Vakances nosaukums
Uzņēmums

Skrundas posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Skrundas posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Ventas iela 2, Skrunda

Meistars (enerģētika)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Ventspils tīklu nodaļas Meistars ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Skrunda, Ventas iela 6a

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists

AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas Datu kvalitātes nodaļas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista uzdevums ir regulāri un savlaicīgi veikt izmaiņas ĢIS (ģeogtrāfiskās informācijas sistēma) saskaņā ar saņemtajiem pieteikumiem un atbilstoši ĢIS datu ievades rokasgrāmatām. Speciālists palīdz organizēt darbu konkrētās nodaļas ietvaros un veikt sarežģītākas datu izmaiņas ĢIS sistēmā, kā arī analizēt un meklēt kļūdas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Ventas iela 6a