Vakances nosaukums
Uzņēmums

Siltumenerģijas pārdošanas vadītājs

Pārdošanas vadītājs ir mūsu uzņēmuma "atslēgas" cilvēks darbā ar potenciālajiem un jaunajiem centralizētās siltumapgādes klientiem Jelgavā. Siltumenerģijas pārdošanas vadītājs pārzin centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu un pieslēgumu izvietojumu pilsētā, uzrunā potenciālos klientus, uztur uzticamas un profesionālas attiecības ar jau esošajiem klientiem, kā arī regulāri pilnveido savas zināšanas par jaunākajiem tehniskajiem risinājumiem, ko piedāvāt mūsu klientiem.

Siltumenerģijas pārdošanas vadītājs cieši sadarbojas ar siltumapgādes projektu inženieri, klientu apkalpošanas nodaļu, mārketinga vadītāju. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Gren birojs, Pasta iela 47, Jelgava

Energoresursu vadītājs

Enerģētikas uzņēmumā Gren Energoresursu vadītāja galvenais uzdevums ir plānot un vadīt energoresursu iepirkumus un piegādes biomasas koģenerācijas stacijai Jelgavā un Gren siltumenerģijas ražotnēm Daugavpilī, Rīgā un Gulbenē, lai uzņēmums saviem klientiem varētu nodrošināt drošu un nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu. Energoresursu vadītājs ir atbildīgs par visu energoresursu procesu kopumā, kas ietver izdevīgākā kurināmā izvēli, tirgus apzināšanu un izpēti, iepirkuma procedūras organizēšanu, pārrunu vešanu ar energoresursu piegādātājiem un līgumu slēgšanu, piegāžu loģistikas organizēšanu, un energoresursu kvalitātes uzraudzīšanu. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Gren biomasas koģenerācijas stacija, Rūpniecības iela 73A, Jelgava

Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste

Jelgavas centralizētās siltumapgādes uzņēmuma SIA “Gren Jelgava” klientu apkalpošanas centrā katra diena ir atšķirīga un paiet rūpējoties par mūsu klientiem, ieklausoties un atbalstot, palīdzot un atrodot labākos risinājumus. Vecākais klientu apkalpošanas speciālists plāno klientu apkalpošanas centra darbu, palīdz klientiem risināt jautājumus, kas saistīti ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu, siltumenerģijas rēķinu apmaksu, atbild uz klientu telefona zvaniem un e-pasta vēstulēm. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Gren Klientu apkalpošanas centrs, Pasta iela 47, Jelgava

Personāla vadītāja

Enerģētikas uzņēmumā Gren personāla vadītājs strādā starptautiskā komandā un kopā ar citu valstu personāla vadītājiem veido uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku. Galvenais personāla vadītāja uzdevums ir veidot pozitīvu, uz rezultātu orientētu un iekļaujošu uzņēmuma kultūru, kurā ikviens darbinieks jūtas sadzirdēts un novērtēts. Personāla vadītājs strādā pie personāla attīstības un procesu pilnveides pasākumiem, plāno un organizē uzņēmuma personāla resursus un personāla atlases konkursus, intervē potenciālos darbiniekus un ievada darbā jaunos darbiniekus. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Gren birojs, Pasta iela 47, Jelgava