uzņemto dokumentālo filmu. Noslēgumā apmēram puse skolēnu apstiprināja, ka vēlas studēt jurisprudenci.

Rīgas rajona tiesā Jūrmalā Ēnu dienas ietvaros deviņiem ēnotājiem no dažādām skolām: Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, Tukuma 2.vidusskolas bija iespēja iepazīties ar tiesneša profesiju vispārējās jurisdikcijas tiesā. Sarunā ar izmeklēšanas tiesnesi I.Gaili sniegts priekšstats par pirmstiesas procesā veiktajām izmeklēšanas darbībām un drošības līdzekļu piemērošanu. Ēnotāji uzzināja par tiesas struktūru un tiesas darbinieku amata pienākumiem, piedalījās videokonferencē ar Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāju I.Siliņeviču. Skolēni šogad bija ļoti aktīvi, ar interesi iesaistījās diskusijās un uzdeva daudz jautājumu.

Latgales priekšpilsētas tiesā bija 5 ēnas, kuras apmeklēja tiesas sēžu zāles, vēroja tiesas priekšsēdētāja p.i. darba gaitas, diskutēja par dažādiem interesējošiem jautājumiem. 

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā tiesnešus ēnoja 4 skolēni. Viņus interesēja tiesas darba organizācija, pārrunāti jautājumi par skatāmo lietu kategoriju, to izskatīšanas īpatnībām, tiesneša profesiju un ikdienu. Skolēni piedalījās krimināllietas iztiesāšanā tiesas sēdē.

Viena ēna no Talsu Kristīgās vidusskolas viesojās arī Tiesu administrācijā.

Avots: tiesas.lv

Dalies ar ziņu