Ēnu diena Saldus novada pašvaldībā

13.02.2020.

Saldus novada pašvaldībā un tās iestādēs norisinājās “Ēnu diena”. Kopumā tika pieteiktas 12 ēnu dienas vakances, uz kurām pieteicās 27 skolēni. Vispieprasītākās vakances 2020. gadā Saldus pašvaldībā un tās iestādēs bija psihologs, sabiedrisko attiecību speciālists un sporta darba organizators.

Saldus novada pašvaldības administrācijā, Ēnu dienas ietvaros, skolēni iepazinās ar Saldus novada domes priekšsēdētāja un sabiedrisko attiecību speciālista profesijām. Domes vadītājs Māris Zusts iepazīstināja ar novadu, pašvaldības darbu, struktūru un saviem ikdienas pienākumiem, kā arī ēnotāji klātienē apmeklēja atjaunoto Saldus sporta halli, pašvaldības administratīvās ēkas Striķu ielā 3 un Avotu ielā 12, kur iepazinās ar pašvaldības nodaļu darbu un ikdienas pienākumiem.

Saldus novada pašvaldības policija trīs ēnotājus iepazīstināja ar ekipējumu un saistošajiem noteikumiem kā arī devās patruļā ar policijas automašīnu pa Saldus novada izglītības iestādēm, sastādot divus administratīvo pārkāpumu protokolus par smēķēšanu.

Saldus TIKS centra viesojās astoņas ēnas no Saldus un Brocēnu novadiem. Jauniešiem bija iespēja iepazīt sabiedrisko un starptautisko attiecību speciālista, tūrisma speciālista un sporta darba organizatora profesijas. Kopīgi ar sporta darba organizatori Elgu Grotu jaunieši pārskatīja nolikums “Gada sportists” kā arī izteica savu redzējumu par 4. Maija nozīmi, secināja, kādam būtu jābūt svētku piedāvājumam šajā datumā. Sabiedrisko un starptautisko attiecību speciāliste Linda Medne atdzīst, ka jaunieši, kas pieteikušies, ir ieinteresēti profesijās, kuras ēno, vēlas tās iepazīt, kā arī savu karjeru plāno šajā jomā. Lai gan profesiju iepazīt dažās stundās ir grūti, tomēr šī pieredze dod vērtīgu ieskatu profesijās.

P/a “Saldus sociālais dienests” viesojās četras ēnas no Saldus novada, Aizputes novada un Rīgas. Aģentūrā jaunietes iepazina psihologa profesijas amata aprakstu un jauno profesijas standartu, veidoja savas vizualizācijas par profesiju, uzdeva jautājumus par darba uz izglītības iespējām nozarē, kā arī iepazina atšķirības starp psihologa, psihoterapeita un psihiatra profesijām.

Par darbu Saldus pilsētas bibliotēkā interesi izrādīja divas ēnas. Ieinteresētās jaunietes no Saldus un Kuldīgas novadiem iepazinās ar lietotāju apkalpošanas speciālista darbu un informācijas resursu nodaļas darba specifiku, tādējādi uzzinot, kādām zināšanām un prasmēm jāpiemīt un kādi ikdienas pienākumi jāveic bibliotēkas darbiniekam. Bibliotēkas darbinieces dalījās pieredzē, kādus jautājumus uzdod un kādas tēmas interesē lasītājus.

Patiess prieks, ka jaunieši mērķtiecīgi izvēlas ēnot profesijas, ar kurām plāno saistīt savu nākotni. Paldies jauniešiem un speciālistiem, kuri iesaistījās Ēnu dienas 2020. norisē!

 

Informāciju sagatavoja:
Jaunatnes lietu speciāliste
Ginta Kožokaru

Avots: izglitiba.saldus.lv

Dalies ar ziņu