Vakances nosaukums
Uzņēmums

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sabiedrisko attiecību speciālists atbild par sociālo tīklu, mājaslapas uzturēšanu, relīžu sagatavošanu, aktuālas informācijas ievietošanu oficiālajos kontos, sagatavo informāciju masu medijiem, veido RTA vizuālo tēlu

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Lektors. Apģērbu dizains un tehnoloģija

Lektore studiju programmā Apģērbu dizains un tehnoloģija, ikdienā vadu nodarbības, kuru saturs ir saistīts ar apģērbu projektēšanu t.sk. tērpa kompozīciju, apģērbu konstruēšanu, modelēšanu, datorprojektēšanu. Daudz sadarbojos, strādājot starpdisciplināri, ar citu programmu docētājiem, ar RTA pētnieciskajiem centriem un laboratorijām, veicot tekstila lāzerapstrādi, 3D druku, eksperimentējot ar materiāliem un tehnoloģijām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

RTA izpilddirektors

Izpilddirektora ikdienas pienākumos ietilpst organizēt RTA funkcionēšanu. Jāīsteno sadarbība ar pakalpojumu sniedzējiem, jāorganizē saimnieciskais darbs, jānodrošina infrastruktūras darbības nepārtruktība un attīstība. Darbs ir dinamisks, prasa ātru un efektīvu problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Finanšu analītiķis

Novērtējot ekonomisko vidi, tirgus attīstības tendences un perspektīvas, konkurences situāciju sagatavo akadēmijas budžetu un seko tā izpildei. Ceļā uz sabalansētu budžetu notiek RTA vajadzību izskaidrošanas process un resursu pieejamības prognoze.Notiek sadarbība ar Izglītības un Zinātnes ministriju, citām valsts pārvaldes institūcijām, ES struktūrfondiem, visām RTA struktūrvienībām, studentiem un uzņēmējiem,Tiek gatavoti priekšlikumi esošās situācijas sakārtošanai, kā arī turpmākai attīstībai.Ikdienas darbs saistīts ar vairāku dokumentu apstrādi, dažāda veida izmaksu kalkulāciju, cenu noteikšanu, naudas plūsmas kontroli, darbinieku algu un studentu stipendiju fondu noteikšanu, darbā izmantojot kā iekšējās, tā arī ārējās uzskaites sistēmas

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Interjera dizainers

Piedaloties ēnu dienā jaunietis var redzēt profesijas specifiku, apskatīt prakstiskos darbus (maketus, projektus, dizainas produktus), kā arī vairāk uzzināt par iespējām studēt šajā jomā. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

RTA rektore

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors veic iestādes vadītāja pienākumus, nodrošina augstskolas darbību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Pārstāv akadēmiju dažādos pasākumos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, profesore Iluta Arbidāne Fakultātes darba plānošana, organizēšana un vadīšana -  ieskats vadītāja ikdienā. Nodarbību grāmatvedībā, personālvadībā un līderībā vadīšana. Var gūt ieskatu grāmatveža un personāldaļas vadītāja profesijās.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs organizē pasākumu akadēmijā, īsteno dažādas aktivitātes augstākās izglītības iestādes popularizēšanai.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļa sekmē savstarpējas sapratnes veidošanos starp augstskolu un sabiedrību.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115