Vakances nosaukums
Uzņēmums

Pārtikas izstrādājumu tehnologs

Atbilstoši receptūrai sastādīt produkta aprakstu un specifikācijas.Sajaukt produktu maisījumus atbilstoši receptūrai.Paraugu sagatavošana un maisījumu laboratoriska testēšana.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Joglas 2, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064

Laborants

Nodrošināt kvalitatīvas, nekaitīgas un ES, LR, uzņēmuma prasībām atbilstošas produkcijas ražošanu. Veic palīgmateriālu, izejvielu laboratorisko kontroli, reģistrē analīžu, testu rezultātus un glabā tos. Kontrolē palīgmateriālu, izejvielu un tirgojamo produktu atbilstību LR likumdošanas un uzņēmuma tehnisko noteikumu prasībām. Neatbilstību gadījumā informē tiešo darba vadītāju. Kontrolē palīgmateriālus, izejvielu un gatavās produkcijas uzglabāšanas apstākļu ievērošanu uzņēmuma noliktavās. Kontrolē ražošanā savlaicīgu un precīzu kvalitātes sistēmas pierakstu aizpildīšanu, neatbilstību gadījumā informē tiešo darba vadītāju. Veic gatavās produkcijas validācijas analīzes un sagatavo nepieciešamās atskaites tiešajam darba vadītājam.   Sagatavo un izsniedz gatavās produkcijas kvalitātes sertifikātus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Joglas 2, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064

Agronoms uzņēmumā SIA "Tēraudiņi"

Uzņēmums SIA "Tēraudiņi" iegūst augstas graudaugu, kartupeļu un citu kultūru ražas. Šķiro un taro kartupeļus. Iespēja iepazīt agronoma profesiju. Agronoms veic labības un lauku kultūru pētījumus, tīrumu īpatnības, izmantošanas iespēju un ražības pētījumus, sastāda darba plānu attiecīgajam lauksaimniecības darbu periodam un organizē tā izpildīšanu. Tālrunis: 29421240 E-pasts: teraudini@inbox.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Darbnīcu iela 2, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064

Lietvedis uzņēmumā SIA "Tēraudiņi"

Uzņēmums SIA "Tēraudiņi" iegūst augstas graudaugu, kartupeļu un citu kultūru ražas. Šķiro un taro kartupeļus. Iespēja iepazīt lietevža profesiju. Lietvedis nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā, sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus. Tālrunis: 29421240 E-pasts: teraudini@inbox.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Darbnīcu iela 2, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064

Galvenais grāmatvedis uzņēmumā SIA "Tēraudiņi"

Uzņēmums SIA "Tēraudiņi" iegūst augstas graudaugu, kartupeļu un citu kultūru ražas. Šķiro un taro kartupeļus. Iespēja iepazīt galvenā grāmatveža profesiju. Galvenais grāmatvedis uzņēmumā organizē grāmatvedības darbu, veic pilnu uzņēmuma finansiālo operāciju uzskaiti pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites principiem, kā rī gatavo finansu pārskatus un bilanci. Tālrunis: 29421240 E-pasts: teraudini@inbox.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Darbnīcu iela 2, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064

Alojas novada Pašvaldības policijas vecākais inspektors

Iespēja iepazīt Alojas novada Pašvaldības policijas vecākā inspektora Normunda Šulca darbu. Kontaktinformācija: 25610097, policija@aloja.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Galdnieks uzņēmumā SIA "Alewood"

Uzņēmums SIA "ALEWOOD" nodarbojas ar koka logu, durvju un cita veida koka konstrukciju izgatavošanu. Gatavi īstenot jebkuru ieceri dārzā un mājā - sākot no sētas un vārtiņiem beidzot ar mēbelēm. Tālrunis: 25454099, e-pasts: alwoodsia@gmail.com

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Jūras ielā 2a, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Alojas Pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" vadītāja

Iespēja iepazīties ar Alojas Pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" vadītājas Sarmītes Freimanes darbu. Lai ēnotu, skolēnam nedrīkst būt vīrusu saslimšanas, līdzi jāņem maiņas apavi! Kontaktinformācija: 26393033, auseklitis@inbox.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Parka iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Alojas PII "Auseklītis" saimniecības pārzinis

Iespēja iepazīt saimniecības pārziņa darbu. Informācija pa t.26393033

Nedrīkst būt vīrusu saslimšanas. Līdzi maiņas apavi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Alojas PII "Auseklītis" pirmsskolas skolotājs

Aicina iepazīt pirmsskolas skolotāja darbu Alojas PII "Auseklītis". Ēnošanas dienā nedrīkst būt vīrusu saslimšanas. Līdzi maiņas apavi. 

Informācija pa t.26393033

3 vietas - Alojā, Parka ielā 13

3 - vietas Vilzēnos, Vilzēnu pamatskola

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Jūras iela 13

Alojas PII "Auseklītis" pavārs

Iespēja iepazīt pavāra ikdienas darbu PII "Auseklītis".

2 vietas - viena Alojā, Parka ielā 13, otra - Vilzēnos, Vilzēnu pamatskola.

t.26393033

auseklitis@aloja.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Jūras iela 13

Alojas PII "Auseklītis" pirmsskolas skolotāja palīgs

Iespēja iepazīt pirmsskolas skolotāja palīga profesiju. Ēnošanas dienā nedrīkst būt vīrusu saslimšanas. Līdzi ņemt maiņas apavus.

Sīkāka informācija pa t.26393033

3 skolotāja palīga vietas Alojā, Parka iela 13

3 skolotāja palīga vietas Vilzēnos, Vilzēnu pamatskolā

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Parka iela 13

Medicīnas māsa PII "Auseklītis"

Iespēja iepazīt medicīnas māsas profesiju PII "Auseklītis". Sīkāka informācija t.26393033

e-pasts: auseklitis@aloja.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Vilzēni, Vilzēnu pamatskola

PII "Ausklītis" sētnieks

Sētnieka darba specifiku iespēja aplūkot pie PII "Auseklītis" sētnieka Parka ielā 13, Alojā un Vilzēnos PII struktūrvienībā.

t.26393033

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Parka iela 13, Aloja

PII "Auseklītis" veļas mazgātājs

Iespēja iepazīt veļas mazgātāja darba specifiku.

Darba vieta Parka ielā 13, Alojā un Vilzēnos.

t.26393033

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Parka iela 13, Aloja

PII "Auseklītis" kurinātājs

Iepazīt kurinātāja darba specifiku pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis". 

t.26393033

e-pasts: auseklitis@aloja.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Parka iela 13, Aloja

Alojas novada domes priekšsēdētājs

Iespēja iepazīt Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas darbu. Kontaktinformācija: sekretāre t. 25749109, zanda.aderniece@aloja.lv

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Alojas novada domes Izpilddirektors

Iespēja iepazīt Alojas novada domes izpilddirektora Māra Beļaunieka darbu. Kontaktinformācija: t. 26422599, maris.belaunieks@aloja.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Braslavas bibliotēkas vadītāja

Iespēja iepazīt Braslavas bibliotēkas vadītājas Astras Špūles darbu. Kontaktinformācija: 64030432, braslavas.biblioteka@aloja.lv

Pienākumi: plānot un vadīt bibliotēkas darbu, organizēt bibliotēkas aktivitātes, kontrolēt un uzskaitīt bibliotēkas informācijas krājumu, bibliotēkas pakalpojumu lietotāju apkalpošana.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: „Imantas 4”, p/n Blankaskrogs, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV-4068

Puikules bibliotēkas vadītāja

Iespēja iepazīt Puikules bibliotēkas vadītājas Ingas Zareckas darbu. Kontaktinformācija: 64031001, puikules.biblioteka@aloja.lv

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV–4063

Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs

Iespēja iepazīt Braslavas pagasta pārvaldnieces Daces Šķepastes darbu. Kontaktinformācija: 26670718, dace.skepaste@aloja.lv

Pienākumi: pārvaldes darba organizēšana, pārvaldei nodoto pašvaldības objektu pārvaldīšana, apsekošana, iesniegumu izskatīšana, atskaišu sagatavošana.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: “Vilzēnu pamatskola”, Vilzēni, Braslavas pagast Braslavas pagasts, Alojas novads, LV–4068

Vilzēnu tautas nama vadītāja

Iespēja iepazīt Vilzēnu tautas nama vadītājas Airas Lapkovskas darbu. Kontaktinformācija: ,26335558 vilzenu.tn@aloja.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Vilzēni, p/n Blankaskrogs, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV-4068

Pavārs uzņēmumā SIA "Nina S"

Uzņēmums SIA "Nina S" piedāvā ēdināšanas pakalpojumus. Pēc pasūtījuma gatavo dažādus gaļas izstrādājumus, salātus. Tiek piedāvāta banketa galdu klāšana pēc klientu vēlmēm. Iespēja pasūtīt ēdienu līdznešanai. Tālrunis: 28303152. E-pasts: ninasabana@inbox.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Viesmīlis uzņēmumā SIA "Nina S"

Uzņēmums SIA "Nina S" piedāvā ēdināšanas pakalpojumus. Pēc pasūtījuma gatavo dažādus gaļas izstrādājumus, salātus. Tiek piedāvāta banketa galdu klāšana pēc klientu vēlmēm. Iespēja pasūtīt ēdienu līdznešanai. Tālrunis: 28303152. E-pasts: ninasabana@inbox.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs

Iespēja iepazīt Alojas pilsētas un pagasta pārvaldnieka Riharda Būdas darbu. Kontaktinformācija: 28652353, rihards.buda@aloja.lv

Pienākumi: pārvaldes darba organizēšana, pārvaldei nodoto pašvaldības objektu pārvaldīšana, iesniegumu izskatīšana, atskaišu sagatavošana.

Minimālais vecums: 9

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Veterinārārsts uzņēmumā SIA "Būsi vesels"

SIA "Būsi vesels" piedāvā veterināros pakalpojumus. Tālrunis: 64031117 E-pasts: vesels3@inbox.lv

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Jūras iela 10, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Alojas kultūras nama direktore

Iespēja iepazīt Alojas kultūras nama direktores Inetas Laizānes darbu. Kontaktinformācija: 29335600, ineta.laizane@aloja.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Vilzēnu bibliotēkas vadītāja

Iespēja iepazīt Vilzēnu bibliotēkas vadītājas Guntas Melecas darbu. Bibliotēkas vadītājA Vilzēnu bibliotēkā vada un plāno struktūrvienības darbu. Kontrolē bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo funkciju izpildi.  Apkalpo lasītājus. Vada projektu izstrādi struktūrvienībā un kontrolē to izpildi.

Kontaktinformācija: 26427669, 64031017, vilzenu.biblioteka@aloja.lv

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Vilzēnu pamatskola, Vilzēni, Braslavas pag., Alojas nov., LV-4068

Alojas novada domes projektu vadītāja

Iespēja iepazīt Alojas novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītājas Aivas Miškovskas darbu. 

Kontaktinformācija: 26397014

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Limbažu iela 8, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064

Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja

Iespēja iepazīt Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājas darbu. Kontaktinformācija: 28684163, dace.taurina@aloja.lv

Pienākumi: pārvaldes darba organizēšana, pārvaldei nodoto pašvaldības objektu pārvaldīšana, iesniegumu izskatīšana, atskaišu sagatavošana.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV–4063

Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Iespēja iepazīt Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Jurģa Rāceņa darbu. Kontaktinformācija: 25440780, jurgis.racenis@aloja.lv

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Lietvede Alojas novada domē

Iespēja iepazīt Alojas pašvaldības lietvedes Zandas Adernieces darbu. Kontaktinformācija: 25749109, zanda.aderniece@aloja.lv

Pienākumi: transporta kustības organizēšana, ienākošo un izejošo dokumentu apstrāde, apmeklētāju apkalpošana, sēžu un sanāksmju telpu sagatavošana darbam.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Pansionāta "Urga" aprūpētājs

Aprūpes nams "Urga" sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti. Nodrošinot  diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju  un patstāvīgu dzīvesvietu.Iespēja iepazīt pansionāta "Urga" aprūpētāja darbu. Kontaktinformācija: 29171557.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Urga, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV-4068

Pansionāta "Urga" vadītāja

Aprūpes nams "Urga" sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti. Nodrošinot  diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju  un patstāvīgu dzīvesvietu.Iespēja iepazīt pansionāta "Urga" vadītājas Sandras Fiļipovas darbu. Kontaktinformācija: 29171557.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Urga, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV-4068

Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs

Iespēja iepazīt Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldnieka Pētera Kuzmenko darbu. Kontaktinformācija: 29131733, peteris.kuzmenko@aloja.lv

Pienākumi: pārvaldes darba organizēšana, pārvaldei nodoto pašvaldības objektu pārvaldīšana, iesniegumu izskatīšana, atskaišu sagatavošana.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043

Alojas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja

Iespēja iepazīt Alojas novada Tūrisma informācijas centra vadītājas Ineses Timermanes darbu. Kontaktinformācija: 27806452, turisti@staicele.lv

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Lielā iela 13, Staicele, Alojas novads, LV–4043

Staiceles lībiešu muzeja "Pivālind" vadītāja

Iespēja iepazīt Staiceles lībiešu muzeja "Pivālind" vadītājas Indras Jaunzemes darbu. Kontaktinformācija: 28673984, 64035155, staiceles.muzejs@aloja.lv

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 12 un 14, Staicele, Alojas novads, LV-4043

Elektriķis (arī vājstrāvas elektriķis) uzņēmumā SIA "Elkoms I"

Iespējams iepazīt elektriķa profesijas specifiku uzņēmumā SIA „Elkoms I”, kas piedāvā elektromontāžas, videonovērošanas, elektroinstalācijas un apsardzes pakalpojumus. Tālrunis: 26424838.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Liepu iela 8, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads

Lietvedis uzņēmumā SIA "Alojas novada Saimniekserviss"

Uzņēmums SIA "Alojas novada saimniekserviss" piedāvā ūdensapgādes un ar to saistītā uzturēšanu, kanalizācijas un ar to saistītā uzturēšanu, siltumapgādi un ar to saistītā uzturēšanu, ēku apsaimniekošanu un ar to saistītos pakalpojumus, kā arī pilsētvides uzturēšanu – zālāju pļaušanu, koku apzāģēšanu, teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu, transporta pakalpojumus krūmu izvešanā, kravu pārvietošanā u.c. Tālrunis: 26623238 E-pasts: peteris.bojars@aloja.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalēju iela 3a, Aloja, Alojas novads, LV – 4064

Galvenais grāmatvedis uzņēmumā SIA "Alojas novada Saimniekserviss"

Uzņēmums SIA "Alojas novada saimniekserviss" piedāvā ūdensapgādes un ar to saistītā uzturēšanu, kanalizācijas un ar to saistītā uzturēšanu, siltumapgādi un ar to saistītā uzturēšanu, ēku apsaimniekošanu un ar to saistītos pakalpojumus, kā arī pilsētvides uzturēšanu – zālāju pļaušanu, koku apzāģēšanu, teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu, transporta pakalpojumus krūmu izvešanā, kravu pārvietošanā u.c. Tālrunis: 26623238 E-pasts: peteris.bojars@aloja.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalēju iela 3a, Aloja, Alojas novads, LV – 4064

Izpilddirektors uzņēmumā SIA "Alojas novada Saimniekserviss"

Uzņēmums SIA "Alojas novada saimniekserviss" piedāvā ūdensapgādes un ar to saistītā uzturēšanu, kanalizācijas un ar to saistītā uzturēšanu, siltumapgādi un ar to saistītā uzturēšanu, ēku apsaimniekošanu un ar to saistītos pakalpojumus, kā arī pilsētvides uzturēšanu – zālāju pļaušanu, koku apzāģēšanu, teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu, transporta pakalpojumus krūmu izvešanā, kravu pārvietošanā u.c. Tālrunis: 26623238 E-pasts: peteris.bojars@aloja.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalēju iela 3a, Aloja, Alojas novads, LV – 4064

Vaditājs uzņēmumā SIA "Alojas novada Saimniekserviss"

Uzņēmums SIA "Alojas novada saimniekserviss" piedāvā ūdensapgādes un ar to saistītā uzturēšanu, kanalizācijas un ar to saistītā uzturēšanu, siltumapgādi un ar to saistītā uzturēšanu, ēku apsaimniekošanu un ar to saistītos pakalpojumus, kā arī pilsētvides uzturēšanu – zālāju pļaušanu, koku apzāģēšanu, teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu, transporta pakalpojumus krūmu izvešanā, kravu pārvietošanā u.c. Tālrunis: 26623238 E-pasts: peteris.bojars@aloja.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalēju iela 3a, Aloja, Alojas novads, LV – 4064

Brigadieris uzņēmumā SIA "Alojas novada Saimniekserviss"

Uzņēmums SIA "Alojas novada saimniekserviss" piedāvā ūdensapgādes un ar to saistītā uzturēšanu, kanalizācijas un ar to saistītā uzturēšanu, siltumapgādi un ar to saistītā uzturēšanu, ēku apsaimniekošanu un ar to saistītos pakalpojumus, kā arī pilsētvides uzturēšanu – zālāju pļaušanu, koku apzāģēšanu, teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu, transporta pakalpojumus krūmu izvešanā, kravu pārvietošanā u.c. Tālrunis: 26623238 E-pasts: peteris.bojars@aloja.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalēju iela 3a, Aloja, Alojas novads, LV – 4064

Mājražotājs bioloģiskajā piemājas saimniecībā "Lielkalni"

„Lielkalnos” kopš 2006.gada 2 hektāru platībā aug dažādi mazāk pazīstami veselību stiprinoši ogulāji un tējaugi. Saimniecība ir bioloģiski sertificēta. Tiek piedāvātas arī ekskursijas saimniecībā, audzēto augu apskate, tiek sniegta plaša informācija par produktu ražošanu, kā arī produkcijas degustācija un iegāde. Tālrunis: 26362975 E-pasts: aijadzintra@inbox.lv.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: “LIELKALNI”, Ungurpils, Alojas novads, LV 4064

Alojas novada domes Dienas centra vadītājs

Iespēja iepazīties ar iestādes vadītājas Gunas Krūmiņas darbu.

Kontaktinformācija: 26412880, dienascentrs@aloja.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 4, ALOJA

SIA "Aloja Agro" mehāniķis

Iespēja iepazīt SIA "Aloja Agro" mehāniķa profesiju.Kontaktinformācija: Tel.26644741, e-pasts: arvids.ozols@alojaagro.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: "Jaunurgas" Braslavas pagasts, Alojas novads LV-4068

SIA "Aloja Agro" vadītājs

Iespēja iepazīt SIA "Aloja Agro" vadītāja profesiju.Kontaktinformācija: Tel.26644741, e-pasts: arvids.ozols@alojaagro.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: "Jaunurgas" Braslavas pagasts, Alojas novads LV-4068

SIA "Aloja Agro" agronoms

Iespēja iepazīt SIA "Aloja Agro" agronoma profesiju.Kontaktinformācija: Tel.26644741, e-pasts: arvids.ozols@alojaagro.lv

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: "Jaunurgas" Braslavas pagasts, Alojas novads LV-4068

Vadītājs

Ilze Ozola ir pašnodarbinātā persona, kura piedāvā pārgājienus jebkurā Latvijas purvā ar purva kurpēm. 

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Jaunatnes lietu speciālists

Organizēt darbu ar jaunatni, sadarboties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām un organizācijām. Īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā. Veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Limbažu iela 8, Alojas novads, Aloja