„ĒNU DIENA” DAUGAVPILS NOVADA DOMĒ PAGĀJA RADOŠI UN LIETDERĪGI

06.01.2016.

11. februārī Daugavpils novada domē norisinājās par tradīciju kļuvusī akcija "Ēnu diena", kuru Novada dome atbalsta jau piekto gadu pēc kārtas. Tās laikā skolēniem tika dota iespēja uzzināt par Novada domes darbinieku ikdienu, iepazīties ar nozaru speciālistu darba pienākumiem un gūt iespaidus par iespējamo nākotnes profesiju. 

Daugavpils novada domē kopumā viesojās 13 skolēni, kļūstot par "ēnām" Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītājai, Protokolu daļas vadītājai, vērojot darbu Juridiskajā daļā, Izglītības pārvaldē, Informācijas un sabiedrisko attiecību daļā, Komunālās saimniecības nodaļā, tāpat arī Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē, Attīstības nodaļā un pašvaldības aģentūrā „TAKA”. Šogad jauniešu vairākums „Ēnu dienā” piedalījās no Daugavpils pilsētas skolām, viens skolēns pārstāvēja arī Ilūkstes novadu, savukārt Daugavpils novadu pārstāvēja skolēni no Zemgales, Špoģu un Vaboles vidusskolām. 

Šogad interesi par piedalīšanos "Ēnu dienā" Daugavpils novada domē izrādījuši 26 jaunieši, pieteikumos norādot, ka tā ir iespēja viņiem jau savlaicīgi uzzināt par savu iecerēto nākotnes profesiju. Akcijas ietvaros skolēni ne tikai sekoja līdzi ikdienas darbiem, bet arī iesaistījās un varēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

„Ēnas” labprāt devās līdzi saviem ēnu devējiem, lai klātienē vērotu darbu sevis izvēlētajās nozarēs. Ēnu dienas noslēgumā skolēni kļuva pārliecību tam, ka nākotnē vēlas apgūt tieši viņu „ēnotās” personas profesiju. 

„Ēnu dienas” noslēgumā katrs skolēns saņēma apliecinājumu par savu dalību „Ēnu dienā”. Daloties ar iespaidiem par dienas gaitā redzēto un piedzīvoto, skolēni atzina, ka „ēnot” bija interesanti, radoši un lietderīgi. 

Izdalītajās anketās, kuras skolēni pildīja ar īpašu degsmi, tika minēti „ēnošanas” iemesli, aprakstīti iespaidi, izteikti vērtējumi un komentāri. Visvairāk skolēniem patika „ēnu devēju” atsaucība, draudzība un pozitīva dzīves uztvere. Un visi kā viens arī atzina, ka katrā profesijā mēdz būt savas priekšrocības un ir ļoti daudz jāmācās, lai kļūtu par zinošiem un kompetentiem speciālistiem.

Dalies ar ziņu