Ēnu diena 2019 augtskolā RISEBA

18.02.2019.

Ēnu dienas ietvaros 13. februārī augstskolā RISEBA ieradās 72 zinātkāri, mērķtiecīgi un aktīvi jaunieši gan no Rīgas, gan tālākām Latvijas pilsētām – Jelgavas, Olaines, Liepājas, Valkas, Salacgrīvas, Daugavpils, Rēzeknes, Tukuma, Valmieras u.c. –, lai pavadītu dienu ar sev interesējošās jomas profesionāli.

Šogad „ēnotāji” pavadīja laiku kopā ar 13 augstskolas RISEBA darbiniekiem:

 • psiholoģi, Biznesa departamenta vadītāju Lūciju Rutku;
 • arhitektu, Arhitektūras un dizaina fakultātes dekānu Jāni Dripi;
 • producentu, Audiovizuālās mediju mākslas katedras vadītāju, programmas direktoru Jāni Holšteinu;
 • Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžmenta programmas direktori Gloriju Sarkani;
 • Ekonomikas un finanšu katedras vadītāju, Studiju programmas "Eiropas biznesa studijas" direktori Ievu Brenci;
 • studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē" direktori Tatjanu Titarevu;
 • psiholoģi, pasniedzēju Solveigu Blumbergu;
 • studentu karjeras atbalsta speciālisti Undīni Persi-Vilerti;
 • Erasmus+ un Dubultrāda projektu vadītāju Dairu Rancāni;
 • Mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītāju Sanitu Bučinieci;
 • Mārketinga un komunikācijas nodaļas projektu vadītājiem Ievu Mačani un Gustavu Kreicbergu;
 • RISEBA Daugavpils filiāles studiju procesa administratori, sekretāri Ilonu Jermaļonoku.

Savas “ēnas” bija arī RISEBA audiovizuālās mediju mākslas studentam –  mūziķim, producentam Arvim Reikam. “Jaunieši vēlas uzzināt, kā sevi attīsta un pilnveido persona, kura viņus iedvesmo, redzēt, kāda darba vidē un atmosfērā tā strādā. Skolēniem tas var kļūt par piemēru, kā turpināt sevi attīstīt,” uzskata mūziķis.

Visvairāk skolēni šogad bija ieinteresēti izzināt psihologa un ar audiovizuālo mediju mākslu saistītās profesijas.  Tāpat liela interese tika izrādīta arī par arhitekta un mārketinga, komunikācijas speciālista profesijām.

Dienas gaitā jauniešiem bija iespēja iepazīt konkrētās profesijas darba specifiku un ikdienas pienākumus, iesaistīties praktiskās nodarbībās, attīstot prasmes, kas nepieciešamas, lai nākotnē kļūtu par nozares profesionāli, un gūt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem no jomu speciālistiem. Katru gadu darbinieki cenšas skolēniem izplānot interesantu dienu, lai pēc iespējas labāk parādītu daudzveidīgo darba ikdienu. Piemēram, Jānis Dripe ar savām “ēnām” viesojās Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai gūtu jaunu informāciju un iespaidus par arhitekta ikdienu pasaules un Latvijas arhitektūras kontekstā. Savukārt Lūcijas Rutkas un Solveigas Blumbergas “ēnas” varēja iejusties psihologu lomā, meklējot problēmu risinājumus dažādiem uzņēmumiem, kas balstīti uz patiesiem gadījumiem.

“Ēnu diena ir lieliska iespēja skolēniem izzināt profesijas, kas viņiem konkrētajā brīdī šķiet interesantas – ja šogad viņi iejutās psihologa lomā, tad nākošgad var “ēnot” kādu medicīnas, politikas vai citas nozares darbinieku. Tas jauniešiem atvieglo nākotnes profesijas izvēli,” uzskata psiholoģe Solveiga Blumberga.

“Es ilgu laiku interesējos par arhitektūru, bet pirms gada sapratu, ka tas nav man. Šogad izvēlējos ēnot Mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītāju, lai uzzinātu vairāk par darbu mārketinga nozarē un saprastu, vai es ar to vēlētos saistīt savu nākotni,” saka Maksims, kurš uz RISEBA mērojis tālu ceļu no Rēzeknes.

PALDIES visiem „ēnotājiem” par ciemošanos augstskolā RISEBA! Ceram, ka Ēnu diena ļāva labāk iepazīt un saprast konkrētās profesijas darba specifiku.

Avots: riseba.lv

Dalies ar ziņu