Vakances nosaukums
Uzņēmums

Tiesnesis

Piedāvājam iespēju iepazīt tiesneša profesiju un gūt ieskatu tiesas ikdienas darbā. Ēnosiet tiesnesi, kas vada tiesas darbu – tiesas priekšsēdētāju. Līdz ar to varēsiet noskaidrot ne vien to, kā ir būt tiesnesim, bet arī to, kā ir būt vadītājam. Tiesas priekšsēdētāja pastāstīs par tiesu sistēmu, tiesas procesu un cilvēkiem, kas nodrošina tā norisi. Varēsiet uzdot jautājumus. Piedāvāsim apmeklēt tiesas sēdi, ja tā notiks piemērotā laikā. Izrādīsim tiesas telpas. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007

pašvaldības policijas inspektors, operatīvais dežurants - vecākais inspektors.

Izbraukt uz notikuma vietu, fiksēt informāciju, nodot to operatīvajam dežurantam, nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu citām tiesībsargājošām institūcijām un izvērtējot notikuma vietā esošos faktus nepieciešamības gadījumā uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Depo iela 2

Zobārsts

Ardentum klīnika piedāvā ēnotājiem iespēju ielūkoties zobārsta ikdienas darbā, uzzināt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par profesiju un iepazīt ikdienu zobārstniecības klīnikā. Ar prieku uzņemsim interesentus!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Liepājas iela 34

Neurofeedback seansu vadītājs

Iespēja vērot RigaBrain smadzeņu treniņu centra darbinieku, vadot RigaBrain neurofeedback seansus! Būs iespēja arī pašiem uzlikt sensoriņus viens otram un redzēt, kā reālajā laikā strādā tava labā un kreisā smadzeņu darbība!

RigaBrain neurofeedback seansus var vadīt jebkurš, kurš izgājis apmācību! RigaBrain kabinetā pārsvarā strādā ergoterapeiti un citi speciālisti. 

https://www.RigaBrain.com

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Latvija, Rīga Stabu 35-4

Profesionalitātes pārbaužu speciālists-instruktors

Izstrādā, uztur un atjauno apmācību programmas lidlauka uzturēšanas, vadības un drošības jomās. Piedalās ar drošību un Lidostas „Rīga” ceļu satiksmes noteikumiem saistīto jautājumu risināšanā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Lidlauka apkalpošanas un drošības apmācību instruktors

Izstrādā, uztur un atjauno apmācību programmas lidlauka uzturēšanas, vadības un drošības jomās. Piedalās ar drošību un Lidostas „Rīga” ceļu satiksmes noteikumiem saistīto jautājumu risināšanā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Personāla atlases speciālists

Organizē personāla atlases procesu lidostā "Rīga". Sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem nosaka darbinieku atlases kritērijus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Drošības pārvaldības sistēmas vadītājs

Nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas izveidošanu, ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu lidostā "Rīga".

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Resursu plānotājs

Nodrošināt Virszemes apkalpošanas departamenta Gaisa kuģu apkalpošanas nodaļas darbinieku darba laika plānošanu un uzskaiti.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Civilās aizsardzības un krīzes situāciju apmācību instruktors

Sniegt civilās aizsardzības un krīzes instruktāžas lidostas "Rīga" darbiniekiem un sadarbības partneriem, kā arī novērtēt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības un krīzes situāciju jomā. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Valdes loceklis

SIA “Tenachem” valdes locekļa galvenais pienākums ir vadīt un pārstāvēt uzņēmumu, produktus, biznesu, stratēģiskā vadīšana, pielāgošanās tirgus situācijai, komandas veidošana, tradīcijas.

1.      Iepazīšanās ar uzņēmumu – mērķi, stratēģija un vīzija.

2.      Sapulču organizēšana un aktīva piedalīšanās tajās;

3.      Pārdošanas jautājumu risināšana.

Īpašas prasības:

Vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas, konfidencialitātes ievērošana.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Spodrības iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, Latvija

Personāla speciālists/Biroja administrators

Biroja administratora un personāla speciālists darbs ir nemitīga komunikācija gan ar klientiem, gan darbiniekiem, problēmsituāciju risināšana un labvēlīgas gaisotnes radīšana birojā un attiecīgi visā uzņēmumā dienu no dienas. Kā arī piedalās dažādu projektu izstrādē un koordinēšanā.

·       Kā tiek organizēt biroja ikdienas darbs, uzturot visas nepieciešamās darbības uzņēmuma administratīvās veiktspējas nodrošināšanai un departamentu, kā arī jebkura darbinieka profesionālo vajadzību nodrošināšanai.

·       Kā tiek uzturēta uzņēmuma aktuālo darbinieku datu bāze uzskaites sistēmā.

·       Kā tiek kārtotas un uzturētas darbinieku personāla lietas atbilstoši LV likumdošanas prasībām.

·       Kopīgi ar ēnotāju tiks apskatīti dažādi rīkojumu veidi.

·       Praktiska darbošanās (kāda rīkojuma izstrāde pēc parauga).

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Spodrības iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, Latvija

Personāla vadītājs

Personāla vadītājs veido uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plāno un organizē uzņēmuma personāla resursus, plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Personāla vadītājs Tev varēs pastāstīs par: 

·         Tenachem personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķiem, mūsu organizatorisko struktūru un uzņēmuma personāla vadības sistēmu kopumā (tradīcijas, kultūra, komandas attīstība).

·         Personāla darbinieki organizē jauno darbinieku ievadīšanu darbā un palīdz viņiem iejusties veicamajos pienākumos un uzņēmuma kolektīvā, organizē un vada darbinieku apmācības.

·         Papildus tam organizē un vada personāla lietvedības procesu un attīsta atalgojuma sistēmu, kas balstīta uz kompetencēm un  izstrādā un īsteno pasākumus, kā plānot uzņēmuma darbinieku karjeru, attīstīt viņu prasmes un spējas, nodrošināt viņu pēctecību, motivēt viņus.

·         Mūsu personāla departaments priecājas par katru, kuram izdodas vairāk, augstāk, spēcīgāk!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Spodrības iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, Latvija

Iepirkumu un Produktu attīstības departamenta vadītājs

Iepirkumu un Produktu attīstības departamenta vadītājs Tev varēs pastāstīs un parādīt par:

·         Iepazīstināšana ar uzņēmumu un produktiem (hermētiķi, pielietojums, sastāvs)

·         Ražošanas ekskursija (maisītāji, vielas, procesi)

·         Praktiskais pētniecības darbs (aprēķini, eksperimenta plānošana, praktiska uzmaisīšana).

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Spodrības iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, Latvija

Pētniecības un attīstības laboratorijas vadītājs

Pētniecības un attīstības laboratorijas vadītājs Tev varēs pastāstīs un parādīt par: 

·         Logu hermētiķu veidošanas principi, sastāvs, testēšana

·         Zinātniskās informācijas iegūšana un apstrāde

Laboratorijas darba organizēšana

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Spodrības iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, Latvija

Ražošanas vadītājs

SIA “Tenachem” Ražošanas vadītājs rūpējās lai visiem būtu labi, labi uzņēmumam un labi darbiniekiem. Uzņēmuma interešu virzīšana:

·         Cilvēkresursu nodrošināšana

·         Tehnoloģisko procesu ievērošana

·         Tehniskais atbalsts

·         Efektivitātes celšana

Darbinieku interešu aizstāvēšana (vienlaicīgi uzņēmuma intereses ilgtermiņā):

·         Atbilstoši darba apstākļi

·         Konkurētspējīgs atalgojums

·         Patīkams mikroklimats un komandas gars

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Spodrības iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, Latvija

Virszemes apkalpošanas apmācību instruktors

Apmāca lidostas personālu un lidostas klientus, kā arī veic zināšanu, prasmju un darba izpildes kvalitātes novērtēšanu virszemes apkalpošanas jomā. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Lidlauka apkalpošanas un drošības (LAD) apmācību vadītājs

Izstrādā, uztur un atjauno apmācību programmas lidlauka uzturēšanas un drošības jomās. Piedalīties ar drošību un Lidostas „Rīga” ceļu satiksmes noteikumiem saistīto jautājumu risināšanā.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Putnu un dzīvnieku kontroles speciālists

Veic drošības pasākumus putnu kontrolēšanai lidostas “Rīga” teritoijā. Putnu speciālists ikdienā veic putnu un dzīvnieku novērošanu, kā arī uzskaiti lidlauka teritorijā. Nepieciešamības gadījumos, izmantojot speciālos tehniskos līdzekļus veic putnu un dzīvnieku aizbaidīšanas pasākumus, lai gaisa kuģi lidostā varētu nosēsties un pacelties droši.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Perona inspektors

Perona inspektors pavada gaisa kuģus uz stāvvietām, seko līdzi lidmašīnu apkalpošanai, kontrolē tīrību un kārtību lidostas teritorijā, kā arī rūpējas par to, lai uz perona tiktu ievēroti lidostas ceļu satiksmes noteikumi. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Anesteziologs – reanimatologs

Anesteziologs – reanimatologs nodrošina anestēziju jeb narkozi un arī pacienta dzīvības procesu uzturēšanu operāciju un citu medicīnisku manipulāciju laikā, novērošanu pēc narkozes un atsāpināšanu.

Anesteziologs – reanimatologs iepazīstas ar pacienta paredzamās manipulācijas vai operācijas apjomu, slimības smagumu, slimības vēsturi, pacienta veselības stāvokli, pārbaužu un analīžu rezultātiem, pacienta fizioloģiskajām īpatnībām, kaitīgajiem ieradumiem, kā arī plānotās operācijas vai medicīniskās manipulācijas veidu. Ārsts izvērtē, vai anestēzija konkrētam pacientam ir iespējama un pieļaujama. Anesteziologs – reanimatologs Izvērtē varbūtējos anestēzijas riskus, izvēlas katram cilvēkam atbilstošu anestēzijas veidu, izstrādā pacienta anestēzijas plānu. Attiecīgos jautājumus anesteziologs pārrunā ar pacientu un citiem speciālistiem un kopā ar pacientu vienojas par kopēju rīcības plānu, lai sagatavotos operācijai un anestēzijai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, stacionārs "Gaiļezers"

Neirologs

Neirologs ir ārsts, kurš diagnosticē un ārstē nervu, galvas un muguras smadzeņu un to apvalku, asinsvadu slimības.  Nervu sistēma iespaido visus iekšējos orgānus un asinsvadus. Tā atbild par to, lai mēs varētu domāt, runāt, kustēties, funkcionēt kā viens vesels organisms. Faktiski nervu sistēma ir cilvēka centrālais dators, kas atbild par visu.   Neirologam svarīgi zināt, kāda ir organisma vispārējā veselība, jo itin bieži pastāv saistība starp nervu sistēmas bojājumu un citu saslimšanu, arī otrādi – nervu sistēmas bojājums var it kā imitēt citu slimību, piem., locītavu, muskuļu, asinsvadu, zobu, acu, utt.. Ne velti neiroloģija ir viena no vissarežģītākajām medicīnas specialitātēm.    

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Hipokrāta iela 2

Laboratorijas Ārsts

Izmeklē cilvēka organisma bioloģiskos audus un šķidrumus un citus materiālus ar dažāda veida izmeklēšanas metodēm, lai izzinātu cilvēka organisma fizioloģiskās īpašības, slimību patoloģiju, veiktu diagnostiku un sekotu nepieciešamo funkciju kontrolei.

Veic diagnostiskās manipulācijas, kādas izmanto medicīnas laboratorijās diagnozes noteikšanai vai precizēšanai

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālists, kurš izvērtē cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu. Pēc rūpīgas pacienta izmeklēšanas un izvērtēšanas tiek izvirzīti terapeitiskie mērķi un izvēlētas atbilstošas un pacientam pieņemamas terapijas metodes.

Fizioterapeita darbības lauks ir plašs. Gan praktiskā darba pieredze, gan pētījumi ir apstiprinājuši, ka fizioterapijas metodes var veiksmīgi izmantot dažādu saslimšanu un traumu ārstēšanas un rehabilitācijas procesā. Fizioterapijas metodes efektīvi spēj novērst vai mazināt tādas problēmas kā: kustību traucējumi, sāpes, tūska, samazināta slodzes izturība un citas.

Fizioterapeits var palīdzēt:

pie dažādām kaulu, locītavu un muskuļu saslimšanām: piemēram, locītavu artrozes, reimatoidais poliartrīts, dažāds mugurkaulāja saslimšanas u.c.; atveseļošanās posmā pēc dažādām traumām; pie nervu sistēmas saslimšanām un traumām: piemēram, smadzeņu asinsrites traucējumu (insulta) sekas, bērnu cerebrālā trieka, muguras un galvas smadzeņu traumatisku bojājumu sekas, polineiropātijas u.c. pie sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanām: piemēram, atveseļošanās periodā pēc miokarda infarkta un pēc dažādām sirds operācijām; pie elpošanas sistēmas saslimšanām: piemēram, bronhiālā astma, hronisks bronhīts u.c. un daudzos citos  gadījumos.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Stacionārs "Biķernieki", Lielvārdes iela 68, Rīga, LV-1006

Medicīnas fiziķis

Medicīnas fiziėis atbild par drošu un efektīvu starojuma izmantošanu klīniskajā praksē ar mērėi sasniegt nepieciešamo diagnostisko vai terapeitisko rezultātu. Medicīnas fiziėis pārzina medicīnisko iekārtu uzbūvi, to fizikālos un tehniskos darbības principus, izmantošanas nosacījumus un drošības prasības, veic starojuma tehnoloăiju pielietošanas uzraudzību, veic iekārtu kalibrēšanas mērījumus, izveido pacienta medicīniskās apstarošanas plānus staru terapijā un veic to izpildes kontroli, organizē un veic pacientu dozas novērtēšanu un verifikāciju, kā arī piedalās citās darbībās, kas ir saistītas ar medicīniskās apstarošanas procedūrām, izstrādā medicīnisko fizikālo tehnoloăiju, radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas ārstniecības iestādēs, organizē/veic personāla dozimetriju, organizē/veic personāla apmācību, piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā un izmantošanā, organizē un veic medicīnisko iekārtu pārbaudes un uzraudzības darbības, piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu servisu organizēšanā, veicina jaunu tehnoloăiju ieviešanu, patstāvīgi un sadarbībā ar ārstiem izstrādā jaunas, optimizē un pilnveido esošās medicīnas fizikālās metodes, tehnoloăijas un sistēmas diagnostikai un ārstēšanai, izstrādā attiecīgo dokumentāciju, veic fizikālos un ekonomiskos aprēėinus medicīnas fizikālo tehnoloăiju jomā, strādā starpnozaru darba grupās (inženieri, fiziėi, matemātiėi, ārsti, biologi u.c.), kā arī sistemātiski attīsta savas zināšanas un pieredzi, izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību, ievēro profesionālo ētiku.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Hipokrāta iela 2

Ārsts

Aicinām ēnotājus iepazīt ārsta profesiju sekojot mūsu slimnīcas speciālistu darbam. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca  ir lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā, kas nodrošina daudzpusīgu diagnostiku un ārstēšanu pacientiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu un attīstīta inovācijas, nodrošina jauno speciālistu apmācību un īsteno pasākumus sabiedrības izglītošanai un veselības veicināšanai.

Slimnīcas atsevišķās klīnikās stacionārā palīdzība tiek sniegta tādos profilos, kas nav pieejama citās Latvijas stacionārās ārstniecības iestādēs, piemēram, mikroķirurģijas, plastiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas, izgulējumu ārstēšana, toksikoloģijas un sepses, politraumas profilā, apdegumu un apsaldējumu ārstēšanā, nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācijā, bērnu surdoloģijā, cilmes šūnu transplantācijā, tuberkulozes, HIV/AIDS ārstēšanā, stereotaktiskā staru terapijā onkoloģiskiem pacientiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Hipokrāta iela 2

Medicīnas māsa

Māsas pienākumos ietilpst slimnieku kopšana un to veselības stāvokļa novērošana, zāļu izsniegšana, t° mērīšana, ārstniecisko procedūru izpilde (kompreses, bankas, injekcijas, pārsiešana, smagi slimo ēdināšana), slimnieku personiskās higiēnas un vajadzīgo sanitāri higiēnisko apstākļu nodrošināšana slimnīcas nodaļā. Vecākās medicīnas māsas pienākumos bez tam ietilpst ārsta norādījumu izpildes kontrole, medikamentu un slimnieku kopšanas priekšmetu pasūtīšana, visu to dokumentu sagatavošana, kuri saistīti ar slimnieku uzņemšanu nodaļā un izrakstīšanu, slimnieku uztura kontrole u.c. Pаlātas medicīnas māsa strādā vecākās medicīnas māsas vadībā. Operāciju medicīnas māsa strādā pārsiešanas istabā un operāciju zālē. Iecirkņa medicīnas māsa strādā poliklīnikā kopā ar iecirkņa ārstu un izpilda viņa norādījumus, kā arī izdara slimniekiem procedūras gan poliklīnikā, gan mājās. Patronāžas medicīnas māsa (bērnu poliklīnikās, dispanseros) apmeklē bērnus un slimniekus mājās, dod padomus tuviniekiem viņu kopšanā, pārbauda slimnieku dzīves apstākļus (skatīt patronāža). Diētas medicīnas māsa (ārstniecības iestādēs un diētiskās ēdnīcās) kontrolē ārstnieciskā uztura sagatavošanu un risina citus slimnieku uztura jautājumus. Mazbērnu novietnēs un bērnu namos strādā medicīnas māsas ar īpašu profilu - māsas audzinātājas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta iela 2, Rīga

Ārsts toksikologs

Toksikologs sniedz palīdzību akūtās situācijās, ko cilvēkam var izraisīt saindēšanās ar ķīmiskām vai kodīgām vielām, tīrīšanas šķidrumiem, medikamentiem un pretiekaisuma līdzekļiem, indīgām sēnēm, etiķa esenci, kā arī narkotiku un alkohola pārdozēšana un čūskas kodums.Slimnīcā tikko atvesto cilvēku vispirms apskata toksikologs, izvērtē viņa vispārējo stāvokli un mēģina noteikt diagnozi, kas varētu būt saistīta ar akūtu saindēšanos. 

Atkarībā no pacienta stāvokļa, uzstādītās diagnozes un iepriekš veiktajām neatliekamās palīdzības dienesta darbībām toksikologs sastāda ārstēšanās plānu, ko pēc tam veic medicīnas māsas. Piemēram, pēc ugunsgrēka nereti nākas ārstēt saindēšanos ar tvana gāzi. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta iela 2, Rīga

Rehabilitalogs

Rehabilitilogs jeb fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts veic profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitācijas plāna sastādīšanu/vadīšanu visu vecuma grupu cilvēkiem ar izmaiņām, ko radījušas slimību un traumu sekas

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Stacionārs "Biķernieki", Lielvārdes iela 68, Rīga, LV-1006

Radiologs, radiogrāfers

Radiogrāfers strādā ārstniecībā un patstāvīgi veic diagnostiskās radioloģijas, kodolmagnētiskās rezonanses, pozitronu emisijas tomogrāfijas2 un terapeitiskās radioloģijas procedūras pēc apstiprinātiem medicīnas izmeklējumu protokoliem, nodrošinot optimālu jonizējošā starojuma devu, kā arī pacienta aprūpi. Radiogrāfers atbild par savu profesionālo darbību un tās kvalitāti, sadarbojas ar radiologiem, medicīnas fiziķiem un citiem nozares speciālistiem. Nodrošina radiologu ar vizuāliem materiāliem un informāciju diagnostikas veikšanai. Radiologs un radiogrāfers strādā komandā ciešā sadarbībā.Pieņemot pacientus, radiogrāfers vispirms noskaidro, kāda izmeklēšana ir nepieciešama, un sagatavo kabinetu attiecīgajai procedūrai. Pēc tam tai sagatavo arī pacientu, sniedz viņam nepieciešamo informāciju un veic izmeklējumu vai terapeitisko procedūru.

Minimālais vecums: 4

Vietu skaits: 4

Adrese: Stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta iela 2, Rīga

Ķirurgs

Ķirurgs (ārsts, kas operē jeb ķirurģiski iejaucas ievainojuma vai kādas organisma sistēmas saslimšanas gadījumā).

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta iela 2, Rīga

OFTALMOLOGS

Oftalmologs veic acu veselības un redzes pārbaudes, veic ārstēšanu un novērošanu akūtu un hronisku acu veselības un redzes problēmu gadījumos.

Oftalmologs sniedz konsultācijas, veic izmeklēšanu, pilna spektra diagnostiku, konservatīvo ārstēšanu, refrakcijas korekciju. Veic glaukomas pacientu padziļinātu izmeklēšanu un konservatīvu ārstēšanu, cukura diabēta izraisīto acu komplikāciju diagnostiku, tīklenes slimību diagnostiku un ārstēšanu u.c. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005

PNEIMONOLOGS

Pneimonologs (pulmonologs) ir plaušu slimību ārsts, kas diagnosticē un ārstē plaušu un bronhu, kā arī pleiras slimības. Pneimonologi konsultē un ārstē pacientus, kam ir bronhiāla astma, astmas paasinājums, hroniska obstruktīva plaušu slimība jeb HOPS, HOPS paasinājums, bronhektātiskā slimība, tās paasinājums, pneimonija, akūts vai hronisks bronhīts un citas plaušu slimības.

Pneimonologs konsultē pacientus, kam ir klepus, krēpas, elpas trūkums, sāpes krūtīs, asins atspļaušana, trokšņi elpošanas laikā. Pie pneimonologa konsultējas arī, ja iepriekš ir veikti izmeklējumi kā krūškurvja/plaušu rentgens vai datortomogrāfija, spirometrija vai citi plaušu funkcionālie izmeklējumi, un izmeklējumos ir konstatētas novirzes no normas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005

Biroja vadītāja

JA Latvia biroja vadītājs ir tas, kas atbild par dalībskolu piesaisti, biroja lietvedību. Biroja vadītājs ir iesaistīts visos organizācijas projektos, palīdzot projektu vadītājiem pieņemt svarīgus lēmumus projektu īstenošanā un attīstībā. 

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Miera iela 36, Rīga

pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas skolotajs māca un audzina pirmsskolas vecuma bernus, vada nodarbības un pasākumus, kontaktējas ar vecākiem. Pirmsskolas izglītības skolotājs individuāli nodarbojas ar bērniem, kuriem ir attīstības īpatnības pēc individuāliem plāniem. Skolotājs pilda obligāto dokumentāciju e-klasē un vismaz reizi gadā pārbauda audzēkņu attīstības dinamiku.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Adrese: Aronsona 1, Krāslava, LV5601

Attīstības nodaļas vadītāja

Iespēja ielūkoties augstākās izglītības iestādes attīstības nodaļas vadītājas ikdienā, kas rūpējas par to, lai koledžā top un realizējas jaunas idejas.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Jāņa Asara iela 5, Rīga

Studentu servisa vadītāja

Iespēja ielūkoties augstākās izglītības iestādes studentu servisa vadītājas ikdienā, kas rūpējas par esošo, topošo un potenciālo studentu labsajūtu koledžā.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Personāla vadītāja

Darba līgumi, rīkojumi, iesniegumi, apmācību plānošana - tā ir daļa no personāla vadītāja ikdienas. Piesakies kā ēna un ieskaties, kāda varētu būt ikdiena Tavā nākotnes profesijā!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jāņa Asara iela 5

Finanšu analītiķis

Kļūsti par izglītības iestādes finanšu analītiķa ēnu un iepazīsti šo profesiju dzīvē!  

Teorija:

1. Uzņēmuma budžeta plānošana un izpilde;

2. Produkta/pakalpojuma rentabilitāte (pašizmaksa, pārdošanas cena);

3. Nodokļu sistēma Latvijā;  

Praktiskie uzdevumi:

1. Pasākuma tāmes sastādīšana;

2. Nodokļu aprēķins (pvn, algu nodokļi);

3. Preces/pakalpojuma pašizmaksas aprēķins.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Jāņa Asara iela 5

Valdes priekšsēdētājs/-a

Valde darbojas biedru vārdā un ir atbildīga par kameras turpmāko attīstību, izveidi un izaugsmi. Valdes atklātās sanāksmes tiek regulāri sasauktas .

Īrijas Latvijas Tirdzniecības kameras biroju vada izpilddirektors, kura galvenie pienākumi ir dienas administrēšana un organizācija. Birojs arī sniedz norādījumus biedriem par dažādiem ar īru-Latvijas uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem.

Īrijas Latvijas Tirdzniecības kameras valdes loceklis pārstāv plašu uzņēmumu darbības spektru. Tie ietver tūrismu un tādus pakalpojumus kā juridiskās konsultācijas, grāmatvedība, uzņēmējdarbības izveide,

informācijas tehnoloģijas un tirgus pētniecība.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Lāčplēša iela 14-6

Produktu grupas vadītājs (Liebherr aukstuma iekārtas)

-     Veikt klientu apzināšanu, jaunu klientu piesaistīšanu; uzturēt kontaktus ar jau esošiem klientiem.

-     Pārdošanas projektu vadība – projekta dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana klientiem, projekta virzības pārraudzība, organizēt tikšanās, seminārus, tehnikas demonstrāciju.

-     Savā darbā izmantot speciālo Liebherr un Alfis SIA kā arī citu produktu programmnodrošinājumu.

-     Piedalīties uzņēmuma attīstības stratēģijas un mērķu izstrādāšanā, plānot un realizēt pasākumus, kas veicina Liebherrun citu uzņēmuma pārstāvēto produktu atpazīstamību un pārdošanu; piedalīties budžeta plānošanā;

-     Uzturēt/papildināt Liebherruc. produktu piedāvājumu datu bāzi un klientu/tehnikas datu bāzi;

Koordinēt reklāmas sagatavošanu/izvietošanu.  

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Adazu iela 20, Bukulti, Garkalnes pagasts, LV-1024

Produktu grupas vadītājs (Liebherr un Finlay industriālās tehnikas pārdošana)

-     Veikt klientu apzināšanu, jaunu klientu piesaistīšanu; uzturēt kontaktus ar jau esošiem klientiem.

-     Pārdošanas projektu vadība – projekta dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana klientiem, projekta virzības pārraudzība, organizēt tikšanās, seminārus, tehnikas demonstrāciju.

-     Savā darbā izmantot speciālo Liebherr un Alfis SIA kā arī citu produktu programmnodrošinājumu.

-     Piedalīties uzņēmuma attīstības stratēģijas un mērķu izstrādāšanā, plānot un realizēt pasākumus, kas veicina Liebherr un citu uzņēmuma pārstāvēto produktu atpazīstamību un pārdošanu; piedalīties budžeta plānošanā;

-     Uzturēt/papildināt Liebherruc. produktu piedāvājumu datu bāzi un klientu/tehnikas datu bāzi;

Koordinēt reklāmas sagatavošanu/izvietošanu.  

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Adazu iela 20, Bukulti, Garkalnes pagasts, LV-1024

Servisa tehniķis

Remontēt un regulēt dažādus mehānismus, iekārtas un ierīces, īstenot drošības prasības darba veikšanas gaitā; regulēt un remontēt dzinējus un citus mezglus, elektromehāniskās un elektroniskās ierīces, mašīnas un iekārtas. Veic citus pienākumus, kas loģiski izriet no galveno pienākumu apraksta un nepieciešami uzņēmuma darbības nodrošināšanai. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Adazu iela 20, Bukulti, Garkalnes pagasts, LV-1024

Biroja vadītāja

Biroja administrators koordinē un vada uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.). biroja darbu: organizē informācijas apriti, nodrošina informācijas sagatavošanu, pārzina uzņēmuma dokumentāciju, identificē un formulē problēmu, konsultē vadību par iespējamiem risinājumiem, piedalās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, kontrolē un saskaņo darbu izpildes termiņus; pārstāv uzņēmumu (iestādi, organizāciju u.c.) sadarbībā ar partneriem un klientiem; veic līdzīga satura uzdevumus; vada citus darbiniekus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Ādažu iela 20, Bukulti, Garkalnes pagasts, LV-1024

Ģitārists (klasiskā ģit.) un pedagogs Reinis Krūziņš

Ģitārista un skolotāja darbs - mācību stundu vadīšana, repertuāra izvēle, audzēkņu sagatavošana dažām koncertprogrammām, konkursiem, eksāmeniem. Sadarbība ar citu specialitāšu pedagogiem un audzēkņiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielais laukums 1, Ventspils

Basģitārists, pedagogs un nodaļas vadītājs Toms Poišs

Basģitārista un skolotāja darbs - mācību stundu vadīšana, repertuāra izvēle, audzēkņu sagatavošana dažām koncertprogrammām, konkursiem, eksāmeniem. Sadarbība ar citu specialitāšu pedagogiem un audzēkņiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielais laukums 1, Ventspils

Dziedātāja (neakad. mūz.) un pedagoģe Elīna Silova

Neakadēmiskās mūzikas dziedāšanas skolotāja darbs - mācību stundu vadīšana, repertuāra izvēle, audzēkņu sagatavošana dažām koncertprogrammām, konkursiem, eksāmeniem. Sadarbība ar citu specialitāšu pedagogiem un audzēkņiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielais laukums 1, Ventspils

Pūtēju orķestra diriģents, trompetists, pedagogs un nodaļas vadītājs Dainis Brauns

Putēju orķestra diriģenta un pūšaminstrumentu spēles skolotāja darbs - mācību stundu vadīšana, repertuāra izvēle, audzēkņu sagatavošana dažām koncertprogrammām, konkursiem, eksāmeniem. Sadarbība ar citu specialitāšu pedagogiem un audzēkņiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielais laukums 1

Skaņu operators un pedagogs Krišjānis Geidāns

Skaņu režijas skolotāja darbs - mācību stundu vadīšana, repertuāra izvēle, audzēkņu sagatavošana dažām koncertprogrammām, konkursiem, eksāmeniem. Sadarbība ar citu specialitāšu pedagogiem un audzēkņiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielais laukums 1, Ventspils

Saksofoniste (akad. mūz.), pedagoģe un nodaļas vadītāja Daiga Solovjova

Saksofonista un skolotāja darbs - mācību stundu vadīšana, repertuāra izvēle, audzēkņu sagatavošana dažām koncertprogrammām, konkursiem, eksāmeniem. Sadarbība ar citu specialitāšu pedagogiem un audzēkņiem. Pūšaminstrumentu metodiskās komisijas vadītāja darbs.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielais laukums 1, Ventspils