Nosaukums
Uzņēmums

bibliotekārs

Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina iegūt izpratni par bibliotekāra profesijas aizkulisēm lielākajā un modernākajā Latvijas augstskolu bibliotēkā.

Nāc un uzzini, kādas konsultācijas un uzziņas ikdienā nepieciešams studentiem un profesoriem. Kā ar 21. gs. tehnoloģiju un sistēmu palīdzību var likt strādāt Lietotājam pašam. Kāda ir bibliotekāra ikdiena kā starpniekiem starp grāmatām, informāciju un cilvēkiem, radošā, izaicinājumiem bagātā un uz attīstību vērstā vidē. Uzzini kādas ir jaunākās tehnoloģijas LU Zinātņu centra bibliotēkā

Ēno LU Bibliotēkā un mācies no augsti kvalificētiem nozares profesionāļiem un iegūsti zināšanas, kas tev palīdzēs izvēlēties un atbilstoši sagatavoties tavai nākotnes profesijai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Latvijas Universitātes bibliotēka, Raiņa bulv.19., Rīga

Bibliotekārs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka”

Bibliotekārs

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/jelgavas-piletas-biblioteka/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akadēmijas ielā 26, Jelgava

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktora vietnieks

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka” :

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktora vietnieks

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001

Bibliotēkas vadītājs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ’’Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs’’ (ZR KAC): Bibliotēkas vadītājs

http://www.zrkac.lv/index.php?view=kontakti

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Bibliotekārs

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka ir Ilūkstes novada pašvaldības kultūras iestāde, kura veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu. Ilūkstes novada centrālā bibliotēkas sastāvā ietilpst 8 bibliotēkas jeb struktūrvienības: Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, Bebrenes pagasta bibliotēka, Pilskalnes pagasta bibliotēka , Šēderes pagasta bibliotēka, Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka, Dvietes pagasta bibliotēka, Eglaines pagasta bibliotēka un Subates pilsētas bibliotēka.

Sīkāk par bibliotēku pastāstīs bibliotēkas direktore Ināra un bibliotekāres Olga un Gaņa

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela-12

Bibliotekārs

Subates pilsētas bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un izklaides iestāde Subates pilsētas iedzīvotājiem un visiem interesentiem, tās pakalpojumus var izmantot  jebkurš bibliotēkas apmeklētājs neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma un sociālā stāvokļa.Sīkāk par bibliotekāra profesiju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Anita un bibliotekāre Aija

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Tirgus laukums- 20, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

Bibliotekārs

Šēderes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.Sīkāk par bibliotekāra profesju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Ruta

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolas ielā 2, Šēderē, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5474

Bibliotekārs

Pilskalnes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Pagasta bibliotēka ir universāla informācijas pakalpojumu sniegšanas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem. Sīkāk par bibliotekāra profesiju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Zita

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Parka iela 3, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

Bibliotekārs

Nāc iepazīties ar bibliotekāra profesiju uz Pašulienes bibliotēku . Tevi gaidīs jaukā bibliotēkas vadītāja Aurika

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Pašuliene 6, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5447

Bibliotekārs

 Dvietes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Pagasta bibliotēka ir universāla informācijas pakalpojumu sniegšanas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem. Sīkāk pr bibliotekāra profesiju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Venta

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

Bibliotekārs

Bebrenes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība.

     Pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko  izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.Sīkāk par bibliotekāra profesju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Emma

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Pagastmāja”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV- 5439

Bibliotekārs

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība , kas nodrošina bērnu, pusaudžu un jauniešu informācijas, kultūras, izglītības un izklaides vajadzības.Bibliotēka sniedz pakalpojumus Ilūkstes novada 1.-9. klašu skolēniem.Sīkāk par bibliotekāra profesju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Ingrīda un bibliotekāre Biruta

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste,

Bibliotekārs

Ja vēlies iepazīties ar bibliotekāar profesiju nāc uz Eglaines pagasta bibliotēku un iepazīsties ar nākamo profesiju. Sīkāk par bibliotekāra profesiju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Ona

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Stendera iela 7, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV 5444

Bibliotekārs

Ēnai būs iespēja iepazīties ar Valmieras integrēto bibliotēku un ar vispārēju ieskatu bibliotekāra darbā, kas ir intensīva, radoša, izaicinājumiem bagāta profesija.

Ēna ieskatīsies bibliotēkas darba radošajos procesos, uzzinās par novada vēstures pētniecību bibliotēkā, kā arī novadpētniecības resursiem un to veidošanu digitālajā vidē. Iepazīsies ar neparastu profesionālo kompetenci bibliotēkā - stāstniecību. Noslēgumā būs iespēja piedalīties pasākuma “Pētām dzimtas vēsturi” sagatavošanā un, ja Ēnai tas ir saistoši, noklausīties lekciju par seno karšu un plānu interpretēšanu dzimtu pētniecībā. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Cēsu iela 4

Bibliotekāre

Ēnai būs iespēja iepazīties ar Valmieras integrēto bibliotēku un ar vispārēju ieskatu bibliotekāra darbā, kas ir intensīva, radoša, izaicinājumiem bagāta profesija.

Ēna iepazīs bibliotekāra - Eiropas Savienības informācijas speciālista interesanto un daudzveidīgo darba ikdienu. Uzzinās, kur un kā atrast informāciju par Eiropas Savienību un par darbību Europe Direct tīklā, par bibliotekāra līdzdalību starptautiskos projektos,Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta aktivitātēs gan Latvijā, gan visā Eiropā.

Iegūtās zināšanas būs noderīgas personiskai izaugsmei un nākotnes profesijas izvēlē.

 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Cēsu iela 4

Bibliotēkas vadītāja

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra darbu,pašiem apkalpot apmeklētājus- saņemt un izsniegt grāmatas,atrast kopkatalogā grāmatas,kārtot tās plauktos un izveidot literatūras izstādi.Būs iespēja iepazīties ar grāmatas pievienošanu sistēmā Alise-i.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Daudzeses pagasta bibliotēka, "Pagastmāja", Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5111

Bibliotekārs

Ēnotājiem iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju:

Pieaugušo apkalpošanas nodaļas, tai skaitā Periodikas lasītavas un Novadpētniecības lasītavas speciālistu, darbu;

Bērnu apkalpošanas nodaļas darbu;

Krājuma organizācijas nodaļas darbu;

Metodiskā darba vadītāja pienākumus;

Saimniecības pārziņa, e-prasmju konsultanta darba pienākumus;

Sociālo mediju speciālista, pasākumu un izstāžu organizatora darba pienākumus.

Vispirms ēnotāji tiks iepazīstināti ar augstāk minētajiem nodaļu un amatu speciālistiem, taču pēc iepazīšanās skolēniem tiks dota iespēja izvēlēties ēnot sev tīkamo speciālistu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Raunas iela 1, Cēsis

Straupes pagasta bibliotekāre

Bibliotēka jau sen vairs nav tikai grāmatu maiņas punkts. Bibliotēka pilda arī kultūrvietas funkciju - tur notiek pasākumi, kā arī tā ir satikšanās vieta. 

Tā tas ir arī Straupes pagastā, kur vienmēr savus apmeklētājus sagaida laipnā un smaidīgā bibliotekāre Gunta Blaumane.

Piesakies par ēnu G.Blaumanei un iepazīsti bibliotēkas ikdienu, darba specifiku!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 3

Adrese: Braslas iela 1, Straupe, Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152

Raiskuma pagasta bibliotekāre

Pārgaujas novadā ir 3 bibliotēkas - piesakies par ēnu Raiskuma pagasta bibliotekārei Gitai Vilciņai un iepazīsti bibliotekāra profesiju un ikdienu.

G. Vilciņa ir sirsnīga, komunikabla un izpalīdzīga. Raiskuma pagasta lasītāji var būt priecīgi, ka viņiem ir tāda bibliotekāre kā Gita. Bibliotēka jau sen vairs nav vieta, kur tikai pieejamas grāmatas un prese, bet arī vieta, kur notiek pasākumi, kur iespējams satikties ar cilvēkiem.

Tiekamies bibliotēkā!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: "Pagastmāja", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146

Bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju - vērot bibliotekāru ikdienas gaitās, kā arī pašiem izmēģināt veikt noteiktus darba pienākumus - grāmatu izsniegšanu un saņemšanu, grāmatu kārtošanu plauktos, literatūras izstāžu noformēšanu, informācijas meklēšanu datubāzēs un citos elektroniskos resursos.

Gaidām ēnotājus!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 22a

Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

Dienas gaitā varēs uzzināt, kas patiesībā ir bibliotekārs un kā 21. gadsimtā strādā Latvijas un ārzemju bibliotēkas; veikt radošu darbu ar bibliotēku jomas profesionālo informāciju, t. sk. sociālajos medijos; izgudrot oriģinālu kampaņu par bibliotēkām; ieteikt jaunus bibliotēku pakalpojumus; papildu bonuss – iespēja ēnot Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāju, uzzinot kā strādā Latvijā lielākā bibliotekāru nevalstiskā organizācija. Būs iespēja doties arī ekskursijā pa Gaismas pili.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Mūkusalas iela 3

Bibliotekārs darbā ar bērniem

Piedāvāsim uzzināt vairāk par lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ” koordinēšanu un "Lielo lasīšanas svētku" organizēšanu, Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības uzsākšanu; www.lasamkoks.lv administratora darbu; pasākumu cikla “Ģimeņu sestdiena” organizēšanu; tematisko nodarbību un citu pasākumu organizēšanu saistībā ar medijpratību.Dienas gaitā paredzēta arī ekskursija pa  Gaismas pili.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Mūkusalas iela 3

Bibliotekārs

Aicinām skolēnus Ēnu dienā izzināt darbu Saldus pilsētas bibliotēkas klientu apkalpošanas nodaļā, informācijas resursu attīstības nodaļā un iepazīties ar novadpētniecības darbu. Atnāc un iepazīsti bibliotekārā darba specifiku!

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Tūristu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Bibliotekārs

Aicinām skolēnus Ēnu dienā iepazīt darbu Preiļu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centrā.

Atnāc un iepazīsti bibliotekārā darba specifiku! :)

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Kārsavas iela 4, Preiļi

Bibliotekārs

Salacgrīvas novada bibliotēka aicina pieteikties ēnotājus, lai iepazītos ar bibliotekāra profesiju un uzzinātu kā aizrit darba diena bibliotēkā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Sila iela 2

Bibliotēkas vadītājs

Vēlies uzzināt, kāpēc visu nevar atrast interneta vietnē „Google”?

Tad nāc un ēno Transporta un sakara institūta vadītāju Ilonu Kauci un Tu to uzzināsi! Tu vari noskaidrot, ko dara modernas bibliotēkas informācijas speciālists un kā bibliotēkas katalogā nokļūst informācija par grāmatām.

Tāpat varēsi uzzināt, kāds ir grāmatas ceļš no izdevēja līdz plauktam un tālāk pie bibliotēkas lietotāja, kas ir zinātniskās datubāzes un kāpēc tās noteikti jāizmanto mācību un pētniecības procesā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Lomonosova 1

Lielvārdes bibliotekārs

Palīdz apmeklētājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus, izsniedz informatīvos materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, elektroniskus materiālus, CD, DVD u.tml.) lasītājiem un pieņem atgrieztos materiālus, novieto tos krājumā, reģistrē jaunus lasītājus un iepazīstina tos ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem; sazinās ar klientiem, kuri nav savlaicīgi atdevuši bibliotēkā saņemtos materiālus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Parka iela 3,Lielvārde, Lielvārdes novads, LV- 5070

Bibliotekārs

Baložu bibliotēka ir pilsētas bibliotēka ar lielu lasītaju skaitu un plašu literatūras izvēli. Regulāri tiek rīkoti izstādes un pasākumi gan bērniem, gan peiaugušajiem. Iespēja iepazīt bibliotēku un bibliotekāru darbu, dienas ritmu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Baloži, Skolas 4

Klientu apkalpošanas centra vadītājs

Aicinām skolēnus Ēnu dienā iepazīt darbu Limbažu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centrā!

Šogad atkal organizēsim interesantas aktivitātes bibliotēkā. Kādas? Atnāciet un uzziniet! :)

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Parka iela 23

Bibliotekārs

Lauzīsim stereotipus par garlaicīgo bibliotekāra darbu. Nāc un uzzini, cik patiesībā bibliotekāra darbs ir interesants un radošs!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: "Pils", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads

vecākais bibliotekārs (e) bērnu literatūras nodaļā

Arī 2019. gada ēnotājam/iem piedāvājam iespēju pavadīt dienu radošā un interesantā vidē Bulduru bibliotēkas bērnu un pusaudžu literatūras zonā ! Mūsu devīze: "Meklējam Lasīšanas Patikšanu kopā!"

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Edinburgas prospekts 89, Bulduri

Bibliotēkas vadītājs(a)

Bibliotēkas darba organizēšana un bibliotēkas attīstības plānošana, bibliotēkas sadarbības koordinēšana ar citām struktūrvienībām, bibliotēkām, organizācijām un iestādēm; bibliotēkas personāla vadīšana, rūpes par bibliotēkas darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanu un darba procesa uzlabošanu; rūpes par bibliotēkas saimniecisko jautājumu risināšanu u.c.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Edinburgas prospekts 89, Bulduri

Bibliotēkas vadītājs

Palīdz apmeklētājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus; izsniedz informatīvos materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, elektroniskus materiālus, CD, DVD u.tml.) lasītājiem un pieņem atgrieztos materiālus, novieto tos krājumā; reģistrē jaunus lasītājus un iepazīstina tos ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem; sazinās ar klientiem, kuri nav savlaicīgi atdevuši bibliotēkā saņemtos materiālus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: "Zelmeņi", Tērvtes pagasts, Tērvetes novads

Bibliotekārs bērnu bibliotēkā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas  pilsētas bibliotēka” Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Lielā iela 15

Bibliotekārs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka” Miezītes bibliotēka

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Dobeles šosejā 100

Bibliotekārs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka”

Pārlielupes bibliotēka

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Loka maģistrālē 17

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktors

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka”  

     http://www.jelgavasbiblioteka.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Akadēmijas ielā 26

Bibliotekāre

Ēnai būs iespēja iepazīties ar Valmieras integrēto bibliotēku;

Bibliotekāre iepazīstinās ar bibliotekāra darbu  – intensīvu, radošu, izaicinājumiem bagātu profesiju, kurā ikdienā jāprot orientēties lielā informācijas apjomā, būt zinošam medijpratībā. Bibliotekāram ir jāmācās pašam un jāapmāca citi! Ēna iepazīs bibliotēku kā darba vietu, kurā ir interesanti strādāt, varēs radoši iesaistīties kādā no  ikdienas aktivitātēm.

Iegūtās zināšanas būs noderīgas nākotnes profesijas izvēlē.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Cēsu iela, 4

Bērnu literatūras nodaļas bibliotekārs

Bibliotekāra ikdienas darbi - apmeklētāju apkalpošana/uzskaite, darbs ar grāmatu fondu. Izstāžu, pasākumu un bibliotekāro stundu plānošana, veidošana un vadīšanā.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Bibliotekārs

Intensīvs, izaicinājumiem bagāts, radošs darbs komunikabliem cilvēkiem. Jāprot orientēties datu bāzēs, meklēt dažādu informāciju, mācīties pašam un apmācīt citus!

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 3

Adrese: Koknese, 1905.gada ielā 7