Ēnu diena 2015 Patentu valdē

06.01.2016.

2015. gada 11. februārī notika gadskārtējā karjeras izglītības akcija „Ēnu diena”, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un dienas garumā seko izvēlētās profesijas pārstāvim viņa darba gaitās, izzinot, kas nepieciešams, lai reiz kļūtu par līdzvērtīgu profesionāli. Šogad akcijas uzmanība tika pievērsta inženierzinātņu apguvei un ar tām saistītām profesijām. Arī Patentu valde piedāvāja iespēju sekot savu darbinieku ikdienai.

Ēnu dienā savās profesionālajās zināšanās un prasmēs dalījās Izgudrojumu ekspertīzes departamenta vadošais eksperts ķīmisko izgudrojumu jautājumos Felikss Grunsbergs, kuru šogad pieteicās ēnot četras zinātkāras, atraktīvas un ķīmijas zinātnē ieinteresētas jaunietes - Asnate Sproģe (Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola), Paula Kaņepe (Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža), Eleonora Rieksta (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija) un Undīne Gabranova (Āgenskalna Valsts ģimnāzija).

Skolnieces iepazina Patentu valdes galvenās funkcijas, guva izpratni, kas ir rūpnieciskais īpašums (patenti, preču zīmes, dizainparaugi), kādēļ tas jāaizsargā un kā to vislabāk izdarīt. Sevišķi tika izzināta patentu aizsardzība – ēnas noskaidroja, kāpēc nepieciešams izgudrojumu aizsargāt ar patentu, izsekoja procesam, kas ar patenta pieteikumu notiek Patentu valdē, kā arī caurskatīja interesantākos un savdabīgākos Latvijas izgudrojumus.

Eleonora vairākus gadus apmeklē Rīgas Dabaszinību skolas pulciņu “Vides eksperimenti”, kā arī ar interesi un aizrautību piedalās fizikas un ķīmijas olimpiādēs. Pēc pamatskolas beigšanas Eleonora, vēlas iestāties Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā - Latvijā pirmajā vispārējās vidējās izglītības mācību iestādē, kuru izveidojusi universitāte. Paredzēts, ka tajā Latvijas talantīgākie skolēni varēs padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus, lai sagatavotos inženierzinātņu studijām.

Paula jau šobrīd mācās ķīmiju Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 3. kursā un aizvien cenšas paplašināt savas zināšanas par jaunākajām tendencēm un izgudrojumiem šajā jomā.

Savukārt Asnate šogad beigs vidusskolu, tādēļ cenšas pilnveidot esošās ķīmijas zināšanas, lai izcili sagatavotos ķīmijas eksāmenam un tādējādi uzlabotu iespējas veiksmīgi iestāties ar ķīmiju saistītā studiju programmā.

Undīne savā motivācijas vēstulē norādīja, ka iztrūkst zināšanas par Latvijas patentiem, un Ēnu dienas laikā labprāt paplašinātu savu redzesloku par izgudrojumu aizsardzības iespējām.

Kā atzīst “ēnas”, tad pirms šīs dienas meitenēm bijis visai neskaidrs priekšstats, kas ir Patentu valde un ar ko šī iestāde nodarbojas, bet šodien dzirdētais sniedzis daudz jaunas informācijas. Undīne uzsver, ka pirms pāris dienām viņa neesot pat nojautusi, ka darbs Patentu valdē varētu būt tik interesants: “Ja man jāizvērtē šī diena, tad tas bija fantastiski!”. Eleonora atzīmē: “Godīgi atzīstu, ka neesmu vīlusies!”, bet Asnate un Paula savā vērtējumā atzīst, ka ēnošana Patentu valdē ikvienam var sniegt daudz jaunu zināšanu par patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem.

Meitenes atzīst, ka vēl aizvien nav īsti skaidrs, kādu profesiju dzīvē izvēlēties, bet visas skolnieces ir vienisprātis, ka šodien iegūtās zināšanas lieti noderēs arī turpmākajā mācību procesā, turklāt iegūti arī jauni savstarpējie sakari, ēnām iepazīstoties savā starpā.

Skolnieces guva atziņu, ka, strādājot par izgudrojumu ekspertu ķīmisko izgudrojumu jomā, jāpārzina daudz plašāka joma nekā tikai ķīmijas nozare. Īpašu interesi un sajūsmināšanos izraisījuši latviešu neordinārie izgudrojumi, tostarp zārks ar iebūvētu mobilo telefonu un pretžagu konfektes.

Paldies mūsu Ēnu dienas dalībniecēm par dziļo ieinteresētību izvēlētajā profesijā un ceram, ka iegūtā informācija būs noderīga arī turpmākajā dzīvē!

Informāciju sagatavoja:
Evita Lande
Departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka”
Informācijas pakalpojumu nodaļas
vadošā bibliotekāre patentu informācijas jautājumos
Tālrunis: 67220126

Dalies ar ziņu