No ēnotāja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā līdz speciālistam nozarē

13.02.2020.

12. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Sabiedrisko attiecību nodaļa sadarbībā ar Junior Achievement Latvia organizēja Ēnu dienas pasākumu. Karjeras pasākums uz RTA bija mudinājis atbraukt 72 jauniešiem no dažādām Latvijas vietām. Skolēni no 8. līdz 12. klasei apmeklēja akadēmiju, lai lietderīgi pavadītu dienu, uzzinātu gan par kādas profesijas pārstāvja darba gaitām un ikdienu, gan par to, kur var iegūt atbilstošu izglītību. Ēnotāji varēja apjaust, cik tāls ceļš jāveic, lai no ēnotāja kļūtu par konkrētās nozares speciālistu.

Pasākumu ieskandināja RTA studente Svetlana Duļko, ciemiņiem bija iespēja noskatīties RTA multimediju speciālista Māra Justa veidoto video par akadēmiju. Aktīvākie apēnotāji bija no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas. Lielākais ēnot gribētāju skaits bija tulka un finansista amatam, tāpat lielu interesi izpelnījās RTA inženierzinātņu speciālisti. RTA Ēnu dienas apmeklētājiem bija lieliska iespēja tikties ar akadēmijas mācībspēkiem, redzēt lekciju gaitu, kā arī praktisko nodarbību norisi.

Riebiņu novada skolēni paviesojās Pārtikas pārstrādes laboratorijā, novērtējot sniegto iespēju ne tikai uzzināt par profesijām, kuras saistītas ar pārtikas nozari, bet arī praktiski darbojoties – veidojot želejas ziedus. Aptaujas anketās skolēni no Jersikas, Varakļāniem, Kārsavas, Jēkabpils norādīja, ka pasākums ir ļoti vērtīgs un sniedz iespēju iegūt informāciju un izdarīt secinājumus par vienas vai otras profesijas priekšrocībām.

Visas dienas garumā pozitīvo gaisotni palīdzēja nodrošināt arī RTA studenti Studējošo padomes vadītāja Kaspara Mieža vadībā, kuri atklāja studenta dzīves priekšrocības un iedrošināja nākotnē jauniešus studēt RTA un kļūt par speciālistiem izvēlētajā jomā.

RTA Ēnu dienas organizatori cer, ka ikviens jaunietis ir saņēmis atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, lai nākotnē izvēlētos savu īsto profesiju. Paldies visiem aktīvajiem RTA pārstāvjiem, kuri uzdrošinājās atklāt savu darba ikdienu jauniešiem, veltīja laiku atbildot uz jautājumiem, sniedzot informāciju par darba gaitām un studiju iespējām RTA.

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Avots: rta.lv

Dalies ar ziņu