Vakances nosaukums
Uzņēmums

Sabiedrisko attiecību speciālists

Uzņēmuma reputāciju un tēlu ietekmē ikviens uzņēmuma darbinieks, taču sabiedrisko attiecību speciālists ir atbildīgs par uzņēmuma tēla un reputācijas apzinātu veidošanu, izmantojot sabiedrisko attiecību līdzekļus. Un atslēgas vārds ir - komunikācija (gan iekšējā, gan ārējā). Sabiedrisko attiecību speciālists nodibina un uztur savstarpēji izdevīgas attiecības starp savis pārstāvēto uzņēmumu un sabiedrības daļu, no kuras ir atkarīgas uzņēmuma veiksmes un neveiksmes.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis

Uzņemšanas nodaļas ārsts

Uzņemšanas nodaļā tiek veikta: diennakts neatliekamā medicīniskā palīdzība; pacientu izmeklēšana; pacientu observācija (novērošana) līdz 24 stundām. Uzņemšanas nodaļā tiek sniegta neatliekamā palīdzība pacientiem ar akūtām saslimšanām vai hronisku slimību paasinājumiem, kā arī palīdzība tiek sniegta tiem pacientiem, kuri tiek nogādāti slimnīcā ar ātro medicīnisko palīdzību. Uzņemšanas nodaļas ārsts nosaka pacienta diagnozi un uzsāk ārstēšanās procesu.

! Šobrīd visā Latvijā ir aktīva saslimstība ar dažādām vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc dalībniekus aicinām izmantot individuālos aizardzības līdzekļus (sejas maskas, kuras bez maksas varēs saņemt klīnikas garderobē), ja saslimstība palielināsies, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena var tikt atcelta.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Slimnīcas iela 9

Anesteziologs - reanimatologs

Anesteziologs - reanimatologs iepazīstas ar pacienta paredzamās manipulācijas vai operācijas apjomu, slimības smagumu, slimības vēsturi, pacienta veselības stāvokli, pārbaužu un analīžu rezultātiem, pacienta fizioloģiskajām īpatnībām, kaitīgajiem ieradumiem un plānotās operācijas vai medicīniskās manipulācijas veidu. Ārsts izvērtē, vai anestēzija konkrētam pacientam ir iespējama un pieļaujama. Izvērtē arī varbūtējos anestēzijas riskus, izvēlas katram cilvēkam atbilstīgu un pieļaujamu anestēzijas veidu, izstrādā pacienta anestēzijas plānu. Anesteziologs - reanimatologs nodrošina anestēziju jeb narkozi un arī pacienta dzīvības procesu uzturēšanu operāciju un citu medicīnisku manipulāciju laikā, pēc narkozes novērošanas un atsāpināšanas.

! Šobrīd visā Latvijā ir aktīva saslimstība ar dažādām vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc dalībniekus aicinām izmantot individuālos aizardzības līdzekļus (sejas maskas, kuras bez maksas varēs saņemt klīnikas garderobē), ja saslimstība palielināsies, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena var tikt atcelta.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Slimnīcas iela 9

Traumatologs

Traumatologs sniedz pirmo palīdzību, ārstniecību un konsultāciju jebkuru traumu gadījumā. Traumatologs pielieto dažādas diagnostikas metodes: analīzes, laboratoriskie izmeklējumi; rentgens; datortomogrāfija; u.c. nepieciešamie izmeklējumi.

! Šobrīd visā Latvijā ir aktīva saslimstība ar dažādām vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc dalībniekus aicinām izmantot individuālos aizardzības līdzekļus (sejas maskas, kuras bez maksas varēs saņemt klīnikas garderobē), ja saslimstība palielināsies, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena var tikt atcelta.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Slimnīcas iela 9

Ķirurgs

Ķirurgs ir ārsts, kurš specializējies iedzimtu un iegūtu slimību diagnostikā un ķirurģiskā ārstēšanā. Cēsu klīnikā ķirurgi veic gan mazinvazīvas, piemēram, laparoskopiskas, gan vaļējas operācijas.

! Šobrīd visā Latvijā ir aktīva saslimstība ar dažādām vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc dalībniekus aicinām izmantot individuālos aizardzības līdzekļus (sejas maskas, kuras bez maksas varēs saņemt klīnikas garderobē), ja saslimstība palielināsies, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena var tikt atcelta.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Slimnīcas iela 9

Pediatrs

Pediatrs ir bērnu ārsts, kurš specializējies bērnu slimību diagnostikā, ārstēšanā un to profilaksē. Pediatrs rūpējas par bērnu veselīgu augšanu un attīstību dažādos bērnu vecuma posmos – jaundzimušā, zīdaiņa, maza bērna, pirmsskolas vecumā, jaunākajā, vidējā un vecākajā skolas posmā līdz pat 18 gadu vecumam.

! Šobrīd visā Latvijā ir aktīva saslimstība ar dažādām vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc dalībniekus aicinām izmantot individuālos aizardzības līdzekļus (sejas maskas, kuras bez maksas varēs saņemt klīnikas garderobē), ja saslimstība palielināsies, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena var tikt atcelta.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Slimnīcas iela 9

Radiologa asistents

Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā, staru terapijā veselības aprūpes iestādēs. Radiologa asistents sadarbojas ar radiologiem, un citiem medicīnas nozaru speciālistiem iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā.

! Šobrīd visā Latvijā ir aktīva saslimstība ar dažādām vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc dalībniekus aicinām izmantot individuālos aizardzības līdzekļus (sejas maskas, kuras bez maksas varēs saņemt klīnikas garderobē), ja saslimstība palielināsies, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena var tikt atcelta.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Slimnīcas iela 9

Ergoterapeits

Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos. Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, viņa ģimeni, draugiem un aprūpētājiem. Vairākumā gadījumu ergoterapeits sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem - strādā multiprofesionālā komandā.

! Šobrīd visā Latvijā ir aktīva saslimstība ar dažādām vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc dalībniekus aicinām izmantot individuālos aizardzības līdzekļus (sejas maskas, kuras bez maksas varēs saņemt klīnikas garderobē), ja saslimstība palielināsies, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena var tikt atcelta.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Slimnīcas iela 9

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālists, kurš izvērtē cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm (t.sk., darbu) un saistību ar pašsajūtu (piem., sāpēm). Pēc rūpīgas pacienta izmeklēšanas un izvērtēšanas, kopīgi ar pacientu (vajadzības gadījumā arī iesaistot piederīgos, piem., bērniem) tiek izvirzīti terapeitiskie mērķi un izvēlētas atbilstošas un pacientam pieņemamas terapijas metodes.

! Šobrīd visā Latvijā ir aktīva saslimstība ar dažādām vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc dalībniekus aicinām izmantot individuālos aizardzības līdzekļus (sejas maskas, kuras bez maksas varēs saņemt klīnikas garderobē), ja saslimstība palielināsies, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena var tikt atcelta.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Slimnīcas iela 9

Medicīnas māsa

Medicīnas māsa ir ārstniecības persona, kas veic pacientu aprūpi (bērniem un pieaugušajiem) pie dažādām saslimšanām, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu un veic injekcijas, brūču pārsiešanas un daudz citas manipulācijas, kā arī nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos.

! Šobrīd visā Latvijā ir aktīva saslimstība ar dažādām vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc dalībniekus aicinām izmantot individuālos aizardzības līdzekļus (sejas maskas, kuras bez maksas varēs saņemt klīnikas garderobē), ja saslimstība palielināsies, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena var tikt atcelta.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Slimnīcas iela 9