Vakances nosaukums
Uzņēmums

Flautas skolotājs

Flautas stundas bērnu mūzikas skolā. Individuālas nodarbības, kur tiek apgūsta instrumenta spēle un tās dažādi aspekti - skaņas veidošana, pirkstu tehnika, mūzikas skaņdarbu iegaumēšana, mūzikas valoda, uzstāšanās uz skatuves un daudz kas cits. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Institūta iela 2b

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Sociālo pakalpojumu nodaļa nodrošina profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu Cēsu novada pilngadīgām personām, ģimenēm ar bērniem, t.s. audžuģimenēm, aizbildņiem, cietušajiem no vardarbības, ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā.

Nodaļas vadītāja uzdevums ir plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbinieku darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu. 

Piesakies, un redzi, kā norit nodaļas vadītāja darbs ikdienā!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Līgatne

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

Sociālās palīdzības nodaļa nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) un citām iedzīvotāju kategorijām, kuras deklarējušās Cēsu novada teritorijā.

Nodaļas vadītāja uzdevums ir plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbinieku darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu sociālās palīdzības sniegšanu. 

Piesakies, un redzi, kā norit nodaļas vadītāja darbs ikdienā!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzaines iela 16/18

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja

Ģimeņu atbalsta nodaļa palīdz ģimenēm atrisināt un mazināt sociālās problēmas attīstot pašas ģimenes vai personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Nodaļas vadītāja uzdevums ir plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbinieku darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu. 

Piesakies, un redzi, kā norit nodaļas vadītāja darbs ikdienā!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzaines iela 16/18

Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas vadītāja

Pilngadīgo personu atbalsta nodaļa sniedz atbalstu novadā dzīvojošām pilngadīgām personām, t.sk. senioriem un personām ar invaliditāti.

Nodaļas vadītāja uzdevums ir plānot, organizēt un vadīt sociālā darba ar pilngadīgām personām nodaļas darbinieku darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Piesakies un redzi, kā norit nodaļas vadītāja darbs ikdienā!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzaines iela 16/18

Sociālais darbinieks

Sociālais darbinieks palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar nabadzību, vardarbību, atkarību un garīgajām saslimšanām u.c.

Sociālais darbinieks savā darbā:

- identificē klientu sociālās problēmas un vada to risināšanas gaitu, piesaistot nepieciešamos resursus un koordinējot dažādu jomu speciālistu palīdzību;

- veicina klientu patstāvību un spēju risināt savas problēmas;

- veido sadarbību ar citiem speciālsitiem, lai risinātu klienta situāciju.

Piesakies un redzi, kā norit sociālā darbinieka darbs ikdienā!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzaines iela 16/18

Graphic Designer

Amata mērķis ir izstrādāt dažādus vizuālos materiālus digitālai un telpiskai izmantošanai, ievērojot uzņēmumā pieņemtās vadlīnijas. 

Galvenie pienākumi ir:

- Piedalīties reklāmas kampaņu kreatīvo koncepciju izstrādē,

- Mārketinga materiālu dizaina kvalitatīva izstrāde, apstrāde un uzturēšana,

- Uzņēmuma korporatīvās identitātes pilnveidošana un uzturēšana,

- Maketu atbilstību kontrole tehniskajām prasībām un to sagatavošana drukai,

- Digitālo risinājumu izstrāde,

- Pārzināt un ievērot Eiropas Savienības tiesību normas, Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas saistīti ar mārketingu, tigvedību un tirdzniecību.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Group Data Lead

Amata mērķis veicināt uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanas kultūru uzņēmumā, nodrošinot tam atbilstošus rīkus, metodes un zināšanas par to izmantošanu.

Galvenie pienākumi ir:

- Pārraudzīt jaunu datu analīzes iespēju attīstību un pašreizējo visaptverošo datu analīzi uzņēmumā, 

- Piedalīties uzņēmuma stratēģijas īstenošanā, nosakot un pārraugot, kā bizness uztver, uztur un izmanto datus un informāciju, lai atbalstītu galvenos biznesa procesus, 

- Noteikt biznesa datu pārvaldības programmas veidošanas stratēģisko virzienu un optimizēt to, kā bizness izmanto datus gan iekšēji, gan ārēji,

- Veicināt labākās prakses un zināšanu apmaiņas kultūru, veidojot apmācības un nodrošinot aktīvu komunikāciju grupas/reģionālajā un valstu līmenī,

- Sekot līdzi datu pārvaldības tehnoloģiju un metožu attīstībai un, balstoties uz šīm zināšanām, izvēlēties visatbilstošākos rīkus mogo biznesa vajadzībām. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Regional Business Process Improvement Manager

Amata mērķis ir Nodrošināt sekmīgu biznesa analīzes, operatīvās darbības datu, kā arī procesu pārvaldību un analīzi uzņēmumā.

Galvenie pienākumi ir:

- Pārstrādāt un uzlabot procesus, kas saistīti ar klienta pieredzi, izmantojot uzņēmuma pakalpojumu un produktus,

- Definēt jaunus uzņēmuma produktus atbilstoši nozares standartiem un novitātēm,

- Identificēt problēmsituācijas, izstrādāt ceļvežus un rīcības plānus, lai veicinātu biznesa izaugsmi un rentabilitāti.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Regional Chief Risk Officer

Amata mērķis ir nodrošināt riska pārvaldību uzņēmuma grupā. 

Galvenie pienākumi ir:

- Noteikt kredītportfeļa riska pārvaldības standartu,

- Izveidot un uzturēt kredītpolitiku un ar to saistītās biznesa procedūras no riska viedokļa,

- Veikt nepārtrauktu riska modeļu pilnveidošanu un uzraudzību,

- Kredītportfeļa apjoma/veiktspējas modelēšana,

- Koordinēt datu glabāšanu un apkopošanu tālākiem risku analīzes mērķiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Uzņēmuma direktors

Veikals T68 nodarbojas ar ikdienas un brīvā laika apavu un apģērbu tirdzniecību gan fiziskā veikalā, gan interneta veikalā.

Ēnotājam būs iespēja iepazīt uzņēmuma vadītāja ikdienas darba pienākumus uzņēmumā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Tērbatas iela 6/8

Arhitekts

Ja Tev interesē arhitektūru, piesakies šeit! Ēnu dienā tev gaida daudz izaicinājumi saistīti ar arhitektonisko domāšanu  un projektēšanu!

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Uriekstes 2a, Rīga

Nodaļas vādītājs

Darbu tehnoloğijas, transporta shēmu un darbu kalendāro grafiku izstāde, paskaidrojuma rakstu sagatavošana par hidrotehnisko, rūpniecības un transporta objektu būvniecību.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Tiešsaiste

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs vada domes darbu. Viņa kompetencē ir ierosināt jautājumu izskatīšanu domē un komitejās, kā arī koordinēt šo jautājumu izskatīšanu. Priekšsēdētājs pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām, vada finanšu komitejas darbu, domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus, dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem, sagatavo izskatīšanai amatpersonu iesniegumus, var ierosināt pašvaldības iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata, kā arī veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, Ludzas novada pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Kopš 2017. gada jūnija Ludzas novada pašvaldības domi vada Edgars Mekšs. 

Vēlies iepazīt Ludzas novada domes priekšsēdētāja ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas Informācijas tehnoloģiju administrators

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas Informācijas tehnoloģiju administratora ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Muzeja Grafikas restaurators

Iespēja ēnot Rīgas un kuģniecības muzeja grafikas restauratoru. Restauratora profesija ir savā ziņā unikāla profesija, jo ilgus gadus šis darbs ir jāmācās praktiski - kā to darījaviduslaiku cunftēs. Muzeja grafikas restauratore Ramona Gailīte ar prieku Tev pastāstīs par savu unikālo profesiju.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Palasta iela

Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Arheologs

Iespēja ēnot Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja arheologus, kuru darbs muzejā apvieno gan krājuma glabātāj, gan pētnieka amatus. Muzeja arheoloģi parādīs savu darba telpu labirintus, senākos un interesantākos atradumus muzejā, ka arī pastās'tīs vairāk par romantiskakjiem un piedzīvoajuma pilniem izrakumiem. Muzeja arheologi- Ilze Reinfelde, Jānis Tereško un Ieva Andrejauska Tevi gaida.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Palasta iela 4

Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieces ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ķīmiķis - ādas kopšanas produktu attīstības vadītājs

Mana krāsainā darba pamata uzdevums ir radīt jaunus un uzlabot esošos Kinetics produktus. No vienas lieliskas idejas jāspēj radīt taustāmus rezultātus - produktus, kas ir pieejami klientiem visā pasaulē. Darbs ir radošs, pietiekami sarežģīts un dikti interesants. 

Ķīmiķis laboratorijā izstrādā nagu želejlaku un želejas formulas produktiem. Ikdienā tiek izstrādātas formulas un testēti produkti, kas pēc apstiprināšanas procesa tiek nodoti ražošanai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Kurzemes prospekts 3K, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1067

Ķīmiķis krāsu komandā

Mana krāsainā darba pamata uzdevums ir radīt jaunus un uzlabot esošos Kinetics produktus. No vienas lieliskas idejas jāspēj radīt taustāmus rezultātus - produktus, kas ir pieejami klientiem visā pasaulē. Darbs ir radošs, pietiekami sarežģīts un dikti interesants. 

Ķīmiķis laboratorijā izstrādā nagu želejlaku un želejas formulas produktiem. Ikdienā tiek izstrādātas formulas un testēti produkti, kas pēc apstiprināšanas procesa tiek nodoti ražošanai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Kurzemes prospekts 3K, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1067

Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Vēlies iepazīt Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas ikdienu un iepazīt darba specifiku? Piesakies!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Optiķis

Viena no cilvēka svarīgākajām maņām ir redze, ar to mēs uztveram lielāko daļu pasaules mums apkārt. Ja Tu vēlies uzzināt, kā un ar kādām tehnoloģijām tiek izgatavotas brilles pēc oftalmologa vai optometrista izrakstītās receptes, tādējādi palīdzot cilvēkam labāk saskatīt mūsu skaisto pasauli - piesakies par optiķa ēnu!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Marijas iela 3, Vision Express

NVA Ludzas filiāles Karjeras konsultante

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 2

Adrese: Stacijas iela 44, Ludza

NVA Ludzas filiāles vadītājs

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles vadītājs vada un plāno filiāles darbu un sadarbību ar sociālajiem partneriem, pašvaldībām un darba devējiem. Filiāles vadītājs koordinē aktīvo nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem organizēšanu, iesaistās valsts un vietējo bezdarba mazināšanas programmu, kā arī starpvalstu projektu izstrādē un to īstenošanā 

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Stacijas iela 44, Ludza

Bibliotekārs

Bibliotekārs sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti, popularizē bibliotēku un tās piedāvājumus, komplektē un kataloģizē iespiestos un elektroniskos dokumentus, pārzina bibliotēku informācijas sistēmas un resursus.

*palīdz apmeklētājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus; *izsniedz informatīvos materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, elektroniskus materiālus, CD, DVD u.tml.) lasītājiem un pieņem atgrieztos materiālus, novieto tos krājumā; *reģistrē jaunus lasītājus un iepazīstina tos ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem; sazinās ar klientiem, kuri nav savlaicīgi atdevuši bibliotēkā saņemtos materiālus; *apkopo klientu interesi par informatīvajiem materiāliem, lai papildinātu bibliotēkas krājumu; nepieciešamības gadījumā pasūta materiālus no citām bibliotēkām; pasūta jaunus informatīvos materiālus, veic to reģistrāciju bibliotēkas informatīvajā sistēmā, veido bibliogrāfiskos aprakstus, papildina bibliotēkas datu bāzes; *veic bibliotēka krājumu skaitlisko un tehnisko pārbaudi, novērtē to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nosūta materiālus tehniskai labošanai, noraksta tos vai aizstāj ar jauniem eksemplāriem; *apmāca bibliotēkas klientus  *organizē tematiskās izstādes, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem; *veic novadpētniecisko darbu, apkopo informāciju par bibliotēkas apkārtnes vēsturi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Lielvārde, Parka iela 3

NVA Daugavpils filiāles Karjeras konsultante

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Varšavas ielā 18, Daugavpils

NVA Alūksnes filiāles Karjeras konsultants

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Helēnas iela 52, Alūksne

NVA Saldus filiāles vadītāja

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles vadītājs vada un plāno filiāles darbu un sadarbību ar sociālajiem partneriem, pašvaldībām un darba devējiem. Filiāles vadītājs koordinē aktīvo nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem organizēšanu, iesaistās valsts un vietējo bezdarba mazināšanas programmu, kā arī starpvalstu projektu izstrādē un to īstenošanā

  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Avotu iela 12, Saldus

NVA Valmieras filiāles vadītāja

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles vadītājs vada un plāno filiāles darbu un sadarbību ar sociālajiem partneriem, pašvaldībām un darba devējiem. Filiāles vadītājs koordinē aktīvo nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem organizēšanu, iesaistās valsts un vietējo bezdarba mazināšanas programmu, kā arī starpvalstu projektu izstrādē un to īstenošanā

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Meža iela 7, Valmiera

NVA Talsu filiāles vadītājs

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles vadītājs vada un plāno filiāles darbu un sadarbību ar sociālajiem partneriem, pašvaldībām un darba devējiem. Filiāles vadītājs koordinē aktīvo nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem organizēšanu, iesaistās valsts un vietējo bezdarba mazināšanas programmu, kā arī starpvalstu projektu izstrādē un to īstenošanā

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 2a, Talsi

NVA Jelgavas filiāles Karjeras konsultants

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolotāju iela 3, Jelgava

NVA Liepājas filiāles Karjeras konsultants

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Graudu iela 50, Liepāja

NVA Ogres filiāles Karjeras konsultants

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 14, Ogre

NVA Talsi filiāles Karjeras konsultants

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 2a, Talsi

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs

Rīgas ostas pārvaldību īsteno Rīgas brīvostas pārvalde. Pārvaldes sastāvā ir ostas valde - augstākā lēmējinstitūcija un tai pakļauts izpildaparāts, kuru vada ostas pārvaldnieks.

Rīgas ostas valdē ir četri valdes locekļi - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izvirzīti pārstāvji. Brīvostas valdes locekļi, atklāti balsojot, no brīvostas valdes locekļu vidus ievēlē brīvostas valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

Ēnotājs varēs iepazīties ar RBP valdes priekšsēdētāja un uzņēmuma vadītāja pienākumiem, dienas kārtību, atbildību jomām, kā arī gūt iedvesmu un informāciju par to, kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi vadītu uzņēmumu Rīgas ostā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas osta

Kredītrisku analītiķis

Kredītrisku izvērtēšana ir dinamiska, dažāda un aizraujoša. Kredītrisku analītiķis palīdz pieņemt datos balstītus biznesa lēmumus.Tev būs iespēja iepazīt kredītrisku analītiķa ikdienu. Uzzināsi, kā notiek darbs ar datiem Fin-tech uzņēmumā, kādas ir nepieciešamās iemaņas un prasmes.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Akmeņu iela 14

Klientu Atbalsta nodaļas vadītājs

Digitāls laikmets. Strauji attīstās tehnoloģijas. Mainās klientu uzvedība. Notika pāreja no klātienes klientu apkalpošanu uz attālināto klientu apkalpošanu. Kā ar šiem izaicinājumiem tikt galā un nodrošināt izcilu klientu atbalstu augstas konkurences apstākļos? Nāc ēnot Klientu Atbalsta nodaļas vadītāju un uzzini atbildes.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Akmeņu iela 14

Mārketinga projektu vadītājs

Mārketings ir dinamisks, dažāds un aizraujošs. Tev būs iespēja iepazīt dažādas mārketinga šķautnes - radošas, analītiskas, organizatoriskas. Uzzināsi, kā notiek mārketinga procesi Fin-tech uzņēmumā - no idejas līdz rezultātam. Ēnojot mārketinga vadītāju iepazīsi ne tikai konkrēto amatu, bet arī uzzināsi dažādus interesantus karjeras pieredzes stāstus, kuri noderēs izvēloties nākotnes profesiju. Varbūt Tu esi jaunais mārketinga projektu vadītājs?

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Akmeņu iela 14

Jaunatnes darbinieks

Vēlies uzzināt, kāda ir Jaunatnes darbinieka dinamiskā ikdiena?

Pie mums tu uzzināsi, kā tas ir:• organizēt ikdienas aktivitātes un uzraudzīt kārtību Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā;• organizēt pasākumus, apmācību programmas un brīvā laika aktivitātes jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem;• piedalīties ar jaunatnes jomu saistītu lokāla, nacionāla un starptautiska mēroga projektu izstrādē un īstenošanā;• veicināt jauniešu personības attīstību, piedāvājot jauniešiem dažādas iespējas personības izaugsmes veicināšanai – konkursus, atrakcijas, nometnes, apmācības;• sadarboties ar citiem jauniešu centriem, pilsētas domes iestādēm, skolām un citām jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā iesaistītajām institūcijām Jūrmalā un ārpus tās.

Pie viena pastāstīsim arī par dažādām iespējām, kas tev, kā jaunietim, ir pieejamas Latvijā un Eiropā. :) 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 50 - 40

Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS

Vēlies uzzināt, kāda ir Jaunatnes darbinieka dinamiskā ikdiena?

Pie mums tu uzzināsi, kā tas ir:• organizēt ikdienas aktivitātes un uzraudzīt kārtību Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā;• organizēt pasākumus, apmācību programmas un brīvā laika aktivitātes jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem;• piedalīties ar jaunatnes jomu saistītu lokāla, nacionāla un starptautiska mēroga projektu izstrādē un īstenošanā;• veicināt jauniešu personības attīstību, piedāvājot jauniešiem dažādas iespējas personības izaugsmes veicināšanai – konkursus, atrakcijas, nometnes, apmācības;• sadarboties ar citiem jauniešu centriem, pilsētas domes iestādēm, skolām un citām jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā iesaistītajām institūcijām Jūrmalā un ārpus tās.

Pie viena pastāstīsim arī par dažādām iespējām, kas tev, kā jaunietim, ir pieejamas Latvijā un Eiropā. :)

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 50 - 40

Vadošais pētnieks

Dienas laikā būs iespēja  iepazīties ar metodēm, kas tiek izmantotas krūts vēža pētniecībā RSU Onkoloģijas institūtā (Pilsoņu iela 13, korpuss 13).

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Pilsoņu iela 13, kopruss 13.

Tirgzinības grupas vadītāja

DEAC ir Eiropā pazīstams datu centru operators Katru gadu esam attīstījuši datu centru infrastruktūru, komandas profesionālo kompetenci un būtiski paplašinājuši pakalpojumu klāstu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Čuibes iela 17

Programmētājs

Programmētāja ikdiena un darbs datu centrā.

DEAC ir Eiropā pazīstams datu centru operators Katru gadu esam attīstījuši datu centru infrastruktūru, komandas profesionālo kompetenci un būtiski paplašinājuši pakalpojumu klāstu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Čuibes iela 17

Attiecību un veselīga dzīves veida konsultants

Veselīgs dzīves veids

Austrumu filozofijas izpēte

Jogas vingrinājumi

Kas ir vīrietis un sieviete

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Daugavpils iela 21

Iedvesmas runātājs

Veselīgs dzīves veids

Austrumu filozofijas izpēte

Jogas vingrinājumi

Kas ir vīrietis un sieviete

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Garīgais mentors

Cilvēks, kas palīdz otram garīgi augt un saprast sevi, pasauli sev apkārt.

Strādā ar cilvēka iekšējo pasauli un palīdz pārvarēt krīzes. 

Palīdz atrast dzīves aicinājumu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas pilots

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rembates pagasts

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas pilots

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rembates pagasts

Arhitekts

Ēnotājiem būs dota iespēja iepazīties ar arhitekta ikdienu, kas specializējas uz modulāro būvniecību. Spēs apskatīt rasējumus, palīdzēt ar risinājumiem un, iespējams, spēs pielikt savu roku kādā no esošajiem projektiem. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Jurkalnes 15/25