Vakances nosaukums
Uzņēmums

Talsu novada pašvaldības Kancelejas vadītāja

Talsu novada pašvaldības Kancelejas vadītāja organizē, vada un kontrolē Kancelejas darbu, izstrādāt dokumentu aprites kārtību, sagatavot protokolus no domes un komiteju sēdēm, organizēt domes un komiteju sēdes. Vairāk par Kancelejas tiešajiem pienākumiem būs iespēja uzzināt klātienē. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, Latvija, LV-3201

Kancelejas vadītājs

Nodrošina klientu apkalpošanu, klientu iesniegumu izskatīšanu, organizē kancelejas darbu, kontrolē dokumentu pārvaldību un arhīva darbu, ievada datus, kontrolē korespondences izskatīšanas, virzības un izpildes termiņus, organizēt pabeigto dokumentu uzskaiti un nodrošina to glabāšanu. Vairāk: 63050241.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Kancelejas vadītājs

Gaidām Tevi ciemos!

 Tu varēsi:

- uz dienu kļūt par pozitīva un draudzīga kolektīva daļu, lai turpmāk dzīvē jau būtu skaidrs, uz ko tiekties, un kādai gaisotnei ir jābūt darba vidē;

- iegūt priekšstatu par Rīgas šķīrējtiesas darba procesiem;

- uzzināt ko jaunu par biznesu un juristu darbu, iegūt pieredzi biznesa komunikācijā;

- piedalīties kancelejas darba procesā: palīdzēt sagatavoties lielam biznesa pasākumam, piedalīties komunikācijas ar uzņēmejiem veidošanā, noformēt dokumentus, sašūt tiesas lietu materiālus, atrast lietas arhīvā un reģistrēt jaunas lietas elektroniskajā sistēmā utt.;

- uzzināt, kā tiek risinatas nestandarta situācijas un strīdi biznesā;

- iepazīties arī ar Attīstības nodaļas vadītājas darba procesu, ar sabiedrisko attiecību un mārketinga sfēru juridiskajā jomā, un uzdot sev interesējošos jautājumus.

Nāc ciemos, pavadi dienu interesanti un noderīgi!

Rīgas šķīrējtiesa gaida Tavu pieteikumu!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: E.Birznieka-Upīša iela 18-7, Rīga

Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļas vadītāja

Kancelejas nodaļas vadītāja atbild par domes un administrācijas lietvedības organizēšanu un kārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.  Nodrošina dokumentu aprites sistēmas kontroli un domes pieņemto Saistošo noteikumu stāšanos spēkā. Vada un organizē Kancelejas nodaļas darbu. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene