Vakances nosaukums
Uzņēmums

Vecākais lietvedis

Vecākais lietvedis Latvijas Kultūras koledžā ir cilvēks, kurš atbild par dokumentāciju Studiju daļā. Veido un gatavo dažādus izrasktus studentiem par viņu sekmēm utt.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Bruņinieku iela 57

Profesore LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē un Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe

Ēnotājam būs iespēja iepazīt, kāda ir zinātnieka un profesora ikdiena, kā arī uzzināt vairāk par universitātes darbu un studiju iespējām LLU. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Meža fakultātes dekāns

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar dekāna ikdienas darbas pienākumiem, kā arī ar LLU Meža fakultātes piedāvātajām studiju iespējām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Akadēmijas iela 11, Jelgava

Meža fakultātes prodekāne un lektore

Ēnotājam būs iespēja pavadīt dienu kopā ar LLU Meža fakultātes prodekāni un iepazīt ikdienas darba pienākumus, kā arī varēs uzzināt vairāk pa Meža fakultātes lektora un pētnieka darbiem.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Akadēmijas iela 11, Jelgava

Docente, direktore Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūtā

Ēnotājiem būs iespēja vērot, kā noris zinātniski pētnieciska darba organizēšana un vadīšana. Notiks pētījumu vietu apmeklējums, pētījuma ierīkošana un nepieciešamo mērījumu veikšana.

Ēnotāji varēs uzzināt, ka noris lekciju materiālu sagatavošana, izmantojot dažādus prezentāciju rīkus, lai studentu apmācību procesu padarītu aizraujošu un aktīvu.

Tāpat bbūs iespēja redzēt, kā noris zinātniska institūta administratīva vadība, personāla darba organizācija,  zinātnisko projektu darba koordinēšana. Būs arī tikšanas ar iespējamiem zinātnisko projektu sadarbības partneriem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Sociālo un humanitāro zinātņu institūta docente

Lasa lekcijas un praktiskās nodarbības studiju kursos Menedžments, Stresa un laika vadība, Personāla vadība, Dokumentu pārvaldība, Kvalitātes vadības pamati.12.februārī būs nodarbības studiju kursā "Personāla vadība".

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Svētes iela 18, Jelgava

Mazo dzīvnieku veterinārārsts

Iespēja iepazīt veterinārārsta darba ikdienu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, precīzāk - mazo dzīvnieku veterinārārsta ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Mazo dzīvnieku veterinārārsts

Iespēja iepazīt mazo dzīvnieku veterinārārsta ikdienas pienākumus, kā arī uzzināt vairāk par studiju iespējām LLU Veterinārmedicīnas fakultātē.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Veterinārārsts zirgu klīnikā

Iespēja iepazīt veterinārārsta darba ikdienu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, zirgu klīnikā - ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Zirgu veterinārārsts

Iespēja iepazīt veterinārārsta darba ikdienu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē un zirgu klīnikā - ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Vides un būvzinātņu fakultātes prodekāns un Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras asociētais profesors

Vides un būvzinātņu fakultātes prodekāns un Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras asociētais profesors aicina "ēnotājus" 12. februārī apmeklēt nodarbības kopā ar studentiem studiju kursā “Ģeodēziskie tīkli”. Līdz ar to “’ēnotājam”  būs iespēja iepazīties kā un kas tiek mācīts, kā arī to, kā norit darbs ar studentiem. “Ēnotāji” varēs iepazīties ar koordinātu atskaišu sistēmām mobilajos viedierīcēs. Būs iespēja uzzināt arī no studējošajiem sev interesējošus jautājumus. “Ēnotājs” varēs vairāk uzzināt par apgūstamajām profesijām Vides un būvzinātņu fakultātē un to pielietojumu tautsaimniecībā. Jaunietis tiks iepazīstināts arī ar studiju un sabiedriskajām aktivitātēm un iespējām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava

LLU lektors, ainavu arhitekts

Ēnu dienas laikā būs iespējams uzzināt, kas ir ainavu arhitektūra, ko dara ainavu arhitekts, kā kļūt par ainavu arhitektu un daudz tuvāk iepazīt 3D modelēšanu un animēšanu veidojot virtuālus ārtelpas modeļus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 22, Jelgava

Asociētā profesore LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Lauksaimniecības fakultātes asociētā profesora ikdienu, vairāk uzzinot par augu slimībām. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

Profesore LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar profesora ikdienu LLU Lauksaimniecības fakultātē, vairāk uzzinot tieši par meža kaitēkļiem un slimībām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

Asistents LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja piedalīties praktiskajos darbos par augu aizsardzību (augu kaitīgo organismu ierobežošanu) un uzzināt vairāk par studijām LLU.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

Docente LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja piedalīties lekcijās un praktiskajos darbos un uzzināt vairāk par augkopību, kā arī piedalīties darbā laboratorijā pie graudu kvalitātes rādītāju noteikšanas. Papildu tam varēs uzzināt vairāk par studijām LLU.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Docente LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja piedalīties lekcijās un praktiskajos darbos un uzzināt vairāk par krāšņumaugu pavairošanu (nodarbības būs Jelgavas pilī, kā arī būs praktiskās nodarbības laboratorijās Strazdu ielā). Varēs vairāk uzzināt par augu pavairošanu ar sēklām un augu daļām (dzinumi, saknes, ceru dalīšana, lapas utt.).

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Finašu direktors

Ja ir ineterse par leila uzņēmuma skaitļu pasauli, LLKC finanšu direktors palīdzēs to izprast!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki

vecākais dārzkopības eksperts

Daiļdārzi, augļu dārzi, dārzeņu audzēšana, cīņa ar dažādām slimībām un laikapstākļiem - tas viss un vēl daudz kas cits ir vecākā dārzkopības eksperta pārziņā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki

personāla atlases speciālists

Iespēja uzzināt, kā notiek nepieciešamo speciālistu atlase uzņēmumā, kuram ir 26 filiāles visā Latvijā

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki

Lauku attīstības konsultants

Kā strādā lauku attīstības konsultants, ko ietver viņa darba pienākumi varēs uzzināt, palīdzot izstrādāt maršrutu pieredzes braucienam gaļas lopu audzētājiemu uz Balvu, Gulbenes novadiem. Maršruts kartē-apmeklējamās saimniecības -saruna ar kolēģiem telefoniski, kur pusdienosim, kur naktsmītne(pasākums - divas dienas).

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Kadets - Jūras spēku miltārā vadība

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) piedāvā jauniešiem studiju iespējas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jaunieši ar vidējo izglītību var studēt profesionālā bakalaura studiju programmās Sauszemes spēku, Gaisa spēku vai Jūras spēku militāro vadību. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši.

Ēnu dienas ietvaros skolēniem būs iespēja satikties ar NAA kadetiem, iepazīties ar studiju un sadzīves apstākļiem, kā arī uzzināt sev interesējošo informāciju par studijām NAA.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Ezermalas iela 8B

Kadets - Gaisa spēku militārā vadība

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) piedāvā jauniešiem studiju iespējas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jaunieši ar vidējo izglītību var studēt profesionālā bakalaura studiju programmās Sauszemes spēku, Gaisa spēku vai Jūras spēku militāro vadību. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši.

Ēnu dienas ietvaros skolēniem būs iespēja satikties ar NAA kadetiem, iepazīties ar studiju un sadzīves apstākļiem, kā arī uzzināt sev interesējošo informāciju par studijām NAA.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 8B

Kadets - Sauszemes spēku militārā vadība

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) piedāvā jauniešiem studiju iespējas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jaunieši ar vidējo izglītību var studēt profesionālā bakalaura studiju programmās Sauszemes spēku, Gaisa spēku vai Jūras spēku militāro vadību. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši.

Ēnu dienas ietvaros skolēniem būs iespēja satikties ar NAA kadetiem, iepazīties ar studiju un sadzīves apstākļiem, kā arī uzzināt sev interesējošo informāciju par studijām NAA.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 8B

Kadets - Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) piedāvā jauniešiem studiju iespējas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jaunieši ar vidējo izglītību var studēt profesionālā bakalaura studiju programmās Sauszemes spēku, Gaisa spēku vai Jūras spēku militāro vadību. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši.

Ēnu dienas ietvaros skolēniem būs iespēja satikties ar NAA kadetiem, iepazīties ar studiju un sadzīves apstākļiem, kā arī uzzināt sev interesējošo informāciju par studijām NAA.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 8B

Kadets - Jūras spēku miltārā vadība 1

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) piedāvā jauniešiem studiju iespējas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jaunieši ar vidējo izglītību var studēt profesionālā bakalaura studiju programmās Sauszemes spēku, Gaisa spēku vai Jūras spēku militāro vadību. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši.Ēnu dienas ietvaros skolēniem būs iespēja satikties ar NAA kadetiem, iepazīties ar studiju un sadzīves apstākļiem, kā arī uzzināt sev interesējošo informāciju par studijām NAA.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 8B

Kadets - Gaisa spēku militārā vadība 1

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) piedāvā jauniešiem studiju iespējas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jaunieši ar vidējo izglītību var studēt profesionālā bakalaura studiju programmās Sauszemes spēku, Gaisa spēku vai Jūras spēku militāro vadību. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši.Ēnu dienas ietvaros skolēniem būs iespēja satikties ar NAA kadetiem, iepazīties ar studiju un sadzīves apstākļiem, kā arī uzzināt sev interesējošo informāciju par studijām NAA.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 8B

Kadets - Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā 1

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) piedāvā jauniešiem studiju iespējas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jaunieši ar vidējo izglītību var studēt profesionālā bakalaura studiju programmās Sauszemes spēku, Gaisa spēku vai Jūras spēku militāro vadību. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši.Ēnu dienas ietvaros skolēniem būs iespēja satikties ar NAA kadetiem, iepazīties ar studiju un sadzīves apstākļiem, kā arī uzzināt sev interesējošo informāciju par studijām NAA.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 8B

Kadets - Sauszemes spēku militārā vadība 1

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) piedāvā jauniešiem studiju iespējas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jaunieši ar vidējo izglītību var studēt profesionālā bakalaura studiju programmās Sauszemes spēku, Gaisa spēku vai Jūras spēku militāro vadību. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši.Ēnu dienas ietvaros skolēniem būs iespēja satikties ar NAA kadetiem, iepazīties ar studiju un sadzīves apstākļiem, kā arī uzzināt sev interesējošo informāciju par studijām NAA.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 8B

Turpinājumizdevumu metadatu veidotāja

Skolēni tiks iepazīstināti ar datu veidošanu LNB resursos -  žurnālu segmentēšanas procesu (elektronisko resursa apstrādi, lai tos pielāgotu meklēšanas iespējām tīmeklī), to ievietošanu sistēmā DOM, Digitālajā bibliotēkā http://www.periodika.lv/un ierakstu veidošanu Nacionālajā analītikas datubāzē. Skolēniem būs iespēja veikt žurnāla “Ieva” segmentēšanu, metadatu veidošanu Nacionālajā analītikas datubāzē, kas ir vērtīgs informācijas resurss  projektu, radošo darbu utml. veidošanā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 3

Muzejpedagoģe

Skolēniem būs iespēja iepazīt muzejpedagoga ikdienu – nodarbību un radošo darbnīcu plānošanu, gatavošanos tām. Vēl skolēni varēs iemācīties darboties ar Virtakas klases tehnisko aprīkojumu, kā arī redzēt, kas notiek ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” aizkulisēs. Ja būs pieteikta kāda nodarbība, skolēni varēs piedalīties tās vadīšanā. Dienas iesākumā - ekskursija pa Gaismas pili.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 3

Galvenās krātuves centra vadītāja

Dienas laikā varēs apmeklēt dažādas krātuves, iepazīties ar to kārtojumu, izmēģināt lasītāju pieprasījumu izpildīšanu. Būs iespēja uzzināt, kas ir obligātais eksemplārs un kā top Tautas grāmatu plaukts. Paredzēta arī ekskursija pa Gaismas pili.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 4

Adrese: Mūkusalas iela 3

Sistēmbibliotekāre

Dienas laikā skolēns iepazīsies ar divu sistēmu – digitālo objektu pārvaldības sistēmu (DOM) un bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH administrēšanu un konfigurēšanu. Uzzinās, kā, konfigurējot sistēmas, tiek ietekmēta to darbība. Varēs praktiski ievietot DOM sistēmā digitālos objektus, veikt izmaiņas sistēmas ALEPH datu veidošanas šablonos, pašos datos un redzēt, kā izmaiņas kļūst pieejamas bibliotēkas darbiniekam vai lasītājam.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 3

Krājuma veidošanas nodaļas vadītājs

Nonākot Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krājuma veidošanas nodaļā, Tev būs iespējams uzzināt, kādi izdevumu veidi vēl, izņemot grāmatas un periodiskos izdevumus, ienāk bibliotēkā. Tu redzēsi, kā notiek darbs gan ar tradicionālajiem, gan ar elektroniskajiem izdevumiem, tāpat saņemsi atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un Krājuma veidošanas nodaļas darbinieku uzraudzībā varēsi veikt praktiskus pienākumus – LNB portālā izdevējiem veikt izdevumu reģistrāciju, izveidot grāmatas aprakstu u.tml.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Mūkusalas iela 3

Ēku ekspluatācijas inženieris

Skolēns varēs uzzināt, ar kādām elektroenerģijas un santehnikas sistēmām aprīkota LNB un kādām zināšanām un prasmēm jāpiemīt, lai tās pārvaldītu. Varēs uzzināt, kā tiek organizēts darbs LNB Saimniecības departamentā un kādi ir ekspeditora pienākumi. Dienas gaitā paredzēta arī ekskursija pa Gaismas pili.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Mūkusalas iela 3

Galvenā bibliogrāfe

Skolēniem būs iespēja uzzināt, kādām zināšanām un prasmēm jāpiemīt galvenajam bibliogrāfam, kurš strādā Uzziņu un informācijas centrā. Kopā meklēsim materiālus bibliotēkas plauktos, digitālajos meklētājos un kolekcijās, datubāzēs. Strādāsim ar grāmatām, veidosim sarakstus un konsultēsim lasītājus.Dienas iesākumā - ekskursija pa Gaismas pili.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 3

Skaņu ierakstu studijas režisors

Ēnas varēs iepazīt LNB skaņu ierakstu studijas darbu - ar kādām programmām un sistēmām strādā režisors, kā notiek ierakstu montāža, kā atšķiras mūzikas instrumentu un balss ieraksti.Dienas iesākumā - ekskursija pa Gaismas pili. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Mūkusalas iela 3

Nozaru informācijas eksperts Austrumāzijas centrā

Skolēni ir aicināti iejusties nozaru informācijas eksperta jeb universālā bibliotekāra lomā ar specialitāti Austrumāzijas reģionā (Ķīna - Koreja - Japāna). Dienas laikā būs iespējams iegūt vispārējo informāciju par to, kā darbojas Nacionālā bibliotēka un izsekot grāmatas dzīves ciklu no tās ienākšanas bibliotēkā līdz brīdim, kad tā nonāk lasītāja rokās. Tāpat būs iespējams ar piemēriem ieraudzīt bibliotekāra pētnieciskā darba būtību, uzzināt kā top izstādes, iemācīties orientēties milzīgajā datu plūsmā un saprast, kāpēc bibliotekāra profesija 21. gadsimtā ir svarīgāka nekā jebkad iepriekš.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Mūkusalas iela 3

Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors

Ēnas varēs iepazīt Nacionālās enciklopēdijas galvenā redaktora darba ikdienu, saprast, kā top enciklopēdijas šķirkli, kā norit darbs redakcijā, kādu informāciju meklēt enciklopēdijā un kā tā var noderēt skolā un studijās.

Dienas iesākumā - ekskursija pa Gaismas pili.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 3

Nacionālās bibliotēkas direktors

Iespēja ēnot Nacionālās bibliotēkas direktoru, piedalīties sanāksmēs, uzzināt, kāda ir lielas valsts iestādes vadītāja ikdiena.Dienas iesākumā - ekskursija pa Gaismas pili.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Mūkusalas iela 3

Nacionālās bibliotēkas izpilddirektore

Skolēni varēs uzzināt, kāda ir lielas valsts iestādes izpilddirektore praktiskā darba ikdiena - dalība sanāksmēs, darbs ar dokumenties, iestādes pārstāvēšana.Dienas gaitā - ekskursija pa Gaismas pili.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 3

Krājuma saglabāšanas eksperte

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar to, kā notiek krājuma saglabāšana LNB ēkā. Pastāstīšu par preventīvajiem saglabāšanas pasākumiem, kas tiek piemēroti krājumam. Būs iespēja iepazīties arī ar Krājuma saglabāšanas centra telpām, restauratora un grāmatsējēja ikdienu, tomēr uzsvars tiks likts uz krājuma kopuma saglabāšanu. Kopā strādāsim arī pie LNB klimata apkopojuma analīzes un veiksim tirgus izpēti arhīva kvalitātes uzglabāšanas materiāliem. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Mūkusalas iela 3

Digitalizācijas operatore

Skolēni varēs iepazīties ar Digitalizācijas sektora darbu LNB. Uzzinās par digitalizācijas procesiem – dokumentu sagatavošanu, skenēšanu ar dažādiem skeneru veidiem, teksta dokumentu segmentēšanu. Varēs paši izmēģināt lielformāta izdevumu un/vai foto negatīvu skenēšanu, kā arī praktiski veikt kādu no uzdevumiem periodisko izdevumu segmentēšanā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 3

Pakalpojumu departamenta direktore

Skolēns uzzinās, kādi ir departamenta direktora pienākumi, kādus pakalpojumus nodrošina Pakalpojumu departamenta darbinieki; kopā ar Pakalpojumu departamenta direktoru apmeklēs lasītavas un krātuvi, atbildēs uz lasītāju jautājumiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 3

Norišu projektu vadītājs

Piedāvājam skolēniem iespēju ēnot LNB Norišu centra darbiniekus - cilvēkus, kas ikdienā atbildīgi par visiem bibliotēkā notiekošajiem kultūras pasākumiem un konferencēm, kā arī paši tos rīko. Dienas gaitā varēs iepazīt pasākumu plānošanas darbu, telpas, noliktavas, tehnisko aprīkojumu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūkusalas iela 3

Datu un zināšanu pārvaldības speciālisti

Skolēniem tiek piedāvāta iespēja ēnot Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas speciālistus, iepazīstinot ar vairākiem darba procesiem un amatiem:

Sistēmbibliotekārs - skolēni iegūs ieskatu papildzināšanās, kas palīdz radīt datus (rakstības, valodas, kodi). Redzēs, kā no teksta var iegūt strukturētu, saistītu informāciju (projekts “RunA”, tekstu anotēšanas rīks un tā iespējas).

Metadatu eksperts - skolēni tiks iepazīstināti ar portālu “Zudusī Latvija” un varbūt vēl citām digitālās bibliotēkas kolekcijām.

Autoritatīvo datu eksperts - pastāstīs par autoritatīvajiem datiem. LNB veidoto autoritatīvo datu saistība ar Wikidata un  citiem tīmekļa resursiem. "Cilvēki un institūcijas pasaules tīmeklī. Kā meklēt? Kā identificēt? Kā atrast?

Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas vadītājs - skolēni tiks iepazīstināti ar jēdzienu “saistītie atvērtie dati”. Kāda ir atšķirība starp slēgtām datubāzēm/katalogiem un atvērto saistīto datu risinājumiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Mūkusalas iela 3

Klientu apkalpošanas speciālisti

Skolēn uzzinās, kā tiek reģistrēti jaunie lasītāji, kā tiek izgatavotas lasītāju kartes, redzēs, kā rit darbs Klientu apkalpošanas centrā (lasītāju, apmeklētāju un ekskursantu koordinēšana, grāmatu pieņemšana, informācijas sniegšana par LNB, darbs ar kases aparātu), reģistrācijas veidlapu kārtošana.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Mūkusalas iela 3

Latvijas Okupācijas muzeja direktors

Dod rīkojumus muzeja darbiniekiem; plāno, vada, organizē un koordinē muzeja darbu kopumā; izstrādā un aktualizē muzeja darbības stratēģiju, plāno un koordinē tās realizāciju; atbild par finanšu resursu plānošanu un izlietošanu; vada gadskārtējā muzeja darba plāna un budžeta izstrādi, atbild par tā izpildi; vada muzeja administratīvo darbu; pieņem darbā un atbrīvo no darba muzeja darbiniekus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 7, Rīga

Latvijas Okupācijas muzeja galvenā krājuma glabātāja

Galvenais krājuma glabātājs nodrošina muzeja krājuma uzskaiti, glabāšanu, konservācijas vai restaurācijas darbus; gādā, lai speciālistiem un sabiedrībai būtu pieejami materiāli un informācija par krājumiem. uztur krājuma datu bāzes un rūpējas par muzeja krājuma reģistrēšanu Nacionālajā muzeju kopkatalogā. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 7

Latvijas Okupācijas muzeja sabiedrisko attiecību vadītājs

Informē sabiedrību par Muzeja darbu un notikumiem; organizē Muzeja informācijas un reklāmas kampaņas un pasākumus; uztur kontaktus ar politiķiem, speciālistiem, sabiedrību, muzeja ziedotājiem un atbalstītājiem; sagatavo un izdod muzeja informatīvos materiālus un apkārtrakstu; uztur un administrē Muzeja mājas lapu un sociālo tīklu kontus; administrē muzeja mājas lapu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 7