Vakances nosaukums
Uzņēmums

Informātikas skolotājs, ansambļa vadītājs Instruktors

Smiltenes tehnikuma informātikas komunikāciju tehnoloģiju skolotājs, simulācijas iekārtu darbam ar ceļa būves tehniku vadītājs, instrumentālā ansambļa vadītājs, pasākumu apskaņotājs - darbs ar dažādām tehnoloģijām

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils 8, Smiltene

Pūšaminstrumentu spēles pedagogs

Mēs ticam, ka skolotājs ir nākotnes profesija, neatkarīgi, vai tas strādā vispārizglītojošā skolā vai profesionālās ievirzes skolā, kā piemēram, mūzikas skola! Ja arī kaut tikai caur mazāko acs kaktiņu raugies mūzikas vai pedagoga profesijas virzienā, NĀC  ĒNOT PIE MUMS – UZ SMILTENES MŪZIKAS SKOLU!

Garantējam, ka mūziku dzirdēsi daudz – kā no lieliem, tā maziem! Redzēsi un dzirdēsi, kā tiek mācīta dažādu instrumentu spēle, kā tiek vadīts koris, vokālās stundas un pat pati mūzikas skola! Tas gan, nesolām, ka vienmēr skanēs “taisni”, bet interesanti noteikti būs!

Šogad “ēnotājus” gaidām pie šādiem mūzikas skolas pedagogiem un vadības:

-          - Klavierespēles pedagogs

-         -  Klavierspēles pedagogs (vispārējās klavieres)

-         -  Vokālās mūzikas pedagogs

-          - Pūšaminstrumentu spēles pedagogs

-          - Mūzikas skolas direktors

Piesakies!  

Minimālais vecums: 9

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 3, Smiltene

Vokālās mūzikas skolotājs

Mēs ticam, ka skolotājs ir nākotnes profesija, neatkarīgi, vai tas strādā vispārizglītojošā skolā vai profesionālās ievirzes skolā, kā piemēram, mūzikas skola! Ja arī kaut tikai caur mazāko acs kaktiņu raugies mūzikas vai pedagoga profesijas virzienā, NĀC  ĒNOT PIE MUMS – UZ SMILTENES MŪZIKAS SKOLU!

Garantējam, ka mūziku dzirdēsi daudz – kā no lieliem, tā maziem! Redzēsi un dzirdēsi, kā tiek mācīta dažādu instrumentu spēle, kā tiek vadīts koris, vokālās stundas un pat pati mūzikas skola! Tas gan, nesolām, ka vienmēr skanēs “taisni”, bet interesanti noteikti būs!

Šogad “ēnotājus” gaidām pie šādiem mūzikas skolas pedagogiem un vadības:

-         - Klavierespēles pedagogs

-         -  Klavierspēles pedagogs (vispārējās klavieres)

-         -  Vokālās mūzikas pedagogs

-          - Pūšaminstrumentu spēles pedagogs

-          - Mūzikas skolas direktors

Piesakies!  

Minimālais vecums: 9

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 3, Smiltene

Klavierspēles skolotājs (vispārējās klavieres)

Mēs ticam, ka skolotājs ir nākotnes profesija, neatkarīgi, vai tas strādā vispārizglītojošā skolā vai profesionālās ievirzes skolā, kā piemēram, mūzikas skola! Ja arī kaut tikai caur mazāko acs kaktiņu raugies mūzikas vai pedagoga profesijas virzienā, NĀC  ĒNOT PIE MUMS – UZ SMILTENES MŪZIKAS SKOLU!

Garantējam, ka mūziku dzirdēsi daudz – kā no lieliem, tā maziem! Redzēsi un dzirdēsi, kā tiek mācīta dažādu instrumentu spēle, kā tiek vadīts koris, vokālās stundas un pat pati mūzikas skola! Tas gan, nesolām, ka vienmēr skanēs “taisni”, bet interesanti noteikti būs!

Šogad “ēnotājus” gaidām pie šādiem mūzikas skolas pedagogiem un vadības:

-          - Klavierespēles pedagogs

-          - Klavierspēles pedagogs (vispārējās klavieres)

-          - Vokālās mūzikas pedagogs

-          - Pūšaminstrumentu spēles pedagogs

-          - Mūzikas skolas direktors

Piesakies!  

Minimālais vecums: 9

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 3, Smiltene

Klavierspēles skolotājs

Mēs ticam, ka skolotājs ir nākotnes profesija, neatkarīgi, vai tas strādā vispārizglītojošā skolā vai profesionālās ievirzes skolā, kā piemēram, mūzikas skola! Ja arī kaut tikai caur mazāko acs kaktiņu raugies mūzikas vai pedagoga profesijas virzienā, NĀC  ĒNOT PIE MUMS – UZ SMILTENES MŪZIKAS SKOLU!

Garantējam, ka mūziku dzirdēsi daudz – kā no lieliem, tā maziem! Redzēsi un dzirdēsi, kā tiek mācīta dažādu instrumentu spēle, kā tiek vadīts koris, vokālās stundas un pat pati mūzikas skola! Tas gan, nesolām, ka vienmēr skanēs “taisni”, bet interesanti noteikti būs!

Šogad “ēnotājus” gaidām pie šādiem mūzikas skolas pedagogiem un vadības:

-          - Klavierespēles pedagogs

-          - Klavierspēles pedagogs (vispārējās klavieres)

-          - Vokālās mūzikas pedagogs

-          - Pūšaminstrumentu spēles pedagogs

-          - Mūzikas skolas direktors

Minimālais vecums: 9

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 3, Smiltene

Smiltenes mūzikas skolas direktors

Mēs ticam, ka skolotājs ir nākotnes profesija, neatkarīgi, vai tas strādā vispārizglītojošā skolā vai profesionālās ievirzes skolā, kā piemēram, mūzikas skola! Ja arī kaut tikai caur mazāko acs kaktiņu raugies mūzikas vai pedagoga profesijas virzienā, NĀC  ĒNOT PIE MUMS – UZ SMILTENES MŪZIKAS SKOLU!

Garantējam, ka mūziku dzirdēsi daudz – kā no lieliem, tā maziem! Redzēsi un dzirdēsi, kā tiek mācīta dažādu instrumentu spēle, kā tiek vadīts koris, vokālās stundas un pat pati mūzikas skola! Tas gan, nesolām, ka vienmēr skanēs “taisni”, bet interesanti noteikti būs!

Šogad “ēnotājus” gaidām pie šādiem mūzikas skolas pedagogiem un vadības:

-          Klavierespēles pedagogs

-          Klavierspēles pedagogs (vispārējās klavieres)

-          Vokālās mūzikas pedagogs

-          Pūšaminstrumentu spēles pedagogs

-          Mūzikas skolas direktors

Piesakies!  

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 3, Smiltene

valdes priekšsēdētājs

Vizuālās reklāmas nozarē darbojamies jau vairāk kā 15 gadus, lepojamies ar iespēju paši īstenot projektus no idejas līdz baudāmam rezultātam ! Ēnotājiem būs iespēja piedalīties dažādu produktu tapšanā un redzēt daudzus tehnoloģiskos procesus!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa iela 6

Grāmatvedis

Grāmatvedības datu un dokumentu apkopošana, apstrāde, uzglabāšana un kontrole atbilstoši uzņēmuma grāmatvedības politikai; Krājumu uzskaite, kontrole, analīze, grāmatvedības datu ievadīšana grāmatvedības uzskaites sistēmā (ienākošo rēķinu ievadīšana, to apstrāde, norēķinu veikšana, izlietotā izejmateriālu datu uzskaite, pārbaude, analīze); Atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Elektriķis

- Veikt uzņēmuma kompetencē esošās elektroapgādes sistēmas daļas uzturēšanu, nepieciešamos remontus un novērst avārijas situācijas. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Kvalitātes vadītājs

- Vada kvalitātes sistēmas izveidi, īstenošanu un pilnveidi;

- Izstrādā procesa audita (pašvērtējuma) programmu, vada audita (pašvērtējuma) grupas darbu;

- Rūpējas, lai radītie produkti, notiekošie procesi un veiktie pakalpojumi pilnībā apmierinātu klientu vajadzības, intereses, vēlmes, lai tie neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi, tam nolūkam rosinot darbinieku sadarbības veidošanos;

- Organizē personāla mācības procesu vadībā un kvalitātes sistēmas izpratnē un pilnveidē; 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Personāla speciālists

- Kārtot personāla lietvedību: sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus, atbilstoši normatīvajiem aktiem (t.sk. darba līgumu, vienošanās, rīkojumu sagatavošanu par darbinieku pieņemšanu darbā, pārcelšanu un atbrīvošanu, papildus pienākumu veikšanu, aizvietošanu, atvaļinājumu piešķiršanu, pabalstu piešķiršanu, darba samaksu, nolikumi, u.c. personāla dokumentācija).

- Veikt darba intervijas ar kandidātiem;

- Darba sludinājumu izvietošana un iesūtīto pieteikumu apstrāde un izvērtēšana;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Tehniskais direktors

- Plānot ekspluatācijai un bojājumu novēršanai nepieciešamo rezerves daļu un materiālu sagādi. Veikt krājumā esošo rezerves daļu un materiālu uzskaiti;

- Uzraudzīt un kontrolēt esošo iekārtu rezerves daļu un materiālu uzglabāšanu noliktavā.

- Plānot Remontatslēdznieku, Autoatslēdznieka, Elektriķa un Tvaika mašīnu operatoru darbu tā, lai nodrošinātu un organizētu piena pārstrādes un piena produktu ražošanas tehnoloģisko iekārtu, mēriekārtu, elektrisko tīklu un lietotāju elektroietaišu, ventilācijas sistēmu, katlumājas, aukstā ūdens apgādes sistēmas, kanalizācijas sistēmu un autotransporta ekspluatācijas uzraudzību, nodrošinātu ekspluatācijas atbilstību noteiktajām normām, bojājumu novēršanu (remontdarbus) un avārijas situāciju likvidēšanu, avārijas situāciju un bojājumu preventīvo novēršanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Valdes priekšsēdētājs

 - Komplektēt uzņēmuma administrāciju, veikt personāla plānošanu, pieņemt un atbrīvot no darba darbiniekus, nodrošināt darbinieku karjeras plānošanu, sekmēt un atbalstīt darbinieku kompetences paaugstināšanu;

- Parakstīt uzņēmuma darbībai nepieciešamos dokumentus;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Izpilddirektors

- Veikt ražošanas, piena pārstrādes un piena produktu plānošanas procesa attīstību;

- Piedalīties darbinieku apmācību plānošanā un organizēšanā;

- Koordinēt un nodrošināt resursu vadības sistēmas "Horizon" ieviešanu;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

projektu vadītājs

Smiltenes tehnikumā tiek īstenoti daudzi Eiropas savienības fondu projekti būvniecības, izglītības, karjeras jomā. Ēnotājam ir iespēja iepazīties ar projektu vaadītāja ikdienu, veicamajiem darba pienākumiem, darbiem, uzdot interesējošos jautājumu 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja plāno un organizē nodaļas darbu,  koordinē un/vai vada projektus vai programmas, kuros piedalās novada pašvaldība, veic projektu ideju, sagatavoto un realziētu projektu uzskaiti, koordinē projektu ieviešanu. Piedalās novada attīstības un plānošanas procesos. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Skaņu un gaismas operators

Atbild par skaņu un gaismas aparatūru un tehnisko nodrošinājumu Smiltenes pilsētas Kultūras centra pasākumos (skaņošana, gaismošana).  

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltenes, Smiltenes novads

Tehnikuma direktors

Smiltenes tehnikuma direktors, lēmumpieņemšana izglītības, saimniecisko, juridisko jautājumu jomā

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts

Projektu vadītājs

Smiltenes novada domes projektu vadītāji koordinē un/vai vada projektus vai programmas, kuros piedalās novada pašvaldība, veic projektu ideju, sagatavoto un realziētu projektu uzskaiti, koordinē projektu ieviešanu. Piedalās novada attīstības un plānošanas procesos. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene.

Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļas vadītāja

Kancelejas nodaļas vadītāja atbild par domes un administrācijas lietvedības organizēšanu un kārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.  Nodrošina dokumentu aprites sistēmas kontroli un domes pieņemto Saistošo noteikumu stāšanos spēkā. Vada un organizē Kancelejas nodaļas darbu. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Tautas lietišķās mākslas studijas "Smiltene" vadītāja

Tautas lietišķās mākslas studijā „Smiltene” var iemācīties latvju rakstus, novērtēt roku darbu, iepazīt auduma burvību. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Mēru muiža, Mēri, Bilskas pagasts

Nekustamā īpašuma speciālists

Nekustamo īpašumu nodaļa atbild par darbībām ar visiem Smiltenes novada teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem - to nomāšanu, pārdošanu u.c. procesiem.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene

PR, mājas lapa

Cilvēks Smiltenes tehnikuma publicitātes veidotājs - ja Tevi interesē, kā tiek ievietota info mājas lapā, veidota reklāma, publikācijas, strādāt ar medijiem. Gaidām tieši Tevi!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalnamuiža 10

mācību restorāna vadītāja, viesmīlis, pavārs

Smiltenes tehnikumā darbojas mācību restorāns un mācību virtuves, kurās izglītojamie ikdienā apgūst viesnīcu pakalpojumu, ēdināsanas pakalpojumu speciālista un pavāra amatus.  15.februārī Ēnu dienā darbosies mācību restorāns, kurā Jums ir lieliska iespēja redzēt, kā tiek organizēts darbs mācību restorānā, ir iespējams pašiem redzēt, kā notiek viesu apkalpošana, pasūtījumu pieņemšana, ēdienu sagatavošana, uzzināt, kādas prasmes nepieciešamas individuālo pakalpojumu jomā strādājošajam. Ēnotājam, ierodoties uz šo vietu, ir jābūt atbilstoši ģērbtam, noteikti jāņem līdzi maiņas apavi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

mazo dzīvnieku klīnikas vadītāja/ veterinārārste

Aicinām pieteikties jauniešus, kurus interesē darbs ar dzīvniekiem un veterinārārsta vai veterinārārsta asistenta profesija.

Mazo dzīvnieku klīnika ir Smiltenes tehnikuma mācību programmas "Veterinārmedicīna" praktisko mācību vieta. Klīnika ir moderni un mūsdienīgi aprīkota. Tajā notiek ikdienas darbs ar mazajiem dzīvniekiem: piedāvājam veterinārārsta konsultācijas, laboratoriskos un endoskopiskos izmeklējumus (brohoskopija un gastroskopija), rentgenu, sonogrāfisko izmeklēšanu, vakcināciju, ķirurģiskos pakalpojumus un mājdzīvnieku aprūpi, kas mājas apstākļos reizēm mēdz būt apgrūtinoša. Izsniedzam izziņas dzīvnieka izbraukšanai uz ārzemēm. Līdzi jāņem maiņas apavi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts Smiltenes novads

Personāla speciālists

Smiltenes novada domes personāla speciālists kārto personāla lietvedību, veic personāla atlases procesu, organizē jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē, organizē personāla apmācības, piedalās personāla darba izpildes novērtēšanā. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads

Eksporta menedžeris

- Piesaistīt jaunus klientus Latvijā un ārvalstīs;

- Aktīvi pārdot uzņēmuma produktus, sasniegt izvirzītos mērķus;

- Veidot veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību ar esošiem klientiem Latvijā un ārvalstīs;

- Mērķa tirgus izpēte un analīze;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes novads

Smiltenes novada Kultūras centra noformēšanas māksliniece

Galvenais uzdevums - Izstrādā un veido kopējo māksliniecisko tēlu un dizainu Smiltenes novada Kultūras centra rīkotajiem pasākumiem, atbilstoši to koncepcijai un nodrošināt to tehnisko risinājumu, sadarbojoties ar pasākuma māksliniecisko vadītāju vai pasākuma režisoru.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenes novada Kultūras centra vadītāja

Smiltenes novada Kultūras centrs atbild par pasākumu rīkošanu Smiltenes novadā, piedāvājot apmeklētajiem kultūras pasākumus gan ar vietējo mākslinieku un kolektīvu, gan Latvijā pazīstamu mākslinieku uzstāšanos. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Tūrisma informācijas centra speciālists

Tūrisma informācijas centrs (TIC) nodrošina informācijas par tūrisma iespējām Smiltenes novadā un Latvijā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, pārstāv Smiltenes novadu nacionāla un starptautiska mēroga tūrisma izstādēs, izstrādā tūrisma maršrutus. Smiltenes novada TIC vadītājs vada TIC darbu, koordinē dažādu projektu īstenošanu un sadarbību ar citu novadu TIC. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,

IT nodaļas vadītājs

IT nodaļa atbild par informācijas sistēmu un tehnoloģiju darbību Smiltenes novada pašvaldībā, gādājot, lai speciālistiem nepieciešamās ierīces strādā bez problēmām.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabiedrisko attiecību speciāliste ir Kancelejas nodaļas sastāvā. Atbild par pašvaldības ikmēneša informatīvā izdevuma sagatavošanu, pašvaldības mājas lapu un sociālo tīklu kontiem, novada prezentmateriāliem u.c.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Blomes pienotavas tehnologs

 - Organizēt siera ražošanu, siera nogatavināšanas noliktavas un fasētavas darbu – veikt personāla darbalaika, iekārtu noslogotības plānošanu vadoties no saņemtajiem ražošanas apjoma plāniem un realizācijas pasūtījumiem;

- Veikt ikdienas, iknedeļas, ikmēneša atskaišu sastādīšanu par Blomes pienotavas darba rezultātiem;

- Organizēt un veicināt jaunu produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltenē un Cēsu iela 8, Blomē

Smiltenes ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Smiltenes ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Smiltenes nov., Smiltenes pilsēta, Rūpniecības iela 2, LV-4729

Smiltenes posteņa komandieris

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir posteņa komandiera pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Smiltenes posteņa komandieri.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Smiltenes nov., Smiltenes pilsēta, Rūpniecības iela 2, LV-4729