Vakances nosaukums
Uzņēmums

Asistents

Mēs esam sabiedriska vides aizsardzības un vides izglītības organizācija, kas dibināta 1993. gadā un 2000. gadā pārreģistrēta kā “Zaļā brīvība”.

Mūsu misija ir veicināt tādas sabiedrības attīstību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi.

Lai to paveiktu, informējam sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un sociālo vidi, aicinām līdzdarboties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē ikdienas dzīvi, veicinām vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā, kā arī pretojamies ļaunprātīgai varas izmantošanai.

Mēs ticam, ka ilgtspējīgas pārmaiņas nenotiek pašas no sevis.

Tās īstenot kopā ar mums aicinām arī Tevi!

Minimālais vecums: 18

Vietu skaits: 1

Adrese: Lapu iela 17, Rīga LV-1002

Ceļu meistars

Ikdienas darbu organizēšana, uzmērīšana ceļu būvobjektos Resursu un materiālu plānošana un uzskaite Paveikto darbu apjomu uzmērīšana un nodošana Būvdarbu dokumentācijas pildīšana

Minimālais vecums: 18

Vietu skaits: 2

Adrese: Šlokenbeka 5, Milzkalne, Smārdes pagasts

Inženiertehnisko būvju brigadieris

Ikdienas darbu organizēšana, uzmērīšana ceļu būvobjektos Resursu un materiālu plānošana un uzskaite Paveikto darbu apjomu uzmērīšana un nodošana

Minimālais vecums: 18

Vietu skaits: 3

Adrese: Šlokenbeka 5, Milzkalne, Smārdes pagasts

Tāmētājs

·         Tāmju dokumentācijas sastādīšana un noformēšana atbilstoši likumdošanas un projekta prasībām pirms projektēšanas, skiču projekta un tehniskā projekta stadijās; alternatīvu racionalizācijas risinājumu izpēte;

Minimālais vecums: 18

Vietu skaits: 2

Adrese: Šlokenbeka 5, Milzkalne, Smārdes pagasts

Mērnieks

Izpildīt inženierģeodēziskās, kadastrālās un topogrāfiskās uzmērīšanas lauku un rasēšanas darbus.

Minimālais vecums: 18

Vietu skaits: 2

Adrese: Šlokenbeka 5, Milzkalne, Smārdes pagasts

Ūdensapgādes un kanalizācijas, tajā skaitā ugunsdzēsības sistēmu būvprojektu inženieris, projektu vadītājs

Ūdensapgādes un kanalizācijas, tajā skaitā ugunsdzēsības sistēmu būvprojektu izstrāde, projektu vadītāba;

Ūdensapgādes un kanalizācijas, tajā skaitā ugunsdzēsības sistēmu būvprojektu ekspertīžu veikšana;

Ūdensapgādes un kanalizācijas, tajā skaitā ugunsdzēsības sistēmu tāmju izstrāde;

Ūdensapgādes un kanalizācijas, tajā skaitā ugunsdzēsības sistēmu būvprojektu autoruzraudzība

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Skolotāju iela 4, Jelgava, LV-3004

Vēsturnieks muzejā

Pētīt un pamatot pasaules un sabiedrības darbības, pieredzes un pastāvēšanas galvenos cēloľus, principus un līdzekļus, kā arī skaidrot un attīstīt filozofiskās koncepcijas un teorijas; salīdzināt pagātnes liecību oriģinālus, šolaiku pierakstus un tamlīdzīgus pirmavotus, kā arī sekundāros avotus, arheoloģiskos un antropoloģiskos un citus atradumus un konsultēt šajos jautājumos; iegūt materiālus, pārbaudīt to autentiskumu, pētīt un aprakstīt attiecīgā perioda, valsts vai apgabala vai attiecīgā ekonomiskā, sociālā vai politiskā aspekta vēsturi; veikt politiskās filozofijas, politisko sistēmu, institūciju un rīcības iepriekšējās un pašreizējās teorijas un prakses pētījumus; pētīt pastāvošos politiskos institūtus un vākt datus no daţādiem avotiem, ieskaitot sarunas ar oficiālām valdības un politisko partiju personām; iesniegt publicēšanai vai izmantošanai atradumus un secinājumus biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām, politiskajām partijām, ieinteresētajām personām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Adrese: Skolas iela 12, Madona

Jaunatnes lietu speciālists

Nodrošināt daudzveidīgas iespējas jauniešu izaugsmei un brīvā laika pavadīšanai, informēt jauniešus par dažādām iespējām

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Lāčplēša iela 28, Līvāni

direktora vietnieks izglītības darbā

Veidot no skolotājiem komandu kopiga merka sasniegsanai, veidot no skolotājiem komandu kopiga merka sasniegsanai

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Brieža iela 25

datorsistēmu tehniķis

Datorsistēmu tehnikas mācību priekšmetu skolotājs, praktizējošs datorsistēmu tehniķis dienas laikā ar savu piemēru un praktisku darbošanos klasē, savai Ēnai radīs priekšstatu par to, kas jāzina, kādām prasmēm jāpiemīt, lai kļūtu par profesionālu datorosistēmu tehniķi.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils

Laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks imunoģenētikā

Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija (KIISL):

veic zinātniski pētniecisko darbību imunoloģijas, imunoģenētikas un medicīnas jomā, veic polimerāzes ķēdes reakcijas diagnostiku – HLA genotipēšanu klīniskā materiāla mikrobioloģisko testēšanu, asins seroloģisko testēšanu un realizē zinātnisko darbību;

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Rātsupītes iela 5

prāvests

Prāvests ir draudzes vadošais garīdznieks. Viņa kompetencē ir pastorālie (garīgie) un arī saimnieciskie jautājumi - ikdienā jāvada dievkalpojumi, jāpieņem cilvēki, kas atnāk uz pieņemšanu, jāseko līdzi celtniecības un remondarbiem, jāplāno pasākumi, jāpiedalās satura veidošanā sociālajos tīklos un daudz kas cits, bieži vien neparedzams...

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Raunas 8, Sigulda

Tūrisma informācijas konsultants

Limbažu novada pašvaldības aģentūra "LAUTA"- tūrisma informācijas centrā (TIC) nodrošina informācijas pieejamību ceļotājiem un vietējiem iedzīvotājiem par apskates objektiem un atpūtas iespējām Limbažos, Limbažu novadā, Vidzemes piekrastē (pēc pieejamās informācijas arī Latvijā un Baltijas valstīs)

Ēnotājam piedāvājam iepazīties ar TIC ikdienas darbiem- jeb jo dara tūrisma informācijas centrā:

* Izstrādājam tūrisma materiālus, maršrutus, piedalāmies vietējās un starptautiskās tūrisma izstādēs;

* Limbaži ir Hanzas pilsēta un sadarbojamies ar Hanzas pilsētām Latvijā un Baltijas jūras reģionā, piedalāmies Starptautiskajās Hanzas dienās;

* Darbojamies dažādu ar tūrismu saistītu projektu izstrādē un ieviešanā- piemēram, Zaļie ceļi (Greenways), HANSA, pārgājienu maršruts (Jūrtaka);

* Sadarbojamies ar TIC Latvijā un kaimiņvalstīs, vietējiem uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām;

* Stāstam par vietējiem amatniekiem un amatu meistariem

* Organizējam un piedalāmies pasākumos, kur iespēja pastāstīt, ko darīt Limbažos un novadā;

* Vidzemes piekrastē strādājam kopā ar 4 piekrastes pašvaldībām, veidojot tūrisma reģionu "Saviļņojošā Vidzeme";

* Rakstām preses ziņas, sadarbojamies ar dažādiem masu saziņas līdzekļiem;

* Darbojamies sociālo tīklu uzturēšanā, ko var atrast pēc atslēgvārdiem #Visitlimbazi;

* Pārdodam SIA "Impro ceļojumi" ceļojumus, suvenīrus, kartes u.c. lauku labumus;

* tiekamies ar studentiem viņu pētījumos, pieņemam praktikantus;

*Tīri praktiski- arī kārtojam plauktus, šķirojam un atjaunojam informāciju, dalāmies ar materiāliem un ievācam no kolēģiiem

Par vēl citiem darbiem plašāk- tiekoties klātienē

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Torņa iela 3

Testētājs

Vai zināji, ka testētājs ir gluži kā supervaronis? Mēs to varam apgalvot par 100%, jo testētājs ir tā persona, kura atklāj kļūdas, defektus programmā vai sistēmā, pārbauda produkta lietošanas ērtumu un drošību pirms tas nonāk pie klienta vai tirgū. Šis darbs ir ļoti nozīmīgs! Nāc ēnot ZZ Dats testētājus un noskaidro kā, lai kļūst par nozares profesionāli.

Ēnu dienas laikā piedāvājam iespēju ieskatīties testētāja ikdienā - kurus rīkus un cik daudz izmanto ZZ Dats testētāji, kādām prasmēm ir jāpiemīt testētājam, cik daudz un kas jāzina, lai sekmīgi varētu testēt. Kā testētāji orientējas programmētāja uzrakstītajā kodā? Cik daudz ir jāzina programmēšana? Ar kādām grūtībām saskaras un kuras ir kolosālākās lietas strādājot par testētāju. 

Ēnu dienas ietvaros Tu uzzināsi:

*kā testē programmatūru, kā fiksē atrastās kļūdas;

*kas aktuāls testētāju pasaulē;

*cik daudz ir jāzina, lai sevi sāktu uzskatīt par kaut cik labu testētāju;

*kā noris sadarbība ar citām komandām; 

*u.c. interesantas un saistošas lietas, kuras ir nozīmīgas topošajiem testētājiem.

ZZ Dats strādā pie tādiem nozīmīgiem projektiem kā:

#prokuratūras informācijas sistēma (LR Ģenerālprokuratūrai) #nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana (visām Latvijas pašvaldībām) #pirmsskolu rindas (pašvaldībām) #budžeta plānošanas risinājums (pašvaldībām) #sociālās sfēras procesu pārvaldības (visām Latvijas pašvaldībām) #dokumentu vadības sistēma (pašvaldībām) u.c. projekti.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Elizabetes iela 41/43

IT projektu vadītājs

Ēnu dienas laikā piedāvājam iespēju ieskatīties projektu vadītāja ikdienā – kas jādara, lai nonāktu pie sekmīgi nodota projekta, kurus rīkus un cik daudz izmanto ZZ Dats projektu vadītāji, ar kādām grūtībām saskaras un kuras ir kolosālākās lietas strādājot par projektu vadītāju.

Ēnu dienas ietvaros Tu uzzināsi:

*kā norit projekta dzīves cikls; 

*kā noris sadarbība ar komandu;

*kas jāzin un kādām īpašībām jāpiemīt, lai kļūtu par projektu vadītāju;

*u.c. interesantas un saistošas lietas, kuras ir nozīmīgas topošajiem projektu vadītājiem.

ZZ Dats strādā pie tādiem nozīmīgiem projektiem kā:

#prokuratūras informācijas sistēma (LR Ģenerālprokuratūrai) #nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana (visām Latvijas pašvaldībām) #pirmsskolu rindas (pašvaldībām) #budžeta plānošanas risinājums (pašvaldībām) #sociālās sfēras procesu pārvaldības (visām Latvijas pašvaldībām) #dokumentu vadības sistēma (pašvaldībām) u.c. projekti.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Elizabetes iela 41/43

Rektors

Piedāvājam iespēju iepazīties ar Liepājas Universitātes rektores darba dienu, kura tiek pavadīta plānojot un vadot darbu atbilstoši iestādes mērķiem.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 14

Speciālists starptautiskās sadarbības jautājumos

Ārzemju sakaru daļa izskata un izlemj jautājumus, kas saistīti ar Liepājas Universitātes starptautisko sadarbību, studentu, mācībspēku un darbinieku mobilitāti, ārvalstu stipendijām, līdzdalību starptautiskos projektos, LiepU iesaistīšanos starptautiskās asociācijās, ārvalstu studentu piesaisti un uzņemšanu LiepU.

Pienākumi:- nodrošināt pilna laika ārzemju studentu atlasi, uzņemšanu LiepU,- Erasmus+ apmaiņas programmas koordinēšana LiepU,- Ārvalstu viesu uzņemšana LiepU,- Mārketinga aktivitāšu plānošana un realizēšana LiepU ārvalstu studentu piesaistē.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 14

Sabiedrisko attiecību speciālists

LiepU sabiedrisko attiecību daļa veido sabiedriskās attiecības ar dažādām ārējām mērķauditorijām, informē sabiedrību un LiepU personālu par dažāda veida aktualitātēm, sagatavošanā esošajiem un pieņemtajiem lēmumiem. Piedalās iestādes publiciātes veidošanā. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 14

Lektors

Iespēja iepazīt šādu jomu pasniedzēju ikdienu, kopīgi gatavojoties un apmeklējot lekcijas Liepājas Universitātē:

* matemātikas, fizikas un informātikas joma,

* latviešu valodas un literatūras joma,

* svešvalodu joma (franču valoda).

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 14

Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāns

Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne vada fakultātes darbu, koordinējot darbiniekus, mācībspēkus un studentus. Dekāns atbild par studiju programmu izveidi, realizāciju un attīstību. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 14

Erasmus+ koordinators

Darba pienākumos ietilpst apmaiņas studentu koordinēšana (gan iebraucošo, gan izbraucošo) un dokumentu kārtošana, viesstudentu lekciju grafiku sastādīšana, vīzu pieteikumu formēšana, vizuālo reklāmas materiālu dizaina izstrāde, reprezentatīvo priekšmetu koncepcijas izstrāde.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

eksperts helmintologs

Helmintologa ēnai tiks sniegt priekšstats par mematodēm, to nozīmi, bioloģiju un ekoloģiju, īss ieskats karantīnas laboratorijas darbā. Būs iespēja praktiski darboties pie binokulārās lupas un mikroskopa: ķert nematodes, griezt cistas un noteikt sugas pēc morfoloģiskām pazīmēm.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielvārdes 36

tiesnesis

iespēja Ēnu dienas ietvaros pāris stundas ēnot tiesnesi, piedalīties tiesas sēdēs un iepazīt tiesnešu darba ikdienu

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Daugavgrīvas iela 58

tiesneša palīgs

iespēja Ēnu dienas ietvaros pāris stundas ēnot tiesneša palīgu un iepazīt tiesnešu palīgu darba ikdienu

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Daugavgrīvas iela 58

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu un ikdienā pildāmajiem pienākumiem. Iecirkņa inspektori izrādīs savu uzraugāmo teritoriju, kādi preventīvie pasākumi tiek veikti, lai novērstu likumpārkāpumus, kā tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība. Ēnotājiem būs iespēja novērot kā tiek sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli un kā tiek pieņemts lēmums par administratīvo sodu uzlikšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Kr.Valdemāra iela 20

Kvalitātes vadītājs

Uzzini, cik svarīga ir kvalitātes vadības sistēma pārtikas ražošanas uzņēmumā, ko ikdienā nozīmē ievērot kvalitātes standartus un kā tas ir saistīts ar visu uzņēmuma darbību kopumā.

Protams, dosies arī ekskursijā pa kafijas ražotni, uzzināsi visu par kafijas pupiņu ceļojumu no tālajām zemēm ap ekvatoru līdz tasītei uz galda un kopā ar baristu iemēģināsi roku "latte art". Tiekamies!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: “Vecsili”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Pārdošanas speciālists HoReCa sektorā

Uzzini, kāda ir pārdošanas speciālista HoReCa (Hotels, Restaurants, Cafes) sektorā ikdiena, kā apsteigt konkurentus un cik liela nozīme ir paša degsmei par produktu, kuru Tu pārdod.

Protams, dosies arī ekskursijā pa kafijas ražotni, uzzināsi visu par kafijas pupiņu ceļojumu no tālajām zemēm ap ekvatoru līdz tasītei uz galda un kopā ar baristu iemēģināsi roku "latte art". Tiekamies!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: “Vecsili”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Farmaceits (Jelgava)

Dodies uz vienu no Latvijas lielākajām aptiekām – Mēness aptieka!

Ja Tevi interesē komunikācija, psiholoģija, ķīmija un dabaszinības – tad ēnu dienā redzēsi kā šīs zināšanas farmaceiti pielieto aptiekās. Uzzināsi par precēm, kuras atrodas aptiekā - medikamentiem, kosmētiku, uztura bagātinātājiem, un kā tie ikdienā palīdz cilvēkiem uzturēt labu veselību un ārstēt slimības. Farmaceiti Tev pastāstīs par to kā kļūt par labu speciālistu, kāda ir darba ikdiena aptiekā un kas jāiemācās, lai varētu sniegt profesionālu konsultāciju klientam, ko mēs saucam par kvalitatīvu farmaceitisko aprūpi. Darbs ir ļoti atbildīgs un nozīmīgs sabiedrības veselības uzturēšanā.

Piesakies! Gaidām tieši Tevi! 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Katoļu iela 18, Jelgava, LV-3001

GALVENAIS DZĒRIENU TEHNOLOGS

Galvenais dzērienu tehnologs meklē inovatīvas idejas un rada jaunus, garšīgus un augstas kvalitātes produktus un nodrošina to ieviešanu ražošanā. WOW EFEKTS. Nodrošina nemainīgi augstas kvalitātes dzērienu ražošanu.

Galvenā tehnologa pienākumos ietilpst:

·      jaunu dzērienu recepšu un paraugu sagatavošana, kā arī degustāciju organizēšana;

·      piedāvāto izejvielu un jaunumu analīze;

·      cieša sadarbība ar Olvi Grupas pārstāvjiem grupas produktu ražošanā;

·      specifikāciju sagatavošana un aktualizēšana;

·        - jauno dzērienu ražošanas plāna ievērošana, saskaņā ar budžetu.

Cēsu alus produktu klāsts ir ļoti plašs un mēs katru gadu izdomājam un radām jaunus dzērienus un jaunas dzērienu kategorijas. Uzzini, kā tiek radīti mūsu produkti!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Aldaru laukums 1, Cēsis

ĶĪMIĶIS - LABORANTS

Ķīmiķa-laboranta amata misija ir nodrošināt efektīvu, pastāvīgu produkcijas kvalitātes kontroli, lai patērētājiem piedāvātu augstas un nemainīgas kvalitātes produktus, kā uzņēmuma veiksmes atslēgu.

Galvenie ķīmiķa-laboranta darba pienākumi:

·      precīza izejvielu un produktu testēšanas veikšana un to nemainīgas kvalitātes kontrole;

·      iegūto analīžu datu apstrāde un to reģistrēšana;

·      laboratorijas iekārtu uzturēšana un, nepieciešamības gadījumā, kalibrēšana;

·      higiēnas kontroles veikšana ražošanas nodaļās, atbilstoši procedūrai.

Cēsu alus laboratorija ir aprīkota ar mūsdienīgām iekārtām, un mūsu speciālisti rūpējās par to, lai produktu kvalitāte būtu nemainīgi augsta!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Aldaru laukums 1, Cēsis

Pasta tīkla tirdzniecības daļas vadītājs

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus.

Pasta tīkla tirdzniecības daļa nodrošina mazumtirdzniecības preču tirdzniecību visās uzņēmuma pasta pakalpojumu sniegšanas vietās. Ikdienas darbi lielākoties ir saistīti ar tirgus izpētes analīzi, kontaktu uzturēšanu ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem, tirdzniecības plānu izstrādi, organizēšanu un īstenošanu, preču cenu noteikšanu utt.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes novads

Pašvaldības izpilddirektore

Ja vēlies iepazīties ar Viesītes novada pašvaldības izpilddirektora amatu, tad šī ir lieliska iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kādi ir pienākumi šim amatam.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 10, Viesīte

Picu piegādātājs / kurjers

Iespēja ielūkoties kurjera ikdienā, izbaudīt ikdienas ceļu sastrēgumu problēmas.

Varēsiet gūt ieskatu kā tiek piegādātas picas klieniem, ātrākā maršruta izmantošana.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Biķernieku iela 57

Cepējs

Iespēja ielūkoties picu cepēja ikdienā, kā arī iesaistītes picu cepšanas procesā.

Varēsiet gūt ieskatu kā tiek pagatavotas gardas picas no pamatu pamatiem.

Picu mīklu izgatavošana, visādu veidu produktu sagatavošana, picu garnēšana un tās baudīšana.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Biķernieku iela 57

Rīgas Biznesa skolas Mārketinga un pārdošanas daļas vadītāja

Inese Romaņeca ir Rīgas Biznesa skolas Mārketinga un pārdošanas daļas vadītāja, kuras ikdienas darbos ir augstskolas mārketinga, sabiedrisko attiecību un pārdošanas darbu koordinēšana.

Interesenti varēs iepazīties ar Mārketinga un pārdošanas daļas darbu, piemēram, reklāmas kampaņu īstenošana, augstskolas publiskā tēla veidošanu, sociālo tīklu kontu uzturēšanu, dažādu informatīvo materiālu iztrāde, pasākumu organizēšana, kā arī tīmekļa vietnes administrēšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Skolas iela 11, Rīga, LV-1010.

Grāmatvedis. Grāmatvedības nodaļas vadītājs

Pārrauga pašvaldības finanses, pamatlīdzekļus, saimnieciskos darījumus, inventarizāziju, veic ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. gatavo grāmatvedības datu kopsavilkumu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Jurists

Ilona Žukova Juriste 65322766 ilona.zukova@preili.lv   Darbs juridiskajā daļā   Jurists ir tas cilvēks, kurš pārzina Latvijas un starptautisko tiesību sistēmu, aktīvi seko izmaiņām normatīvajos aktos, lai varētu konsultēt un pārstāvēt cilvēkus jeb klientus ar likumdošanu saistītos jautājumos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs ir uzņēmuma vadītājs, kas plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem. Ja vēlies noskaidrot kā tiek pieņemti lēmumi vienā no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā un vienlaikus uzzināt dažādas interesantas nianses par pasta nozari, piesakies ēnot Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājam. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Datortehniķis

Ikdienas pienākumos ietilpst klientu apkalpošana, pasūtījumu un ierīču pieņemšana, bojājumu diagnosticēšana un novēršana, datortehnikas programmatūras uzstādīšana, komplektēšana, komponenšu maiņa, datora putekļu tīrīšana, biroja tehnikas labošana, mobilo ierīču komponenšu maiņa, mitruma bojājumu novēršana dažādām ierīcēm, elektrotehnikas testēšana un lodēšanas darbi.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 40

Business Intelligence Developer

Working as a Qlik Specialist at Accenture Latvia since 2016. I have presented innovation pitch idea managing office seating maps/floor plans with advanced visualization. I also have experience in Web-Development in Non-Accenture projects. Hold a Bachelor degree in Computer Science from Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia. Will be glad to show you my daily life in Accenture.

The event will be held in both Latvian and English.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Gunara Astras street 2, Riga, LV 1082, Latvia

Pašvaldības izpilddirektors

Par pašvaldības izpilddirektora darbu - savā dinamiskajā ikdienā viņa ikkatru mirkli pavada, rūpējoties, lai Madonas novadam, Madonai un madoniešiem būtu labāk.

Iepazīsti darbu pašvaldībā, tā specifiku un darba veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Iepazīsties ar pašvaldības izpilddirektora ikdienas pienākumiem. 

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Saieta laukums 1, Madona

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Par pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka darbu - savā dinamiskajā ikdienā viņš ikkatru mirkli pavada, rūpējoties, lai Madonas novadam, Madonai un madoniešiem būtu labāk.

Iepazīsti darbu pašvaldībā, tā specifiku un darba veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Iepazīsties ar domes priekšsēdētāja vietnieka ikdienas pienākumiem. 

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Saieta laukums 1, Madona

Domes priekšsēdētājs

Par pašvaldības domes priekšsēdētāja darbu - savā dinamiskajā ikdienā viņš ikkatru mirkli pavada, rūpējoties, lai Madonas novadam, Madonai un madoniešiem būtu labāk.

Iepazīsti darbu pašvaldībā, tā specifiku un darba veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Iepazīsties ar domes priekšsēdētāja ikdienas pienākumiem. 

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Saieta laukums 1, Madona

Bauskas novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Iepazīsti Pašvaldības policijas darba ikdienu, uzzini, kādas prasmes nepieciešamas šī darba veikšanai

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska

Bauskas novada Pašvaldības policijas priekšnieks

Iepazīsti Pašvaldības policijas darba ikdienu, uzzini, kādas prasmes nepieciešamas šī darba veikšanai

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska

Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikas virsmāsa

Virsmāsa plāno un organizē struktūrvienības aprūpes darbu, dokumentē pacientu aprūpes procesu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Bruņinieku iela 5

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

AS "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Patēriņa uzraudzības daļas elektroietaišu ekspluatācijas inženieris veic 0.4kV tīkla zudumu pārvaldību, koordinē viedo elektroenerģijas skaitītāju datu nolasīšanas problēmu novēršanu, veic datu kvalitātes un viedo iekārtu kontroli, kā arī konsultē kolēģus un klientus par viedo elektroenerģijas skaitītāju ekspluatāciju.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Dagda, Daugavpils iela 19

Projektu vadītājs Attīstības un plānošanas nodaļā

Iepazīsti Attīstības un plānošanas nodaļas darba ikdienu un uzzini par nepieciešamajām prasmēm šo pienākumu veikšanā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska

Noliktavas pārzinis

Tev būs iespēja iepazīties ar noliktavas darbu sendvičpaneļu ražotnē! Apkatīt, kā tiek iekrauti lielie paneļi kravas automašīnās, kā arī saprast, kā notiek preču kustība noliktavā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Spodrības iela 1, Dobele

Domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos

Pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos, tiesību aktos noteiktos gadījumos; pamatojoties uz Civilās aizsardzības komisijas pieņemtajiem lēmumiem avārijas, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai, organizē to izpildi un koordinē pasākumus, lai šajās situācijās sniegtu palīdzību cilvēkiem, glābtu valsts un pašvaldības mantu; kontrolē domes pieņemto lēmumu izpildi par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu; koordinē jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzību, ugunsdrošību Salaspils novada administratīvajā teritorijā un darba drošību pašvaldības iestādēs; koordinē jautājumus, kas saistīti ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1).punkta izpildi un attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana); koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju; pilda citus domes vai domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169