Vakances nosaukums
Uzņēmums

Uzraudzības eksperts

Tevi interesē Fintech joma un piemīt labas analītiskās spējas? Nāc pie mums un uzzini, kā savas spējas Tu varētu pielietot Fintech sektora uzraudzībā. Tev būs iespēja noskaidrot, kā veicināt Latvijā inovatīvu finanšu tehnoloģiju pakalpojumu attīstību, kāpēc tas ir svarīgi, kā tiek pieņemti lēmumi Latvijas un starptautiskā līmenī.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: K. Valdemāra iela 1B

Latvijas Bankas padomes locekle Zita Zariņa

Vēlies uzzināt par to, kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas padomes locekļa ikdiena? Piesakies!  Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus gan par Latvijas Bankas darbību kopumā, gan detalizētāk par Latvijas Bankas stratēģisko un inovāciju vadību, maksājumu sistēmu darbību, skaidrās naudas aprites jautājumiem, naudas dizaina jautājumiem u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr. Valdemāra 1B

Latvijas Bankas prezidenta vietnieks Māris Kālis

Vēlies uzzināt,  kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas padomes prezidenta vietnieka ikdiena? Piesakies!  Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku un prezidenta vietnieka pārraudzības jomām – finanšu stabilitāte, investīciju pārvaldība, finanšu vadība u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr. Valdemāra iela 1B

Latvijas Bankas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale

Vēlies uzzināt par to, kā tiek veikta finanšu sektora uzraudzība, kāpēc tas ir svarīgi, kā Latvijas Banka pārstāv un pauž Latvijas viedokli Eirosistēmā, kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas padomes locekļa ikdiena? Piesakies!  Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr. Valdemāra iela 1B

Auditors

Tevi interesē finanšu joma un piemīt labas analītiskās spējas? Nāc pie mums un uzzini, kā savas spējas Tu varētu pielietot finanšu sektora uzraudzības eksperta un auditora klātienes pārbaužu darbā. Tev būs iespēja noskaidrot, kā tiek veikta banku un apdrošināšanas sabiedrību uzraudzība, kāpēc tas ir svarīgi, kā tiek pieņemti lēmumi Latvijas, Eiropas (Eiropas Centrālas Bankas) un starptautiskā līmenī.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr. Valdemāra iela 1B

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile

Vēlies uzzināt par to, kā tiek veikta finanšu sektora uzraudzība, kāpēc tas ir svarīgi, kā Latvijas Banka pārstāv un pauž Latvijas viedokli Eirosistēmā, kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas padomes locekļa ikdiena? Piesakies!  Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr. Valdemāra iela 1B

Ekonomists Starptautisko attiecību daļā

Tevi interesē ekonomika un starptautiskās norises? Tad droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par Vadības sekretariāta un starptautisko attiecību daļas ekonomistu darba pienākumiem un ikdienu - sekot līdzi norisēm pasaules un Eiropas lielāko valstu, kā arī pārējo eiro zonas valstu ekonomikā, analizēt to potenciālo ietekmi uz Latvijas ekonomiku, prezentēt analīzes rezultātus Latvijas Bankas vadībai, sagatavot un sniegt Latvijas Bankas viedokli par ES institūcijās un Starptautiskajā Valūtas fondā aplūkotiem jautājumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra iela 1B

Finanšu tirgus operāciju analītiķis

Ja Tevi interesē finanšu tirgus darījumu organizēšana starptautiskā vidē, tad nāc pie mums Ēnu dienā!

Tev būs iespēja ēnot Latvijas Bankas finanšu tirgus operāciju analītiķus un noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī amata pienākumiem un ikdienu – eiro zonas monetārās politikas īstenošanu Latvijā, sadarbību ar citām centrālajām bankām, komercbankām un citiem tirgus dalībniekiem, noteikumu un procedūru izstrādāšanu utt.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr. Valdemāra iela 1B

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks

Tevi interesē finanšu un ekonomikas joma? Vēlies uzzināt par to, kā Latvijas Banka pārstāv un pauž Latvijas viedokli Eirosistēmā, kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas prezidenta ikdiena? Piesakies! Pamato, kādēļ vēlies ēnot Latvijas Bankas vadītāju, un kāpēc tieši Tu esi labākais kandidāts. Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Kr.Valdemāra iela 1B

Ekonomists Monetārās politikas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev! Droši piesakies un Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – analīzi un pētījumu veikšanu, aktuālām makroekonomikas tēmām u.c. Šīs dienas laikā varēsi arī uzzināt par to, kādām prasmēm un īpašībām jāpiemīt ekonomistam, kā arī apmainīties ar domām par ekonomikas zināšanu nozīmi dzīvē u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra 1B

Komunikācijas speciālists

Vai Tev patīk komunicēt ar dažādām auditorijām un Tev piemīt organizatoriskās prasmes? Tad komunikācijas speciālista profesija varētu būt īstais karjeras ceļš Tev!

Piesakies! Ēnu dienas laikā Tev būs iespēja:

·       Uzzināt par sabiedrisko attiecību speciālista darba ikdienu, kas ietver saziņu ar medijiem, preses relīžu veidošanu un interviju organizēšanu.

·       Ielūkoties iekšējās komunikācijas jomas vadītāja ikdienā, kurā tiek nodrošināta efektīva iekšējā komunikācija darbiniekiem un īstenoti attīstības projekti un pasākumi darbiniekiem.

·       Iejusties finanšu pratības speciālista lomā un Ielūkoties Zināšanu centra aizkulisēs, piedaloties izzinošā ekskursijā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr. Valdemāra 1B

Latvijas Bankas padomes locekle Ilze Posuma

Vēlies uzzināt par to, kā tiek pieņemti Latvijas Bankas darbībai svarīgi lēmumi, kāda ir Latvijas Bankas padomes locekļa ikdiena? Piesakies!  Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus gan par Latvijas Bankas darbību kopumā, gan detalizētāk par darbības riskiem, juridiskajiem jautājumiem, drošības jautājumiem u.c.  

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kr. Valdemāra 1B

Finanšu ieguldījumu portfeļa vadītājs

Ja Tevi interesē finanšu tirgi un investīcijas, tad nāc pie mums Ēnu dienā! Tev būs iespēja ēnot finanšu ieguldījumu portfeļa vadītājus un noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī amata  pienākumiem un ikdienu - Latvijas Bankas ieguldījumu pārvaldīšanu, informācijas par pasaules finanšu tirgiem un investīcijām apkopošanu un analīzi, ar investīciju pārvaldīšanu saistīto risku izvērtēšanu, utt.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra 1B

Ekonomists Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev. Piesakies un ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – nebanku finanšu sektora makrouzraudzības analīzi, agrīnās brīdināšanas rādītājiem, informāciju par finanšu stabilitāti sagatavošanu Eiropas Centrālajai bankai un citām starptautiskajām institūcijām.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Valdemāra iela 1B