"Ēnu diena" Valmieras pilsētas pašvaldībā

18.02.2019.

13.februārī Latvijā norisinājās viens no lielākajiem karjeras izglītības pasākumiem “Ēnu diena”, kurā iesaistījās arī Valmieras pilsētas pašvaldība.

Pašvaldības darbu šogad iepazina 20 jaunieši no Valmieras un apkārtējiem novadiem. “Ēnu diena” iesākās ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika prezentāciju un stāstījumu par Valmieras pilsētas pašvaldības darbu un pilsētas aktualitātēm. Savukārt pēc prezentācijas skolēni tikās ar pašvaldības speciālistiem, ielūkojās viņu darba ikdienā un uzdeva interesējošus jautājumus. 

Valmieras pilsētas pašvaldība šogad jauniešiem piedāvāja iepazīt dažādas profesijas: domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, ārējo sakaru organizators, jurists, arhitekta palīgs, sabiedrisko attiecību speciālists, tūrisma informācijas konsultants, speciālists izglītības jautājumos, pašvaldības policijas priekšnieks un arī vairākus bibliotekārus.  

“Ēnu diena” ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12.klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. “Ēnu dienas” mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, “Ēnu diena” sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.  

Avots: valmiera.lv

FOTO: "Ēnu diena" Valmieras pilsētas pašvaldībā

Dalies ar ziņu