Vakances nosaukums
Uzņēmums

IZM parlamentārais sekretārs

Parlamentārais sekretārs Latvijā ir politiska valsts amatpersona, kas uztur ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv ministru likumdošanas procesā Saeimā, piedalās likumprojektu sagatavošanā un izskatīšanā. Tā ir otra augstākā politiskā amatpersona ministrijā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskās platformas projekta vadītāja

Vada starptautiska pieaugušo izglītības projekta norisi Latvijā – plāno mājaslapas darbību un veido saturu, plāno un organizē dažādus mācību pasākumus (seminārus, vebinārus u.c.), veicina sadarbību pieaugušo izglītības tīklā visos Latvijas reģionos.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM vecākais eksperts Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanā

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākais eksperts - atbildīgais par saturu Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanā - atbild par projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”  satura izstrādi. Ekspertam vienlaikus jākoordinē un jāuzrauga vairāk nekā desmit pētījumu un analītisko rīku ieviešana dzīvē. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietniece digitālās transformācijas jomā

IZM Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks digitālās transformācijas jomā koordinē skolu digitalizācijas jautājumus, veido atbalsta instrumentus pašvaldībām. Gatavo pārskatus par situāiju Latvijā gan ministrijas vadībai, gan Eiropas komisijai un citām starptautiskām organizācijām (OECD).  

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM Eiropas Jaunatnes dialoga projekta koordinators

Eiropas Jaunatnes dialoga projekta koordinatora pienākumos ietilpst projekta vadība, jauniešu viedokļu noskaidrošana, apkopošana, ziņojumu veidošana, sadarbība ar jaunatnes organizācijām un citām ministrijām, kā arī sabiedrības informēšanas aktivitātīšu par Eiropas jaunatnes dialoga procesu īstenošanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošā vecākā eksperte – projektu vadītāja

Projektu vadītājs strādā ar starptautisko izglītības pētījumu datiem. Dažādi starptautiskie izglītības pētījumi norisinās cikliski reizi trīs, četros vai piecos gados, paredzot laiku gan datu ieguvei, gan to analīzei.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Vaļņu iela 2